Önfejlesztő meditálás, kontra fából vaskarika? - 2. rész

Írta: Dr. Berend Róbert

Felgyorsultként felfogott világunkban a régimódinak, távol-keletinek tartott meditáció közelebb van, mint gondolnánk. A neuroplaszticitás nem csupán a ’70-es évek új/régi kivételezettjeinek tudománya, az a mai (immár mindennapi ember/Ember) örömeink forrása, az élhetővé tehető élet „magja” is lehet az „Önfejlesztő meditációk” szerzője és az „Önfejlesztés chi kunggal” társszerzője szerint.

Az önfejlesztő meditáció révén az elveszettnek vélt tudati pályákat újra virulensé lehet tenni, agyunk használaton kívüli területeit újra lehet tölteni feladatokkal, képességekkel… Megtalálva, amit csinálni szeretnél, találd meg abban az értelmet és a szépséget, alakítsd magadat…Azokat a pillanatokat add meg magadnak, az Embernek, amikor egyetlen pillanatra Felnézhetsz...

 

( A cikk első részét 2019. ápr. 24-én közöltük „Emberi kapcsolatok” c. rovatunkban:

https://szef.hu/rovatok/95-emberi-kapcsolatok/3374-onfejleszto-meditalas-kontra-fabol-vaskarika , ott szóltunk a tehetetlenség kontra tett, a meditáció kontra műszaki csodák világa és a kétféle meditáció kérdéséről - Szerk.)

 

 

Munka monotonitása kontra örömteli munka

 

Akár tanul, akár dolgozik és napról-napra végzi az önre bízott feladatokat, a munka gyakran előbb-utóbb monotonná válik - és nincs öröme benne. Ha egy idő után úgy érzi, hogy az terheléstől függetlenül frusztráló, akkor valószínűleg rossz helyen van, és elindul a kiégés (burn-out szindróma) folyamata...

Mondhatja: Ez nem az én világom! De akkor hol van a helyem? - teszi fel a kérdést, és keresni kezdi, hogy mit kell tennie azért, hogy megtalálja a megoldást. Nos, a meditáció önfejlesztő útja segíthet abban, hogy megtalálja helyét a világban. Miként is?

A bennük élő, magunkról alkotott kép tartalmaz valamit, amire úgy gondoltunk, hogy ez vagyok én, de ezt az énképet a tanulás, a fegyelem oly mélyre vitte, olyannyira elásta bennük, hogy az elveszettnek tűnik. Leépítettünk pályákat az agyunkban, érvényesül a neuroplaszticitás főszabálya: "Használd vagy elveszíted!" A neuroplaszticitás agyunk átalakíthatóságával foglalkozó terület, mely az agy használaton kívüli területeit használja fel új feladatok elvégzésére. Az önfejlesztő meditáció eszköztára viszont rendelkezik azokkal a „szerszámokkal”, amelyekkel ezeket a mélyen lévő, elveszettnek vélt tudati pályákat újra virulensé lehet tenni, agyunk használaton kívüli területeit feltöltve feladatokkal, képességekkel.

Életünk számos olyan eseménnyel terhelt, amelyek stressz-szintünket növelik, ez viszont erősíti a szomatikus és pszichoszomatikus betegségek felszínre törését. Egyik legfontosabb ilyen élethelyzet, amikor olyan munkát végzünk, amely idegen tőlünk, boldogtalanul, fogcsikorgatva gyakoroljuk napról-napra, óráról-órára. Az információs korszak nagyjai közt Steve Jobsnak volt receptje arra, hogyan kerülhetjük el a kiégést. Egy 2005-ös beszédéből idéznék, amelyet a stanfordi egyetem végzős halhatóinak mondott: „… a legfontosabb, legyen bátorságod, hogy hallgass a szívedre, a saját megérzésedre. Ezek mindig tudják valahogy, hogy igazán mit is szeretnél. Minden más mellékes…ezt kívánom mindig magamnak. És most, hogy elvégeztétek az egyetemet, és új dolgokat kezdtek, így nektek is ezt kívánom.”

Mit is mondott? Találd meg önmagad, ha megtaláltad, amit csinálni szeretnél, találd meg abban az értelmet és a szépséget, alakítsd magadat olyanná, hogy az mondhasd: ez vagyok Én.

 

 

Munka gyötrelme kontra örömteli pillanata

A XX. század nagy egzisztencialista gondolkodója, Camus, a „Sziszüphosz  szenvedései” című filozofikus művében írt Sziszüphoszról, akit az istenek büntetésként arra ítéltek, hogy egy hatalmas sziklát kelljen felgörgetnie a hegy egyik oldalán addig, amíg a másik oldalon le nem gurul, majd újrakezdeni a felgörgetést a másik oldalon. A hegy mellyen fel kellett juttatni a csúcsra szikláját magas volt, a szikla egy-egy rossz mozdulatra visszagurult, újra és újra kellett kezdenie, míg elért a csúcsig, de az előző hibát nem volt szabad újra elkövetni, hisz akkor újra kellett kezdeni lentről.

Camus keresett valamit az emberben - az emberi boldogság érzését. Azt a motivációt, amely a szenvedésben is meg tudta találni a jól a végzett munka örömét. Azt, aki minden pillanatban fejlődni akar. Őt nem az az ember érdekelte, aki végső erejével felgörgeti a sziklát a csúcsra, majd elengedi, és látja azt legördülni. Nem a verejtékező, kimerült ember érdekelte, aki leszegett fejjel elindul sziklája után. Az az ember érdekelte, aki elengedve kínzása eszközét, egyetlen pillanatra felnéz az égre a jól végzett munka örömével, azzal a tudattal, hogy jobban csináltam, elértem célomat fent vagyok a csúcson. Majd a pillanat örömét hátrahagyva elindult leszegett fejjel értelmetlen feladata újra végzéséhez, tudva azt, hogy most még jobban fogja csinálni. Ahogyan Steve Jobs élete is ezt tükrözte, ezért is szinte végső tanácsként mondta az életbe induló diákoknak: „… utadat járva, légy mindig éhes az újra.”

Nos, a meditáció azokat a pillanatokat adja az embernek, amikor egyetlen pillanatra felnézhet az égre, és aztán újra éhesen elindul keresve az újat, a jobbat. Ezt a megújulást csak önmagunk fejlesztésével, az önmagunkban lévő rejtett energiák, képességek felszínre hozatalával érhetjük el, mely az egyik legfontosabb tényező a kiégés ellen. Az önfejlesztés útján az újra való éhség generálásának a történelemben számos jelentős személyisége volt, akik a könyvben leirt, vagy ezekhez hasonló a meditációs technikák használatával magukat képezték jelentős személyiségekké. Csak példaként említem meg Benjamin Franklint, aki egy három általánost végzett nyomdászfiúból lett az Egyesült Államok öt alapító atyjának egyike, az amerikai alkotmány egyik megteremtője. A módszert, a technikát, az utat, amelyet bejárt, szemléletesen írja le önéletrajzi naplójában. A leírt módszer kísértetiesen hasonlít a kínai tudásra épülő meditációkhoz, talán ő volt első művelője volt a neuroplaszticitásnak.

Régmúlt meditálói kontra ma embere

Hogy jön Franklinhoz, Jobshoz a meditációnak ez a stresszt oldó, önszuggesztióba hajló fajtája? A 2006-ban írt könyvemben - melyet többször átdolgoztam, kibővítettem -, és a hozzá kapcsolódó mintegy 8,5 órás hanganyagban - végigvezetem az olvasót a meditáció azon fajtáján, mely belső rejtett erőinket hozza felszínre. A meditációk által az agyban kiváltott folyamatok neuroplaszticitáshoz kapcsolódó tudásanyaga 2006-ban - amikor a hanganyagok készültek - még a tapogatózás fázisában volt. A könyv első kiadása a neuroplaszticitás gondolatát csak érintette, de a XX. század utolsó 25-30 év agykutatási eredményei már megjelentek benne. Majd az újabb kiadásokban az ismerté vált, és elérhető eredményeiket már felhasználtam.

Jelenleg új könyvemen dolgozom, mely már egyértelműsíti, hogy a meditáció nem csak a világtól való elzárolás eszköze, egy olyan külső erőre való támaszkodás, melyre nincs hatásunk. Azok a lassú meditatív mozgások melyeket Ferdenkrais kidolgozott, jól kapcsolódnak a chi kung tudatos lágy vonulatához. A meditáció önfejlesztő mozgásos és mozdulatlan fajtái az agy plasztikus átalakításának tudatosan alkalmazható kellékei. Pihentető, nyugtató hatásait több évezred alatt szerzett tapasztalatokban kereshetjük, nem azok misztikus elemeiben, hanem a tudatos agy felismerésében. A meditatív állapotban alkalmazható segédeszközök egyrészét a kor tudásszintjén misztikusnak érezték. Ma már tudjuk, hogy amit a kelet bölcsei, gondolkodói sok évszázad alatt az őket ért hatások alapján rendszerbe foglaltak, azok az agy természetes tulajdonságai. Az eszközök egy részét alkalmazva az agy nyugalmi állapotának elérése jelentősen felgyorsul. Már néhány perces meditáció is jelentős pihentető hatással bír az agy számára, nyitottá téve az egyént új ismeretek befogadására. Az eszközök közt van olyan - például a mantrázás - melyet használhatunk utazás, várakozás, sorbaállás közben. Alkalmazható azokban a sportokban, ahol kisebb-nagyobb időkihagyásokkal többször kell egy résztvevőnek helytállni az eseményen. Hihetetlen jó hatásfokú bizonyos dolgokra való felkészüléskor a nyugalmi állapot megteremtésében, illetve annak megtartásában. Ilyen lehet az élet vizsgáira, vagy csak egyszerűen egy vizsgára való felkészülés.

Misztikus dolgok kontra agyunk működése

Az önfejlesztés folyamatában egy olyan szimbólumrendszert használok, amely minden ember számára ugyanazt jelenti, nem tartalmaz misztikus elemeket. A fa vagy a tűz színe, mozgása, évszakokhoz való kapcsolódása, miden korban és mindenhol közel hasonló tartalommal bírt. A szimbólumrendszer Kína mintegy 5000 éves fejlődéséből jön, abból a tapasztalatból, amelyet a kínai ember a természetben élve leszűrt. Az „öt-elem tana” a természet körforgását képezi le, olyan eseményeket, mozgásokat, irányokat ír le, amelyek az évek természetes folyásából adódnak. A fejlett világban tévesen terjedt el az öt-elem kifejezés, nem mond semmi értelmeset, viszont félrevezető. A keleti ember ezt az öt változás” tanának hívja, változás mely a természet évről-évre megismétlődő folyamatát írja le, a hozzá kapcsolódó szimbólumokkal. Az önfejlesztő meditációk segítségével városi szobádban meditálva visszatérhetsz abba a természetes világba, ahol évmilliók alatt emberré váltál. Az út, amit végigjársz nem az ősi állapothoz való visszatérés, a civilizáció nyújtotta javak tagadása, hanem azokhoz képi formában, vizualizáció útján való visszatérés, mely az emberi agy számára egyfajta nyugalmat, biztonságot nyújt. Elérhetjük a nyugalmi állapotot, és segítségével olyanfajta biztonságot nyerünk, mely jobb helytállást tesz lehetővé rohanó világunkban.

Az agy tudatos meditatív és mozgásos állapotban való használata az önfejlesztés útja, technika, melyet elsajátíthatsz a könyveimből. Nem miszticizál, nem a beláthatatlanra épít, hanem egy olyan út, amely az agy természetes működését kihasználva, az ember számára millió évek alatt megtapasztalt világ képi szimbólumrendszerének segítségével éri el az egyén fejlődését. Átalakítja az agyat elidegenedett világunk hatásaitól - megtartva a ma világának valós hatásait életünkre, és szerves egységgé kovácsolja azt.

A ma embere vagy, emberréválásod alapjaira építve belső értékeid felhasználásával segít fejlődésedben. Használd hát a meditáció nyújtotta gyarapodás lehetőségét önmagad megvalósítására, "hallgass a szívedre, a saját megérzésedre”. Ezek mindig tudják valahogy, hogy igazán mit is szeretnél. Valósítsd meg  Önmagad!

 Dr. Berend Róbert

 

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.