EGSZB vélemény: Szociális szempontból fenntartható elképzelés a digitális korra

A Bolgár Köztársaság EU melletti Állandó Képviselete 2017. szeptember 5-én öt témajavaslatot nyújtott be az EGSZB-hez feltáró vélemények elkészítéséhez, ezek között szerepel a „Szociális szempontból fenntartható elképzelés az életszínvonal emelésére, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítására és a polgárok biztonságának növelésére a digitális korban” című vélemény kidolgozására vonatkozó javaslat. A véleményt az EGSZB márciusi ülése fogadta el.

A vélemény lényegi tartalma

Az európai, nemzeti és helyi intézmények által végrehajtott valamennyi politikának figyelembe kell vennie a társadalmi fenntarthatóságot éppúgy, mint a gazdasági és környezeti fenntarthatóságot.

 Az EGSZB:

ajánlja, hogy az Európai Bizottság aktuális munkaprogramjában szereplő javaslatok az európai szociális modell fenntarthatóságának előmozdításán alapuljanak,

úgy véli, hogy tovább kell pontosítani a szociális területen megvalósított intézkedések társadalmi fenntarthatóságra gyakorolt hatásának értékelését, a nyomonkövetési rendszerekből és a már meglévő mutatókból kiindulva,

támogatja az Európai Parlament arra vonatkozó ajánlását, hogy az Európai Bizottság és a szociális partnerek működjenek együtt egy valamennyi foglalkoztatási formára vonatkozó, tisztességes munkakörülményekről szóló keretirányelvre irányuló javaslat előterjesztése érdekében, amely a meglévő minimumelőírásokat új típusú munkaviszonyokra is kiterjeszti,

elismeri a versenyképesség, a termelékenység és a társadalmi fenntarthatóság közötti egyértelmű kapcsolatot: minden szereplőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy támogatja az inkluzív növekedést, ezzel egyidejűleg pedig kedvező feltételeket teremt az üzleti világ számára, több és jobb munkahely megteremtése érdekében,

fontosnak tartja az Európai Unión belüli élet- és munkakörülmények terén mutatkozó regionális egyenlőtlenségek kisimítására irányuló erőfeszítések fokozását,

arra kéri az európai és nemzeti intézményeket, hogy biztosítsák a megfelelő forrásokat az átmenet megkönnyítése és felgyorsítása, valamint a folyamatos jövedelem biztosítása érdekében, megfelelő módon, különösen a leginkább hátrányos helyzetűek számára,

javasolja, hogy hozzanak létre olyan megfelelő feltételeket a versenyképesség, a munkahelyteremtés és a munkahelyek közötti zökkenőmentes átmenet biztosításához a szociális biztonsági háló és más kísérő intézkedések révén, amelyek figyelembe veszik a munkavállalók és a vállalkozások szükségleteit,

javasolja, hogy a szociális partnerek minden szinten alakítsanak ki inkluzív kollektív tárgyalásokat, és arra ösztönzi őket, hogy fontoljanak meg olyan új intézkedéseket a nők digitális munkahelyekhez való hozzáférésének növelése érdekében, amelyek célja a nemek közötti bérkülönbségek kiküszöbölése, az anyaság határozott és megfelelő eszközökkel való védelme, valamint a nők és a férfiak közötti tényleges egyensúly feltételeinek kialakítása a munka világában,

úgy véli, hogy a társadalmi fenntarthatóság az egész életen át tartó tanuláshoz fűződő igazságos és valódi esélyeken alapul, a korai gyermekkortól kezdve, különös tekintettel a lakosság széles rétegeinek esetleges kizárására a digitális kirekesztés következtében,

olyan intézkedések megfontolását ajánlja a döntéshozók számára, amelyek célja a digitális gazdaság kulcsfontosságú területein tapasztalható készséghiány csökkentése, mivel ezek a készségek elengedhetetlenek a kiválósághoz és az európai versenyképesség növeléséhez,

alapvető fontosságúnak tartja, hogy digitális jártassággal kapcsolatos oktatást biztosítsanak azok számára, akiket a digitális átállás hatása miatt a jogaik gyakorlásából és a szociális szolgáltatások igénybevételéből való kirekesztés veszélye fenyeget.

A vélemény szövegét az alábbi linken lehet megtekinteni:

https://dmpro.eesc.europa.eu/eesc/2017/_layouts/WordViewer.aspx?id=/eesc/2017/50005999/5563/eesc-2017-05563-00-00-ac-tra/eesc-2017-05563-00-00-ac-tra-hu.docx&DefaultItemOpen=1

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Tisztes Munka Világnapja esemény

Nem csak az augusztusi életveszélyes kormányzati tervezet, hanem a közszolgáltatások ágazatait érintő évek óta tartó folyamatos átalakításnak nevezett rombolások, amelyek veszélyeztetik a biztonságos és színvonalas munkavégzést. Ezért Dr. Dudás Katalin

Szakszervezeti tagdíjlevonásról a Klubrádióban

Csóti Csabát nyilatkozott a szakszervezeti tagdíjlevonást tiltó jogszabálymódosításról a Kluburádió Szolidaritás című műsorában. Meghallgatom a teljes Szolidarítás 2023. szeptember 27., szerdai c. műsorát.. Meghallgatom Csóti Csaba: Közalkalmazotti szakszervezetek helyzete c,

A SZEF tagszervezetei a Lakásmeneten

Küzdünk a közjó érdekében A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma mint a közszolgáltatásokban dolgozókat tömörítő szakszervezeti szövetség hosszú évek óta dolgozik együtt a lakhatásban érintett szervezetekkel, hogy megoldásokat találjanak az egyre mélyülő

Koreai delegációt fogadtunk

Koreai delegációt fogadott a SZEF küldöttsége, ahol az elmúlt 20 évben a tudatos szakszervezeti oktatással megerősített mozgalomról hallhattunk szaktársainktól. Hogyan tört ki az elnyomásból 20 éve a dél-koreai mozgalom? Hogyan

A lakhatási-és energiaválság lehetséges megoldásai

Beszámoló a Szolidáris Gazdaság Központ lakhatási válság műhely konferenciájáról 2023.09.20-21. Budapest A Szolidáris Gazdaság központ zártkörű műhely konferenciát tartott az Európában kialakult lakhatási-és energiaválság lehetséges megoldásairól. A szakszervezetek képviselői a