Keresés
Close this search box.

Nikolay Vodyanov: Megőrizni a szociális igazságosságot

Beszámoló az Orosz Föderáció Állami- és Közszolgálati Alkalmazottainak Szövetsége (PRGU) X. kongresszusáról

Beszámoló az Orosz Föderáció Állami- és Közszolgálati Alkalmazottainak Szövetsége (PRGU) X. kongresszusáról

Moszkva, 2015. augusztus 12. 

Az Orosz Föderáció Állami- és Közszolgálati Alkalmazottainak Szövetsége (PRGU) 2015. augusztus 12-én tartotta a X., alapszabály szerinti kongresszusát Moszkvában. Mivel a SZEF-nek 2014 óta van kétoldalú kapcsolata a PRGU-val, minket is meghívtak erre a jeles eseményre. A SZEF mellett részt vettek a kongresszuson a belorusz, a moldáv, a lett, a litván, az észt, a szerb, a bosnyák, a román, a török és az izraeli közalkalmazotti és köztisztviselői szakszervezetek, valamint a Független Szakszervezetek Európai Szövetsége, a CESI is, melynek elnöke és alelnöke is jelen volt.

A rangos rendezvényt egy új, merészen modern, minden igényt kielégítő, szép kongresszusi központban tartották, a hatalmas park egyik szegletében több mint háromszáz fős vacsorára terítettek az összefüggő sátorsor alá, a táncparkett köré, a színpaddal szemben. Az épület, a vendéglátás, a kiváló szervezés, az orosz és a külföldi szervezetek együttműködése, a tartalmas beszámolók és tervek mind azt mutatták, hogy egy világos logikával felépülő, jól működő szakszervezeti szövetség képviseli ebben az országban a közszolgálati dolgozókat. Persze egy ilyen jelentős ország erős és népes fővárosában könnyen hajlamos mindent szépnek látni a messziről érkezett tisztségviselő, a valóság bizonyára összetettebb, de az biztos, hogy amit láttunk az irigylésre méltó volt.

Az Orosz Föderáció Állami- és Közszolgálati Alkalmazottainak Szövetsége közel 100 éves szervezet, 1918-ban alakult. Jelenleg kicsit több mint 1 millió tagja van, az Orosz Föderáció egész területén képviseli a közszféra munkavállalóit. Regionális alapon szerveződik, tagszervezetei a közalkalmazottakat és köztisztviselőket tömörítő regionális szervezetek, nem pedig a különböző szakmai szervezetek.

A PRGU a legnagyobb és egyben a legjelentősebb szakszervezeti konföderációnak, az 1990-ben létrehozott FNPR-nek a tagszervezte, melynek 21 millió tagja és 122 tagszervezete van, és az oroszországi szervezett munkavállalók 95%-át tömöríti.  Ebből összesen 42 tagszervezete „összoroszországi”, többek között ilyen a PRGU is.

A Kongresszuson összesen 216 küldött vett részt, valamint számos vendég: a szociális partnerek, a média, a minisztériumok és állami intézmények, a munkaügyi intézmények, önkéntes szervezetek, a szakszervezeti képzési központok, az FNPR képviselői, a külföldi delegációk. Táviratban köszöntötte a kongresszust többek között az orosz duma is.

A vendégek közül néhányan üdvözölték a kongresszust, majd az elnök beszámolója következett a 2010-2015 közötti időszakban végzett munkáról. Ezután a küldöttek megválasztották a kongresszusi bizottságokat.

Az elnöki beszámolóból megtudtuk, hogy a szovjet időkben 2,5 millió tagja volt az akkori közalkalmazotti szakszervezetnek, így tapasztalhattuk: a létszámcsökkenés és a tagszervezés ott is a legfontosabb kérdés. A szervezetnek most több mint 1 millió tagja van, de a jelenlegi taglétszám növekedés a krími területek Oroszországhoz való csatolásának a következménye. Gondot okoz a tagdíj beszedése, a munkáltatók nem mindenhol vonják le a tagdíjat, ezért nehéz a pénzügyi tervezés. Biztatónak tekintik, hogy 2012-ben 11, 2014-ben pedig 5,2 %-kal több tagdíjat szedtek be az előző évek átlagához képest.

A legnagyobb problémát Oroszországban is a bérek, a munkanélküliség, a fiatalok helyzete, a szegénység, a szegények és a gazdagok közötti egyre növekvő különbségek jelentik.  A PRGU a tárgyalást tekinti a legfontosabb szakszervezeti eszköznek, amennyiben ez lehetséges, a problémás ügyeket a tárgyalóasztalnál oldják meg. Ennek ellenére 1278 bírósági ügyük volt az elmúlt időszakban, aminek a hatékonyságát az mutatja, hogy a perek során munkavállalók a tárgyalások eredményeképp összesen 1,5 milliárd rubelt kaptak vissza. A PRGU eredményes a kollektív szerződések kötésében is, összesen 583 regionális és interregionális kollektív szerződést kötöttek, mely az érintett munkavállalók 98,4%-át fedi le.

A PRGU kiemelkedően fontosnak tartja az oktatást és a képzést, ezért folyamatosan tartanak különböző szintű tanfolyamokat és tréningeket összoroszországi, regionális és helyi szinteken is. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a munkahelyi egészségnek és munkabiztonságnak is, 18 állandó, regionális munkabiztonsági és munkaegészségügyi bizottságuk van.

A federáció nagy jelentőséget tulajdonít a nemzetközi kapcsolatoknak, szeretnék tovább folytatni az eddigi munkát a CESI-vel és azokkal a szervezetekkel, akikkel van kétoldalú kapcsolatuk, így a SZEF-fel is. Az elmúlt évben együttműködési szerződést kötöttek a Kínai Szakszervezeti Konföderáció Közalkalmazotti Ágazati Szakszervezeti Szövetségével, és tovább szeretnék növelni a kapcsolataik számát.

A nap folyamán a kongresszus megvitatta és elfogadta a programot, és tisztségviselőket is választott, az elnök ismét Nikolay Vodyanov lett. Az elnök a szakszervezet legfőbb szerepének azt tartja, hogy meg tudja őrizni a szociális igazságosságot. Véleménye szerint ennek egy önszabályozó folyamatnak kellene lenni, a szövetség feladata inkább a segítség, az erősítés lenne. Ám ez nem így van, a tagság passzivitása komoly gondjuk. Az biztos, hogy a munkaegészség terén, tréningek szervezésével, regionális tárgyalások sorának bonyolításával, minisztériumi viták folytatásával eredményeket értek el. Az egymillió fős tagság 94,8 %-a olyan munkahelyen dolgozik, ahol van kollektív szerződés.

A kongresszuson a SZEF-et Földiák András elnök, és Koller Erika, nemzetközi titkár képviselték, és e beszámolót készítették.

Budapest, 2015. augusztus 19.  

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik