2019.06.28-i SZEF XVII. Tisztújító Kongresszus határozatai

1/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 9 tartózkodással elfogadta, hogy a Kongresszus összehívása szabályszerű volt.

2/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Papp-Nagy Viktóriát.

3/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak Hetényi Ferencnét és Veres Évát.

4/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Földváriné Jeneses Katalint, tagjainak pedig Dobrivits Orsolyát, Turzó Mariannát, Kerék Esztert és Tömöriné Tóth Annát.

5/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Jelölő Bizottság elnökének dr. Véber János Balázst.

6/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak Nagy Józsefet, Németh Bélát és Balás-Gál Veronikát.

7/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 55 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjainak pedig dr. Duló Károlyt és Tarnay Attilát, valamint az aktuális napirendi pont levezető elnökét.

8/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Andreát.

9/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Gosztonyi Gábort és Dr. Sebes Józsefet.

10/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az 1. napirendi pont „A Szövetségi Tanács beszámolója a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről” legyen.

11/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 2. napirendi pont „A FEB beszámolója a 4 éves munkáról” legyen.

12/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 38 igen, 25 nemszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 3/A. napirendi pont kérdésében név szerinti szavazást tart.

13/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44i gen, 0 nem szavazattal és1 tartózkodással elfogadta, hogy a 3. napirendi pontja „A SZEF Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása” legyen.

14/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 54i gen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a 4. napirendi pontja „A SZEF 2019-2023 új középtávú programjának elfogadása” legyen.

15/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodással elfogadta, hogy a 5. napirendi pontja „Kongresszusi Állásfoglalás elfogadása –Üzenet a közszféra munkavállalóinak” legyen.

16/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43 igen, 1 nem szavazattal és 16 tartózkodással elfogadta a napirendi pontok összességét.

17/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nems zavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a választási fordulók sorrendje az Alapszabály 45/d pontjának kerül meghatározásra.

18/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 60 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az ügyrend tervezet 6. oldalán szereplő „Egyszerű többség a határozatképesség alsó határa (45 fő) esetén 24 fő.” mondat módosításra kerüljön.

19/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a szavazólapok a választás során úgy kerüljenek kialakításra, hogy minden jelölt neve mellett szerepeljen igen és nem rubrika.

20/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a választás folyamán minden fordulóban kérhessenek egyeztetési szünetet a küldöttcsoportok.

21/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 56 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta, hogy a Jelölő Bizottság a jelölési javaslatok kifejezést használja a javasolt jelöltek bemutatásakor.

22/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy „a Jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott”szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezet 7. oldaláról.

23/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 7 igen, 43 nem szavazattal és 8 tartózkodással elutasította, hogy „A kongresszuson új jelöltet jelölni nem lehetséges.” szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezetből.

24/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta, hogy Galló Istvánné és Földiák András legyenek a Kongresszus levezető elnökei.

25/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 61i gen, 0 nem szavazattal és3 tartózkodással elfogadta a kongresszusi ügyrend teljes szövegét a korábban elfogadott módosításokkal együtt.

26/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással módosítás nélkül elfogadta a Szövetségi Tanács beszámolóját a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről.

27/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 65 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta a FEB beszámolóját az elmúlt 4 év munkájáról.

28/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta,hogy Csóti Csaba elnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

29/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen és 24 nem szavazattal megválasztotta Csóti Csabát a SZEF elnökévé.

30/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Agg Géza alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

31/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Köves Ferenc alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

32/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy Szabó Éva Zsuzsanna alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

33/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 51 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Lajos alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

34/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szűcs Viktória alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

35/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kajtár Hajnalka FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

36/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Dr. Sebes József FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

37/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41 igen és 23 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szabó Éva Zsuzsannát.

38/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 39 igen és 24 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szatmári Lajost.

39/2019.06.28 számú határozat: A 39 igen és 24 nem szavazattal aSZEF alelnökévé választotta Szűcs Viktóriát.

40/2019.06.28 számúhatározat: A 39 igen és 18 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta dr. Agg Gézát.

41/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Lojek Erzsébet ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

42/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Lázár András ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

43/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Papp Katalin ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

44/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Nemes István ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

45/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nems zavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Mezei Tibor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

46/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Toma Lajos ügyvivőtestületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

47/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Duló Károly ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

48/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Gosztonyi Gábor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

49/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Flaskár-Nagy Melinda ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

50/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Mayer Lajosügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

51/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Papp-Nagy Viktóriaügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

52/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Guba Péter Gábor FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

53/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Kovács Nóra FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

54/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Zoltánné FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

55/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Veres Éva FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

56/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 9 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Kissné Lojek Erzsébetet.

57/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Lázár Andrást.

58/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp Katalint.

59/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43 igen és 10 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Mezei Tibort.

60/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Nemes Istvánt.

61/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Duló Károlyt.

62/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Toma Lajost.

63/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Mayer Lajost. 

64/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Gosztonyi Gábort.

65/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp-Nagy Viktóriát.

66/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen és 14 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Flaskár-Nagy Melindát.

67/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 9 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Guba Péter Gábort.

68/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 10 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Kissné Kovács Nórát.

69/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44i gen és 11 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Szatmári Zoltánnét.

70/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 31 igen és 23 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Veres Évát.

 

1/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 47 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF 2019-2023közötti középtávú Programját.

2/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a közszféra helyzetéről.

3/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 46 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a 100 éves ILO-ról.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és