Sztrájkkövetelések

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága sztrájkkövetelései a következők:

Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet

Oktatási Vezetők Szakszervezete

Pedagógusok Szakszervezete

Sztrájkkövetelések

A Pedagógusok Sztrájkbizottsága sztrájkkövetelései a következők:

 

1. Az állami intézményfenntartó központ átszervezését és feladatainak meghatározását oly

módon kell megoldani, hogy az biztosítsa a köznevelési intézmények szakmai, gazdasági,

munkáltatói önállóságát.

 

2. Az iskolában pedagógus-munkakörben alkalmazottak gyermekekkel, tanulókkal való

közvetlen foglalkozásainak ideje (kötelező óraszám) – fő szabályként – heti huszonkét óra

legyen.

 

3. A köznevelési intézményekben foglalkoztatottak közül azok, akik nem tartoznak a

pedagógus életpálya-modell hatálya alá (nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők, például

dajka, technikai, ügyviteli és más munkakörben foglalkoztatottak) részesüljenek a havi

rendszeres, keresetükön felül többletjuttatásban, függetlenül attól, hogy milyen

intézménytípusban dolgoznak, és ki az intézmény fenntartója.

 

4. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy az intézményvezető minőségi munkavégzésért

járó keresetkiegészítéssel (minőségi bérpótlék) ismerhesse el az átlagon felüli

munkateljesítményeket.

 

 

Budapest, 2016. április 5.

Pedagógusok Sztrájkbizottsága

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?