Ügyvivő Testületi határozatok XII. rész

Írta: SZEF Sajtóiroda

Ügyvivő Testületi határozatok XII. rész

Ügyvivő Testületi határozatok

2018.03.21-től 2018.06.26-ig.

30/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megválasztotta a SZEF XV. Kongresszus Előkészítő Bizottság 7 tagját az alábbiak szerint:

Földiák András SZEF elnök, Boros Péterné SZEF alelnök – MKKSZ, Galló Istvánné SZEF alelnök – PSZ, Majoros András – BRDSZ, dr. Marosi János MKKSZ-SZÜB, dr. Véber János – KKDSZ, Nagy Viktória SZEF Irodavezető.

 

31/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta a 2017. évi mérlegbeszámolót.

 

32/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület döntött arról, hogy a következő Ügyvivő Testületi ülésen, amely 2018.  március 29-én lesz, érdemi beszámolóval és tájékoztatóval naprendre tűzi a GINOP pályázatokat.

 

33/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felkéri Boros Péter alelnök asszonyt az unió által előírt GDPR adatvédelmi szabályzás elkészíttetésének ügyében keressen adatvédelmi jogászt, kérjen ajánlatot mely kiterjed a SZEF tagszervezetire is.

 

34/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felhatalmazza a Vagyonkezelő Bizottságot – tagjai: Galló Istvánné alelnök, Boros Péterné alelnök, Fehér József FEB elnök, Lázár András AÉSZ Kft. FEB elnök, Földiák András SZEF elnök – a tárgyalások előkészítésére és egy pontos anyag előkészítésére, amit szakampolitikai, vagyonpolitikai állásfoglaláson a SZEF XV. Kongresszusán tárgyalunk.

 

35/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület Árva János javaslatára megszavazta a 2018 évi költségvetésben a SZEF tagszervezetei támogatásának 30 millióra emelését. 

 

36/2018. (III. 21.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felkéri a Földiák András SZEF elnököt, Fehér József FEB elnököt és Nagy Viktória Irodavezetőt a SZEF 2018. évi költségvetési napirendi pont kapcsán az eddig elhangzottak alapján egy új költségvetési verzió elkészítésére a SZEF Akadémia nélkül.

 

37/2018. (III. 29.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megszavazta az Ügyvivő Testületi tagok, megyei koordinátorok, és a FEB tagok új mobilelőfizetési keretösszegeinek megállapítását.

 

38/2018. (III. 29.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta a SZEF 2018. évi költségvetés tervezetét és a SZEF XV. Kongresszusa elé bocsájtását.

 

39/2018. (III. 29.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület döntött a következő Szövetségi Tanács ülésének időpontjáról, amely 2018. április 14. 10:00 óra. 

 

40/2018. (III. 29.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület javasolja, hogy a Szövetségi Tanács ülésén tárgyalja a SZEF részvételét mind két folyamatban levő GINOP pályázatot.

 

41/2018. (III. 29.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megszavazta, hogy támogatólag javasolja a Szövetségi Tanácsnak, hogy fogadja el utólagosan a GINOP - 5.3-4-16-2016-00011 számú pályázatot.

 

42/2018. (III. 29.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta, hogy a GINOP - 5.3.4-16-2018-00035 - számú pályázat benyújtását támogatólag terjessze a Szövetségi Tanács elé.

 

43/2018. (IV.13.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete döntése alapján a SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA 1.500.000 Ft összegű megbízási szerződést köt a Gremsperger Ügyvédi Irodával (1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 3. I. emelet 3. szám) a mellékelt 2018. április 6-án kelt ajánlatban foglalt tevékenység ellátására.

 

44/2018. (IV.17.) SZEF ÜT határozata:

A SZEF Ügyvivő Testülete döntése alapján a SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA összesen 1.300.000 felső költséghatárig az ÉSZT-tel és a MASZSZ-szal közösen részt vesz 2018. május 1-én a Városligeti közös majálison.

 

45/2018. (IV.27.) SZEF ÜT határozat

 

A SZEF Ügyvivő Testülete döntése alapján a SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI FÓRUMA GDPR felkészülési projektre vonatkozó Fazakas László, adatvédelmi szakértő által készített 2018/16 számú árajánlatot elfogadja.

 

46/2018. (V. 15.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta Fehér József javaslatát, hogy az Ügyvivő Testület hallgassa meg Varga Tamás AÉSZ Kft. ügyvezető igazgató úr beszámolóját, majd a véleménykialakítás az Ügyvivő Testület zárt ülésrendszerében hozza meg.

 

47/2018. (V. 15.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megszavazta, hogy 2018. május 28-án tartson, egy újabb Ügyvivő Testületi ülést az AÉSZ Kft beszámolójával kapcsolatban, melyre két előterjesztés készül, egy részletesebb indokolás a beszámolónak és az AÉSZ Kft. Felügyelő Bizottság SZEF által delegált tagjának véleménye.

 

48/2018. (V. 15.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület felhatalmazza az OKÉT MVO képviseletében jelenlevő ügyvivőt és a szakértői munkacsoport SZEF tagjait, a délutáni Szakértői Munkacsoport ülésén az alábbi véleményt képviselje: a minimálbér és a garantált bérminimum nem béremelés, fontos az adatok tovább elemzése, a bértábláknak legyen következménye. A bérintézkedésekből kimaradottak – 160 000 ember – bérelmaradását milyen módon kívánja rendezni a kormányzat, valamint a diplomás bérminimum ügye.

 

50/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület tudomásul veszi, hogy a SZEF XV. Kongresszusáról megküldött jegyzőkönyvet a hitelesítők nem hitelesítik. Szabályos jegyzőkönyv készül, ez újra megküldésre kerül a hitelesítőknek.

 

51/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

SZEF Ügyvivő Testülete felhatalmazza Földiák András SZEF elnököt, hogy az AÉSZ Kft. 2018. május 31-i Taggyűlésén elfogadja a tervezett 12 millió forintos céltartalék felhasználását a Hotel Benczúrban szükséges felújítások megkezdésére.

 

52/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete arról döntött, hogy a 12 millió forint nem elfogadott céltartalék kerüljön át a tervezett osztalék kifizetés összegéhez.

 

53/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete felhatalmazza Földiák András SZEF elnököt, hogy az AÉSZ Kft. 2018. május 31-i Taggyűlésén előterjessze a tervezett 14 millió forintos osztalékot a tervezett 12 millió forint céltartalék megnövelt összegével kerüljön kifizetésre.

 

54/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete felhatalmazza Földiák András SZEF elnököt, hogy az AÉSZ Kft. 2018. május 31-i Taggyűlésén elfogadja a Kft. 2017 évi mérleg beszámolóját és üzleti jelentését az Ügyvivői Testület által elfogadott két módosítással, amely a céltartalékra és az osztalékra vonatkozik.

 

55/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete megszavazta az AÉSZ Kft tételes pénzügyi, gazdálkodási átvilágítását öt évre visszamenőleg a tulajdonosok által elfogadott szakértővel.

 

56/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete elfogadja, hogy az átvilágítás alapján stratégiai elemzést tárgyalja az Ügyvivő Testület, és ezt terjessze majd a Szövetségi Tanács elé.

 

57/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozott arról, hogy Lázár András az AÉSZ Kft. Felügyelő Bizottságában való tagságát 2018. január 1-től a SZEF 2019. évi Tisztújító Kongresszusának napjáig meghosszabbította.

 

58/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete döntést hozott arról, hogy a SZEF hozzájárul a tagszervezeteinek a GDPR-rel kapcsolatos rendkívüli költségéhez az OKÉT támogatás megemelésével, annak elosztásához hasonló szisztémában. Ennek pontos kidolgozása megtörténik a következő Ügyvivői Testületi ülésre.

 

59/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testület támogatja Fehér József OKÉT MVO ügyvivő úr kérését, és kéri az OKÉT plenáris ülésének összehívását Varga Mihály pénzügyminiszter úr részvételével.

 

60/2018. (V. 28.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete az MKKSZ Elnöke által készített írásos előterjesztést elfogadta, SZEF 2018 évi költségvetésében – a javaslatban megjelölt kiadási tételeken – keletkező, az MKKSZ –nek tulajdonítható megtakarításokat zárolja, költségmegtakarításból (és egyéni befizetésekből) származó többleteredményt az MKKSZ terhére nyilvántartott tartozás kivezetéséhez szükséges forrásként határozza meg.

 

61/2018. (VI. 26.) SZEF ÜT határozat

A SZEF Ügyvivő Testület határozott arról, hogy a SZEF a 2017 évben realizálódó osztalékbevételei terhére támogatja azon tagszervezeteit, akiknek a GDPR rendelet bevezetése és alkalmazása kapcsán számlával igazolható költségei keletkeztek. A támogatás mértéke a tagszervezet által számlákkal alátámasztott költségek 50%-a, de maximum 400.000 Ft lehet szervezetenként, valamint az adatvédelmi képzésre vonatkozó előterjesztés készül.

 

 

SZEF Sajtóiroda

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.