Keresés
Close this search box.

Tájékoztató a FERPA 7. Kongresszusáról

A FERPA, amely az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) nyugdíjas szervezete, 2015 szeptember 9-11. között Budapesten tartotta 7. Kongresszusát.

A FERPA, amely az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) nyugdíjas szervezete, 2015 szeptember 9-11. között Budapesten tartotta 7. Kongresszusát.

A Kongresszust Robert Racké FERPA elnök nyitotta meg, köszöntötte a küldötteket, a magyar hivatalos részről és a szakszervezeti konföderációktól jelen lévő vendégeket: Novák Katalin államtitkárt, dr. Bagdy Gábor főpolgármester helyettest, Földiák Andrást, a SZEF elnökét és Székely Tamást, az MSZSZ alelnökét.

Az elnök megköszönte a kongresszus megrendezéséhez nyújtott magyar szakszervezeti segítséget. Beszédében kiemelte, hogy a gazdasági krízis bár enyhült, de nem vagyunk túl a válságon, amelyből a gazdagok, a bankon profitáltak, a szegények még szegényebbek lettek. Ebben a helyzetben az EU egy részben hibás elméletre alapozva próbálja a kilábalást segíteni, a magánberuházásokat és a bankokat támogatják. Rossz az európai demográfiai mutató, egyre többet kell a nyugdíjalapokba befizetni, s részben a nyugdíjasoknak magunknak kell a nyugdíjukat megteremteni, az öngondoskodásnak növekvő szerepe van. A válságot leginkább a legszegényebb rétegek szenvedték meg, az ultra-liberalista gazdaságpolitika következményeként csökken a segélyezés, egyre távolodunk a szociális Európától. Ennek megakadályozására és a válságból való kilábalásból a szakszervezeteknek nagyobb szerepet kell vállalni, ennek megfelelően az ETUC és a FERPA szerepét erősíteni szükséges. Egy új EU gazdaságpolitikára, növekvő állami beruházásokra van szükség. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a FERPA megfelelően képviselje az idősek érdekeit Európában.

Végezetül – leköszönő elnökként – megköszönte az eddigi támogatást.

Ezt követően Novák Katalin, EMMI államtitkár kapott szót, üdvözölte a delegátusokat és köszönetét fejezte ki, hogy a FERPA Magyarországot választotta ezen fontos kongresszusa helyszínéül. Az Idősek Tanácsának alelnökeként a miniszterelnök megbízásából szólt a Kongresszushoz. Beszédében elemezte, hogy mi az amire leginkább szükségük van az idős korúaknak? Ezek főként az egészség, megélhetés, biztonság, emberi méltóság, aktivitás a társadalomban.

Az egészség biztosításával arra van szükség, hogy ne csak a várható élettartam, de az egészségben eltöltött évek száma növekedjen. Ezt szűrővizsgálatokkal, prevencióval kívánják elérni.

A megélhetéssel és a biztonsággal kapcsolatban kiemeli, hogy minisztériumában, az EMMI-ben minden területnek megtalálható ezzel kapcsolatban az illetékes vezetője.

Elsősorban a 20%-os rezsicsökkentést, mint magyar vívmányt emelte ki, aminek eredményeként az elmúlt két évben mintegy 1 milliárd forint maradt a háztartásoknál. Az idősek jövedelmi szegénysége alacsonyabb más rétegeknél. A nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését vállalták, ezzel szemben – az inflációt meghaladó nyugdíjemelés eredményeként – növekedett a nyugdíjak reálértéke.

A méltósággal és a tartalmas élettel  kapcsolatban azt tartja fontosnak, hogy az időseknek ne kelljen a szegénységüket bizonygatni ahhoz, hogy megkapják járandóságukat.

Végezetül a társadalmi szolidaritás és a generációk közötti együttműködés fontosságát említette, melyben ebben az Idősek Tanácsának szerepét ismertette.

Dr. Bagdy Gábor főpolgármester helyettes Tarlós István főpolgármester nevében üdvözölte a megjelenteket, és köszönetét fejezte ki, amiért a FERPA fővárosunkat, Budapestet választotta kongresszusa helyszínéül.

Elmondta, a főváros lakosságának egynegyede nyugdíjas, ezért a főváros vezetése kiemelt figyelmet fordít rájuk. Fontosnak tartja a nyugdíjrendszer megújítását a nyugdíjak színvonalának hosszú távon való fenntarthatósága érdekében, amelyet demográfiai okok is alátámasztanak.  Elmondta, hogy a kormány kiemelten támogatja a gyermekvállalást, a gyermeknevelést. Egy normális társadalomban meg kell becsülni az időseket, mert nekik köszönhetjük, hogy itt vagyunk, és egy ilyen szép városban élhetünk. Ennek érdekében a főváros 12 idősek otthona intézményt  üzemeltet. Kiemelte még a mozgássérültek érdekében az akadálymentesítés fontosságát.

Végezetül felhívta a figyelmet a főváros szépségére, idegenforgalmi érdekességeire, különös tekintettel a gyógyfürdőkre, amelyekért érdemes visszatérni hozzánk más alkalommal is.

Földiák András SZEF elnök a menekültügy említésével kezdte beszédét és megállapította, érezzük ebben a felelősségünket.

Sikeres és eredményes kongresszust kívánt, ehhez jó házigazdák leszünk. Ezt követően a szakszervezeti rendszerünkről szólt, elmondta, hogy az rendkívül tagolt, jóval több mint száz ágazat működik öt konföderációban és ez lehetőséget ad a szakszervezetek megosztására. Ebben stabil pontként említette, hogy a SZEF kizárólag közszolgálati dolgozókat tömörít 13 szakszervezetben 67 ezer taggal. Mindegyik szakszervezetben folyik nyugdíjas tevékenység, a nyugdíjas érdekvédelem legfontosabb feladata a nyugdíjas jogviszony és a nyugdíjak védelme.

Megemlítette a kötelező magán nyugdíjpénztár megszüntetését és a korhatár fokozatos emelését, a nyugdíj melletti munkavégzés szigorítását, valamint a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségének megszüntetését, amely sok gondot okozott.

A közszféra legnagyobb problémájaként említette, hogy a konföderáció folyamatos harca ellenére utoljára 2008-ban volt szerény mértékű béremelés, egyedül 2002-en volt jelentős, átfogó keresetnövekedés a közszférában.

Székely Tamás MSZSZ alelnök a Magyar Szakszervezeti Szövetség nevében köszöntötte a Kongresszus résztvevőit és kiemelte, hogy az MSZOSZ elsőként lett a FERPA tagja a kelet-európai országok közül. Elmondta, hogy nem csak gazdasági válság után vagyunk kilábolóban, hanem egy gazdasági és szociális átalakítás után is. A jelenlegi kormány teljesen leépítette a korábbi érdekegyeztetést és 3000 milliárd forintot vett ki a nyugdíjrendszerből a kötelező magánnyugdíj pénztár felszámolásával. Elképesztőnek nevezte, alkotmányban rögzítik, hogy az idősek ellátása a család feladata. A szociális érzéketlenség példájának nevezte azt, ami a bevándorlókkal történik. Reméli, hogy a FERPA ezt egy komoly hangú nyilatkozatban fogja elítélni–mondta.

Az üdvözlő beszédek elhangzása után a Kongresszus a főtitkári beszámolóval kezdte meg az elfogadott napirend szerinti munkáját.

Bruno Costantini főtitkár az öregedéssel kapcsolatos nemzetközi politikát ismertette.

Olyan társadalmi – gazdasági problémák merülnek fel, amelyeket mindenhol vizsgálni kell. Az EU irányelveivel összhangban az aktív öregedést kell előtérbe helyezni, de fontos, hogy azok az idősek, akik megfelelő, piacképes szaktudással rendelkeznek és tudnak dolgozni, tovább maradhassanak munkában.

Az időskorúak gazdasági helyzete mindenhol kényes kérdés, tagországonként eltérő, ezért egyenként kell vizsgálni. A munkánkat a hátrányosabb helyzetűek érdekében fokozni kell, nem nézhetjük tétlenül az elszegényedés térhódítását. Támogatjuk az egységes európai állampolgárságot.

Ezután a hosszú távú gondozásra szorultak ápolását állampolgári joggá tenni akaró, de az Európai Bizottság által visszautasított FERPA Európai Polgári Kezdeményezéséről (ECI)beszélt, reményt lát arra, hogy az új összetételű Bizottságnál sikeresebbek leszünk, mert az elutasításnak politikai oka volt.

Foglalkoznunk kell az ENSZ fogyatékkal élőkre vonatkozó határozatával, valamint az emberi jogi megállapodásnak is irányadónak kell lenni számunkra. Ennek felülvizsgálata van most folyamatban, ezt fontosnak tartja, mert az idősek egyre inkább a társadalom szélére szorulnak, marginalizálódnak, a FERPA-nak minden fórumon fel kell lépni ez ellen.

Köszönetet mondott az elnöknek, Robert Racké-nak, munkatársainak, Jessica Montiel-nek és Henri Lourdelle-nek, a Pénzügyi Bizottságnak és a Női Bizottságnak, valamint köszönte magyar barátainak a szívélyes fogadtatást és megállapította, hogy jó döntés volt Magyarországon rendezni a 7. Kongresszust.

Végezetül egy személyes megjegyzést tett, mert visszaemlékezve tavaly novemberi magyarországi látogatására, az MSZOSZ XX. kerületi szervezeténél tapasztaltak alapján azt javasolta a Kongresszus résztvevőinek, hogy többször kell az emberekkel közvetlenül találkozni, őket is meg kell hallgatni, nem csak a vezetőket, mert egészen más megvilágításban, egészen más problémákat is meg lehet ismerni, mint máskülönben.

A Pénzügyi Bizottság beszámolójában az előadó ismertette, hogy az Alapszabály 21. pontjának megfelelően a 3 tagú PB elemezte a pénzügyi helyzetet. Megállapították, hogy az elmúlt négy év pozitív eredményeket hozott. Alaposan megvizsgálták a kiadásokat és ésszerűnek ítélték a  takarékos költséggazdálkodást. Bruno Costantini főtitkárnak személyesen köszönetet mondott a FERPA szabályos, takarékos pénzügyi gazdálkodásért.

A tagsági kérelmek elfogadása napirendi ponthoz:

A 2015 júniusi Végrehajtó Bizottsági ülés megtárgyalta és javasolja a Kongresszusnak, hogy fogadja el a szerb SPSN szakszervezet teljes jogú tagságát, valamint hagyja jóvá a svájci UNIA szakszervezet megfigyelői státuszát.

A Kongresszus mindkét javaslatot egyhangú szavazással elfogadta.

Carla Cantone főtitkár jelölt stratégiai programját ismertetve elmondta, hogy Európa-szerte az ETUC-al együtt képviseljük tagjaink érdekeit. A FERPA egy szakszervezet, amelynek fontos szerepe van az idősügyben az európai hadszíntéren. Ezután kiemelt néhány fontos területet a programból:

–          az elmúlt években sokmillió állás szűnt meg és növekedett a nyugdíj korhatár, ez több mint egy millió ember elszegényedését okozta,

–          növekszik a populizmus és a veszélyes nacionalizmus,

–          Európának választania kell, hogy szolidárisnak mutatkozik-e, minden európai szolidaritására van szükség

–          méltóságos megöregedést kell biztosítani  az Idősügyi Charta figyelembe vételével.

A FERPA-nak és a szakszervezeteknek kezdeményezőnek kell lenni, a változások élére kell állni, meg kell hallgatnunk egymást, akciókat kell indítani. Fontos törekvésünk, hogy el kell ismertetni a FERPA-t az ETUC-ban a szavazati jog biztosításával, el kell érni a megfelelő reprezentáltságot az Európai Unióban, szövetségeket kell kötni minden országban. A válság Európa-szerte meggyengítette a szervezett dolgozókat, a szakszervezeteknek együtt kell harcolni ezen a terepen az általuk képviseltek érdekekért.

Az ETUC főtitkár felolvasta Claudia MENNE, ETUC szövetségi titkár levelét, melyben Claudia sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem tudott személyesen jelen lenni a Kongresszuson. Levelében megállapította, hogy szoros együttműködést folytattunk az elmúlt négy évben és eredményes munkát kíván a Kongresszusnak.

Luca Visentini ETUC szövetségi titkár beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy szeptember 29-én kezdődik az ETUC kongresszusa Párizsban, így ez most kiváló alkalom, hogy néhány témára kitérjen:

–          A gazdasági megszorítások erősen kihatnak a nyugdíjasokra is, ezért fontos az ETUC és a szakszervezetek harca az érdekérvényesítő szerepük erősítéséért.

–          Az EU irányelveinek megfelelően az ETUC vezető szerveinek megválasztásánál figyelembe veszik a nemi egyenlőséget és a korösszetételt. Véleménye szerint az ETUC VB-ben a Női Bizottsághoz hasonlóan kapjon szavazati jogot az Ifjúsági Bizottság.

–          Több szolidaritás és elkötelezettség szükséges, hogy eredményesebbek lehessünk tagjaink érdekeinek képviseletében. Helyre kell állítani az emberek bizalmát az európai intézményekben és a szakszervezetekben.

–          A gazdasági válságnak mielőbb véget kell vetni, a helyzetet elsősorban állami beruházásokkal lehet javítani, ezzel meggyőzhetjük a magánbefektetőket is és visszaszerezzük a gazdasági fejlődésbe vetett hitet. A pénzügyi, a bankszektor elsődleges megsegítése, a spekulációk érezhetően nem segítenek.

–          Külön kiemelte a nyugdíjasok szerepét, akik nem csak a múltat és a jelent , hanem a jövőnket is jelentik, mivel egy idő után valamennyien nyugdíjasok leszünk.

–          Végezetül arra szólított fel, a FERPA és az ETUC közösen forduljanak azokhoz az európai országokhoz, ahol nincs még a nyugdíjasoknak szakszervezetük, hogy alakítsák meg ezeket.

A kongresszus második munkanapján a résztvevők hozzászólásai következtek, szakpolitikai viták folytak. A hozzászólók kitértek saját országuk helyzetének bemutatásán kívül az általános európai gazdasági – társadalmi helyzetre.

A hozzászólások főbb megállapításai:

–          A létrehozott európai jóléti államot az ultraliberális gazdaságpolitika szétrombolja, támadások érik mint pl. Görögországban, mi viszont szeretnénk fenntartani.

–          Finnországban is tovább nyirbálják a szakszervezeti jogokat, ami ellen közösen kell fellépni.

–          Ausztriában a szakszervezetek reformot készítenek elő a nyugdíjak megnyirbálása ellen, mert az adócsökkentés ellentételezéseként azt akarták megtenni. Olyan lépéseket kell tenni, amelyen belül azokat a politikákat kell előnyben részesíteni, amelyek a gazdaság gyorsítását szolgálják.

–          Az EU jelenlegi, megszorítást bátorító politikája szegénységben tartja polgárainak egy részét, ezzel szakítani kell. Szolidaritásra és kooperációra épülő politikára van szükség.

–          A dél-európai tagállamokban több állami beruházás szükséges, az országok gazdasági és politikai struktúráját át kell alakítani.

–          Nem szabad a nyugdíjasok megfelelő szintű élethez való jogát megkérdőjelezni, de a legtöbb országban a jelenlegi nyugdíjak ezt nem biztosítják.

–          Portugáliában nagy az eladósodottság, az állami adósság is tetemes. A társadalombiztosítás megerősítésére van szükség. A nyugdíjasok helyzete romlott, csökkentették az őket illető kedvezményeket. A jelenlegi gazdaságpolitika miatt 700 ezer lakos szegényedett el.

–          Fel kell lépni az adóelkerülés és az adócsalás ellen, mert ezek miatt nincs megfelelő mértékű adóbevétel, amit esetleg szociális ellátásra lehetne fordítani.

–          Pozitív együttműködés van a horvát és olasz szakszervezetek között. Konferenciát tartottak arról, hogy az észak-adriai övezetben hogyan lehetne segítséget nyújtani az egyre gyengülő szakszervezeteknek.

–          Együtt kell harcolnunk a fináncoligarchia ellen, ha nem ezt tesszük , nem harcos szakszervezet vagyunk, csak egy nyugdíjas klub, pedig mi nyugdíjasok találtuk ki annak idején az európai jóléti államot.

–          A pénzügyi világ a saját szabályait kényszeríti ránk. Nincsenek valódi baloldali kormányprogramok, mindenhol a jobboldali megközelítés érvényesül. A versenyképességet a bérköltségek csökkentésével és a nyugdíjak visszafogásával próbálják emelni.

–          A FERPA Nőbizottsága az esélyegyenlőség megvalósításáért dolgozik. Ez az egyenlőtlenség nem csak a nyugdíjas életben, de a munkában töltött évek alatt is fennáll. Felvetették egy külön Nőbizottsági iroda létesítésének igényét.

–          Különleges történelmi pillanatban tartjuk a FERPA kongresszust, most minden a változásról szól. Milliók élete fordult rosszabbra, ezért egy új demokrácia szabályait kell megfogalmazni, különben még mélyebb válságok következnek. Egységes európai minimálbért és nyugdíjat kellene megállapítani, de továbbra is szükség van a konvergenciára.

–          A szegényekre, a nyugdíjasokra szinte mint ellenségre gondolnak. Kiújultak az ellentétek a migránsokkal kapcsolatban is, pedig szolidaritásra lenne szükség. Több Európára és nem erősebb nemzetállamok kellenek, ahol szükség van a migránsokra is tisztességes bevándorlási kvóták alapján. El kell ismerni, hogy a menekülthullámnak drámai hatása van Európára.

–          Görögország helyzete és a bevezetett megszorítások törékennyé tették a régiót. Szolidárisnak kell lennünk velük. A menekülthullám elérte Európát és egy új háború lehetősége közeledik. Magyarország elfelejtette a saját 1956-os menekültjeit?

–          A nyugdíjak és az egészségügyi ellátások területén nagy egyenlőtlenség tapasztalhatók az egyes tagországokban, az idősek különböző mértékben veszítik el önállóságukat. Mindezekkel a FERPA-nak is behatóbban kell foglalkozni.

–          Kedvezőtlen demográfiai változások elé nézünk az EU-ban. A nyugdíjak vásárlóerejének fenntartása és az egészségügyi ellátás biztosítása a legfontosabb.

–          100 millió ember él az EU-ban szegénységben, és többségük nyugdíjas.

–          A FERPA a legreprezentatívabb szervezet, megfelelően képviseli a nyugdíjasokat, de még nagyobb hatékonyságra van szükség ahhoz, hogy jobban elismertesse magát az ETUC-ban, és megkapja a szavazati jogot a VB-ben.

–          Spanyolországban nő a nyugtalanság a megszorítások miatt. A spanyol költségvetés nem tudja finanszírozni az eddigi állami kiadásokat, sőt már a nyugdíjhoz is hozzá akarnak nyúlni. Felelőtlen, pazarló gazdálkodás folyik, a magas fiatalkori munkanélküliség miatt sokan külföldön keresnek munkát. 800 ezer spanyol és portugál fiatal dolgozik külföldön, akik így nem befizetői a nyugdíjalapoknak.

–          Fontos figyelni az időskorúak életminőségére, egy szociálisabb Európára van szükség. Idősödik Európa társadalma, Európának legyen elég politikai kapacitása arra, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítson az időskorúak számára.

–          A gazdasági fellendülés fő akadálya a megszorító intézkedések garmadája.

Egész Európára kiterjedő kapcsolatrendszert kell kiépíteni a FERPA égisze alatt.

Szorosabb, s főként személyes kapcsolatra van szükség az EP képviselőkkel.

A FERPA erősebb lesz, ha együttműködik tudással, képességgel rendelkező szervezetekkel. Szuverén államok és szervezetek együttműködése szükséges a munkavállalók jogainak érvényesítéséért.

–          Végezetül dr. Mayer Lajos megköszönte a VB, a főtitkár és az elnök eddigi munkáját, azt hogy a FERPA 7. Kongresszusát Budapestre hozta, ami nagy megtiszteltetés számunkra és ennek megfelelően mi is mindent elkövettünk a kongresszus sikeres lebonyolításáért. A MaSZSZ és a SZEF nyugdíjas tagozataiban a nálunk is hasonlóan nehéz helyzetben élő nyugdíjas tagjaink életminőségének javításáért, nyugdíjaink értékének megtartásáért lépünk fel minden fórumon, ahol azt hangoztatjuk, hogy ne döntsenek rólunk, nélkülünk.

Délután az Európai Nemzeti Emberi Jogok Intézetei Hálózatának (European Network of National Human Rights Institutions — ENNHRI) projekt koordinátora, Ciara O’Dwyer az idősek emberi jogaival és a hosszú távú gondozás (Long-term Care — LTC) kérdéseivel foglalkozott. Elmondta, hogy a 65 éven felüli európaiak 0,2-4,5%-a szorul ilyen szolgáltatásra és az ilyen életkorúak száma 2060-ra duplájára fog emelkedni, ami jelentős költségnövekedéssel jár az európai országokban. Ez a tény sajnos azt fogja eredményezni, hogy az idősek emberi jogait a fiskális szemlélet háttérbe szoríthatja. Egy EU által finanszírozott projekt (2015-2017) alapján a hosszú távú gondozásra szorulók emberi jogainak jobbításán dolgoznak.

A projekt célkitűzései:

–           bevezetni egy emberi jogi standardot, amellyel a hosszú távú gondozásra szorulókat kezelik,

–           felhívni a figyelmet azon idősek emberi jogaira, akik ilyen gondozást kérnek,

–           megnövelni az  ENNHRI kapacitását, hogy ellenőrizze és támogassa az idősek emberi jogait.

A projektjük hat uniós országban a vonatkozó statisztikák és elérhető információk alapján összeállítandó tanulmány készítésére, a vizsgált országokban az emberi jogok áttekintésére és az országokban az idősgondozás szervezeteitől való információgyűjtésre fókuszál. A hosszú távú gondozásra szorulók emberi jogi megközelítése azt jelenti, hogy ezeket a jogokat helyezik a középpontba a gondozói szolgáltatás tervezésénél, a szociális politikában és természetesen a gyakorlatban is.  

Az előadó ismertette, hogy a hosszú távú gondozásra szoruló idősek emberi jogait nemzetközi jogok garantálják, csak élniük kell vele és nem szabad beletörődni semmilyen visszaélésbe velük kapcsolatban.

A kongresszus harmadik ülésnapján megemlékeztünk a 14 évvel ezelőtt ezen a napon az USA-t ért terrortámadásról, és elítéltük a terrorizmus minden fajta megnyilvánulását.

A kongresszus megfogalmazott az EU migrációs politikájával kapcsolatos nyilatkozat. Ebben a FERPA ünnepélyesen felhívja a kormányokat, hogy mielőbb hozzák meg azokat az intézkedéseket, amelyek csökkentik a feszültségeket és az EU hozzon ezzel kapcsolatban minden tagországra kötelező határozatot. Az ETUC-ot arra kérjük, hogy képviselje ezt a szellemet.

Ezután a FERPA stratégiai dokumentumát, a leköszönő főtitkár első napon elhangzott a tevékenységről szóló beszámolóját, majd a Pénzügyi Bizottság jelentését szavazta meg a kongresszus.

A kongresszus egyhangú szavazással ratifikálta a tagszervezetek javaslata alapján az új összetételű Végrehajtó Bizottságot (a MaSZSZ részéről Tóth Mihály, a SZEF részéről dr. Mayer Lajos lett a VB tagja).

Ezt követően Carla Cantone személyében a kongresszus 4 évre megválasztotta a FERPA új főtitkárát, majd megválasztottuk az olasz, belga és francia összetételű Pénzügyi Bizottságot .

Az új főtitkár, Carla Cantone ezt követő beszédében mindenekelőtt megköszönte a bizalmat, és külön köszönetét fejezte ki a három olasz szakszervezetnek a jelölését. Reméli, hogy nem fog csalódást okozni.

Megköszönte Bruno Costantininek a 8 éves főtitkári tevékenységét, azt a hihetetlen mennyiségű munkát amit elvégzett, ezt most megerősíti. Köszönte Jessica Montiel-nek és Henri Lourdell-nek a munkáját, nélkülük nem is tudott volna a FERPA jól működni. Köszönte magyar barátainak a meleg fogadtatást és a szervezést, amely lehetővé tette egy sikeres kongresszus lebonyolítását Budapesten, külön említette a buszos városnézős programot, amelyen ő is szívesen részt vett volna. Biztosan vissza fog még ide térni, mert ez egy gyönyörű város. Szeretne ide azért is visszatérni, mert szeretné személyes tapasztalással megismerni az itt élő idősek helyzetét, mivel a kormány képviselőjének beszéde nem volt elég meggyőző számára.

Köszönte Robert Racké elnöki munkáját, és külön a kongresszus levezető elnöki tevékenységét.

Egy jó kongresszust zártunk, ahol halhattuk az egyes országok helyzetét, és sok jó javaslat érkezett, amelyet beépít a következő stratégiába.

Az ETUC Női tagozatával szorosabb kapcsolatra van szükség, ez erősíti a FERPA-t.

Az intergenerációs reláció erősítésére fel kell venni a kapcsolatot az ETUC Ifjúsági tagozatával.

Programjában arra tesz javaslatot, hogy célkitűzéseink megvalósításához hozzunk létre új szövetségeket az egyes országok releváns szervezeteivel. Be kell lépni a politika világába is, elsőként fel kell venni a kapcsolatot az EU parlamenti képviselőkkel.

Erősíteni kívánjuk szerepünket az ETUC-ban, az egyes országok tagszervezeteinek lobbizni kell szavazati jogunkért az ETUC-ban. Kérte, hogy még az ETUC Kongresszus előtt tisztázzuk, hogy ernyőszervezeteink fizetnek-e tagdíjat a nyugdíjas taglétszám után is, vagy csak az aktív taglétszámnak megfelelően.

Nehéz helyzetben vagyunk a gazdasági válság és a csökkenő szolidaritás miatt. Több szolidaritásra, több állami beruházásra és több szociális szolgáltatásra van szükség. Ennek eléréséhez minden szakszervezetnek össze kell fognia és ebben szerepe van a FERPA-nak is! Nem értünk egyet a megszorítási politikával! Mi a bal- és jobboldali szélsőségek nélküli Európában hiszünk.

Elmondta, sokan kérdezték tőle, hogy miért fogadta el a jelölést, és megéri-e neki ezt vállalni. Erre az a válasza, hogy ő már régóta egy harcos olasz szakszervezet aktivistájaként dolgozik, ez nem áldozat a részéről, örömmel tette eddig is és így szeretné folytatni. Mindannyian hiszünk Európában és annak jövőjében!

Ezután Robert Racké ismételten megköszönte és nagyra értékelte a magyar konföderációk szervezési munkáját, köszöntötte a kongresszus korelnökét, a 93 éves dr. Frischman Edgár SZEF küldöttet, majd bejelentette, hogy a Végrehajtó Bizottság október 26-27-én fogja tartani alakuló ülését és ott fogják megválasztani a FERPA elnökét. Ezzel a kongresszust bezárta.

Budapest, 2015. szeptember

Összeállította: Juhász László és dr. Mayer Lajos (MSZOSZ és SZEF kongresszusi küldöttek)                                           

                                               

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.