Keresés
Close this search box.

Beszámoló a 104. ILO konferenciáról

Dr. Agg Géza beszámolója

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) 2015. június 1. és 13. között rendezte meg 104. konferenciáját a szervezet székhelyén, Genfben, az ENSZ Nemzetek Palotájában.

Magyarországot az idén is tripartit típusú delegáció képviselte. A SZEF képviseletében június

8-10. között vettem részt „A szociális védelem  és munkajogi védelem stratégiai céljának ismétlődő vitájával foglalkozó bizottság” munkájában.

Az ILO 104. Konferenciájának napirendi pontjai a következők voltak:

 1. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatójának és az ILO Igazgatótestülete elnökének beszámolója
 2. A 2016-17. évi program és költségvetési javaslatok és egyéb kérdések
 3. Az Egyezmények és Ajánlások végrehajtásáról szóló tájékoztatók és jelentések
 4. Az informálisból a formális gazdaságba való átmenetek elősegítése (normaalkotás, második kör)
 5. Kis- és középvállalkozások és a tisztességes és produktív foglalkoztatás (általános vita)
 6. Szociális és munkajogi védelem (ismétlődő, általános vita).

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az egyes témakörökben magas színvonalú szakmai anyagokat állított össze és a konferencia előtt a honlapján közzétette. A Nemzetgazdasági Minisztérium által készített magyar nyelvű összefoglalók jól szolgálták a felkészülést. A konferenciára való felkészítést elősegíetette, hogy a Nemzeti ILO Tanács 2016. május 19-án megtárgyalta a napirendi pontokat a három oldal küldötteinek jelenlétében.

Az idén második alkalommal az ILO konferencia (igen terjedelmes) dokumentumai nyomtatott formában nem kerültek közzétételre, hanem csak elektronikus úton voltak hozzáférhetőek. A helyszíni információk is interneten voltak elérhetőek.

Az idei évben először két hét alatt tartották meg a teljes konferenciát a korábbi három hetes ciklussal szemben. Ez a Guy Ryder új ILO főigazgató reform programjának egyik eleme. Az ILO szeretné az ENSZ többi szakosított szervével való együttműködését fokozni: WB, WTO, OECD, IMF, WHO, stb.

A 104. ILO Konferencia több lényeges kérdésre ráirányította a figyelmet. Ezek közül néhány:

 • a gazdaságpolitika és a szociálpolitika összehangolására szükség van
 • a szociális párbeszéd – tripartizmus – konszenzus a munka világának fő jelszavai
 • a jelenlegi gazdasági világválságból való kitörés kulcsa a munkahelyteremtés, különösen a fiatalok számára
 • a migráció számos országban egyre nagyobb gondot okoz
 • az egyes országok szociális párbeszédének színvonala és a gazdasági válság mélysége között szoros összefüggés figyelhető meg
 • a szociális párbeszéd szükségessége és a kollektív szerződések szerepe felértékelődik
 • az esélyegyenlőségre minden témakörnél ügyelni kell
 • az atipikus foglalkoztatás és a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya növekszik
 • a fenntarthatóság követelménye alapvető követelmény a munka világát érintő különböző programoknál.

Az ILO konferenciák hagyományainak megfelelően a plenáris programok és a szakbizottságok mellett számos egyéb téma is napirendre került: biztonságos és egészséges munkavégzés; az ILO torinói képzési központjának szolgáltatásai; „zöld programok”; HIV/AIDS a munkahelyen; „Gyermekmunka elleni Világnap”; Friedrich Ebert alapítvány fogadása meghívottak részére. Június 11-én rendezték meg a „Munka Világa” című  csúcstalálkozót.

Az ILO 1919-ben alakult meg, így 4 év múlva ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Az esemény méltó megünneplésének előkészületei folynak.

A 2008-ban tárgyalt „Méltányos globalizáció” című dokumentum stratégiai céljai megvalósulásának  áttekintése volt a 2015. évi konferencia egyik feladata, ezen belül:

 • a foglalkoztatás elősegítése
 • szociális védelem mindenki számára
 • a szociális párbeszéd elősegítése
 • a munka világában érvényesítendő alapvető elvek és jogok.

A konferencia második hetének első három munkanapján vettem részt a konferencia „A szociális és munkajogi védelem stratégiai céljának ismétlődő vitájával foglalkozó bizottságának” vitájában. Az eredeti tervhez képest a fogalmazó munkabizottság később készítette el előterjesztését, ezért a módosító indítványok tárgyalására csak június 9-én reggel kerülhetett sor. 9-én és 10-én részt vettem a bizottság plenáris ülésein és a szakszervezeti oldal ülésein. 9-én a plenáris ülés 23 órakor ért véget. Az egyeztetés nehezen indult be, ezért 8-án délután a munkavállalók, a munkaadók, a kormányok és az ILO iroda illetékeseinek részvételével szűk körű megbeszélésre került sor, ennek köszönhetően megkezdődhetett az eredményeket is hozó érdemi egyeztetés. A szakszervezeti oldal végig a konszenzusra törekedett, mivel érdemi megállapodásra kívántunk jutni. Kint tartózkodásom alatt a bizottság plenáris ülésén ütemesen haladt a konszenzusos döntés a módosító indítványokról.

Az ILO 104. Konferenciája három témában hozott határozatot:

 1. Ajánlást fogadott el az informálisból a formális gazdaságba való átmenetek elősegítéséről (484 igen, 1 nem és 5 tartózkodással).
 2. Elfogadta az ILO költségvetését 2016-2017-re (0,5 %-kal kevesebb, mint az előző 2 évre vonatkozó).
 3. Az ILO 186. tagállamként felvette a Cook szigeteket tagjai sorába (25 tartózkodással, köztük az USA).

A konferencia működési rendjének megfelelően a bizottság munkavállalói oldalának vitájában vettem részt, segítve az egységes álláspont kialakítását. Június 9-én és 10-én részt vettem az ILO Konferencia plenáris ülésén, meghallgatva néhány felszólalást.

Június 9-én meghívást kaptam a Friedrich Ebert Alapítvány fogadására, melynek egy részén részt vettem. Ezt követően átmentem az ILO épületébe, ahol a konferencia elnöksége tartott összejövetelt. Mindkét eseményen a konferencia több küldöttével folytattam megbeszélést.

A konferencia második hetében, június 9-én Pelei Krisztina (NGM) megbeszélésre hívta össze a kint tartózkodó küldötteket, ahol tájékoztattuk egymást az egyes bizottságokban folyó munkáról. A megbeszélés hasznos volt, rendszeresítésre javasolt.

A 104. ILO Konferencia magyar munkavállalói küldötte Székely Tamás volt.

Javaslom, hogy az ILO 104. Konferencián elfogadott fontosabb dokumentumok kivonata magyar nyelven is hozzáférhető legyen, mivel széles körű megismerésére és hasznosítására így kerülhet sor.

Köszönet illeti az NGM illetékes munkatársait, akik a konferencián történő hasznos részvételünk tartalmi és technikai feltételeit biztosították.

A 104. ILO Konferenciáról számos dokumentumot hoztam haza. A tavalyi, 103. ILO konferenciáról szóló beszámolóm a SZEF honlapján megtalálható a 2014. június 25-ei dátumnál. A főbb dokumentumok címe és elérési útja ugyanott megtalálható.

Az előterjesztések és az elfogadott dokumentumok az ILO honlapján hozzáférhetőek:

www.ilo.org

www.ilo.org/ilc

A magyar kormány honlapján az NGM címszó alatt olvashatók a Nemzeti ILO Tanács hírei:

www.nilo.hu

Budapest, 2015. július 6.

                                                                              Dr. Agg Géza

                                                                           a Nemzeti ILO Tanács tagja

                                                                                            SZEF

Mellékletek:

 1. Az ILO felépítése és működése
 2. Az ILC 104. ütemterve
 3. NGM ILC 104 – Tájékoztató
 4. A magyar delegáció
 5. Háttér – munkajogi védelem
 6. Háttér – kis és közepes vállalatok
 7. Hozzászólás – munkajogi védelem
 8. Hozzászólás – kis és közepes vállalatok
 9. ILO 104 gov statement – kormány felszólalás
 10. HU beszédtervezet – MVO előterjesztés
 11. A magyar delegáció egy része
 12. A SZEF delegátusa a Nemzetek Palotája előtt

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.