Keresés
Close this search box.

Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

 

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége 15 pontban foglalta össze következő 5 évre vonatkozó tevékenységét, 45 millió európai munkavállaló érdekképviselőjeként. Céljuk az európai és nemzeti intézmények, a szociális partnerek és az érdekelt felek közötti, az Európa méltányosabb jövőre épülő, a demokrácián és a társadalmi igazságosságon alapuló együttműködés. Nagy figyelmet fordítva a minőségi munkahelyekre, a jobb munkakörülményekre és a magasabb bérekre.

 A jövő demokratikus Európája

Cél egy szövetség létrehozása, ahol szociális és civil politikai szerepvállalók is képviseltetik magukat. Biztosítani kell a szociális partnerek teljes körű részvételét  a „Jövő Európája” elnevezésű konferencián és egyéb konzultációkban, ahol a cél a közös gondolkodás Európa jövőjét illetően. Beleértve az Európai Parlament szerepének erősítését és a többségi szavazás kiterjesztését és az autonóm tárgyalások és megállapodások tiszteletben tartását. Ezt segíti majd elő a megújult és erős szociális párbeszédet.

 

 Gazdasági vezetés

Kezdeményeztek egy rendkívüli tervet mely a minőségi munkahelyteremtést szorgalmazza a költségvetési kapacitás segítségével. Cél még továbbá, javítani az Európai Stabilitási és Növekedési Paktumot, a GMU irányítását és az EU költségvetését, hogy azok befektetési, társadalmi és környezet baráttá váljanak.Adózási politika

A civil társadalmi szervezetekkel való kapcsolat segíti elő az adócsalás mértékének csökkentését. A személyi jövedelemadó-politika maradéktalan tiszteletben tartása továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozik, de fokozni kell a személyi jövedelemadó-adókulcsok progresszivitását.

 
 Bérek és kollektív alku

Ell kell érni a bérnövekedést és a bérek felfelé történő konvergenciáját Európában, hogy az országok közötti és különösen a Kelet és a Nyugat közötti bérszakadék kezelhető legyen. , Javítani kell a bérek arányát a gazdaságban, csökkenteni az egyenlőtlenségeket, valamint növelni a belső keresletet és a termelékenységet.

 

 Társadalmi párbeszéd

Fontos cél, hogy támogassák a szociális partnerek 2019-2021 közötti ezzel kapcsolatos munkaprogramját, illetve annak végre hajtását nemzeti és ágazati szinten egyaránt.

 

 A munkahelyi demokrácia

Amunkavállalók részvételével kapcsolatos uniós jogi keret és az Európai Üzemi Tanácsok (EWC) megújítására van szükség a befogadóbb és határozottabb megközelítés érdekében a munkavállalók tájékoztatási, konzultációs és részvételi jogaival kapcsolatban.  Az európai irányelvnek ki kell terjednie a munkavállalók és a szakszervezetek jogaira, tükrözve az EU-szerződések és az EU Alapjogi Chartájának alapvető értékeit.

 A Szociális Jogok Európai Pillére (EPSR) és az ENSZ 2030-ig tartó napirendje

Cselekvési terv kidolgozása az EPSR végrehajtására. A szociális partnerek és az eszközök széles skálájának teljes bevonása révén – ideértve a jogszabályokat, a politikai intézkedéseket, a célokat és a szabványokat, az európai szemesztert, a szociális eredménytáblát és a többéves pénzügyi keretet.

A cselekvési tervnek ki kell terjednie az összes alapelvre. Ezt a mélyreható elemzés alapján kell elvégezni. Továbbá foglalkozik többek között a munkavállalók és a szakszervezetek jogaival, az oktatás és képzés kérdés körével, a fiatalok megkülönböztetésmentessége és a nemek közötti egyenlőség elvével, nyugdíjrendszerekkel, a gyermekvédelemmel, a szegénység elleni küzdelemmel egyaránt.

Iparpolitika és digitalizáció

Az „Európában gyártott” 2030-as iparpolitika megtervezése és végrehajtása a társadalmi dimenzióra és a szénmentesítésre összpontosítva. Az EU versenyjogi jogszabályait felül kell vizsgálni, és hozzá kell igazítani az európai ipari sajátosságokhoz és az ipari régiók igényeihez. Befogadóbb, társadalmi szempontból igazságosabb átmenet biztosítása a munkavállalók számára, ideértve a digitalizálást és az automatizálást is, amelyben a digitális technológiák javítják a munkakörülményeket és a minőségi foglalkoztatást. Hozzon létre uniós beruházási eszközöket és aktív munkaerő-piaci politikákat a technológiai változásokkal szembesülő ágazatok munkavállalóinak támogatása és a zavaró hatások enyhítése érdekében. Ebbe beletartoznak egy digitális egységes piac felé irányuló kezdeményezések, amelyek tiszteletben tartják a munkavállalókat, jogaikat (adatvédelem, tájékoztatás, konzultáció és részvétel), valamint munkakörnyezetüket és feltételeiket.

 

 Atipatikus munka

Az egyenlő munkáért egyenlő fizetés biztosítása, a tisztességes és egyenlő munkafeltételek elérése, valamint a nem szabványos munkavállalók, köztük a platformmunkások számára a szociális és munkajogokhoz való hozzáférés biztosítása.

 

Egészség és biztonság

A jövőbeni munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiában nulla halálos kimenetelű munkahelyi baleset és munkahelyhez kapcsolódó rákos megbetegedés víziója szerepeljen és fordítsanak figyelmet a pszicho szociális kockázatok elkerülésére is a jövőben.

 

 Fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, energiapolitika

Az EU prioritásként kezelje az éghaltat változást. Folytasson konzultációt a szakszervezetekkel az Európai Zöld Megállapodásról. Itt fontos összehangolni a környezeti, valamint a gazdasági és társadalmi szempontokat. Készítsen egyszerű átmeneti terveket, a káros munkakörülmények csökkentését és az egészségvédelmet, valamint a megfelelő munkahelyteremtést szem előtt tartva.

 

 A munkavállalók tisztességes mobilitása, szabad mozgása és kiküldetése.

A munkavállalók egyenlő bánásmódon alapuló tisztességes munkavállalói mobilitása és a visszaélések elleni küzdelem az alábbiak révén:

  • Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása, amelyben aktív szerepet játszanak a szociális partnerek;
  • a munkavállalók kiküldetéséről szóló felülvizsgált irányelv átültetése, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az egyenlő bánásmód elvét
  • A szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló 883/2004 / EK rendelet felülvizsgálata

 

 Migráció

Európa átfogó migrációs és menekültügyi programja, amely valamennyi tagállamot kötelezi a szolidaritáson, a felelősségvállaláson és az emberi jogok teljes tiszteletben tartásán alapuló hozzáállásra, ideértve a dublini rendeletek felülvizsgálatát, valamint a tengeren történő kutatás és mentés támogatását.

 

 Kereskedelem

Biztosítsanak végrehajtható munkaügyi rendelkezéseket és szankciókat a kereskedelmi megállapodásokban szereplő munkajogok megsértése esetén. Elengedhetetlen a szakszervezetek teljes bevonása a Bizottsággal folytatott konzultációkba a kereskedelmi tárgyalások megbízásáról, előrehaladásáról, lezárásáról és végrehajtásáról.

 

 Külkapcsolatok

Az európai szociális jogok és értékek, a szociális párbeszéd és a szociális partnerek teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása az európai szomszédságpolitikában, a bővítési politikában és az EuroMed régióban. Erősítse és újítsa meg a sokoldalúságot, és védje meg az európai gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket és politikákat a különböző intézményekben és fórumokon, ideértve a G7-et és a G20-at is.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.