Tájékoztató a „Nemzedékek közötti szolidaritás és az aktív idősödés” ETUI szemináriumról

Tájékoztató a „Nemzedékek közötti szolidaritás és az aktív idősödés” szemináriumáról Brüsszel, 2018 május 23-25

 

Az ETUI Oktatási Osztálya a Svéd Szakmai Munkavállalók Szövetségével (TCO) és a Szlovák Köztársaság Szakszervezeti Szövetségével (KOZ SR) együttműködve szervezte ezt a “Generációk közötti szolidaritás és aktív idősödés “ témájú, 2018. május 23- 25-én Brüsszelben tartott oktatóprogramot, amelyen a FERPA vendég előadójaként vettem részt. Ez a rendezvény az ETUI által szervezett hasonló témakörű szemináriumok egyike volt.

A szeminárium célja elsősorban a nemzedékek közötti szolidaritásról és az aktív idősödésről szóló uniós keret megállapodás elemzése volt és az, hogy a szakszervezeteknek milyen módon kell segíteniük annak végrehajtását. Megismertette a résztvevőkkel, hogy milyen munkaerő-piaci eszközök, koncepciók és gyakorlatok találhatók munkahelyi szinten és a szakszervezeteknél a nemzedékek közötti szolidaritásra és az aktív idősödésre.

A demográfiai helyzet Európa-szerte az elöregedő társadalmak felé mutat, ezért a szakszervezetek egyre inkább szembesülnek az idősödő munkaerővel, valamint a munkaerőpiacon a fiatalkorúak munkanélküliségének növekedésével. Ezek a kulcsfontosságú problémás helyzetek kielégítő válaszokat követelnek az európai munkaügyi és szociálpolitikai döntéshozóktól.

A mintegy tíz országból érkező résztvevők különböző csoportokban vizsgálták meg a témát, hogyan használhatják ki a szakszervezetek a generációk közötti szolidaritásra és az aktív idősödésre vonatkozó uniós keret megállapodást. Nagyon tanulságos volt, amikor a résztvevőket “fiatal és idős” csoportokba osztották és a csoport tagjai felsorolták, hogyan látják a másik csoportot. A vélemények megfogalmazásakor kiderült, mindannyiunknak még sokat kell tenni a generációk közötti valódi szolidaritás elérése érdekében, hogy többet tudjunk egymásról, annak érdekében, hogy a valódi szolidaritás megvalósuljon közöttünk.

Hasonló más gyakorlatokat is végrehajtottunk, hogy mélyebb ismereteket szerezzünk a szimulált korcsoportokról, ahol a különböző témákkal kapcsolatos véleményünket fejeztük ki, ilyen módon képeztük magunkat a szeminárium tematikájával kapcsolatosan.

A nekem feltett kérdésekre, hogy mi számít a generációk közötti szolidaritásnak az idős nyugdíjasok szempontjából, nem volt könnyű választ adni. Nem léteznek egyszerű vagy nyilvánvaló magyarázatok, mert számos komoly tanulmányt ismerünk, amelyek megpróbálják meghatározni a különböző generációkat és a nemzedékek közötti szolidaritást.

A nemzedékek közötti szolidaritás a legjobban az egyének idősödésével és a nemzedékek öröklésével kapcsolatos közös elvárások és kötelezettségek összefüggésében érthető meg. Ez a “szerződés” a nemzedékek és korcsoportok között egy adott társadalmi-történelmi környezetben a társadalmi struktúra mikro- és makroszintjén működő normákat képviseli. Három normatív elvárás és kötelezettség jellemzi a hagyományos generációk közötti „szerződéseket”:

(1) a biológiai / társadalmi generáció és a szocializációs normák tükrözik a családok és a közoktatás szerepét az egymást követő generációk szocializációjában;

(2) az idősödés társadalmi öröklés normái a források rendelkezésre állását jelentik a fiatalabb generáció által a családok idősebb generációi számára nyújtott pénzügyi és érzelmi támogatás és az idősödő generációk nyugdíjba vonulásával járó állami transzferek formájában;

(3) vannak olyan normák is, amelyek a geriátriai függőségeket tükrözik, azt a várakozást, hogy a családi ápolást és a jóléti programokhoz való nyilvános támogatást az idősek számára biztosítsák.

Talán a generációk közötti szolidaritás legegyszerűbb definíciója a “társadalmi kohézió a generációk között “. De milyen kohézió? És melyik, vagy milyen generációk között? Ezek döntő fontosságú kérdések, de leszűkítettem az idősödő népességre, a nyugdíjasokra és az olyan nyugdíjas korú emberek között kapcsolatokra, akik megfeleltek a törvényes nyugdíjkorhatárnak.

Mindnyájunknak szem előtt kell tartanunk, hogy a korábbi kutatások azt mutatják, az idősebb generációk “fordítanak” többet a fiatalabb generációkba, mint fordítva, és hogy a idősek gyakran hajlandóak áldozni az “érdekeik” miatt a fiatalabb generációkra. Ez a “generációs altruizmus” eltérítheti a nemzedékek közötti konfliktusokat.

A szeminárium jó alkalmat nyújtott arra, hogy a résztvevők jobban megismerjék a 2016-ban aláírt, „A generációk közötti szolidaritásról és aktív idősödésről” szóló autonóm megállapodás létrejöttét. Azt, hogy miként vitatta meg az ETUC (Európai Szakszervezeti Konföderáció) és az európai munkáltatók szövetsége a megállapodás szövegét, hogyan – néha a munkáltatók oldalának különböző elképzeléseivel hosszasan egyeztetve – állapodtak meg végül. Ezt a folyamatot Juliane Bir, az ETUC e témában nagyon hozzáértő tanácsadója mutatta be és magyarázta el a résztvevőknek.

A szemináriumot az ETUI oktatója, Luciole Sauviat igen jól vezette, a megbeszéléseket Ronny Tedestedt svéd és a szlovák Miroslav Hajnos moderálta.

Összegezve a szeminárium eredményét én azt rendkívül sikeresnek és hasznosnak tartom, amellyel a különböző országok szakszervezeteinek résztvevői megismerték e társadalmi megállapodás igazi jelentőségét, mindenek előtt a generációk közötti szolidaritást. Ez segít Európa-szerte megvalósítani – a különböző tanult eszközök és folyamatok révén – és végül elérni a „Az aktív idősödés és a generációk közötti szolidaritás” megállapodás által kitűzött célt.

A szeminárium lehetőséget adott számomra megmagyarázni a FERPA azon szándékát, hogy elindítsa a tervezett európai népi kezdeményezést a tartós gondozásra való jogról, valamint elvárásainkat az ETUC-n belüli generációs szolidaritás iránt, azaz rá tudtam mutatni a FERPA szavazati jogának fontosságára az ETUC szervezetén belül.

Figyelembe véve ennek az ETUI szemináriumnak a jó eredményeit, szeretném azt javasolni, hogy a FERPA elnök, vagy az októberben megválasztandó új főtitkár kezdeményezzen az ETUI oktatási igazgatója, Vera Dos Santos Costánál egy hasonló rendezvényt a FERPA és az ETUC Ifjúsági Bizottságának.  Ez tovább erősítené a szükséges szolidaritás fontosságát és a kapcsolódó aktív idősödés folyamatát, valamint egyidejűleg feltérképezhetné az Ifjúsági Bizottság és a FERPA meglátásait és ajánlásait arról, hogyan lehetne a legjobban végrehajtani az autonóm megállapodást az abban megjelölt időhatáron belül.

Dr. Mayer Lajos

A SZEF Nyugdíjas Tagozatának elnöke

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és