Keresés
Close this search box.

FERPA 8. KONGRESSZUS

 

                                                                                                             

Tájékoztató a FERPA 8. kongresszusáról

2018.október 16-17.

Brüsszel

 

A FERPA 25 európai ország 39 nyugdíjas tagszervezetét tömöríti, mintegy 10 millió tagja van. A FERPA 8. kongresszusa  2018. október 16-17-án ült össze Brüsszelben (a 7. kongresszust 2015-ben Budapesten rendeztük).[1]

Üdvözlő beszédükben a házigazda belga szakszervezetek igazgatói (FGBT-ABVV és CSC-ACV) felhívták a figyelmet az európai nyugdíjasok és idősek erejére, akik a lakosság több mint 20%-át teszik ki, fontos politikai tényezőt jelentenek, amit jól kell felhasználni a nyugdíjak emeléséért folytatott harcban. A nők ebben a tekintetben a férfiakkal szemben majdnem 28%-os hátrányban vannak. Sajnos az európai szociális biztonság elavult, manapság háttérbe szorult. Ők a megélhetéshez tisztességes belga nyugdíjat (min. 1128 €-t) követelnek és azt, hogy a nyugdíjak mértékét ne a maradék elv alapján állapítsák meg.

Az ideiglenesen megbízott FERPA főtitkár beszélt a nehézségekről és az elvégzett munkáról. Felkérte a kongresszust, hogy a küldöttek használják fel az Európai Parlament képviselőinek választását és követeljék a nyugdíjasok helyzetének javítására irányuló javaslatok beillesztését a programjukba. A FERPA törekszik továbbra is a generációk közötti fontos párbeszéd folytatására.

Az elnök, Michel Devacht visszatekintve az elmúlt időszakra ecsetelte a főtitkár, Carla Cantone lemondásával járó nehézségeket. Carla a pártja felkérésére parlamenti képviselői jelöltként indult, majd meg is választották őt. Politikai szerepvállalása miatt meg kellett válnia a FERPA-ban betöltött posztjától. Michel felhívta a figyelmet arra, hogy a 2015-ös budapesti és a 2017. évi középidős római kongresszus határozatainak további végrehajtásával kell foglalkozni az eredmények elérése érdekében.

Ana Martinez Lopez, a Nőbizottság elnöke ismertette a bizottság szerteágazó tevékenységét, amelyet a nők egyenjogúságának és az ellenük elkövetett erőszak felszámolásáért tettek az elmúlt időszakban.

A Pénzügyi Bizottság vezetője, a francia Michéle Jacotey beszámolt a költségvetéssel kapcsolatos néhány negatívumról, így gondjai voltak a 2018. évi költségvetés összeállításával, ami a hiányzó kincstárnok feladata lett volna. Sajnos 2013 óta a szervezet 24 ezer €-os hiányt görget maga előtt, ez csak lassan csökken, ezért takarékosabb munkavitelre kell áttérni.

A beszámolókhoz hozzászólók fontos javaslatokat tettek, pl. azt, hogy a FERPA kezdje el az európai nyugdíjaknak a minimál bérekhez történő arányosítását és egy kötelező mértékű, a tisztességes megélhetéshez szükséges minimál nyugdíj megállapítását. A franciák szerint, ha az idősek bevétele csökken, az a belső vásárlóerőre is negatív hatással van, amellett megnő az elszegényedés veszélye. Náluk is romlik az idősek egészségügyi ellátása. A svájci küldött javaslatot tett arra, hogy a FERPA írjon a török kormánynak egy tiltakozó levelet, mert a kormány rendelkezése törvényen kívül helyezte a török tagszervezetünket, ezért nem is tudtak elutazni a kongresszusra. Ezt a levelet el is küldtük.

Érdekes akcióról számolt be a spanyol (baszk) küldött, ők folyamatosan, minden hétfőn országszerte több ezres nyugdíjas tüntetést szerveznek, hogy a nyugdíjak legalacsonyabb mértéke érje el, illetve haladja meg a spanyolországi szegénységi küszöböt, és az legyen a minimálbérek legalább 60%-a. A portugálok elmondták, hogy a dolgozók helyzete náluk is nehezedik, de a parlamenti választásokra szociális tervet adnak át a pártoknak és követelik a köztisztviselők részére a 35 órás munkahetet. A felszólalók szerint haladéktalanul fel kell számolni az adóelkerülés lehetőségét a tagországokban és igazságos adóztatást kell bevezetni, azaz aki többet keres, az többel járuljon hozzá országa költségvetéséhez, ez is segítene felszámolni az elszegényedést. Az osztrák küldött hiányolta, hogy a német, az északi és a lengyel nyugdíjas szervezetek nem tagjai a FERPA-nak, amit sürgősen orvosolni kellene.

 

Az ETUC főtitkára, Luca Visentini beszédében támogatta a FERPA szavazati jogának megadását, azonban azt néhány ETUC tagország küldöttsége ellenzi, őket kell erről meggyőzni és akkor az eddigi 60% helyett el lehetne érni a szükséges kongresszusi szavazatok 68%-át.

Elmondta, az ETUC fellép a szigorodó európai gazdasági trend ellen, a szociális jólét elérése érdekében fel kell használni a Göteborgban aláírt EU Szociális Pillér ajánlásait, hogy visszatérhessünk a szociális Európa elérésének útjára. Ami most látható, érzékelhető, az nem az.

Az ETUC jelenlegi fő prioritásai:

  • Európában strukturális reformra van szükség, amiben a bérek és a nyugdíjak közelítenek a megélhetéshez szükséges tisztességes jövedelem mértékéhez;
  • ez nem csak a munkavállalók, nyugdíjasok érdeke, de növelné a belső vásárló erőt, ami nélkül kétséges a gazdaság fejlődése;
  • a jövedelmek konvergenciájának elérése, mert tarthatatlan a sokszor tízszeres egyéni bevételek különbsége, ez társadalmi zavart okozhat;
  • a változás követése: megfelelő válaszokat kell adni a klímaváltozásra, a digitalizáció térhódítására. Fel kell mérni a munkavállalókra gyakorolt hatást, jobban el kell terjeszteni az atipikus munkahelyeket, amelyek már is mintegy 1/3-ot tesznek ki.
  • a migrációt az EU képtelen kezelni, nincs szolidaritás a tagországok között, ezért az EU szégyellje magát (sic). Egy ilyen tehetetlenség tovább rombolja a helyzetet, mert a migráció nem fog megszűnni.

Az ETUC arra törekszik, hogy az Európai Unió védje meg állampolgárait biztonsági és szociális szempontból egyaránt.

 

A kongresszusi delegáltak elfogadták a FERPA új Alapszabályát (FERPA Constitution), az új Szervezeti és Működési Szabályzatot (Rules of Procedure). Tekintettel az előző főtitkárnak, Carla Cantonénak az olasz parlamenti választásokon való indulása miatt történt idő előtti lemondása után kialakult hosszabb, kedvezőtlen átmeneti helyzet jövőbeni elkerülése érdekében főtitkár helyettes pozíció poszt is bekerült az Alapszabályba. A hozzászólók támogatták a lefektetett elveket, a szervezeti változtatást. A ciprusi küldött viszont a nemek közötti egyenjogúság elvére hivatkozva kritizálta a FERPA Nőbizottságának kiemelt szerepét, elnökének hivatalból való részvételét a Végrehajtó és az Irányító Bizottság ülésein.

Tekintettel arra, hogy a FERPA tisztségviselőinek, a bizottságok tagságának mandátuma lejárt ezért először is új főtitkár választottunk az olasz Agostino Siciliano (UIL) személyében. Megválasztottuk az Irányító Bizottságot, az új Végrehajtó Bizottságot, elnökévé a SZEF küldöttét, dr. Mayer Lajost választották meg, a főtitkár helyettes a spanyol Angeles Briales, a Nőbizottság elnöke francia, az új kincstárnok az olasz Tino Fumagalli.

A választások lebonyolítása után formálisan is megalakult a FERPA új vezetősége.

Budapest, 2018. október 20.

Dr. Mayer Lajos

 

A képen balról a negyedik Luca Visentini, ETUC főtitkár, jobbról a második Agostino Siciliano, az új FERPA főtitkár

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.