Keresés
Close this search box.

Aktív idősödés és generációk közötti szolidaritás

Beszámoló az EU-ETUC szociális párbeszéd munkacsoport 2016. január 21-i alakuló üléséről

EU Szociális Párbeszéd 2015-2017 közötti programja

Alakuló ülés

Brüsszel, 2016.január 21.

Az aktív idősödésre és a generációk közötti szolidaritásra vonatkozó EU-ETUC szociális párbeszéd munkacsoport január 21-én tartotta alakuló ülését. A program kötelezi a szociális partnereket, hogy dolgozzanak ki az aktív idősödésre és a generációk közötti szolidaritásra egy független megállapodást. Ennek keretében a munkavállalói oldalt képviselő ETUC felállította a maga 27 fős munkacsoportját, amely 18 tagország és 9 európai szervezet 1-1 képviselőjéből tevődik össze, de köztük vannak az európai munkáltatók küldöttei is.

Az EU szociális párbeszéd tagjai:

1.         ETUC (European Trade Union Confederation) 90 szakszervezetet képvisel 39 európai országból, valamint 10 európai szakszervezeti konföderációt. Fő célja a szociális Európa megteremtése és a munkavállalók érdekeinek és jólétének elérése.

2.         CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services) 1961 óta képviseli a munkaadókat és általános közszolgáltatásokat nyújtó vállalatokat a helyi és központi igazgatásban, egészségügyben, oktatásban, hulladékkezelésben, szállításban, vízszolgáltatásban, stb. 

3.         BusinessEurope a kis, közepes és nagyvállalatokat képviseli 1958 óta, 40 nagy munkáltatói szervezet a tagja 34 európai országból. Fő céljuk a növekedés és az európai versenyképesség fenntartása.

4.         UEAPME (European Association of Small and Medium Sized Enterprises) 1981 óta szintén a kis és közepes európai vállalkozásokat képviseli, 80 tagja van.

A Munkacsoport 2016.január 21-én Peter Scherrer ETUC főtitkár helyettes vezetésével megtartotta alakuló ülését.

Scherrer elmondta, hogy az ETUC Végrehajtó Bizottsága 2015.október 28-29-i ülésén kapott mandátumot arra, hogy a munkacsoport hozzon létre az aktív idősödésre és a generációk közötti szolidaritásra vonatkozó független megállapodást. Ez azért nagyon fontos, mert az Eurostat 2012. januári adatai szerint a tagországokban 87 millió 65 éves, illetve annál idősebb ember él, akik kiteszik a lakosság 17,4%-át. Az elért magasabb életkorok és a csökkenő születések száma kedvezőtlen korfát eredményezett és ez várhatóan rosszabb lesz az elkövetkező 30-40 évben.

Ezek a demográfiai mutatók párosulva a gazdasági krízissel, a magas munkanélküliségi rátával — ami különösen a fiatalokat érinti –, a kormányok megszorítási politikáival nagy kihívást jelentenek a munkaerőpiacon, a családok és az egyének életében. A megszorítások szinte kivétel nélkül elsősorban a szociális védelem területét érintették, ezért a figyelmet ide kell koncentrálni. Szükséges kidolgozni egy fenntartható és megfelelő nagyságú állami nyugdíjrendszert, amely a generációk közötti szolidaritáson alapul, ez fenntartja a megfelelő életszínvonalat, a több és jobb minőségű munkahelyek megteremtése pedig segítené a válságból való kilábolást.

A napirend szerint a résztvevő küldöttek sorban beszámoltak országukban tapasztalható aktív idősödésre és a generációk közötti együttműködésre vonatkozó helyzetről. Ezek a rövid ismertetések felhívták a figyelmet arra, hogy a 2012. Aktív Idősödés Éve keretében az EU sok jó kezdeményezést tett, de az időseket ennek ellenére a szegénység egyre nagyobb arányban veszélyezteti. Sok országban kedvező tapasztalatok vannak az idősek folyamatos tanulásával, művelődésével és az aktív munkából való fokozatos kivezetésük tekintetében, de ez az EU 2020 stratégiájának egyik fő motívuma is, mert a terv az, hogy a 20-65 éves korosztály tagjainak alkalmaztatási rátája 2020-ra elérje a 75%-ot. Mondják ezt annak ellenére, hogy az idősebb dolgozók 40%-a kétli a 60 éven túli munkavégzésének lehetőségét és a fiatalok munkanélkülisége magas (2015. áprilisában 4,5 millió 25 éven aluli fiatal volt munkanélküli).

Az ETUC fő célja e tekintetben, hogy felhívja a figyelmet arra, mit jelent az idősödő társadalom az egyénre, a családokra, magára a társadalomra és a gazdaságra. Ennek fényében kívánja megközelíteni a generációk közötti szolidaritás erősítésének kérdését a munkacsoport tárgyalási tematikájában. Az ETUC és a FERPA (ETUC/Idősek és Nyugdíjasok Európai Szövetsége) eddig is sokat foglalkozott, illetve tett ezek érdekében, eddig is több felhívást, nyilatkozatot adott ki, ezek között a VB 2014. júniusi határozata megszabta az irányt, valamint ezt erősítette a VB 2015. júniusi hasonló, 2015-2017. évi programja.

Ez kimondja: nemzeti, ágazati és vállalati szinten mindent meg kell tenni, hogy az idősebb dolgozók minél hosszabban maradjanak aktív munkavállalók, valamint segíteni kell a fokozatos munkahelyi váltást a fiatalok magas munkanélküliségének enyhítésére.

Scherrer főtitkárhelyettes felhívta a figyelmet, hogy az ETUC VB – az Alapszabály 14. cikke alapján – széleskörű konzultációt folytatott szakszervezeti szövetségekkel, európai konföderációkkal (pl. EPSU, EuFed) és ennek megfelelően adta meg munkacsoportunk mandátumát, hogy folytassunk szociális párbeszédet az EU Bizottsággal, illetve készítsük elő azt.

Az ETUC megfogalmazása szerint az aktív idősödés témakörét az jelenti, hogy olyan intézkedések bevezetését kell eszközölni, amelyek lehetővé teszik, sőt ösztönzik, hogy az életkor bizonyos szakába lépő alkalmazott a meghatározott nyugdíjkorhatárig jó egészségben dolgozzon, természetesen vannak kivételes munkakörök. Ezt a megközelítést kell összehangolni a fiatalok munkába lépésének elősegítésével. A főbb elvei ennek az elképzelésnek, hogy olyan munkaerőpiac jöjjön létre, ami befogadó minden korcsoport számára; az idősek addig dolgozhassanak, amíg ezt az állapotuk megengedi és utána tisztességben vonulhassanak vissza; ennek érdekében jöjjenek létre biztonságos és egészséges munkahelyek, feltételek; ezzel egyidőben segítsék elő a fiatalok jobb alkalmaztatásának feltételeit. Olyan megállapodás jöjjön létre, amely könnyen beilleszthető a tagországoknak az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás rendszerébe.

Fontos, hogy az idősebb dolgozók is találjanak munkaalkalmat és egészséges körülmények között dolgozhassanak nyugdíjba menetelükig, eközben átadhassák tapasztalataikat a fiatalabbaknak amivel segíthetik ezek részére a fenntartható és minőségi munkahelyek megteremtését. Az ETUC tárgyaló munkacsoportja olyan tervezetet fog kidolgozni, amellyel ösztönözhetik az idősebbeket, hogy tovább tudjanak dolgozni, vagy visszatérhessenek a munkaerőpiacra, természetesen figyelembe kell venni az olyan speciálisan nehéz körülmények között dolgozókat, akik részére a korábbi nyugdíjba vonulást biztosítani kell. Ilyenek lehetnek a rugalmas munkaidő, fokozatos átmeneti időszak a nyugdíjazásig, munkaidő kedvezmény, munkahelyi átképzés és természetesen követelmény az egészséges munkahelyek létrehozása is.

Komolyan kell foglalkozni az idős dolgozók utánpótlásával is, ezért a munkacsoportnak ki kell alakítani olyan igazgatási módszereket, amellyel megfelelően lehet kezelni a mind nagyobb számban nyugdíjba vonulót és a helyükre belépő fiatalabb korosztályt. Ilyen javaslat lehet az intézményes mentorálás a fiatal új belépők számára, amely biztosítja a megfelelő tapasztalatok átadását egy bizonyos időszakon keresztül. Ehhez meg kell ismerni a munkáltató cégek személyügyi politikáját, a gyakorlatot, a fejlesztési elképzeléseiket, de nem szabad megfeledkezni a nemi egyenjogúságról és a nemek közötti megkülönböztetés tilalmáról sem.

A munkacsoport ajánlásai az aláíró tárgyaló partnerekre kötelezőek lennének úgy az EU tagországokban, mind az Európai Gazdasági Közösségben. A megállapodást az aláírástól számított 3 éven belül kellene végrehajtani és ennek elősegítésére a munkacsoport évente áttekinti a megvalósítás, előremenetel helyzetét.

Scherrer után minden résztvevő néhány mondatban bemutatkozott és elmondta országában tapasztaltakat fentiekről. Én a társadalmi párbeszéd hiányát, illetve formalitását hoztam fel és elmondtam, hogy szakszervezeti konföderációinkban a nyugdíjas szervezetek és a fiatalok rétegszervezete között hoztunk létre szolidaritási egyezséget.

A következő napirendi pontban a BusinessEurope részéről a munkáltatók számoltak be a tárgyról. Érdekes volt a finn ismertető, ők egy keretmegállapodást kötöttek 2011-ben, melyet az idősebbekről szóló további kapcsolt egyezménnyel egészítettek ki 2012-ben. Ez volt az un. Munka Életciklus Modell, amellyel útmutatást adtak, hogyan lehet tovább fenntartani az idősek munkaképességét. A munkaidővel kapcsolatban a finn munkáltatók képviselője elmondta, hogy ajánlották a kötetlen (flexibilis) munkaidőt, a távmunkát, részmunkát, a munkavégzés közötti hosszabb pihenőidőt, vagy az idősebb dolgozókat kedvezőbb beosztású váltott műszakba helyezik. Figyelmet fordítanak a munkában az egészségmegőrzésre, a megelőzés célú egészségügyi vizsgálatok rendszerességére és a munkabiztonságra. Az iparban dolgozó kollektív megállapodásában is hangsúlyosan szerepel az idős munkavállalók munkaképessége fenntartásának kötelezettsége.

A francia AXA cég is kidolgozott egy fokozatos nyugdíjba vonulási rendszert, melynek egyik eleme a csökkentett munkaidő, amíg az illető eléri a korhatárt. Ezzel csökkentik az idősebb dolgozókra leselkedő munkanélküliség veszélyét, valamint  megelőzik a munkából való kiesést egészségügyi problémák miatt.

A cseh Skoda cégnél is érvényben van egy ilyen fokozatos nyugdíj előkészítő program, melyet 2012-ben hoztak létre azon dolgozók részére, akik elérték az 50 évet, vagy 30 éve a cégnél dolgoznak. Az idősebbeknek ergonómiai felmérés alapján könnyített munkavégzésre adnak lehetőséget, évente 14 napos rehabilitációs továbbképzést biztosítanak. Egészségügyi és fittness programokat szerveznek, valamint rendszeres egészségügyi szűrésen vehetnek részt az idősebb dolgozók. A Skoda második helyezést ért el az EU 2012-es „Jó munkahelyek minden korosztály számára” című versenyben.

További ismertetőt az olasz CISL, a belga FGTB-ABVV, a francia CGT szakszervezet adott, valamint a munkáltatók részéről az IndustriAll és az EFFAT képviselője adott. Mindenki egy-egy esetet vázolt fel.

A ETUC tárgyaló munkacsoportjának ülését 2016.február 9-én tartja Brüsszelben.

Budapest, 2016. január 26.

Dr.Mayer Lajos

SZEF

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.