Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

 

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége 15 pontban foglalta össze következő 5 évre vonatkozó tevékenységét, 45 millió európai munkavállaló érdekképviselőjeként. Céljuk az európai és nemzeti intézmények, a szociális partnerek és az érdekelt felek közötti, az Európa méltányosabb jövőre épülő, a demokrácián és a társadalmi igazságosságon alapuló együttműködés. Nagy figyelmet fordítva a minőségi munkahelyekre, a jobb munkakörülményekre és a magasabb bérekre.

 A jövő demokratikus Európája

Cél egy szövetség létrehozása, ahol szociális és civil politikai szerepvállalók is képviseltetik magukat. Biztosítani kell a szociális partnerek teljes körű részvételét  a „Jövő Európája” elnevezésű konferencián és egyéb konzultációkban, ahol a cél a közös gondolkodás Európa jövőjét illetően. Beleértve az Európai Parlament szerepének erősítését és a többségi szavazás kiterjesztését és az autonóm tárgyalások és megállapodások tiszteletben tartását. Ezt segíti majd elő a megújult és erős szociális párbeszédet.

 

 Gazdasági vezetés

Kezdeményeztek egy rendkívüli tervet mely a minőségi munkahelyteremtést szorgalmazza a költségvetési kapacitás segítségével. Cél még továbbá, javítani az Európai Stabilitási és Növekedési Paktumot, a GMU irányítását és az EU költségvetését, hogy azok befektetési, társadalmi és környezet baráttá váljanak.Adózási politika

A civil társadalmi szervezetekkel való kapcsolat segíti elő az adócsalás mértékének csökkentését. A személyi jövedelemadó-politika maradéktalan tiszteletben tartása továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozik, de fokozni kell a személyi jövedelemadó-adókulcsok progresszivitását.

 
 Bérek és kollektív alku

Ell kell érni a bérnövekedést és a bérek felfelé történő konvergenciáját Európában, hogy az országok közötti és különösen a Kelet és a Nyugat közötti bérszakadék kezelhető legyen. , Javítani kell a bérek arányát a gazdaságban, csökkenteni az egyenlőtlenségeket, valamint növelni a belső keresletet és a termelékenységet.

 

 Társadalmi párbeszéd

Fontos cél, hogy támogassák a szociális partnerek 2019-2021 közötti ezzel kapcsolatos munkaprogramját, illetve annak végre hajtását nemzeti és ágazati szinten egyaránt.

 

 A munkahelyi demokrácia

Amunkavállalók részvételével kapcsolatos uniós jogi keret és az Európai Üzemi Tanácsok (EWC) megújítására van szükség a befogadóbb és határozottabb megközelítés érdekében a munkavállalók tájékoztatási, konzultációs és részvételi jogaival kapcsolatban.  Az európai irányelvnek ki kell terjednie a munkavállalók és a szakszervezetek jogaira, tükrözve az EU-szerződések és az EU Alapjogi Chartájának alapvető értékeit.

 A Szociális Jogok Európai Pillére (EPSR) és az ENSZ 2030-ig tartó napirendje

Cselekvési terv kidolgozása az EPSR végrehajtására. A szociális partnerek és az eszközök széles skálájának teljes bevonása révén – ideértve a jogszabályokat, a politikai intézkedéseket, a célokat és a szabványokat, az európai szemesztert, a szociális eredménytáblát és a többéves pénzügyi keretet.

A cselekvési tervnek ki kell terjednie az összes alapelvre. Ezt a mélyreható elemzés alapján kell elvégezni. Továbbá foglalkozik többek között a munkavállalók és a szakszervezetek jogaival, az oktatás és képzés kérdés körével, a fiatalok megkülönböztetésmentessége és a nemek közötti egyenlőség elvével, nyugdíjrendszerekkel, a gyermekvédelemmel, a szegénység elleni küzdelemmel egyaránt.

Iparpolitika és digitalizáció

Az „Európában gyártott” 2030-as iparpolitika megtervezése és végrehajtása a társadalmi dimenzióra és a szénmentesítésre összpontosítva. Az EU versenyjogi jogszabályait felül kell vizsgálni, és hozzá kell igazítani az európai ipari sajátosságokhoz és az ipari régiók igényeihez. Befogadóbb, társadalmi szempontból igazságosabb átmenet biztosítása a munkavállalók számára, ideértve a digitalizálást és az automatizálást is, amelyben a digitális technológiák javítják a munkakörülményeket és a minőségi foglalkoztatást. Hozzon létre uniós beruházási eszközöket és aktív munkaerő-piaci politikákat a technológiai változásokkal szembesülő ágazatok munkavállalóinak támogatása és a zavaró hatások enyhítése érdekében. Ebbe beletartoznak egy digitális egységes piac felé irányuló kezdeményezések, amelyek tiszteletben tartják a munkavállalókat, jogaikat (adatvédelem, tájékoztatás, konzultáció és részvétel), valamint munkakörnyezetüket és feltételeiket.

 

 Atipatikus munka

Az egyenlő munkáért egyenlő fizetés biztosítása, a tisztességes és egyenlő munkafeltételek elérése, valamint a nem szabványos munkavállalók, köztük a platformmunkások számára a szociális és munkajogokhoz való hozzáférés biztosítása.

 

Egészség és biztonság

A jövőbeni munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiában nulla halálos kimenetelű munkahelyi baleset és munkahelyhez kapcsolódó rákos megbetegedés víziója szerepeljen és fordítsanak figyelmet a pszicho szociális kockázatok elkerülésére is a jövőben.

 

 Fenntartható fejlődés, éghajlatváltozás, energiapolitika

Az EU prioritásként kezelje az éghaltat változást. Folytasson konzultációt a szakszervezetekkel az Európai Zöld Megállapodásról. Itt fontos összehangolni a környezeti, valamint a gazdasági és társadalmi szempontokat. Készítsen egyszerű átmeneti terveket, a káros munkakörülmények csökkentését és az egészségvédelmet, valamint a megfelelő munkahelyteremtést szem előtt tartva.

 

 A munkavállalók tisztességes mobilitása, szabad mozgása és kiküldetése.

A munkavállalók egyenlő bánásmódon alapuló tisztességes munkavállalói mobilitása és a visszaélések elleni küzdelem az alábbiak révén:

  • Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása, amelyben aktív szerepet játszanak a szociális partnerek;
  • a munkavállalók kiküldetéséről szóló felülvizsgált irányelv átültetése, amely teljes mértékben tiszteletben tartja az egyenlő bánásmód elvét
  • A szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló 883/2004 / EK rendelet felülvizsgálata

 

 Migráció

Európa átfogó migrációs és menekültügyi programja, amely valamennyi tagállamot kötelezi a szolidaritáson, a felelősségvállaláson és az emberi jogok teljes tiszteletben tartásán alapuló hozzáállásra, ideértve a dublini rendeletek felülvizsgálatát, valamint a tengeren történő kutatás és mentés támogatását.

 

 Kereskedelem

Biztosítsanak végrehajtható munkaügyi rendelkezéseket és szankciókat a kereskedelmi megállapodásokban szereplő munkajogok megsértése esetén. Elengedhetetlen a szakszervezetek teljes bevonása a Bizottsággal folytatott konzultációkba a kereskedelmi tárgyalások megbízásáról, előrehaladásáról, lezárásáról és végrehajtásáról.

 

 Külkapcsolatok

Az európai szociális jogok és értékek, a szociális párbeszéd és a szociális partnerek teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása az európai szomszédságpolitikában, a bővítési politikában és az EuroMed régióban. Erősítse és újítsa meg a sokoldalúságot, és védje meg az európai gazdasági, társadalmi és környezeti értékeket és politikákat a különböző intézményekben és fórumokon, ideértve a G7-et és a G20-at is.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

EU bővítési konzultáció

Az EU bővítési folyamatának előmozdítása címmel társadalmi konzultációt tartott civil szervezetek és szakszervezetek részvételével 2023. november 24-én az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Budapesten, az