2019.06.28-i SZEF XVII. Tisztújító Kongresszus határozatai

1/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 9 tartózkodással elfogadta, hogy a Kongresszus összehívása szabályszerű volt.

2/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Papp-Nagy Viktóriát.

3/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak Hetényi Ferencnét és Veres Évát.

4/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Földváriné Jeneses Katalint, tagjainak pedig Dobrivits Orsolyát, Turzó Mariannát, Kerék Esztert és Tömöriné Tóth Annát.

5/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Jelölő Bizottság elnökének dr. Véber János Balázst.

6/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak Nagy Józsefet, Németh Bélát és Balás-Gál Veronikát.

7/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 55 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjainak pedig dr. Duló Károlyt és Tarnay Attilát, valamint az aktuális napirendi pont levezető elnökét.

8/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Andreát.

9/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Gosztonyi Gábort és Dr. Sebes Józsefet.

10/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az 1. napirendi pont „A Szövetségi Tanács beszámolója a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről” legyen.

11/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 2. napirendi pont „A FEB beszámolója a 4 éves munkáról” legyen.

12/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 38 igen, 25 nemszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 3/A. napirendi pont kérdésében név szerinti szavazást tart.

13/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44i gen, 0 nem szavazattal és1 tartózkodással elfogadta, hogy a 3. napirendi pontja „A SZEF Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása” legyen.

14/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 54i gen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a 4. napirendi pontja „A SZEF 2019-2023 új középtávú programjának elfogadása” legyen.

15/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodással elfogadta, hogy a 5. napirendi pontja „Kongresszusi Állásfoglalás elfogadása –Üzenet a közszféra munkavállalóinak” legyen.

16/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43 igen, 1 nem szavazattal és 16 tartózkodással elfogadta a napirendi pontok összességét.

17/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nems zavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a választási fordulók sorrendje az Alapszabály 45/d pontjának kerül meghatározásra.

18/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 60 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az ügyrend tervezet 6. oldalán szereplő „Egyszerű többség a határozatképesség alsó határa (45 fő) esetén 24 fő.” mondat módosításra kerüljön.

19/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a szavazólapok a választás során úgy kerüljenek kialakításra, hogy minden jelölt neve mellett szerepeljen igen és nem rubrika.

20/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a választás folyamán minden fordulóban kérhessenek egyeztetési szünetet a küldöttcsoportok.

21/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 56 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta, hogy a Jelölő Bizottság a jelölési javaslatok kifejezést használja a javasolt jelöltek bemutatásakor.

22/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy „a Jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott”szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezet 7. oldaláról.

23/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 7 igen, 43 nem szavazattal és 8 tartózkodással elutasította, hogy „A kongresszuson új jelöltet jelölni nem lehetséges.” szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezetből.

24/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta, hogy Galló Istvánné és Földiák András legyenek a Kongresszus levezető elnökei.

25/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 61i gen, 0 nem szavazattal és3 tartózkodással elfogadta a kongresszusi ügyrend teljes szövegét a korábban elfogadott módosításokkal együtt.

26/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással módosítás nélkül elfogadta a Szövetségi Tanács beszámolóját a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről.

27/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 65 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta a FEB beszámolóját az elmúlt 4 év munkájáról.

28/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta,hogy Csóti Csaba elnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

29/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen és 24 nem szavazattal megválasztotta Csóti Csabát a SZEF elnökévé.

30/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Agg Géza alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

31/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Köves Ferenc alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

32/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy Szabó Éva Zsuzsanna alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

33/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 51 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Lajos alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

34/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szűcs Viktória alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

35/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kajtár Hajnalka FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

36/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Dr. Sebes József FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

37/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41 igen és 23 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szabó Éva Zsuzsannát.

38/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 39 igen és 24 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szatmári Lajost.

39/2019.06.28 számú határozat: A 39 igen és 24 nem szavazattal aSZEF alelnökévé választotta Szűcs Viktóriát.

40/2019.06.28 számúhatározat: A 39 igen és 18 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta dr. Agg Gézát.

41/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Lojek Erzsébet ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

42/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Lázár András ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

43/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Papp Katalin ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

44/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Nemes István ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

45/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nems zavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Mezei Tibor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

46/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Toma Lajos ügyvivőtestületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

47/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Duló Károly ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

48/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Gosztonyi Gábor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

49/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Flaskár-Nagy Melinda ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

50/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Mayer Lajosügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

51/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Papp-Nagy Viktóriaügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

52/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Guba Péter Gábor FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

53/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Kovács Nóra FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

54/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Zoltánné FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

55/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Veres Éva FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

56/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 9 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Kissné Lojek Erzsébetet.

57/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Lázár Andrást.

58/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp Katalint.

59/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43 igen és 10 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Mezei Tibort.

60/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Nemes Istvánt.

61/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Duló Károlyt.

62/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Toma Lajost.

63/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Mayer Lajost. 

64/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Gosztonyi Gábort.

65/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp-Nagy Viktóriát.

66/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen és 14 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Flaskár-Nagy Melindát.

67/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 9 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Guba Péter Gábort.

68/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 10 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Kissné Kovács Nórát.

69/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44i gen és 11 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Szatmári Zoltánnét.

70/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 31 igen és 23 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Veres Évát.

 

1/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 47 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF 2019-2023közötti középtávú Programját.

2/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a közszféra helyzetéről.

3/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 46 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a 100 éves ILO-ról.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

2022.06.28-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

48/2022 (VI.28) SZEF ÜT HATÁROZAT A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez tartozó SZEF koordináció-szabályzati ajánlását, összhangban a SZEF Alapszabálya 62. j. pontjával, továbbá a SZEF