Jogszabályfigyelő 18. rész

Írta: Dr. Horváth István

Jogszabályfigyelő 18. rész

Írta: Dr. Horváth István

 

 

A 2017.12.04. és 2018.01.21. között megjelent, a SZEF és tagszervezeti tevékenységét érintő fontosabb jogszabályok és határozatok.

 

xxxxx

 

 

Magyar Közlöny 2017/207. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=207

 

2017. évi CLXX. törvény

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról

2017. évi CLXXVIII. törvény

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról

 

2017. évi CLXXIX. törvény

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

 

2017. évi CLXXX. törvény

Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

2017. évi CLXXXI. törvény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

 

 

 

 

       

Magyar Közlöny 2017/208. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=208

378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól

381/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

Magyar Közlöny 2017/209. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=209

 

32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet

A kulturális szakemberek továbbképzéséről

 

Magyar Közlöny 2017/210. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=210

 

389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozat

A közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések meghatározásáról

 

Magyar Közlöny 2017/211. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=211

 

399/2017. (XII. 14.) Korm. rendelet

Egyes kormányrendeleteknek az egészségügyben megvalósuló béremelésekkel kapcsolatos módosításáról

 

xxxxx

 

 

Magyar Közlöny 2017/214. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=214

 

 

 

 

2017. évi CLXXXVI. törvény

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

 

 

2017. évi CLXXXVII. törvény

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

 

 

2017. évi CLXXXVIII. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

 

 

2017. évi CLXXXIX. törvény

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról

 

 

2017. évi CXC. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosításáról

 

 

 

 

 

 

2017. évi CXCII. törvény

Egyes oktatási, szakképzési és felnőttképzési törvények és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

 

 

2017. évi CXCIII. törvény

A fiatalok életkezdési támogatásának kiterjesztésével kapcsolatos törvénymódosításokról[1]

 

 

17/2017. (XII. 18.) HM rendelet

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

 

         

Magyar Közlöny 2017/215. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=215

 

415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 

Magyar Közlöny 2017/216. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=216

 

419/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás részletes szabályairól

 

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

 

422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről

 

426/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

35/2017. (XII. 19.) EMMI rendelet

Egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes kulturális és sport tárgyú miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

17/2017. (XII. 19.) KKM rendelet

A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2018. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

Az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

           

 

Magyar Közlöny 2017/218. szám

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=218

 

2017. évi CXCVIII. törvény

Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról [2]

 

 

2017. évi CXCIX. törvény

Az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról

 

 

2017. évi CC. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról

 

 

 

 

 

 

2017. évi CCII. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény módosításáról

 

 

430/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

35/2017. (XII. 20.) AB határozat

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 39/K. § (1) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

         

Magyar Közlöny 2017/220. szám

 

35/2017. (XII. 21.) BM rendelet

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet és más kapcsolódó BM rendeletek módosításáról

 

19/2017. (XII. 21.) IM rendelet

A polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról

 

20/2017. (XII. 21.) IM rendelet

Az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

         

 

 

xxxxx

 

 

Magyar Közlöny 2018/4. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2018&szam=4

 

1/2018. (I. 12.) EMMI rendelet

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról

 

 

xxxxx

 

 

 

Magyar Közlöny 2018/6. szám

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2018&szam=6

 

 

 

 

1/2018. (I. 18.) BM rendelet

Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

 

2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

 

 

 

 

 

 

Dr. Horváth István

 

 

 

 

 

 

xxxxx

 

 

Magyar Közlöny 2017/225. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=224

 

439/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Honvédség állományába tartozók baleseti járadékra való jogosultsága vizsgálatának és megállapításának egyes szabályairól

 

440/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

 

 

26/2017. (XII. 27.) IM rendelet

A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

 

27/2017. (XII. 27.) IM rendelet

A díjfeljegyzési jog engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról, valamint a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő költségek előlegezéséről, megfizetéséről és behajtásáról

 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

 

 

 

 

30/2017. (XII. 27.) IM rendelet

A polgári és közigazgatási bírósági eljárás során meg nem fizetett illeték és állam által előlegezett költség megfizetéséről

 

31/2017. (XII. 27.) IM rendelet

A perköltség felszámítására szolgáló költségjegyzékről

 

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet

A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

 

33/2017. (XII. 27.) IM rendelet

A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról

 

34/2017. (XII. 27.) IM rendelet

Az ügyész, a perindításra feljogosított személy és az ügygondnok polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő részvétele miatt, valamint a bírósági szervezet érdekkörében elhárítható ok következtében felmerült perköltség kifizetéséről

 

 

Magyar Közlöny 2017/229. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=229

 

457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

 

 

 

 

 

 

459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Közszolgálati Döntőbizottságról

 

 

462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról

         

 

 

Magyar Közlöny 2017/230. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=230

 

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

 

 

 

 

 

 

467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Kormányzati Adatközpont működéséről

 

 

475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2116/2017. (XII. 28.) Korm. határozat

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program kibővítéséről és finanszírozásának biztosításáról

         

 

Magyar Közlöny 2017/231. szám

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2017&szam=231

 

500/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A honvédelmi foglalkoztatók vonatkozásában a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlójának kijelöléséről, valamint a honvédelmi foglalkoztatók esetében a rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásáról

 

502/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

A katonai munkavédelmi hatóság kijelöléséről, valamint sajátos feladatairól és hatásköreinek ellátásáról

 

503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról

 

504/2017. (XII. 29.)

Korm. rendelet

Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

         

 

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.