Keresés
Close this search box.

Ismertető – Nehézségek a KSH kereseti statisztikái felhasználásakor

A Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) által publikált statisztikai adatok közül a „Keresetek (időszak meghatározása)” nevű Gyorstájékoztató táblázatai azok, amelyek a leginkább hasznosíthatóak.

A Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) által publikált statisztikai adatok közül a „Keresetek (időszak meghatározása)” nevű Gyorstájékoztató táblázatai azok, amelyek a leginkább hasznosíthatóak.

Megállapítható azonban, hogy ennek releváns tartalma szűkül, évről évre egyre kevésbé informatív.

Jelen Ismertetőben 2006-ig megyek vissza, amikor e kiadvány (elődjének) neve még „Létszám és kereset a nemzetgazdaságban, (időszak meghatározása)” volt.

Ez a kiadvány tartalmazta – többek között – a költségvetési intézményekben alkalmazásban állók (egyszerűsített kifejezéssel élve, a közszféra) munkavállalóinak létszámát, bruttó és nettó kereseteit, a teljes körön kívül szellemi-fizikai bontásban is.

2006-ban a következő bontás, részletezettség volt olvasható e publikációkban (a „költségvetési intézmények összesen” azaz össz-adatokon belül):  „közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás”, „oktatás”, „humán-egészségügyi ellátás”, „szociális ellátás”.

Mindezekre a kategóriákra tehát megismerhető volt az alkalmazásban állók létszáma, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó és nettó átlagkeresete, valamint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres (prémium, jutalom, külön egyhavi juttatás nélküli) havi bruttó átlagkeresete.

Mivel ebben az időszakban még a közmunka vagy közfoglalkoztatás még nem volt számottevő, erre vonatkozó külön adatokat ebben a kiadványban nem publikáltak, így ezen adatokból reális képet lehetett kapni a közszolgálati munkavállalók ezen „szféráinak” viszonyairól.

Ez a rendszer, azaz a publikáció e tartalma és részletezettsége 2007-ben, majd 2008-ban is tartott.

Ezekből az adatokból viszonylag megfelelő, informatív, hasznosítható elemzéseket, felkészítő anyagokat lehetett készíteni, például a bértárgyalásokra, vagy beszámolókhoz.

2009-től a publikáció megváltozott. A címét – egyelőre – még nem módosították, a tartalmát azonban igen.

A költségvetési szféra összesített sorait innentől kezdve kétféle változatban közölték, nevezetesen „Költségvetési intézmények összesen” (ez volt az eddigi, 2008-ig alkalmazott tartalom), valamint „Költségvetési intézmények közfoglalkoztatás nélkül” (ezt vezették be újonnan), és a fentebb bemutatott bontást 2009-től csak utóbbira közölték.

Ennek a változtatásnak természetesen a közfoglalkoztatás akkorra már jelentőssé váló térnyerése volt az oka, melyet a továbbiakban már nem lehetett figyelmen kívül hagyni.

(Az „Út a munkához programot” 2008-ban hirdették meg a közcélú foglalkoztatás finanszírozására, melynek keretében 2009-től az önkormányzatok számára jelentősen megnövekedtek a finanszírozási források.)

Ebben az évben a részletezett adatok nem azonos fogalmat jelöltek, mint a korábbi években, a hivatkozott módszertani, tartalmi változtatás miatt.

Sajnálatos módon a közfoglalkoztatottakat is tartalmazó közszférás részletesebb adatokat nem publikáltak, nem is szólva magukról a közfoglalkoztatottakról.

2010-től a publikációban megjelentek a közfoglalkoztatottakat tartalmazó körre is a némileg részletezett adatok, de – sajnálatos módon – nem a korábbiaknak megfelelő részletezettséggel. Nevezetesen, a „humán-egészségügyi ellátást”, valamint a „szociális ellátást” innentől kezdve egyszerűen összevonták. (Megjegyzés: A módszertannak megfelelően – ahol ez nincs jelezve, mindenhol így van – az alkalmazásban állók létszámába bele vannak számítva a részmunkaidősök is, amíg a kereseteknél csak a teljes munkaidősök adatai alapján kalkulálnak.)

Megjelentek a közfoglalkoztatás – közhasznú, közcélú és közmunka program – keretében foglalkoztatottakra vonatkozó kereseti adatok is, de csak összesített szinten.

Természetesen az adatokkal való bármilyen elemzés, sőt maga az értelmezésük is – esetenként – nehézségekbe ütközött.

Ezekben az években vált szokássá az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tárgyalásain, hogy az egyeztetéseket megelőzően a Kormányzati Oldal a publikációknál részletesebb, valamint egyéb megközelítésű (pl. bértábla szerinti létszámok, stb.) statisztikai adatokat szolgáltatott a Munkavállalói Oldalnak, melyek a tárgyalások alapjául szolgáltak. Ez a szokás hol rendszeresen, hol alkalomszerű jelleggel a továbbiakban is fennmaradt, máskor pedig szünetelt.

A Gyorstájékoztatóban 2011-ben annyi változás következett be, hogy a közfoglalkoztatottaknál megjelent a „teljes munkaidőben” és a „nem teljes munkaidőben” foglalkoztatottak létszámának oszlopa, ugyanakkor a teljes munkaidősök rendszeres havi bruttó átlagkeresete (leválasztva a havi bruttó átlagkeresetről) oszlopa eltűnt.

A következő változás 2012-ben következett be, amikor is a KSH publikáció neve megváltozott. Ettől kezdve „Keresetek (időszak meghatározása)” lett a címe.

Ekkor tartalmában, részletezettségében nem változott, struktúrájában azonban teljesen felforgatták.

Innentől kezdve az ágazatok szerinti bontást, valamint a közfoglalkoztatottak szerinti differenciálást felvitték a táblázatok fejlécébe, az előbbiek korábbi helyére a bal oldali oszlopokba a hónapok neveit jelentették meg, a szellemiekre és fizikaiakra vonatkozó adatokat pedig teljesen külön táblázatokba szerkesztették. Mindez csak a további adatkezelést, adatfelhasználást, az adatokkal való műveleteket nehezítette meg, a nem elégséges részletezettség miatt továbbra is kevéssé voltak ezek használhatóak.

A KSH 2014-ig folytatta ennek a formátumnak a használatát.

Még ez az adatforrás is szűkült azonban 2015. elejétől.

(Példaként a 2015. januári táblák innen indulva tekinthetők meg, Ctrl+kattintás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/ker/ker1501.html

Mint látható, itt már csak 1 oldal „jön be” alapesetben (a korábbi 25-30. oldalas dokumentummal szemben), innen lehet további kattintással a Stadat-táblákba belépni, ahol egyáltalán nincsenek semmilyen, a közfoglalkoztatottaktól letisztított közszolgálati adatok (magukról a közfoglalkoztatottakról nem is beszélve), kivéve itt, az összefoglaló tábláknál, ahol viszont nincs semmilyen részletezettség (Ctrl+kattintás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli034.html?back=/stadat_ker).

Várjuk a 2016-os adatokat, az esetleges további módosításokat!

Az eredeti anyag a csatolmányból letölthető.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a