Köszöntjük a közszolgálati tisztviselőket!

A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából köszöntjük a hazánk közigazgatásában dolgozó kormánytisztviselőket, köztisztviselőket, valamennyi munkavállalót!

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Elnöksége nevében, a

Közszolgálati Tisztviselők Napja 

alkalmából tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük hazánk közigazgatásában dolgozó kormánytisztviselőket,  köztisztviselőket, valamennyi munkavállalót!

15 év óta minden évben július 1-je a közhivatalnokok törvényben meghatározott ünnepe.

E hivatást gyakorlókkal szemben – a magas fokú szakmai felkészültségen túlmenően – az állampolgárok részéről jogos elvárás az empátia, a türelem, a lelkiismeretesség, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés.

Meggyőződéssel állítjuk, hogy a kormánytisztviselők és a köztisztviselők megfelelnek a növekvő követelményeknek!

Az elmúlt időszak rendkívüli kihívásokat jelentett a közigazgatásban dolgozók számára. Az új Alaptörvény, a sarkalatos törvények és a hozzájuk kapcsolódó hatalmas mennyiségű joganyag előkészítése, a megyei kormányhivatalok színvonalas szolgáltatásának fenntartása, a járási rendszer működésének beindítása, a Magyary Program időarányos végrehajtása – a napi feladatok ellátása mellett – jelentős feladatot rótt valamennyi közhivatalnokra.

Határozottan állítjuk a közigazgatási munkavállalók tisztában vannak azzal, hogy milyen felelősséget jelent a közfeladat ellátása, az állami szerepvállalás megszemélyesítése, a közjó érvényre juttatása.

Közszolgálati hivatásuk felelősségteljes gyakorlásáért a kormánytisztviselőket és a köztisztviselőket elismerés, − a folyamatosan nehezedő feltételek mellett teljesített − többletkötelezettségeikért pedig köszönet és érzékelhetőbb társadalmi megbecsülés illeti.

A magyar közigazgatás jobban teljesít! Ennek ellenére az utóbbi években romlott a közszolgálatban dolgozók jövedelmi helyzete, a közhivatalnokok élet és munkakörülményeiben hátrányos változások tapasztalhatóak. Ebben a munkavállalói körben is egyre többen napi megélhetési gondokkal küszködnek.

Mindezek miatt ismételten követeljük, hogy a kormány, mint munkáltató az ötödik éve befagyasztott közszolgálati kereseteket folyamatosan (legalább 20 %-os mértékben) növelje! Addig is, amíg az illetmények általános rendezésére lehetőség nyílik – átmenti megoldásként – elengedhetetlennek tekintjük legalább a havi nettó 10.000 forint értékű „Erzsébet utalvány” juttatását.

Magyarország aláírta az Európai Unió Szociális Chartáját és azokat az ILO egyezményeket, amelyek a munka világának minden szintjén kötelezővé tették a szociális párbeszédet. Ennek szellemébenmegkerülhetetlennek tartjuk a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) érdemi működtetését, és a szociális párbeszédhez szükséges feltételek megteremtését a munkahelyeken is.

A közigazgatás munkavállalói a jelenlegi jogi feltételek mellett csak a kollektív fellépéstől remélhetik helyzetük javulását. Ezért hívunk és várunk minden kormánytisztviselőt és köztisztviselőt a szakszervezetekbe! Együtt erősebbek leszünk és kiharcolhatjuk jogos járandóságainkat!

Az ünnep alkalmából a közigazgatás minden dolgozójának kívánunk szakmai sikereket, jó egészséget és egyéni boldogulást!

Budapest, 2013. június 26. 

  

                             Dr. Agg Géza                                                Boros Péterné

                              KSZSZ elnök                                                MKKSZ főtitkár

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és