Keresés
Close this search box.

2024.05.24-ei XXIV. SZEF Kongresszus határozatai

01/2024 (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF 2024. évi, XXIV. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt

  • egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 2023. évről,
  • a kiegészítő mellékletet a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójához,
  • a SZEF 2023. évi költségvetés teljesülési (pénzforgalmai) beszámolóját az egyszerűsített éves beszámoló módszertana szerint számított 16.153 ezer Ft. eredmény kimutatással elfogadja.

02/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV. Kongresszusa 2024. május 24-én megtárgyalta a SZEF 2024. évi költségvetésének tervezetét és – az Alapszabály 36/k pontjában megállapított jogkörében eljárva – azt az alábbiak szerint fogadta el:

  • Bevétel főösszege 123.692 ezer Ft
  • Kiadás főösszege 123.692 ezer Ft

03/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen határozati javaslathoz tartozó, a SZEF Szövetségi Tanácsa beszámolóját elfogadja.

04/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
SZEF XXIV. Kongresszusa a SZEF Felügyelőbizottságának az előző kongresszus óta végzett munkájáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.

05/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 49 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya I. fejezet 2. pontjában a szervezet székhelyének meghatározása 1091 Budapest, Üllői út 53/a. I/15.-re módosul.

06/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 48 igen szavazat és 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya III. fejezet 27. pontjából törlésre kerül a „A nyilatkozathoz csatolni kell a szervezet bejegyzéséről szóló — három hónapnál nem régebbi — bírósági végzést” kitétel, továbbá törölni kell a pont utolsó mondattát. Az utolsó mondat az alábbiakra módosul: „A csatlakozásról a Szövetségi Tanács dönt.”

07/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 41 igen szavazat 6 nem és 2 tartózkodás mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 35. pontjából az „alapvetően” kifejezés törlésre kerül.

08/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 36. j. pontja kiegészül az „…és a tagsági jogviszony felmondása…” kitétellel.

09/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezete 45. pontjában az „elnökök” kifejezés „elnök”-re módosul.

10/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet, 50. pontjából az „alapvető kérdésekben” szövegrész, továbbá az f) pont, mely szerint „tagszervezeti felvétel elutasítása elleni fellebbezésről”, törlésre kerül.

11/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 51. pontot követően az 51/A. pont kerül beillesztésre, mely szerint: „51/A. A Szövetségi Tanács ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható (interneten történő videokonferencia vagy web-konferencia). Erre az elnök, a SZEF Ügyvivő Testületének erre vonatkozó döntése esetén, előzetes értesítés alapján a napirendi pontok megküldésével legalább 8 nappal korábban írásban hívja meg a testület tagjait, egyúttal megküldi számukra az írásos előterjesztéseket. Amennyiben a Szövetségi Tanács bármely tagja a személyes részvétel nélkül tartandó ülés ellen – a meghívó átvételét követő 3 napon belül – írásban tiltakozik, úgy az ülés ebben a formában nem tartható meg és nyilvános jelenléttel ülést kell tartani. Az elektronikus hírközlő eszközök (számítógép PC, laptop, okos-telefon, táblagépek) használata során – a tagok azonosítása érdekében – az elnök által megadott jelszóval történik a bejelentkezés, emellett biztosítani kell a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. A szavazások előtt az elnök köteles ellenőrizni a határozatképességet. Határozathozatal esetén az Elnök összesíti a szavazatokat oly módon, hogy egyenként szólítja az ülésen résztvevőket a szavazatuk leadására. Az Elnök az utolsó szavazat leadását követően összesíti a szavazatokat, azokat összeveti a szavazás megkezdése előtt megállapított határozatképesség számával, majd kihirdeti a szavazás végeredményét. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.”

12/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 45 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 56. a.) pontja kiegészül „a tagsági jogviszony SZEF általi felmondásáról” szövegrésszel.

13/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 57. pontjából a „levezető elnököt” szövegrész törlésre kerül.

14/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 62. g.) pontja, mely szerint „g) a SZEF-hez való csatlakozási szándéknyilatkozatról” törlésre kerül.

15/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 67. b. pontjában a megállapított határidők esetében az „öt” napos határidő „három” napra, míg a „három” napos határidők „egy” napra módosulnak.

16/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 85. pontjában a „hét tagú” szövegrész „három tagú”-ra módosul.

17/2024. (V.24.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT
A SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa 46 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabálya IV. fejezet 87. pontjában a „működnek” kifejezés „működhetnek” kifejezésre módosul.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.