Az ETUC (ESZSZ) programja a 2019. évi európai parlamenti választásokra

Írta: SZEF Sajtóiroda

„Igazságosabb Európát a munkavállalóknak!” címmel adták ki az ETUC(Európai Szakszervezeti Szövetség) programját a 2019. évi európai parlamenti választásokra. Lapszemlénk 2019. márc. 8-ai számában is beszámoltunk róla. Közzétesszük a dokumentumot és néhány cikket vele kapcsolatosan.

Olvasható még:

Igazságosabb Európát a munkavállalóknak! Az ETUC programja az európai parlamenti választásokra

https://szef.hu/rovatok/90-nagyvilag/3311-iagzsagosabb-europat-a-munkavallaloknak-az-etuc-programja-az-europai-parlamenti-valazstasokrai

Közzétéve: febr. 28-án a SZEF honlap Nagyvilág rovatában.

A 2019. május 23-26. között tartandó európai választások meghatározóak lesznek a munkavállalók számára. Az új Európai Parlament…Európát jobb hellyé teheti vagy alááshatja a sok éven keresztül felépített európai együttműködést.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) – mely 38 ország 90 szakszervezetének kb. 45 millió dolgozóját képviseli – hisz benne, hogy lehetséges a dolgozók számára az igazságosabb Európa megvalósítása, mely a demokrácián, a szociális igazságosságon, a minőségi munkahelyeken, és a magasabb béreken alapul…


ETUC: munkahelyi demokráciát!

https://merce.hu/2019/03/08/munkahelyi-demokraciat-kovetel-az-europai-szakszervezetek-konfoderacioja-az-ep-valasztas-kapcsan/

(március 8., 9:00) Munkahelyi demokráciát követel az Európai Szakszervezetek Konföderációja az EP-választás kapcsán. Közzétette 23 pontos, rövid választási programját a European Trade Union Confederation (ETUC) a májusi európai parlamenti választásokra készülve. A szervezet kihangsúlyozta, 2019 az EU-n belüli munkajogok szempontjából sorsdöntő lesz, hiszen az új EP összetétele hosszú időre javíthatja, de súlyosan vissza is vetheti a munkavállalói jogok helyzetét kontinensünkön.


A dolgozók jogairól is szól az EP szavazás

https://nepszava.hu/3032148_a-dolgozok-jogairol-is-szol-az-ep-szavazas

(2019.04.10 13:24) Igazságosabb Európát a munkavállalóknak címmel megjelent az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) programja a májusi európai parlamenti választásokra.


A dokumentum

1. A 2019. május 23-26. között tartandó európai választások meghatározóak lesz-nek a munkavállalók számára. Az új Európai Parlament, Európát jobb hellyé teheti vagy alááshatja a sok éven keresztül felépített európai együttműködést.

2. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) – mely 38 ország 90 szakszerve-zetének kb. 45 millió dolgozóját képviseli – hisz benne, hogy lehetséges a dol-gozók számára az igazságosabb Európa megvalósítása, mely a demokrácián, a szociális igazságosságon, a minőségi munkahelyeken, és a magasabb béreken alapul, szociálisan igazságos és átmentet biztosít az alacsony szénkibocsájtású technológiákhoz és a digitális gazdasághoz. Ennek kellene képeznie egy új szo-ciális szerződés alapját.

3. Az erősebb és szélesebb kőrű kollektív szerződések – tárgyalások a szakszervezetek és a munkaadók között – a szociális párbeszéd és a munkavállalói részvétel minden EU tagországban, alapvető fontossággal bírnak az igazságosabb és demokratiku-sabb Európa eléréséhez.

4. Az ETUC felhívja az összes szakszervezeti tagot arra, hogy menjenek el sza-vazni az európai választásokra, és hogy azokra a pártokra és jelöltekre sza-vazzanak, amelyek támogatják a szakszervezeti követeléseinket és jobb jövőt hoznak létre a nők és férfiak, a fiatalok, és öregek számára Európában.

A VÁLSÁG MÉLY HEGEK HAGYOTT MAGA UTÁN

5. A válság mély hegeket hagyott a munkavállalókon. Sok embernek a bére ma kevesebbet ér, mint egy évtizeddel ezelőtt. A közszolgáltatásokat visszavágták és szűkítették az emberek jogait. A lassú gazdasági fellendülésnek és a csökkenő munkanélküliségnek még sok munkavállaló számára kell hasznot hoznia.

6. Érthető, hogy a dolgozó emberek kiábrándultak. A növekvő egyenlőtlenség, a biztonságos és jól fizető munkahelyek hiánya, a szabályozatlan globalizáció, a migrációval kapcsolatos igazságos és összehangolt uniós megközelítés hiánya és az éghajlatváltozás mind bizonytalanságot és félelmet keltettek. Az Európai Unió megszorítással és a deregulációval áll szemben, amelyek a válságot rosszabbá tet-ték a munkavállalók, a nyugdíjasok és a fiatalok számára. Ez elősegítette a nacio-nalista, európai-ellenes és szélsőjobboldali erők növekedését.

EGY IGAZSÁGOSABB EURÓPA A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA

7. A változás lehetséges. Európa a társadalmi előrelépés erejévé válhat. A nacio-nalizmus nem nyújt megoldást a jelenleg előttünk álló problémákra - sem a multinacionális vállalatok hatalmi monopóliumára és az adóelkerülésükre, sem az alacsony bérekre és a szegénységre, az éghajlatváltozásra, sem a légszennyezésre vagy a terrorizmus elleni küzdelemre. Az EU és a tagállam-ok együttesen elég erősek ahhoz, hogy biztosítsák, hogy mindannyian mélt-ányos módon részesüljünk a javakból, amelyet segítettünk létrehozni.

8. Az ETUC keményen biztatta az uniós vezetőket a politikák megváltoztatására, és már látunk némi javulást. Az erős szakszervezeti nyomás nyomán az EU új beruházási tervet hozott létre, elfogadta az „Európai jogok szociális pillérét”, új jogalkotási kezdeményezéseket terjesztett elő a jobb munkakörülmények érd-ekében, és némi előrelépést tett a fenntarthatóbb gazdaságpolitikák terén. Ezek fontos változások, azonban nem elegendőek, és az EU-nak sokkal tovább kell mennie – egy új “szociális szerződéshez”, ami tisztesebb és egyenlőbb társad-almat kínál minden polgárnak, valóságos lehetőségekkel mindenki számára.

DEMOKRÁCIA

9. A demokráciát szélsőségesek veszélyeztetik – az EU-n belül, határaink men-tén és azokon túl. Az ETUC európai akcióra szólít megvédeni a demokráciát és a demokratikus alapelveket, a szakszervezeti jogokat és a nők jogait, fenn-tartani a törvények uralmát, zéró-toleranciát fordítani a gyűlöletbeszéd ellen, fokozni a demokratikus részvételt és megőrizni az emberek, szakszervezetek és a civil társadalom jogát, hogy fellépjenek a közös értékekért.

10. A demokráciának túl kell mennie a szavazás lehetőségén, magába kell foglal-nia a valóságos részvételt politikai döntésekben és a demokratikus részv-ételt a társadalomban és a munkahelyeken. A nemzeti kormányoknak abba kell hagyni azt, hogy az EU-t rossz döntésekkel vádolják. A kormányoknak ki kell maradni az EU demokratikus döntéshozó folyamataiból.

11. A gazdasági és szociális demokrácia alapvető eszközei az eleven szociális párbeszéd és a hatékony kollektív szerződések, különösen ágazati szinten. Meg kell erősíteni a dolgozók jogát arra, hogy tájékoztassák őket, konzul-táljanak velük a munkahelyi változtatásokról, és részt vegyenek azokban, bevonva az európai üzemi tanácsokat is.

12. Az EU-nak az EU szerződésbe be kell vennie egy Szociális Haladási Protokollt, hogy a szociális jogoknak elsőbbséget biztosítson a gazdasági szabadság-jogokkal szemben.

MINŐSÉGI MUNKAHELYEK ÉS MAGASABB BÉREK

13. Európának új gazdaságpolitikára van szüksége, ami meggyorsítja a növeked-ést, nem csak kevesek, hanem mindenki javára.  Előrevivő és fenntartható gazdasági reformokat kell bevezetni, melyek méltányosabbá és szociálisabbá teszik a “Szemeszter” gazdaságpolitikát, fellendítik a közösségi és magánb-efektetéseket, továbbá létrehoznak olyan eszközöket amelyek megvédik a dolgozókat a gazdaság válságaitól és megrázkódtatásaitól. Az EU költségve-tés, a pénzügyi unió és a gazdaságpolitika reformjainak biztosítani kell, hogy a társadalmi  igazságosság  kéz  a  kézben  járjon  a  gazdasági  versenyképességgel.                                                                       

14. Méltányosabb, progresszív adórendszerre van szükség a vagyon újrael-osztásához, a közszolgáltatások és a szociális védelem finanszírozásához és a globalizáció, dekarbonizáció, valamint a digitalizáció keltette társadalmi pro-blémák enyhítéséhez.    Hatékony adórendszereknek kell megelőzni az adók kijátszását és elkerülését, a vállalatokat pedig megfelelően és egyenlően kell adóztatni.

15. Európában minden dolgozó ember fizetésemelést érdemel, hogy leküzd-jük a bérszakadékokat, fenntartható fejlődést és versenyképességet teremt-sünk. A gazdagság jobb elosztására és felfelé irányuló bérkonvergenciára van szükségünk a társadalmi igazságosság érdekében, és a növekvő egyenlőtlens-ég letörésére.  Elfogadhatatlan, hogy a profitból nem részesülnek a dolgozók, akik létrehozták azt, és különösen igaz ez a tömeges agyelszívástól sújtott alacsonybérű országokban, ami pedig kiábrándulást szül az Európai Unióval szemben. Az azonos értékű munkát azonos módon kell megfizetni Európa-sz-erte, szektortól függetlenül, férfinak és nőnek.

16. A megoldás – a béremelésre és a magasabb szintű élet és munkakörülmé-nyekre – a kollektív alku: a munkáltatók és szakszervezetek közötti tárg-yalások az igazságos bérek és munkafeltételek érdekében, különösen ágazati szinten, minden ország minden ágazatában. Ez megköveteli, hogy az uniós és tagállami jog megerősítse a szociális partnerek kapacitását és erejét, annak érdekében, hogy a kollektív szerződések megtárgyalásra és érv-ényesítésre kerüljenek, s hogy lefedettségük kiterjesztésre kerüljön.

IGAZSÁGOS ÁTMENETEK

17. Az alacsony szénkibocsátású társadalom és a digitális gazdaság párhuzam-os átmenetét oly módon kell véghezvinni, hogy senkit ne hagyjunk leszakadni. Egy új EU iparpolitikára van szükség új munkahelyek és lehetőségek megte-remtéséhez, hogy biztosítva legyen, hogy az EU verseny- és vállalati joga nem írja felül a munkavállalói, szociális és szakszervezeti jogokat. Több demokrácia a munkahelyeken ugyancsak segítené a társadalmilag igazságos változásokat.

18. Ez a változásokra való felkészülést, a foglalkoztatási zavarok és a szén helyettesítése, a digitalizációs, az automatizációs és globalizációs átmenet által érintett dolgozók segítését igényli. Beleszólást kell biztosítani a dol-gozóknak abba, hogy a munkahelyek milyen módon változnak, erős támog-atást kell kapniuk a munkahelyek veszélyeztetése esetén állami és magán forrásokból, szociális párbeszéden, kollektív alkun és megfelelő képzési poli-tikákon keresztül.

19. Ez azt jelenti, hogy minden nem hagyományos formában, bizonytalan foglalkoztatásban lévő dolgozó, a platformokban, a hakni gazdaságban (gig economy) és a hagyományosabb szektorokban dolgozók, ideértve az önfog-lalkoztatókat, tisztes bérezést, a megfelelő szociális védelemhez való egyenlő hozzáférést, és a más dolgozókhoz hasonló azonos jogokat kell, hogy élvezzen-ek, csatlakozhassanak szakszervezethez és élhessenek a kollektív alku jogával.

SZOCIÁLIS IGAZSÁGOSSÁG

20. Az EU-nak újra kell építenie szociális modelljét, a ‘Szociális jogok Európai Pillérének” teljes megvalósításával, uniós és nemzeti szinteken egyaránt. Ennek tartalmaznia kell a minőségi oktatáshoz, az életen át tartó tanulás-hoz való jogot, az egészséges és biztonságos munkahelyhez, a tisztességes munkakörülményekhez, bérekhez, a biztonságos foglalkoztatáshoz, a nemek közti egyenlőséghez, a munka – magánélet kiegyensúlyozottságához és a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való jogokat. Biztosítani kell a megfelelő szo-ciális védelmi rendszerekhez, méltányos nyugdíjakhoz, lakhatáshoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést a hozzájárulás és juttatások egyenlőségé-nek alapján. Mindennek a munkavállalók és szakszervezeteik részvételével kell történnie – minden szinten.

21. A migrációt oly módon kell kezelni, hogy az emberi jogok védelme megvalós-uljon, minden ember egyenlő bánásmódban részesüljön a munkahelyeken és a társadalomban, s megszűnjön a kizsákmányolás. Európa-szerte együtt kell dolgoznunk a bevándorlók integrációjáért és befogadásukért mindenki hasznára. Igazságos mobilitást kell biztosítani minden uniós és harmadik or-szágbeli munkavállaló számára, és a szociális dömping elleni harcnak prioritást kell élveznie.

22. Az EU kereskedelmi és globalizációs politikáinak igazságosabbnak kell lenniük, nagyobb hangsúlyt fektetve a szociális jogokra, nem csak a multina-cionális vállalatok érdekeit szolgálva. Az EU-nak támogatnia kell az ENSZ Fen-ntartható Fejlődési Céljainak - köztük a szegénység felszámolása, tisztességes munka, egyenlőtlenségek csökkentése,a nemek közötti egyenlőség - meg-valósítását Európában és világszerte. Ezen célok minden uniós politika alapját képezik nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

23. AZ EU-nak törekednie kell arra, hogy megerősítse a globális együttműködés iránti elkötelezettségét, beleértve a demokrácia fenntartását az ENSZ-ben és az ILO-ban, valamint arra, hogy egyéb nemzetközi testületeket demokratiku-sabbá tegyen a társadalmi igazságosság előmozdítása mellett.

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.