Keresés
Close this search box.

A demokrácia és a választások integritásának megerősítéséről. Az EGSZB javalatai

Az EGSZB támogatja, hogy a politikai kampányhoz kapcsolódó valamennyi szempont bekerüljön a választási csomagba, többek között azzal, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznek a dezinformáció elleni küzdelemre.

 

A demokrácia és a választások integritásának megerősítéséről szóló csomag

 

A demokrácia és a választások integritásának megerősítéséről szóló csomagot az Európai Bizottság 2021. november 25-én adta ki. Az EGSZB-t a csomag két jogalkotási összetevőjéről kérték fel véleményalkotásra, ezek: az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló rendelet felülvizsgálata, illetve a politikai reklám átláthatóságáról és targetálásáról szóló rendeletjavaslat.

 

Az EGSZB üdvözli a csomag céljait és motivációját, ugyanakkor azt javasolja, hogy ambiciózusabban lépjenek fel a rendeletekben, és azokat a lehető leghamarabb hajtsák végre, és további intézkedéseket javasol a polgárok tudatos politikai részvételének és a civil társadalom szerepének előmozdítására az átlátható, hozzáférhető és becsületes politikai tevékenységek biztosításában.

Az EGSZB támogatja, hogy a politikai kampányhoz kapcsolódó valamennyi szempont bekerüljön a választási csomagba, többek között azzal, hogy nagyobb hangsúlyt helyeznek a dezinformáció elleni küzdelemre.

 

A politikai hirdetések átláthatóságával és a célcsoportok kiválasztásával kapcsolatban az EGSZB konkrét javításokat javasol, egyebek mellett a politikai hirdetések tág, de egyértelmű meghatározását, a jogellenes magatartásra vonatkozó szankciók alkalmazási körének kiterjesztését. Javasolja továbbá a nem uniós szereplők befolyásolási lehetőségeinek korlátozását, az egyének online vagy offline magatartásra vonatkozó információk átfogó nyomon követésén és feldolgozásán alapuló célzott politikai hirdetések tilalmát.

 

Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásával és finanszírozásával kapcsolatban az EGSZB többek között a következő konkrét javaslatokat teszi: a nemek egyensúlyára vonatkozó normák megerősítése, a megkülönböztetés elleni küzdelem és az emberi jogok előmozdítása, a pártoknak nyújtott, EU-n kívüli országokból származó adományok korlátozása, az uniós pártok részvételének korlátozása a nemzeti népszavazási kampányokban.

 

Az ellenállási képesség, illetve a civil társadalom választási folyamatokban betöltött szerepének megerősítése kapcsán az EGSZB a következőket kéri: éves rendezvény szervezése a bevált gyakorlatok megosztása céljából, továbbá éves terv kidolgozása a demokrácia, a részvétel és a civil párbeszéd megerősítésére, valamint az EUSZ 11. cikkének végrehajtására. Kéri továbbá a civil társadalom finanszírozásának támogatását, többek között pártatlan és inkluzív, a választási részvétel növelését célzó kampányok lebonyolítására.

 

A teljes EGSZB vélemény magyar nyelven itt olvasható:

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-06449-00-01-AS-TRA-HU.docx/content

A Covid19 hatása az alapvető jogokra és a jogállamiságra az EU-ban és a demokrácia jövője

 

Az EGSZB mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Covid19 járvány milyen módon hat az Unióban és a világban élő emberek életére, biztonságára, jólétére és méltóságára.

Az EGSZB szerint az uniós és tagállami válaszlépéseknek foglalkozniuk kell az európai egészségügyi infrastruktúra rendszerszintű sebezhetőségeivel. Az Uniónak a válság utáni méltányos és széles körű helyreállítás érdekében össze kell hangolnia szakpolitikáit, stratégiáit és programjait, célul tűzve ki az egészségügyi, szociális, gazdasági és demokratikus normák terén a felzárkózás megvalósítását, mivel az EU olyan közös európai értékekre épül, amelyek semmilyen körülmények között nem képezhetik alku tárgyát. Ezekről akkor sem szabad megfeledkezni, amikor az EU és tagállamai szükséghelyzettel, és abból következően gazdasági, társadalmi és oktatásügyi kihívásokkal szembesülnek.

A jelenlegi válságra gyors választ kell adni, ami kivételes és időben korlátozott intézkedéseket tesz szükségessé, ezek azonban nem sérthetik a jogállamiságot és nem sodorhatják veszélybe a demokráciát, a hatalmi ágak szétválasztását és az európai lakosok alapvető jogait.

 

A Next Generation EU (EU helyreállítási terv) keretében tett erőfeszítések kapcsán az EGSZB megismétli, hogy támogatja gazdasági korrekciós intézkedések alkalmazását azon tagállamok tekintetében, amelyek súlyosan és tartósan megsértik a 2. cikkben meghatározott értékeket.

Az uniós intézményeknek és a tagállami kormányoknak a társadalmi és polgári párbeszéd meglévő intézményi kereteit kihasználva teljes mértékben be kell vonniuk a civil társadalmi szervezeteket és a szociális partnereket, és a kormányoknak egyértelműen meg kell határozniuk intézkedéseik jogalapját. A Covid19-hez kapcsolódó szabályoknak és szakpolitikáknak a lehetőségekhez mérten egyértelműnek, koherensnek és következetesnek kell lenniük, és azokról időben tájékoztatást kell nyújtani; emellett szabályok és intézkedések kidolgozása érdekében konzultáció formájában be kell vonni a civil társadalmat, beleértve a szociális partnereket is.

Az EGSZB szerint elő kell írni, hogy a világjárvánnyal összefüggésben hozott intézkedések bevezetésével megbízott kormánytagok rendszeresen jelentést tegyenek a parlamentnek. Az államoknak biztosítaniuk kell az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, mégpedig azáltal, hogy garantálják a független igazságszolgáltatást, valamint lehetővé teszik a bíróságok számára az online és távoli munkavégzést amellett, hogy támogatást nyújtanak a kiszolgáltatott peres felek, tanúk, illetve a büntetőjogi és polgári jogi eljárás alatt álló személyek számára.

Az EGSZB kiemeli a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelme, valamint a szociális jogok európai pillérének végrehajtása közötti kapcsolatot. A szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv végrehajtásának nyomon követése során figyelembe kell venni a világjárvány hatásait.

 

A teljes EGSZB vélemény magyar nyelven itt olvasható:

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-03684-00-00-AS-TRA-HU.docx/content

Összeállította az EGSZB 2022. február 22-23-i ülésén elhangzottak alapján Koller Erika, a SZEF nemzetközi tanácsadója és az EGSZB tagja.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.