Nagyvilág

Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

 

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége 15 pontban foglalta össze következő 5 évre vonatkozó tevékenységét, 45 millió európai munkavállaló érdekképviselőjeként. Céljuk az európai és nemzeti intézmények, a szociális partnerek és az érdekelt felek közötti, az Európa méltányosabb jövőre épülő, a demokrácián és a társadalmi igazságosságon alapuló együttműködés. Nagy figyelmet fordítva a minőségi munkahelyekre, a jobb munkakörülményekre és a magasabb bérekre.

 A jövő demokratikus Európája

Cél egy szövetség létrehozása, ahol szociális és civil politikai szerepvállalók is képviseltetik magukat. Biztosítani kell a szociális partnerek teljes körű részvételét  a „Jövő Európája” elnevezésű konferencián és egyéb konzultációkban, ahol a cél a közös gondolkodás Európa jövőjét illetően. Beleértve az Európai Parlament szerepének erősítését és a többségi szavazás kiterjesztését és az autonóm tárgyalások és megállapodások tiszteletben tartását. Ezt segíti majd elő a megújult és erős szociális párbeszédet.

 

ETUC Végrehajtó Bizottság ülés

 

2019.10.22.23.-án ülésezett az ETUC Bizottsága, ahol többek között tárgyalt az európai bérek alakulásáról, munkaegészségügyi stratégia kidolgozásáról és a nők bérének átláthatóságáról egyaránt. 

Laurent Berger elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a napirend, az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása és az alapszabály szerinti testületekben bekövetkezett változások elfogadása után Luca Visentini főtitkár azonnal a

pénzügyek megtárgyalására tért át. A legnagyobb problémát az útiköltségek jelentik, mivel a választott tisztségviselők sokat utaznak, így ez jelentős kiadást jelent. Az auditorok ezért különböző kiegészítő rendelkezéseket hoztak, hogy a költségeket legalább szinten tudják tartani. Tudni kell, hogy a Titkárság a beérkező meghívásoknak csak a felét fogadják el.

A tagdíjakkal kapcsolatban nincs változás az elmúlt évhez viszonyítva, kis taglétszám növekedés történt az idén, 27 000 taggal nőtt a taglétszám a dán FH és a portugál UGT taglétszám növekedésének köszönhetően. Sajnos a tagdíjfizetésekkel nincs minden rendben, 125 000 EURÓ a kinnlevőség, a román BNS, és a Cartel Alfa, valamint a szlovén ZSSS nem fizetett. A románokkal megegyezetek, hogy részletekben fizetnek, amit meg is kezdtek, a ZSSS még nem fizetett, az ETUC próbál megegyezni velük. A máltai CMTU a vezetőségváltása után nem fizetett, ennek már 3 éve, ha nem fizetnek, vagy nem sikerül velük megegyezni, akkor fel lesz függesztve a szavazati joguk.

EGSZB vélemény: Beruházás a munkahelyi egészségvédelembe és biztonságba: költségek és haszon

A Beruházás a munkahelyi egészségvédelembe és biztonságba: költségek és haszon című véleményt az EGSZB szeptemberi ülésén fogadta el. A vélemény előadója Adam Rogalewski, Lengyelország, Munkavállaói csoport, (szakértője György Károly, MaSZSZ) társelőadó Ana BOntea, Románia, Munkaadói csoport

Sampo Terho, az európai ügyekért, kultúráért és sportért felelős finn miniszter 2019. február 7-én öt javaslatot nyújtott be a leendő finn elnökség keretében kidolgozandó feltáró vélemények témáira. Ezek egyike volt „A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beruházások költségeinek és hasznának összefoglalása” című vélemény kidolgozásáról szóló javaslat.

 A vélemény lényegi tartalma

Ez a vélemény a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén felmerült új kihívásokat térképezi fel. Ezeknek a tényezőknek hangsúlyt kellene kapniuk, és nem csupán azokban a vitákban, amelyek a munkahelyi egészségvédelembe és biztonságba történő beruházások előnyeiről folynak, hanem általában véve az EU munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jövőbeli politikájában.

 

EGSZB vélemény: A szociális jogok európai pillére a kezdeti végrehajtás értékelése és ajánlások a jövőre

A szociális jogok európai pillére – a kezdeti végrehajtás értékelése és ajánlások a jövőre

A vélemény hosszú egyeztetés után került elfogadásra, a véleményhez csatolt mellékletben láthatók a munkáltatók által, a Plenáris ülésre benyújtott módosítási indítványok szövege és az azokra leadott szavazatok száma.

A vélemény előadója Bernd Schütler Németország, III. csoport, társelőadója Cinzia Del Rió, Olaszország, II. csoport.

A vélemény lényegi tartalma: 

  


A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.