2020.06.06-ai távszavazás határozata

49/2020. VI. 6. SZEF ÜT Határozat

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy Lázár Andrásnak, a SZEF volt Ügyvivő Testületi Tagjának temetési költségeihez 100.000 Ft-tal hozzájárul.

2020. 05.07-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

38/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 102/2020. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésére figyelemmel Papp-Nagy Viktória 2020. március 3. napján benyújtott lemondását – figyelemmel arra, hogy az Ügyvivő Testület döntéshozatali képessége a veszélyhelyzet alatt a lemondás elfogadása mellett is fenntartható – 2020. május 7. napjával tudomásul veszi, amely alapján Papp-Nagy Viktória megbízatása megszünt.

39/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete hivatkozva a 102/2020. (IV. 10) Korm. rendeletben foglaltakra, határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete által 26/2020. (IV.02.) sz. alatt hozott határozatát, mely a SZEF XIX. Kongresszusát 2020. május 29-ére határozta meg, hatályon kívül helyezi és a SZEF XIX. kongresszusának időpontját a veszélyhelyzet feloldását követően határozza meg.

40./2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy összhangban a 102/2020. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésben foglaltakkal, saját hatáskörében külön napirendek keretében dönt a SZEF 2019. évi pénzügyi beszámolóról, a 2019. évi mérlegről és a 2020. évi költségvetésének elfogadásáról.

41/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy Szűcs Viktória és Toma Lajos a 4. Napirendi ponthoz tartozó, ülésen elhangzott módosító javaslatát támogatják.

42/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), hivatkozással a 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdésében foglaltakra, 569 472 ezer Ft főösszeggel 8.500 ezer Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja.

43/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2020. évi költségvetési tervének elfogadásáról és a SZEF XIX. kongresszusa elé terjesztéséről szóló 16/2020. (III.4.) sz. SZEF ÜT határozatot és az azt módosító 32/2020. (IV.02.) sz. ÜT határozatot egyaránt úgy módosítja, hogy a költségvetési tervet a jelen előterjesztés mellékletében szereplő változtatások átvezetésével szükséges benyújtani a SZEF XIX. Kongresszusának.

44/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF-nek a jelen előterjesztés mellékletét képező 2020. évi költségvetési tervét, hivatkozással a 102/2020. IV.10. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltakra, elfogadja.

45/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy úgy módosítja a SZEF 33/2020. (IV.02.) sz. ÜT határozatát, hogy a határozat szövegéből törlésre kerüljenek a jubileumi rendezvényre és a koordinációkon keresztül lekérhető támogatásokra vonatkozó tételek.

46/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az Orbán Balázs államtitkárnak szánt levelét a módosítási javaslattal együtt elfogadja.

47/2020. (V.7.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke 2020. április 3 – május 2. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban, megkeresésekben foglalt követelésekkel egyetért.

 

2020.04.02-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

25/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az 1-es napirendi pontra vonatkozó határozati javaslatot bontsák két részre és erről így szavazzanak.

26/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 1/2020. (II.4.) sz. határozatát, mely a SZEF XIX. Kongresszusát 2020. április 24-ére határozta meg, a jelen határozat előterjesztésében meghatározott okok miatt hatályon kívül helyezi, és a SZEF XIX. kongresszusának új időpontját 2020. május 29-ében határozza meg.

27/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 15/2020. (III.4.) sz. határozatát, mellyel a SZEF 2020. évi Szövetségi Tanács ülését 2020. április 7-ében határozta meg, a jelen határozat előterjesztésében meghatározott okok miatt hatályon kívül helyezi. A SZEF Ügyvivő Testülete egyúttal jelen határozat keretén belül megbízza a SZEF elnökét azzal, hogy a SZEF Alapszabályának rendelkezéseiből következő határidők betartása mellett tegyen javaslatot a SZEF Ügyvivő Testületének a Szövetségi Tanács ülés megtartásának új időpontjára és javaslatát elektronikus távszavazás útján terjessze elő határozathozatalra a SZEF Ügyvivő Testülete elé.

28/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke 2020. március 11 – 21. között a koronavírus járvány munkaügyi és foglalkoztatáspolitikai kérdésekben tett, a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban, megkeresésekben foglalt követelésekkel egyetért

29/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy támogatólag foglal állást a SZEF elnökének, mint a bejegyzett tulajdonosi jogot képviselőnek az AÉSZ Kft. 2020. március 18-án képviselt és a másik két tulajdonosi képviselővel egybehangzó álláspontjával kapcsoltban, mely a 2020. évi, a tulajdonosoknak fizetendő bérleti díj összegét az AÉSZ eredeti üzleti tervéhez képest 50%-al alacsonyabb összegben állapítja meg.

30/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete által a SZEF 2020. évi költségvetésének koncepcióját elfogadó 5/2020. (II.04.) sz. határozatában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:

 1. A hivatkozott határozat 2. pontjában a SZEF a tagszervezeti tisztségviselők számára szervezett szakszervezeti képzések keretösszegét a 2020. év vonatkozásában 5,75 millió Ft-ról 3,1 millió Ft-ra szükséges csökkenteni.
 2. A hivatkozott határozat 3. pontja szerint a SZEF ifjúsági szervezetének, a SZEFIT-nek programok rendezését lehetővé tevő támogatására a 2020. év vonatkozásában a 4 millió Ft-os keretösszegről 2,26 millió Ft-ra szükséges csökkenteni.
 3. A hivatkozott határozat 5. pontja szerint:
 • a SZEF alelnöki javadalmazást a tervezett 175.000 Ft/fő bruttó összegről 100.000 Ft/fő bruttó összegre szükséges csökkenteni,
 • a SZEF FEB tagjainak tervezett 100.000 Ft/fő bruttó összegét 50.000 Ft/fő összegre szükséges csökkenteni,
 • a SZEF FEB elnökének tervezett 150.000 Ft/fő bruttó összegét 75.000 Ft-ra szükséges csökkenteni,
 • a KOMT ügyvivő számára tervezett 150.000 Ft bruttó összeget szükségessé válik a költségvetésből törölni.
 1. A hivatkozott határozata 6. pontját, mely szerint a 2020. május 1-e költségeire 1.650.000 Ft bruttó összeget kell tervezni, szükséges törölni.

31/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy Papp-Nagy Viktória előzetesen megküldésre került 4. Napirendi ponthoz tartozó módosító javaslatát támogatják.

32/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2020. évi költségvetési tervének elfogadásáról és a SZEF XIX. kongresszusa elé terjesztéséről szóló 16/2020. (III.4.) sz. SZEF ÜT határozatot úgy módosítja, hogy az elfogadott határozat szerinti költségvetési tételeket a jelen előterjesztés mellékletében szereplő változtatások átvezetésével szükséges benyújtani a SZEF XIX. Kongresszusának.

33/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

 A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF kiegyensúlyozott és biztonságos 2020. évi gazdálkodásának érdekében javasolja a SZEF XIX. kongresszusának, hogy a 2020. évi költségvetési terv elfogadása mellett hozzon határozatot arról, hogy a

- jubileumi rendezvény költségei, melyek több költségvetési sorban összesen 2.078.000 Ft összeget tesznek ki,

- a 272. költségvetési sorban szereplő koordinációkon keresztül lekérhető támogatások, melyek tervezett összege 3.000.000 Ft,

- a 273. sorban szereplő egyéb támogatások tétel, melynek összege 200.000 Ft,

- a 271/c. sorban szereplő, a tagszervezeteke számára az OKÉT támogatás megérkezését követően nyújtandó pénzbeli támogatások 13.093.995 Ft-os összege,

 1. negyedik negyedévétől (október-november-december) kerüljön kifizetésre, amennyiben a bevételi oldalon tervezett 2020. évi OKÉT támogatás 100 millió forintos összege és az ingatlan bérleti díjként kapott 20 millió forint addig megérkezik a SZEF számlájára. A tagdíj alapú támogatások kifizetésének további feltétele, hogy a tagszervezet 2020. harmadik negyedévének végéig eleget tett az éves tagdíjfizetési kötelezettségének.

34/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy elfogadja a Mandátummegállapító Bizottság jelentését és az azon alapuló mandátumkiosztást a Szövetségi Tanács elé terjeszti.

A SZEF Ügyvivő Testület továbbá hiánypótlásra hívja fel a három, igazolt taglétszámmal nem rendelkező SZEF tagszervezetet azzal a kitétellel, hogy amennyiben az érintett tagszervezetek ennek legkésőbb 2020. szeptember 30-ig nem tesznek eleget, úgy a 2020. negyedik negyedévében kifizethető taglétszámarányos támogatás kifizetését részükre a SZEF megtagadja.

35/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Alapszabály jogharmonizációs felülvizsgálatának és a SZEF szerkezeti reformjának elősegítése céljából Alapszabály Szerkesztő Bizottságot hoz létre az alábbi személyek részvételével.

 

 1. Szabó Zsuzsa, a SZEF Szövetségi Tanácsa felhatalmazása értelmében alapszabály szerkesztését felügyelő SZEF alelnök.
 2. Fehér József, MKKSZ,
 3. Kerék Eszter, SZEFIT,
 4. Majoros András, BRDSZ,
 5. Papp Katalin, KKDSZ,
 6. Szűcs Viktória, BDDSZ,
 7. Tarnay Attila, PSZ, a bizottsági munka koordinálásra a SZEF Ügyvivő Testülete 7/2020. (II.04.) sz. határozatával megbízott személy,

 

A jelen határozat részeként a SZEF Ügyvivő Testülete kimondja azt is, hogy az Alapszabály Szerkesztő Bizottságnak munkája során az alábbi ütemtervet kell követnie.

 1. A SZEF Alapszabályának, SZMSZ-ének és az SZMSZ 1. számú mellékletének, a választási szabályzatnak a felülvizsgálata az e dokumentumokban meglévő ellentmondások megszüntetésére történő javaslattétel. (Jogharmonizáció.)

E munka során a SZEF Felügyelőbizottsága javaslatait felhasználva, a SZEF jogászának segítségét igénybe véve az ASZ felülvizsgálatára megalakuló bizottság gyűjtse össze a tagszervezeti javaslatokat.

 1. A beérkező javaslatokból készítsen a jogharmonizációra vonatkozó előterjesztést a bizottság az ÜT részére. Az ÜT általi elfogadás esetén az ÜT kiküldi véleményezésre a tagszervezeteknek e koncepcionális javaslatot.
 2. A véleményezés után készíti el a bizottság a végleges változatot. Az ÜT pedig dönt a módosítás Kongresszus elé terjesztéséről vagy arról, hogy a jogharmonizációs javaslatok a szerkezeti módosításokkal együtt kerüljenek majd csak kongresszus elé.
 3. Az ASZ felülvizsgálatára megalakuló bizottság kérje be a SZEF tagszervezeteitől a SZEF szervezeti felépítésére, döntéshozatali mechanizmusára vonatkozó írásbeli javaslatait.
 4. A beérkező javaslatokból készítsen előterjesztést a bizottság az ÜT részére. Elfogadás esetén ezt a koncepciót is az ÜT küldi ki véleményezésre a tagszervezeteknek.
 5. A véleményezés után készíti el a bizottság a szervezeti felépítésre és a döntéshozatali mechanizmusra vonatkozó végleges módosítási változatot. Az ÜT dönt a módosítás Kongresszus elé kerüléséről.

 Az elfogadott ütemezést, tekintettel a jelenlegi járványhelyzet kiszámíthatatlanságára, a SZEF Ügyvivő Testülete nem köti konkrét dátumokhoz, azok meghatározását a bizottság hatáskörébe utalja, ugyanakkor felhívja a bizottság tagjait, hogy törekedjenek arra, hogy a 2021. évben a SZEF évi rendes vagy külön e célból összehívott kongresszusa az alapszabály-módosítást el tudja végezni.

36/2020. (IV.02.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szatmári Lajos alelnök felügyeletével elkészült és a jelen határozathoz tartozó előterjesztés mellékleteként benyújtott oktatási koncepciót elfogadja és a 2020-2021. évben a SZEF oktatási feladatait e koncepcióval összhangban határozza meg ellátni.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.