Keresés
Close this search box.

Papp-Nagy Viktória megnyitó beszéde az ETUC 14. Kongresszusán

Papp-Nagy Viktória, ETUC Ifjúsági Bizottsági elnök megnyitó beszéde az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 14. Kongresszusán 

Welcome speech by Viktória Papp-Nagy, ETUC Youth Committee president at the 14th Congress of the European Trade Union Confederation

Magyar nyelven: 

Jó reggelt kívánok Hölgyeim és Uraim! Köszöntök mindenkit az Európai Szakszervezeti Szövetség 14. Kongresszusán!

Papp-Nagy Viktória vagyok, és az a megtiszteltetés ért, hogy az ETUC Ifjúsági Bizottságának elnökeként én köszönthetem ma először az ETUC 14. Kongresszusának küldötteit.

            Ez egyrészt nagyon előremutató, hiszen arról árulkodik, hogy az ETUC nemcsak felismeri annak jelentőségét, hogy vannak fiatalok a köreiben, hanem aktívan támogatja is jelenlétünket és szerepünket.

Ugyanakkor, ha körbe nézek a teremben és amikor korábban tájékozódtam a regisztrált delegáltak köréről, azt látom, hogy 696 regisztrált küldöttből csupán 72 fő 35 év alatti fiatal van közöttünk – beleértve az Ifjúsági Bizottság 10 fő küldöttét is, ami csupán 10%-os részvételi arány.

Tudom, hogy nincsen kötelező ifjúsági kvóta, csak egy ajánlás a tagszervezetek felé, hogy ahol lehetséges, vonjanak be fiatalokat a delegációkba, de akkor is meg kell említenem, hogy ez egy meglehetősen kiábrándító adat, amin mindenképpen javítanunk kell a jövőben.

Különösen, hogy ez a Kongresszus egy meglehetősén fontos Kongresszus, több okból is.

Az európai parlamenti választások előestéjén vagyunk, ami a Brexit, a társadalomban tapasztalható egyenlőtlenségek által fűtötten erősödő euroszkeptikus és extrém jobboldali pártok, valamint homofób és rasszista tendenciák, illetve a politikai elit és az állampolgárok között fennálló egyértelmű kapcsolatvesztés árnyékában a mi üzeneteinket a tagjaink felé erről a 4 napról még fontosabbá teszik. Mi egy demokratikus és fenntartható Európát akarunk! Arra szólítjuk fel a munkavállalókat, hogy szavazatukkal azokat a pártokat támogassák, akik elfogadják és elősegítik a szakszervezeti követelések megvalósulását, hogy egy jobb jövőt építhessünk a nőknek és férfiaknak, fiataloknak és időseknek egyaránt, szerte Európában. Ez a Kongresszusunk egyik fő témája.

Egy másik fontos ügy, amelyet meg fogunk vitatni a Kongresszuson, az igazságos átmenet. A klímaváltozás kezelése és megállítása szakszervezeti feladat is, főleg a fiatal tagok számára. Sürgős és ambiciózus fellépés nélkül 4 ° C-os vagy annál magasabb hőmérsékletnövekedéssel kell szembenéznünk ebben az évszázadban, amely visszafordíthatatlan változásokat fog okozni az éghajlatunkban. Az éghajlatváltozás kiegyensúlyozatlanságának negatív következményei nemcsak az ökológiai környezetben vannak, hanem társadalmi-gazdasági szempontból is láthatóak. Az olyan alapvető dolgok, mint például a vízhez való hozzáférés vagy a földhöz való hozzáférés, jelentős veszélybe kerülhetnek. A közelmúltban pozitívan inspiráltak bennünket az ifjúsági hullámok az éghajlatváltozás megállításához szükséges cselekvések támogatására, melyet az ETUC és ifjúsági bizottsága már a kezdetektől ösztönzött. Remélem, hogy ezek a hullámok nem fognak meghalni, és együtt tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek révén megállíthatjuk ezt a veszélyes trendet, ameddig még tudjuk.

Ma, 10 évvel a válság kirobbanása után, a gazdasági növekedés és a vállalatok profitszintjének emelkedése ellenére a munkavállalók – különösen a fiatalok – helyzete a munkaerő piacon továbbra is nehéz. Bár az utóbbi években csökkent az ifjúsági munkanélküliség Európában, a számok továbbra is túl magasak. Átlagosan 15,2% az ifjúsági munkanélküliségi ráta, ami azt jelenti, hogy a fiatalok között a munkanélküliség még mindig 2,5-szer gyakoribb, mint a 25 év felettiek körében és még mindig több mint 12 millió olyan 35 év alatti fiatal van, aki nem tanul és nem is dolgozik.

Ugyanakkor, ha van is munkájuk, a fiatalok sokkal inkább érintettek a hakni gazdaságban, a platform alapú munkákban, ahol a mai napig nem garantálnak megfelelő munka- és szociális biztonsági standardokat. A munkavállalók nem ellenzik a digitalizációt, de igazságosabb munkakörülményeket akarunk kiharcolni a munkavállalóknak elsősorban a platform gazdaság területén. Elfogadhatatlan, hogy a munkavállalók viselik az összes kockázatot, míg a platformok megtagadják munkáltatói kötelezettségeik teljesítését és kihasználják az előnyöket. A minőségi munkahelyek és a magasabb bérek – az igazságosabb munkakörülmények részeként – képezik a Kongresszus harmadik nagy témakörét.

Rendkívül zsúfolt program áll előttünk, különleges vendégekkel, és rengeteg idő lesz kérdésekre és vitára, ahol remélem, sok fiatal küldött gondolatait is meghallgatjuk. Bízunk benne, hogy nagyon érdekes pillanatokat elhetünk, és Ifjúsági Bizottságként reméljük, hogy ez a Kongresszus megerősíti mozgalmunkat, amely egyesült erővel tud szembenézni a sok előttünk álló kihívással. Mindenkit szeretettel várunk az Ifjúsági Bizottság standjánál a kiállítási területen, ahol beszerezhetik a saját példányukat az új, „Az Ifjúság jövője” címet viselő szakpolitikai dokumentumunkról és részt vehetnek a fotóakciónkban, amellyel támogathatják a szakszervezeteinkben az ifjúsági struktúrák megerősítését.

S végül, hogy valami pozitívval zárjak, ez a Kongresszus abból a szempontból is történelmi, hogy az ETUC fennállása óta először egy nagyon erős szabályt fogadtunk el a delegációkon belüli nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan, és azok a tagszervezetek, akik nem tartották be ezt a szabályt, szavazatokat veszítenek. Az Ifjúsági Bizottság határozottan üdvözli ezt a lépést, és fiatal nőként én személy szerint is különösen támogatom. Végre jó úton vagyunk, hogy lerázzuk magunkról a régi mondást, hogy a szakszervezetek sápadt, férfias és elavult szervezetek.

Folytassuk tovább közösen ezen az úton, hogy egy olyan szakszervezeti mozgalommá válhassunk, amely képes megbirkózni a jövő kihívásaival, megvédeni a demokratikus értékeket és a szociális igazságosságot és harcolni az igazságos átmenetért, a minőségi munkahelyekért és a magasabb bérekért! Tegyük lehetővé, hogy az én generációm és az utánunk jövő munkavállalók is élvezhessék a szakszervezetek munkájának eredményeit egy igazságosabb Európában!

Köszönöm.

***

English

Good morning Ladies and Gentlemen and welcome to the 14th Congress of the European Trade Union Confederation!

My name is Viktória Papp-Nagy and I am both delighted and honoured to have been invited, on behalf of the ETUC Youth Committee, to give the first welcome address to the delegates of our 14th Congress. 

This is very meaningful for me as it shows that not only does the ETUC recognise the importance of having young people amongst its ranks, but it actively promotes our presence and our role.

However, as I look around the room and as I checked the list of registered delegates before, it seems that out of the total 696 delegates only 72 – including the 10 delegates of the Youth Committee itself – are under 35 years old, which is about 10%.

I know, we do not have a youth quota, only a recommendation of including young people in the delegations, but it is still a quite disappointing figure, that has to be improved in the future.

Especially, as this Congress is a very important one for many reasons. 

We are on the eve of European elections, which, under the shadow of Brexit and the increasing rise of Eurosceptic and extreme right parties, the growth of homophobic and racists tendencies fuelled by inequalities in our societies and an apparent disconnect between the political elite and the people, makes our messages from these 4 days for all of our members at home vitally important.  We are calling for a democratic and sustainable Europe. We call on workers to vote for those parties who support our trade union demands to create a better future for women and men, young and old, all across Europe. This is one of the key themes of this Congress.

Another important issue that we are going to discuss at the Congress is just transitions. Addressing and combating climate change is a trade union issue and in particular of young trade unionists. Without urgent and ambitious action, we will face a temperature rise of 4°C or more this century and irreversible changes in our climate. The negative consequences that climate imbalances cause are not only in the ecological arena, but also visible in socio-economic terms. Basic things, like access to water or access to land will be dramatically jeopardized. Recently we were positively inspired by the youth waves in support of the climate actions, a movement that the ETUC and our Youth Committee have encouraged from the very beginning. I hope that these waves won’t die out and together we will be able to find solutions and stop this dangerous trend while we still can.

Now, ten years after the crisis and despite economic growth and company profits, the situation on the labour market is still dire for workers and especially young ones. Even though there has been a decrease in youth unemployment in Europe in recent years, the numbers remain far too high. The average level is 15,2%, which means the unemployment rate among young people is still nearly two and a half times higher than the rate of people who are 25 and older and we have more than 12 million young people under 35 years, who are not in employment, education or training. Also, even if they have a job, young people are over-represented in gig-work, especially in labour platforms which so far fail to guarantee labour and social protection standards. Workers don’t oppose digitalisation, but we want fairer workers conditions especially in the platform economy. It is unacceptable that workers bear all the risks while platforms deny their responsibilities as employers and reap all the benefits. Quality jobs and Higher Wages as part of fairer working conditions make up the third broad theme of Congress.

We have a very full programme with special guests and plenty of time for debate and discussion, where I hope we will also hear the thoughts of many young delegates. We look forward to some very interesting moments and as the Youth Committee we hope that this Congress will strengthen our movement, united in facing the many challenges ahead of us. I invite you to come and visit our stand in the exhibition area, get your personal copy of our new policy paper, The Future of Youth and take part in our photo action supporting stronger youth structures among our trade unions.

And finally, to end up on a positive note, this Congress is also historic because for the first time in ETUC’s history, we have issued a very strong rule for gender equality and member organisations who have not presented a gender balanced delegation will lose votes.  The Youth Committee very strongly welcomes this move and as a young woman, I particularly support it. We are finally on the way to shake off the old saying that trade unions were pale, male and stale organisations.

Let’s continuous together on this way to become a trade union movement, that is able to cope with the challenges of the future, to protect democracy and social justice, to fight for just transitions, quality jobs and higher wages! To ensure that my generation and also the ones after us can benefit from the results of trade union’s achievements in a fairer Europe for workers!

Thank you.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.