Bérszövetség a V4 országokban

Az ETUI (Európai Szakszervezeti Intézet) szervezésében három napos szemináriumot rendeztek Budapesten szlovák, cseh, román, osztrák, lengyel, belga és magyar résztvevőkkel a V4-es országok bérfelzárkóztatásáról, melyen 25 fő vett részt. Dr. Agg Géza SZEF alelnök beszámolója. 

A szemináriumon kiváló prezentációkat mutatattak be az előadók az alábbi témákban:

 • Az ETUC és az ETUI felépítése, tevékenysége
 • ETUC- Béremelési kampány
 • Kelet-Nyugat közötti bérszakadék és a bérfelzárkóztatás lehetősége, ETUI
 • Minimálbérek az EU-ban
 • Kollektív szerződések az EU-ban
 • Szakszervezeti szervezettség az EU-ban

A prezentációk a csatolmányban olvashatók, ill. letölthetők.

A prezentációkat vita követte. A résztvevők különböző munkacsoportokban feldolgozták a szervezők által előkészített témákat: életpálya modellek főbb jellemzői; jó gyakorlatok az érdekegyeztetésben; a bérfelzárkóztatás teendői; a V4 tagországok együttműködésének lehetőségei; a szakszervezeti munka megerősítése.

A szemináriumon Csóti Csaba a SZEF elnöke tájékoztatást adott a magyar munkavállalók és szakszervezetek helyzetéről, különös tekintettel a SZEF illetékességébe tartozó ágazatokról. Előadását élénk eszmecsere követte.

A szemináriumon elhangzott gondolatokból néhány kiemelés:

 • a termelékenység növelése eredményezheti a bérszínvonal emelkedését;
 • az EU-n belüli minimálbérek között 8-szoros különbség van, aminek csökkentése közös fellépést igényel az EU, a kormányzatok, a munkaadók és a munkavállalók közreműködésével;
 • az EU-n belül nagy a bérszínvonal közötti eltérés Nyugat/Kelet, valamint Észak/Dél között;
 • a bérkonvergenciára közös politikákat kell kidolgozni – ezt célozza az ETUC kampány;
 • a munkaerőhiányos környezet elősegíti a bérszínvonal emelkedését; az országonkénti meghatározott minimálbér megállapítás szempontrendszerét ki kell dolgozni;
 • a kollektív szerződések rendszerét általánossá kell tenni;
 • a szociális párbeszéd minimális elemeit az EU, a tagállamok és az ágazatok szintjén is meg kell határozni, működését pedig monitorozni szükséges;
 • a közép-kelet európai térségben az elmúlt két évtizedben a termelékenység 30 %-kal nőtt, míg a bérek csak 20 %-kal növekedtek;
 • az EU Szociális Pillér nevű programját komolyan kell venni minden tagállamban;
 • az EU következő költségvetési ciklusában a szociális kohézió kérdéskörét kiemelten kell kezelni.

A szeminárium résztvevőihez video üzenetet küldött az EU szociális ügyekért felelős új biztosa, Nicolas Schmidt úr (aki eddig Luxemburg munkaügyi minisztere volt). Üzenetében megfogalmazta a munka világának fontosságát és a szociális kohézió erősítésének szükségességét.

A szeminárium újra rávilágított arra, hogy az EU-n belül szükség van egyes régiók saját igényeinek megfogalmazására, így a V4 tagállamok együttműködésének további erősítésére, a szakszervezetek közötti kapcsolatok elmélyítésére. Ezt a célt az ETUI által meghirdetet és finanszírozott szeminárium kiválóan teljesítette. A külföldi vendégeknek lehetőségük volt Budapest nevezetességeinek megtekintésére, benne a karácsonyi vásár meglátogatására.

A szemináriumon a SZEF-t Szatmári Lajos alelnök, Agg Géza alelnök, Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke és Gyapay Vera a KKDSZ tagja képviselte.

A szeminárium társszervezője Papp Nagy Viktória, az ETUC Ifjúsági Bizottságának elnöke, a SZEF Irodavezetője volt.

Budapest, 2020. január 14.

Dr. Agg Géza a KSZSZ elnöke, a SZEF alelnöke

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

SZEF Oktatás Debrecen 1. ciklus 1. nap

“Örülök neki, hogy nagyon sok mindenben megerősített ez az alkalom. Nagyon sok probléma van, amit meg kell oldani, és az a fajta szemlélet, amit ma képviseltetek, az megerősített, hogy jó

Tisztes Munka Világnapja esemény

Nem csak az augusztusi életveszélyes kormányzati tervezet, hanem a közszolgáltatások ágazatait érintő évek óta tartó folyamatos átalakításnak nevezett rombolások, amelyek veszélyeztetik a biztonságos és színvonalas munkavégzést. Ezért Dr. Dudás Katalin

Nem létező szociális párbeszéd

Mára semmi látszata sem maradt annak, hogy a magyar kormány partnerként tekint a szakszervezetekre. Teljesen ignorálják a szociális párbeszéd intézményét. Mind a hat szakszervezeti konföderáció csatlakozott a közös nyilatkozathoz az

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetével egyeztettünk

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) 3 konföderáció képviselőivel egyeztetett a hazai szociális párbeszéd kérdéseiről 2023. szeptember 26-án, Budapesten. A tanácskozáson kiemelt téma volt az állam és a szakszervezetek kapcsolata,