Ki-kicsoda a SZEF-ben?

Csóti Csaba

Elnök

1997-ben került kapcsolatba a KKDSZ-szel, melynek először titkára majd a későbbiekben elnöke is lett. Közel egy időben Somogy megyei delegáltként csatlakozott be a SZEF munkájába.

Úgy véli, elnökként elsődleges feladata, hogy a konföderációban levő 13 szakszervezet között összhangot, együttműködést tudjon fenntartani, illetve a SZEF intézményrendszerét használva a tagszervezetek munkáját segítse.

Fontosnak tartja a szakszervezeti vezetők képzését, illetve a SZEFIT megerősödését. A SZEF jövőjét az erős tagszervezetek közötti kapcsolatban és egymás közötti kommunikációban látja


Dr. Agg Géza

Alelnök

1973 óta szakszervezeti tag, a rendszerváltást követően az új alapokra helyezett és akkori jogállásnak megfelelő Szakszervezeti Bizottság elnöki tisztségét 6-szor bízták rá.

Elmondása szerint mindig az egyén érdekelte, ha valakit valamilyen sérelem ért beindult benne a tevőlegesség, hogy mit és hogyan tud tenni az ügy rendezése érdekében.

Azt gondolja ez nagyban hozzájárult a szakszervezeti sikereihez,  az elmúlt évtizedek munkáját és a külföldi – belföldi konferenciákat is beleértve.

Tagja a Nemzeti ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) Tanácsnak is ahol egyebek közt az időskorúakkal kapcsolatos ILO egyezmények és ajánlások hazai bevezetésében és elterjesztésében, valamint értékelésében folyamatosan közreműködik.

Minden lehetséges fórumon kiáll a háromoldalú szociális párbeszéd működtetése mellett.


Szabó Zsuzsa

Alelnök

10 évig a PSZ alelnöke, jelenleg elnöke. Az oktatás a szívügye. A szakszervezeti munkában szereti a közvetlen kapcsolatot a tagsággal.

Hitvallása, hogy a szakszervezet egy híd a munkavállaló és a döntéshozók között, mely közvetíti a problémát, amely pengeélesen megfogalmazva, szakmaisággal alátámasztva jut el a munkáltatóig.

SZEF alelnökként célja az összefogás, illetve az elaprózódás megszüntetése. Közös feladatnak tartja a bizalom kiépítését akár a szakszervezetek között akár az ágazati szakszervezetek és a tagság között. Ugyanakkor egyfajta képzés megvalósítását is támogatja, hogy meg tudják tanítani a munkavállalókat, hogy mire jó a szakszervezet. Fontos cél továbbá a nyugati országokban már jól működő szociális párbeszédet kiépíteni.


Szatmári Lajos

Alelnök

Közel 10 éve került kapcsolatba a SZEF-fel, mint a HMTSZSZ tagszervezet legnagyobb tagja. A SZEF-ben elsősorban a SZEFIT munkáját segítette több éven keresztül önkéntesként, az utóbbi években pedig, mint a SZEFIT alelnöke dolgozott. Ekkor ismerte meg részletesen a SZEF működését, struktúráját.

A Magyar Telecom munkatársaként 15 évnyi ügyfélszolgálati munka áll mögötte, mely időközben kiegészült egy tréneri tevékenységgel, mely lényege az operátori munka segítése. Az ott felszedett tudást sok esetben tudja hasznosítani a szakszervezeti létben is. A T-Net Szakszervezet elnökeként és SZEF alelnökként egyaránt.

Elmondása szerint képezni, oktatni szeret. Nem a hagyományos oktatási modell struktúrában és módszerekkel, hanem a mondhatni agilis módszertannal. Szabad tréningekben, melyek nem iskolapad rendszerűek, ahol fontos az, hogy a gyakorlatban lehessen alkalmazni a megtanultakat. Azt vallja, a szakszervezetek jövője mindenképpen az oktatásban, képzésben van.

Alelnökként célja, hogy a SZEF egy modern, digitálisan működő, az eseményekre azonnal reagáló és valódi támogató funkciót betöltő szervezet legyen, aki minden tagszervezetével nyilvánosan és transzparensen kommunikál és működik együtt, annak érdekében, hogy a Magyarországon élő és dolgozó munkavállalók helyzetét javítsa.


Szűcs Viktória

Alelnök

2007 óta a BDDSz elnöke. komplex szemléletmódjának kialakításához hozzájárult, hogy a szakmából jött, így Szakszervezeti vezetőként a gyakorlati tapasztalatából építkezik.

Érdekli minden olyan téma, ami a dolgozók érdekeit szolgálja, legyen az egy érdekegyeztetésbe becsatornázható jogszabály módosítás, de nem riad meg a bérharctól sem.

Sokrétű nemzetközi munkát is végez. 2014-től tagja az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Szociális Védelem Bizottságának, ahol a magyarországi szakszervezeteket képviseli. 2019-től az ETUC Végrehajtó Bizottságában képviseli a SZEF-et.

Véleménye szerint a fejlődéshez elengedhetetlen az érdemi érdekegyeztetés és a valós szociális párbeszéd.
A SZEF jövőjének kulcsát a tisztségviselők képzésében, az Ifjúsági Tagozat megerősítésében, az utánpótlás biztosításban, illetve a SZEF operatív törzsének megerősítésében látja.
Továbbá létfontosságúnak tartja, hogy a SZEF meg tudja szólítani a széles társadalmat, annak érdekében, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés joga, illetve a közszolgáltatásokban dolgozók erkölcsi és anyagi elismerése biztosított legyen.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk

Brüsszelből üzenjük

Beszámoló az ETUC Végrehajtó Bizottságának 2022. június 22-23-i üléséről Hosszú idő után ismét személyes jelenlét mellett zajlott az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Végrehajtó Bizottsági ülése Brüsszelben. A Bizottság sok minden