Az Állami Tisztviselői Karról szóló törvényjavaslat véleményezése

Előterjesztve a KÉF 2016. március 2-ai ülésére

 1. Szakszervezeti szövetségünk ragaszkodik a 2014. júliusban megkezdett közszolgálati életpálya modell kidolgozásának kezdetekor betervezett 50 %-os béremelés többlépcsős bevezetéséhez, első lépésként 2016. július 1-jén 30%-os béremeléshez.
 2. A közszolgálati tisztviselők bére 2008. után csökkent a 13. havi illetmény megvonásával, azóta pedig be van fagyasztva. A tervezet szerint a közszolgálati tisztviselők egyes rétegei 2018-ig nem részesülnének semmiféle béremelésben (azaz 10 éven keresztül), amire a magyar közigazgatás történetében nem volt példa. 2008. óta az infláció mintegy 25 %-os volt!
 3. A Kormány által kidolgozott és előterjesztett Állami Tisztviselői Törvényt (Átv.) teljes mértékben szükségtelennek tartjuk. E törvénytervezet által megfogalmazott főbb követelményeket a jelenleg hatályos közszolgálati tisztviselői törvény (Kttv.) keretei között is szabályozni lehetne (járási hivatalok sajátos követelményei, középfokú végzettségű tisztviselők kiemelt béremelése, teljesítmény elismerése, stb.)
 4. Az új törvény bevezetése esetén 2010. óta az érintett tisztviselők a negyedik törvény hatálya alatt végeznék hivatali munkájukat: köztisztviselői törvény, kormánytisztviselői törvény, közszolgálati tisztviselői törvény, majd pedig állami tisztviselői törvény. Ez a törvénykezési sorozat a bürokrácia növelés iskolapéldája lehet, miközben mindezt lényegében egy kormány követi el.
 5. Az állami tisztviselőkre a két törvény együttesen vonatkozna (Kttv. és Átv.), ami ezek együttes alkalmazását bonyolulttá, esetenként kaotikussá tenné. Ezt a káoszt tovább fokozná a több lépcsőben történő bevezetés.
 6. A Kormány a KÉF ülésén kérte a szakszervezeti oldal javaslatait a bürokrácia csökkentéséhez. E felkérésre első javaslatunk: a Kormány ne terjessze az Országgyűlés elé az Állami Tisztviselőkről szóló törvényjavaslatot! A két törvény együttes bevezetése és alkalmazása óriási többletmunkával és többlet adminisztrációval járna.

Az Állami Tisztviselői törvény tervezet súlyos hibái:

 1. A közszolgálati életpályák jellemzője, hogy a versenyszférához képest alacsonyabb életkeresetet, viszont nagyobb biztonságot és kiszámíthatóságot nyújtanak. Az Átv. tervezete eltörölné az állami tisztviselők számára a tervezhetőséget és a kiszámíthatóságot, ezáltal a pálya legfőbb vonzerejét elhagyná. Ezek figyelembe vételével nem várható el, hogy a legalkalmasabbak ezt a pályát válasszák. E törvény – bevezetése esetén – a magyar közigazgatás történetének sötét lapjaira fog kerülni.
 2. Az „állami tisztviselő” megnevezés valójában azt jelenti, hogy olyan tisztviselőről van szó, aki az állam alkalmazásában áll. Ilyenek jelenleg a kormánytisztviselők, az Országgyűlés alkalmazásában, a Köztársasági Elnöki Hivatalában, a Magyar Államkincstárban dolgozó állami tisztviselők. Az Átv. tervezete szerint viszont állami tisztviselők csak a járási, később pedig a fővárosi és megyei kormányhivatali dolgozók lennének. Mi lenne így a többi állami alkalmazottal, állami tisztviselővel? Ők nem az állam alkalmazásában álló tisztviselők lennének? Az „állami” jelző tehát itt helytelen, helyette esetleg a „kormányhivatali tisztviselő” megnevezés lenne használható.
 3. A törvény tervezete nem biztosít vonzó előmeneteli lehetőséget, így a jelenlegi szabályozáshoz képest jelentős visszalépést jelentene. A pályán megszerzett kompetenciát, tapasztalatot nem ismeri el.
 4. A tervezet eltörli az „illetményalap” fogalmát, ezáltal megszűnne a tervezhető béremelés egyik fontos pillére.
 5. A törvény tervezete a jubileumi jutalom, a többlet értékeket elismerő kompetenciák (idegen nyelvi, tudományos), a végkielégítés, a cafetéria juttatás terén is megvonásokat tartalmaz, ami e pálya további devalválásához vezetne.
 6. A közszolgálati életpályák fontos eleme a lakhatási támogatások és a speciális biztosítások rendszere, amivel az előterjesztés egyáltalán nem foglalkozik.
 7. Az állami tisztviselőkről szóló törvénytervezet hemzseg a hibáktól, belső ellentmondásoktól, a releváns jogszabályokkal fennálló koherencia zavartól. A törvény elfogadásához további, nagyszámú jogszabály módosítása kötődik, amihez nem áll rendelkezésre kellő idő. Ennek következtében a közszolgálati tisztviselők 2016. július 1-jén állami tisztviselővé történő átsorolása nem hajtható végre.

Budapest, 2016. március 9.

                                                                                    Dr. Agg Géza

                                                                                         elnök 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az európai szakszervezetek nemet mondanak a megszorításokra

  Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Gazdasági Munkabizottsága november 16-án tartotta évzáró ülését Brüsszelben. Napirendjén az európai munkavállalók szempontjából különösen időszerű és fontos kérdések szerepeltek: az EU makrogazdasági kilátásai, a