2021.05.13-ai SZEF XX. Kongresszus határozatai

A SZEF XX. Kongresszusának 1/2021. (05.13.) Számú határozata:
A SZEF 2021. ÉVI, XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt
- Egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 2020. évről,
- a kiegészítő mellékletet a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához,
- A SZEF 2020. Évi költségvetés teljesülésének beszámolóját
elfogadja.

A SZEF XX. Kongresszusának 2/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2021. évi költségvetés tervezetének 273-dik sora alatt tervezett egyéb juttatások alatt szereplő bruttó 500 ezer forintos tételt bruttó 600 ezer forintra módosítja, annak érdekében, hogy a NYOK számára az eredetileg tervezett 100 ezer forint támogatáson túl újabb 100 ezer forint támogatást biztosítson.

A SZEF XX. Kongresszusának 3/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX., 2021. évi Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2021. évi költségvetési tervet és annak szöveges magyarázatokkal ellátott változatát elfogadja.

A SZEF XX. Kongresszusának 4/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX., 2021. évi Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a 2022. évben, a SZEF 2022. évi költségvetési tervének elfogadásáig időarányosan a 2021. évi tervezett költségvetés maximum 1/12 része kerülhessen havonta felhasználásra, annak figyelembevételével, hogy ez az elv nem érintheti a költségvetési tervezésen kívülről származó, az adott hónapokban realizálódó nem tervezett pályázati források felhasználását.

A SZEF XX. Kongresszusának 5/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa a SZEF üt feladatának szabja, hogy áttekinti a SZEF gazdálkodást, ennek keretében 2022. január hó 30 napjáig elkészíti a ciklus végéig tartó koncepciót a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében.

A SZEF XX. Kongresszusának 6/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX., 2021. május 15-ei Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen határozati javaslathoz tartozó 1. sz. mellékletet képező SZEF Szövetségi Tanács beszámolóját elfogadja.

A SZEF XX. Kongresszusának 7/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy Tarnay Attila határozat tervezetéről dönt. (A kongresszus felszólítja az Ügyvivő Testületet, hogy olyan Alapszabály Szerkesztő Bizottságot működtessen, amelynek munkájában minden tagszervezet részt vehet.)

A SZEF XX. Kongresszusának 8/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz Arról, hogy a kongresszus felszólítja az Ügyvivő Testületet, hogy olyan Alapszabály Szerkesztő Bizottságot működtessen, amelynek munkájában minden tagszervezet részt vehet.

A SZEF XX. Kongresszusának 9/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa elfogadja a Felügyelő Bizottság előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkájáról szóló jelentését, egyúttal megköszöni a FEB munkáját.

A SZEF XX. kongresszusának 10/2021. (05.13.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a kongresszuson elhangzott módosító javaslatokkal kiegészítve elfogadta a SZEF XX. Kongresszusának Zárónyilatkozatát.

2020.09.12- ei SZEF XIX. Kongresszus határozatai

A SZEF XIX: Kongresszusának 1/2020. (09.12.) számú határozata.
A SZEF XIX., 2020. szeptember 12-ei Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete által 42/2020. (V.7.) határozati számon elfogadott, a SZEF 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) - hivatkozással a 102/2020. Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltakra - 569 472 ezer Ft főösszeggel, 8.500 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja.

A SZEF XIX. kongresszusának 2/2020. (09.12.) számú határozata.
A SZEF XIX., 2020. szeptember 12-ei Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete által 44/2020. (V.7.) határozati számon elfogadott, a SZEF 2020. évi költségvetési tervezéséről szóló határozata szerint megállapított 2020. évi költségvetési tervet elfogadja.

A SZEF XIX. kongresszusának 3/2020. (09.12.) számú határozata.
A SZEF XIX., 2020. szeptember 12-ei Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy elfogadja a SZEF Szövetségi Tanácsának beszámolóját, melynek mellékletét képezi a SZEF Ügyvivő Testület beszámolója is.

A SZEF XIX. Kongresszusa 4/2020. (09.12.) számú határozata.
A SZEF XIX., 2020. szeptember 12-ei Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a kongresszuson elhangzott módosító javaslatokkal kiegészítve elfogadta a SZEF XIX. Kongresszusának Zárónyilatkozatát.

2019.11.08-ai SZEF XVIII. Kongresszus határozatai

1/2019.11.08 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Bitterné Tóth Krisztinát és a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjait: Turzó Mariannát, Farkas Zoltán Krisztiánt, Biri Elvirát és Komonyi Juditot.

2/2019.11.08 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Földváriné Jeneses Katalint, tagjainak pedig Schneider Istvánnét, Turzó Mariannát, Kerék Esztert és Tömöriné Tóth Annát.

3/2019.11.08 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Tanácskozás levezető elnökét, Csóti Csabát.

4/2019.11.08 számú határozat: A Kongresszus 51 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Jelölő Bizottság elnökének Nagy Józsefet. A jelölő Bizottság tagjainak Budainé Mayer Renátát, Németh Bélát és Németh Ritát.

5/2019.11.08. számú határozat: A Kongresszus 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjait: Tarnay Attilát és az aktuális napirendi pont levezető elnökét.

6/2019.11.08. számú határozat: A Kongresszus 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta Jegyzőkönyv vezetőnek Buri Evelint.

7/2019.11.08. számú határozat: A Kongresszus 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Gosztonyi Gábort és Horváthné Sas Ivettet.

8 /2019.11.08. számú határozat: A Kongresszus 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a Kongresszus Ügyrendjét.

9/2019.11.08. számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta Kajtár Hajnalka FEB elnökjelölt szavazólapra kerülését.

10/2019.11.08. számú határozat: A SZEF Kongresszusa 39 igen és 13 nem szavazattal a Felügyelő Bizottság elnökévé választotta Kajtár Hajnalkát.

2019.06.28-i SZEF XVII. Tisztújító Kongresszus határozatai

1/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 9 tartózkodással elfogadta, hogy a Kongresszus összehívása szabályszerű volt.

2/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Papp-Nagy Viktóriát.

3/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak Hetényi Ferencnét és Veres Évát.

4/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Földváriné Jeneses Katalint, tagjainak pedig Dobrivits Orsolyát, Turzó Mariannát, Kerék Esztert és Tömöriné Tóth Annát.

5/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta a Jelölő Bizottság elnökének dr. Véber János Balázst.

6/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodással megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak Nagy Józsefet, Németh Bélát és Balás-Gál Veronikát.

7/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 55 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjainak pedig dr. Duló Károlyt és Tarnay Attilát, valamint az aktuális napirendi pont levezető elnökét.

8/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Andreát.

9/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Gosztonyi Gábort és Dr. Sebes Józsefet.

10/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az 1. napirendi pont „A Szövetségi Tanács beszámolója a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről” legyen.

11/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 2. napirendi pont „A FEB beszámolója a 4 éves munkáról” legyen.

12/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 38 igen, 25 nemszavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a 3/A. napirendi pont kérdésében név szerinti szavazást tart.

13/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44i gen, 0 nem szavazattal és1 tartózkodással elfogadta, hogy a 3. napirendi pontja „A SZEF Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása” legyen.

14/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 54i gen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a 4. napirendi pontja „A SZEF 2019-2023 új középtávú programjának elfogadása” legyen.

15/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodással elfogadta, hogy a 5. napirendi pontja „Kongresszusi Állásfoglalás elfogadása –Üzenet a közszféra munkavállalóinak” legyen.

16/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43 igen, 1 nem szavazattal és 16 tartózkodással elfogadta a napirendi pontok összességét.

17/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nems zavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a választási fordulók sorrendje az Alapszabály 45/d pontjának kerül meghatározásra.

18/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 60 igen, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy az ügyrend tervezet 6. oldalán szereplő „Egyszerű többség a határozatképesség alsó határa (45 fő) esetén 24 fő.” mondat módosításra kerüljön.

19/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy a szavazólapok a választás során úgy kerüljenek kialakításra, hogy minden jelölt neve mellett szerepeljen igen és nem rubrika.

20/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a választás folyamán minden fordulóban kérhessenek egyeztetési szünetet a küldöttcsoportok.

21/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 56 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta, hogy a Jelölő Bizottság a jelölési javaslatok kifejezést használja a javasolt jelöltek bemutatásakor.

22/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy „a Jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott”szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezet 7. oldaláról.

23/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 7 igen, 43 nem szavazattal és 8 tartózkodással elutasította, hogy „A kongresszuson új jelöltet jelölni nem lehetséges.” szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezetből.

24/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta, hogy Galló Istvánné és Földiák András legyenek a Kongresszus levezető elnökei.

25/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 61i gen, 0 nem szavazattal és3 tartózkodással elfogadta a kongresszusi ügyrend teljes szövegét a korábban elfogadott módosításokkal együtt.

26/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással módosítás nélkül elfogadta a Szövetségi Tanács beszámolóját a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről.

27/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 65 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással, egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta a FEB beszámolóját az elmúlt 4 év munkájáról.

28/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta,hogy Csóti Csaba elnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

29/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen és 24 nem szavazattal megválasztotta Csóti Csabát a SZEF elnökévé.

30/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Agg Géza alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

31/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Köves Ferenc alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

32/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy Szabó Éva Zsuzsanna alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

33/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 51 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Lajos alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

34/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szűcs Viktória alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

35/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kajtár Hajnalka FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

36/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Dr. Sebes József FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

37/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41 igen és 23 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szabó Éva Zsuzsannát.

38/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 39 igen és 24 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szatmári Lajost.

39/2019.06.28 számú határozat: A 39 igen és 24 nem szavazattal aSZEF alelnökévé választotta Szűcs Viktóriát.

40/2019.06.28 számúhatározat: A 39 igen és 18 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta dr. Agg Gézát.

41/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Lojek Erzsébet ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

42/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Lázár András ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

43/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Papp Katalin ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

44/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Nemes István ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

45/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nems zavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Mezei Tibor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

46/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Toma Lajos ügyvivőtestületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

47/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Duló Károly ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

48/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Gosztonyi Gábor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

49/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Flaskár-Nagy Melinda ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

50/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy dr. Mayer Lajosügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

51/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Papp-Nagy Viktóriaügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

52/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Guba Péter Gábor FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

53/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Kovács Nóra FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

54/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Zoltánné FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

55/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta, hogy Veres Éva FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

56/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 9 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Kissné Lojek Erzsébetet.

57/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Lázár Andrást.

58/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp Katalint.

59/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43 igen és 10 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Mezei Tibort.

60/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Nemes Istvánt.

61/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Duló Károlyt.

62/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41 igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Toma Lajost.

63/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Mayer Lajost. 

64/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Gosztonyi Gábort.

65/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46 igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp-Nagy Viktóriát.

66/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40 igen és 14 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Flaskár-Nagy Melindát.

67/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 9 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Guba Péter Gábort.

68/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45 igen és 10 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Kissné Kovács Nórát.

69/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44i gen és 11 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Szatmári Zoltánnét.

70/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 31 igen és 23 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Veres Évát.

 

1/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 47 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF 2019-2023közötti középtávú Programját.

2/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a közszféra helyzetéről.

3/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 46 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a 100 éves ILO-ról.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.