Keresés
Close this search box.

Köszöntjük a közszolgálati tisztviselőket!

A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából köszöntjük a hazánk közigazgatásában dolgozó kormánytisztviselőket, köztisztviselőket, valamennyi munkavállalót!

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) Elnöksége nevében, a

Közszolgálati Tisztviselők Napja 

alkalmából tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntjük hazánk közigazgatásában dolgozó kormánytisztviselőket,  köztisztviselőket, valamennyi munkavállalót!

15 év óta minden évben július 1-je a közhivatalnokok törvényben meghatározott ünnepe.

E hivatást gyakorlókkal szemben – a magas fokú szakmai felkészültségen túlmenően – az állampolgárok részéről jogos elvárás az empátia, a türelem, a lelkiismeretesség, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés.

Meggyőződéssel állítjuk, hogy a kormánytisztviselők és a köztisztviselők megfelelnek a növekvő követelményeknek!

Az elmúlt időszak rendkívüli kihívásokat jelentett a közigazgatásban dolgozók számára. Az új Alaptörvény, a sarkalatos törvények és a hozzájuk kapcsolódó hatalmas mennyiségű joganyag előkészítése, a megyei kormányhivatalok színvonalas szolgáltatásának fenntartása, a járási rendszer működésének beindítása, a Magyary Program időarányos végrehajtása – a napi feladatok ellátása mellett – jelentős feladatot rótt valamennyi közhivatalnokra.

Határozottan állítjuk a közigazgatási munkavállalók tisztában vannak azzal, hogy milyen felelősséget jelent a közfeladat ellátása, az állami szerepvállalás megszemélyesítése, a közjó érvényre juttatása.

Közszolgálati hivatásuk felelősségteljes gyakorlásáért a kormánytisztviselőket és a köztisztviselőket elismerés, − a folyamatosan nehezedő feltételek mellett teljesített − többletkötelezettségeikért pedig köszönet és érzékelhetőbb társadalmi megbecsülés illeti.

A magyar közigazgatás jobban teljesít! Ennek ellenére az utóbbi években romlott a közszolgálatban dolgozók jövedelmi helyzete, a közhivatalnokok élet és munkakörülményeiben hátrányos változások tapasztalhatóak. Ebben a munkavállalói körben is egyre többen napi megélhetési gondokkal küszködnek.

Mindezek miatt ismételten követeljük, hogy a kormány, mint munkáltató az ötödik éve befagyasztott közszolgálati kereseteket folyamatosan (legalább 20 %-os mértékben) növelje! Addig is, amíg az illetmények általános rendezésére lehetőség nyílik – átmenti megoldásként – elengedhetetlennek tekintjük legalább a havi nettó 10.000 forint értékű „Erzsébet utalvány” juttatását.

Magyarország aláírta az Európai Unió Szociális Chartáját és azokat az ILO egyezményeket, amelyek a munka világának minden szintjén kötelezővé tették a szociális párbeszédet. Ennek szellemébenmegkerülhetetlennek tartjuk a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) érdemi működtetését, és a szociális párbeszédhez szükséges feltételek megteremtését a munkahelyeken is.

A közigazgatás munkavállalói a jelenlegi jogi feltételek mellett csak a kollektív fellépéstől remélhetik helyzetük javulását. Ezért hívunk és várunk minden kormánytisztviselőt és köztisztviselőt a szakszervezetekbe! Együtt erősebbek leszünk és kiharcolhatjuk jogos járandóságainkat!

Az ünnep alkalmából a közigazgatás minden dolgozójának kívánunk szakmai sikereket, jó egészséget és egyéni boldogulást!

Budapest, 2013. június 26. 

  

                             Dr. Agg Géza                                                Boros Péterné

                              KSZSZ elnök                                                MKKSZ főtitkár

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.