Keresés
Close this search box.

ETUC Végrehajtó Bizottsági ülés – 2019. április 24.

           

    A megbeszélés napirend előtt Frans Timmermans, az Európai Szocialisták Pártja (PES) csúcsjelöltjének beszédével kezdődött, aki kiemelte, hogy Európa válságának megoldása közös feladat, amely csak úgy lehetséges, ha bebizonyítjuk a Szociális Európának van mit kínálnia a polgárok számára és nem a nacionalizmus jelenti a választ a problémákra. A nacionalista vezetők a sérülékenyeket mobilizálják a gyengék ellen, pedig inkább a szolidaritás újraépítésén kellene együtt dolgozni.

A 4. ipari forradalom közepén járunk, amelyet úgy kell szabályoznunk, hogy a többség érdekét szolgálja. Ehhez át kell gondolni az újraelosztási rendszereket, ami egy fair adózási rendszerrel kezdődik. Nem engedhetjük meg, hogy nagyvállalatok, akik óriási profitot termelnek, elkerüljék az adózást.

Támogatja az európai szintű minimálbér számítási rendszer bevezetését, amelyet véleménye szerint az adott ország medián bérének 60%-ában kellene meghatározni, hogy senki se dolgozhasson megalázóan alacsony bérekért Európában. Ugyanakkor elkötelezetten támogatja a kollektív tárgyalások rendszerének megerősítését is, de a kettőt nem tekinti egymás alternatívájának.

Fontosnak tartja a nemek közötti esélyegyenlőség problémájának megoldását, amelyet sokan a természetes különbségek vagy éppen a tradíciók köntösébe bújtatnak. Bizottsági elnökként javaslatot tenne egy olyan irányelvre, amely 5 éven belül felszámolja a nemek közötti bérszakadékot, amely jelenleg átlagosan 16% Európában.

Előremutató jelnek tartja, hogy a fiatalok generációi szerveződni kezdtek és felemelik szavukat a kiszámíthatóbb és biztonságosabb munkakörülményekért.

Luca Visentini ETUC főtitkár kiemelte az ETUC választási programjának főbb pontjait, mint a gazdasági modell megváltoztatása olyan irányba, hogy minden munkavállaló részesüljön a növekedés eredményéből. Egy új társadalmi szerződés, amely valódi esélyegyenlőséget biztosít a munkaerőpiacon és a kollektív tárgyalások rendszerének megerősítése, amelyek több ponton egyeztek a csúcsjelölt által vázoltakkal.

Ez követően a tanácskozást a levezető elnök nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevőket és ismertette a napirendet. A napirend és korábbi tanácskozás jegyzőkönyvének elfogadását követően Luca Visentini a főtitkár beszámolója következett.

A főtitkár elmondta, hogy a május elsejei ünnepségek a legtöbb országban az európai parlamenti választások témaköre köré szerveződnek, amelyeken az ETUC Titkárság tagjai is részt vesznek több országban.

Április 26-án a Luxemburg térről indul majd az „Egy igazságosabb Európát a munkavállalóknak!” szlogennel meghirdetett Eurodemonstráció, amely egy rövid felvonulás után a Schuman tér egyik mellékutcájában felállított színpadon elhangzott beszédekkel zárul. Minden tagszervezeti vezető, aki részt vesz a demonstráción lehetőséget kap majd, hogy egy rövid beszédet mondjon a demonstráción. Magyarországról Kordás László MASZSZ elnök jelentkezett felszólalásra.

Az ETUC és a román kormány tárgyalásainak eredményeként a Román Elnökség keretében 2019. június 25-én, Bukaresten a szófiai esemény folytatásaként egy magas szintű konferenciát rendez a bérek és a kollektív tárgyalások témakörében, amelyre a munkáltatók és a nemzeti kormányok képviselőit is meghívják majd.

A Brexit tárgyalásokban új fejlemény állt be, mivel az EU beleegyezett a kilépési határidő meghosszabbításába 2019. október 31-ig. Ez azonban azt jelenti, hogy Nagy-Britanniában is meg kell tartani a májusi Európai Parlamenti választásokat, ami komoly hatással lehet az új Parlament összetételére.

A CB4CB projekt keretében, amelynek a célja a kollektív tárgyalások elősegítése 2019. június 5-ig jelentkezhetnek azok a tagszervezetek, akik pilóta projekteket szeretnének megvalósítani nemzeti szinten, amellyel előmozdítanák a kollektív tárgyalások rendszerét a saját országukban 2019. szeptember és december között.

A korábban elfogadott Szociális Partnerek 2019-2021-es Munkaprogramja keretében megkezdődtek a tárgyalások a munkáltatói érdekképviseletekkel egy autonóm keretmegállapodás előkészítése érdekében a digitalizáció témakörében. Az első előkészítő szeminárium 2019. február 28-án zajlott le, ennek eredményeit is figyelembe véve került előkészítésre az ETUC mandátum, amit jóváhagyásra megküldtek a tagszervezetek részére, akik 2019. május 16.-ig szavazhatnak róla.

Április 4-én az európai parlamenti képviselők 490 igen, 82 nem szavazattal és 48 tartózkodással elfogadták a munka-magánélet egyensúly támogatására vonatkozó irányelvet. Ennek főbb eredményei, hogy 10 napra növekszik a fizetett apasági szabadság, 2 hónapra növekszik a nem átruházható szülői szabadság, amelyet „megfelelő” szinten kell fizetni, évi 5 nap gondozói szabadságot vezetnek be, támogatják a rugalmas munkavégzési mintákat, beleértve a távmunkát is.

Az ETUC kongresszusi előkészületek kapcsán a Végrehajtó Bizottság mostani ülésén áttekintette a szavazási szabályokat. Amennyiben szavazásra kerülne sor, legalább 2/3-os többségre van szükség a döntések meghozatalához. Bázisnak a regisztrált szavazati joggal rendelkező küldöttek számát veszik alapul. A tartózkodások nem szavazatnak számítanak.

Minden delegációknak – a mandátummal rendelkező delegáltak számát figyelembe véve a megfigyelők nélkül – meg kell felelnie az esélyegyenlőségi kvóta szabályainak, tehát a nők, ill. férfiak száma közötti különbség a delegációkon belül nem lehet több mint 1. Azoknak a delegációknak, akik ennek a szabálynak nem felelnek meg, arányosan csökkenteni fogják a szavazati számát.

Azok a tagszervezetek, akik elmaradásban vannak a tagdíjfizetéssel – beleértve a 2019. I. féléves tagdíjat is – nem szavazhatnak a Kongresszuson.

A Kongresszusi Előkészítő Bizottság munkájának köszönhetően az Akcióterv 34 fejezetéből már csak 8-ban voltak függőben lévő módosítási javaslatok. A már elkészült 26 fejezet elfogadásra került, míg a függőben lévő módosításokat a Végrehajtó Bizottság egyesével megtárgyalta, hogy minél kevesebb kerüljön a Kongresszus elé.

A Kongresszusi Állásfoglalás – amely tulajdonképpen az Akcióterv bevezető fejezete –   javításra került a korábbi kommenteknek megfelelően, így ebben a formában kerülhet a Kongresszus elé.

Elkészült az előző ciklus tevékenységéről szóló Tiktársági beszámoló, amelyet a Végrehajtó Bizottság jóváhagyott.

Kiosztásra és megküldésre került a részletes kommunikációs terv, amelyben az ETUC kér minden kongresszusi küldöttet, hogy vegyenek részt a fotóakciókban és használják a Kongresszus alatt és az arról való híradások során a megfelelő hashtageket és jelöljék meg az ETUC-t a bejegyzéseikben.

A Kongresszus végleges programja elérhető itt: https://www.etuc.org/system/files/event/file/2019-04/04e%20-%20EN%20-%20Programme%20%282%29.pdf

A megbeszélésen az ETUC Ifjúsági Bizottsága képviseletében részt vett és a beszámolót készítette: Nagy Viktória ETUC Ifjúségi Bizottsági elnök, SZEFIT elnök.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.