Levél Csepreghy Nándor államtitkárnak

Mit ért Ön „bürokrácia” alatt? Tisztelettel kérjük, Államtitkár Úr személyesen vegyen részt, az OKÉT plenáris ülésén.

Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács

(OKÉT)

Munkavállalói Oldal Ügyvivő

 Telefon: 413-1604

Telefax: 413-1605

E-mail: szef@szef.hu

 

Csepreghy Nándor úrnak,

a Miniszterelnökség parlamenti államtitkárának

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) Munkavállalói Oldalát (MVO) alkotó országos szakszervezeti konföderációk felhatalmazása alapján írom e levelet.

Az elmúlt hetekben Államtitkár Úr ismételten és többször nyilatkozott a szükségesnek tartott közszolgálati létszámcsökkentésről, mivel – véleménye szerint – 4,4 millió munkavállalóból megközelítőleg 1,1 millióan dolgoznak a „bürokráciában”. Újból megfogalmazta, hogy a magyarországi szakképzett munkaerő hiányát a kormány az állami szféra „akár százezres” létszámleépítésével, a korábbi állami alkalmazottak átképzésével és a versenyszférában történő alkalmazásával tartja – részben – megoldhatónak.

 

Tisztelettel kérdezzük Államtitkár Urat:

Mit ért Ön „bürokrácia” alatt?

Milyen adatok alapján állapítható meg, hogy 100-150 ezres létszámleépítésre van szükség (lehetőség) a közszférában?

Mely ágazatokban, hol – és milyen létszámtöbbletet tapasztal a kormány?

Az OKÉT MVO képviselői és a közszolgálati munkavállalók érdekvédelmét ellátó szakszervezeti konföderációk elfogadhatatlannak tartják a fent hivatkozott nyilatkozatot.

Idén januárban a Miniszterelnökséget vezető miniszter 73 intézmény megszűntetéséről, illetve beolvasztásáról szólt, végül 52-nek lett ez a sorsa. Se a megtartásnak, se a beolvasztásnak, se a megszüntetésnek nem voltak elfogadható szakmai okai. Ezt minden érintett szakágazat minden szakembere így gondolta, de nem merte kimondani, mert félt, hogy ő is az ezzel együtt végrehajtott leépítések áldozatává válik. Nem készültek hatástanulmányok, szakmai elemzések, nem került sor érdemi egyeztetésre a munkavállalói érdekképviseletekkel. Az OKÉT napirendjén szerepelt a téma, de közös állásfoglalás nem született. Nem volt egyeztetés csak következmények nélküli beszélgetés.

Az OKÉT MVO álláspontja szerint az a tárgyalás tekinthető érdekegyeztetésnek, amelyre írásos és időben megküldött előterjesztés készül, külön napirendi pontként foglalkozik vele a testület, és közös álláspontot fogadnak el. Ebben az értelemben a közszolgálatok területén évek óta nincs semmiféle érdemi érdekegyeztetés.

 

Tisztelt Államtitkár Úr!

Véleményünk szerint az Ön nyilatkozata alapján nem egyértelmű, hogy a kormány (vagy Ön) mit tekint „közszolgálatnak” és tulajdonképpen mi az, amiből „akár” százezer embert, vagy 100 – 150 ezer embert terveznek elbocsájtani.

Felhívjuk Államtitkár Úr figyelmét arra, hogy attól, ha az állam állami tulajdonba vesz egy termelő, szolgáltató üzemet, attól az még nem lesz a közszolgálatok és az un. „állami szféra” része sem. Egyébiránt meg kell jegyeznünk se az „állami szféra”, se a „bürokrácia” nem szociológiai, munkaügyi, közigazgatási vagy jogi fogalom. Ez így pontatlan és megtévesztő.

Közszférának a költségvetési intézmények összessége tekinthető. Ezekben az intézményekben pedig nem dolgoznak 1,1 millióan, hanem többszázezer fővel kevesebben.

Nem nagyobb az arányuk, mint amennyi feltétlenül szükséges, sőt sok szakterületen kifejezetten alacsony a foglalkoztatottak száma a feladatokhoz képest. Túlterheltség van és minősíthetetlenül alacsonyak a keresetek. Felsőfokú végzettségű szakemberek (is) önmagukat végletekig kizsákmányolva, 12 órás munka után másodállást vállalva sem tudják magukat és családjukat eltartani abból a munkajövedelmemből, amelynek mértéke – közel 300 ezer közszolgálati dolgozó esetében – az elmúlt 8 évben nem változott.

A közszolgálatokban – se a magyar lakosság egészéhez, se az ágazatok nemzetközi összehasonlításában – nem dolgoznak sokan, sőt – mint hangsúlyoztuk – fontos szakterületen kifejezetten munkaerőhiány van. Egyetlen egy összehasonlításban kedvezőtlenebbek az arányok. Az összes hazai foglalkoztatotthoz képest nem tekinthető alacsonynak az állami cégeknél és a költségvetési szférában együttesen foglalkoztatottak aránya. De egyrészt e létszám jelentős hányada nem a humán közszolgáltatásban (bürokráciában??) dolgozik, hanem állami (önkormányzati) tulajdonban lévő (vagy támogatásban részesülő) és versenyszektornak tekinthető vállalat munkavállalója, másrészt pedig a vitathatóan értékteremtő közfoglalkoztatási rendszeren belül részesül ellátásban, ami megint egy egészen más (szociális) jogviszony.

A magyar közszolgálati rendszerben nem leépítésre, hanem szakszerű, hozzáértő fejlesztésre van szükség. Mivel ez hosszú idő óta elmaradt, a közszféra már ma sem képes minden területen maradéktalanul ellátni a feladatait. Évek óta felhívjuk a figyelmet, hogy mind az intézmények, mind az emberek a legvégső tartalékaikat élik fel, és ennek káros következményei lesznek. Egyes területeken az indokolatlan és fölösleges átszervezések, illetve a nagyon ellentmondásos életpálya modellek hatása miatt, más szakterületeken a teljes mellőzöttségnek tulajdoníthatóan a közszolgáltatások színvonala lényegesen romlott. Ha ez így megy tovább, akkor sajnos egyre több területen kerülhet válságba a lakosság számára nélkülözhetetlenül fontos közszolgálatokat biztosító intézményrendszer.

Fenti okokból tisztelettel kérjük, hogy Államtitkár Úr személyesen vegyen részt, az OKÉT plenáris ülésén.

Ott együttesen határozzuk meg a „közszolgálat” fogalmát, és egyezzünk meg a munkavállalói létszám megállapításának módszertanában. Tárgyaljunk a költségvetési intézmények létszámhelyzetéről, a közszféra humánerőforrás hiányáról.Ehhez kapcsolódóanközösen keressünk megoldást a minden életpálya- és bérintézkedésből kimaradt szakterületek felzárkóztatásáról, az ott dolgozók keresetének növelési lehetőségeiről.

Tisztelettel tájékoztatom, hogy 2016.október 07-én kelt – Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úrnak írt – levélben kezdeményeztem az OKÉT plenáris ülésének összehívását.

 

Budapest, 2016. október 24.   

 

Az OKÉT plenáris ülésén részvételére számítva tisztelettel üdvözli:

 

Fehér József

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az európai szakszervezetek nemet mondanak a megszorításokra

  Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Gazdasági Munkabizottsága november 16-án tartotta évzáró ülését Brüsszelben. Napirendjén az európai munkavállalók szempontjából különösen időszerű és fontos kérdések szerepeltek: az EU makrogazdasági kilátásai, a