XVII. Tisztújító Kongresszus határozatai

 1/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nemszavazattal és9 tartózkodással elfogadta, hogy a Kongresszus összehívása szabályszerű volt.

 

 2/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Papp-Nagy Viktóriát.

3/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak Hetényi Ferencnét és Veres Évát.

 

4/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Földváriné Jeneses Katalint, tagjainak pedig Dobrivits Orsolyát, Turzó Mariannát, Kerék Esztert és Tömöriné Tóth Annát.

 

5/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Jelölő Bizottság elnökének dr. Véber János Balázst.

 

6/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és2tartózkodássalmegválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak Nagy Józsefet, Németh Bélát és Balás-Gál Veronikát.

 

7/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 55igen, 4nemszavazattal és3tartózkodássalmegválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjainak pedig dr. Duló Károlyt és Tarnay Attilát, valamint az aktuális napirendi pont levezető elnökét.

 

8/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Andreát.

 

9/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 1nemszavazattal és3tartózkodássalmegválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Gosztonyi Gábort és Dr. Sebes Józsefet.

 

10/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy az 1. napirendi pont „A Szövetségi Tanács beszámolója a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről” legyen.

 

11/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a 2. napirendi pont „A FEB beszámolója a 4 éves munkáról” legyen.

 

12/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 38igen, 25nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a 3/A. napirendi pont kérdésében név szerinti szavazást tart.

 

13/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy a 3. napirendi pontja „A SZEF Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása” legyen.

 

14/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 54igen, 0nemszavazattal és 1tartózkodással elfogadta, hogy a 4. napirendi pontja „A SZEF 2019-2023 új középtávú programjának elfogadása” legyen.

 

15/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen, 0nemszavazattal és8tartózkodássalelfogadta, hogy a 5. napirendi pontja „Kongresszusi Állásfoglalás elfogadása –Üzenet a közszféra munkavállalóinak” legyen.

 

16/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43igen, 1nemszavazattal és16tartózkodássalelfogadta a napirendi pontok összességét.

 

17/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a választási fordulók sorrendje az Alapszabály 45/d pontjának kerül meghatározásra.

 

18/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 60igen, 3nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy az ügyrend tervezet 6. oldalán szereplő „Egyszerű többség a határozatképesség alsó határa (45 fő) esetén 24 fő.” mondat módosításra kerüljön.

 

19/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a szavazólapok a választás során úgy kerüljenek kialakításra, hogy minden jelölt neve mellett szerepeljen igen és nem rubrika.

 

20/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy a választás folyamán minden fordulóban kérhessenek egyeztetési szünetet a küldöttcsoportok.

 

21/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 56igen, 0nemszavazattal és5tartózkodássalelfogadta, hogy a Jelölő Bizottság a jelölési javaslatok kifejezést használja a javasolt jelöltek bemutatásakor.

 

22/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy „a Jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott”szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezet 7. oldaláról.

 

23/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 7igen, 43nemszavazattal és8tartózkodássalelutasította, hogy „A kongresszuson új jelöltet jelölni nem lehetséges.” szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezetből.

 

24/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalegyhangúlag elfogadta, hogy Galló Istvánné és Földiák András legyenek a Kongresszus levezető elnökei.

 

25/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 61igen, 0 nemszavazattal és3tartózkodássalelfogadta a kongresszusi ügyrend teljes szövegét a korábban elfogadott módosításokkal együtt.

 

26/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és3tartózkodássalmódosítás nélkül elfogadta a Szövetségi Tanács beszámolóját a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről.

 

27/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 65igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással, egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta a FEB beszámolóját az elmúlt 4 év munkájáról.

 

28/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és4tartózkodással elfogadta,hogy Csóti Csaba elnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

29/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen és 24 nemszavazattal megválasztotta Csóti Csabát a SZEF elnökévé.

 

30/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Agg Géza alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

31/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Köves Ferenc alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

32/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és1tartózkodással elfogadta, hogy Szabó Éva Zsuzsanna alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

33/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 51igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Lajos alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

34/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szűcs Viktória alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

35/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kajtár Hajnalka FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

36/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Dr. Sebes József FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

37/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41igen és 23 nemszavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szabó Éva Zsuzsannát.

 

38/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 39igen és 24 nem szavazattal a SZEF alelnökévé

választotta Szatmári Lajost.

 

39/2019.06.28 számú határozat: A 39igen és 24 nem szavazattal aSZEF alelnökévé választotta Szűcs Viktóriát.

 

40/2019.06.28 számúhatározat: A 39igen és 18 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta dr. Agg Gézát.

 

41/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Lojek Erzsébet ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

42/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Lázár András ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

43/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Papp Katalin ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

44/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Nemes István ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

45/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Mezei Tibor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

46/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Toma Lajos ügyvivőtestületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

47/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Duló Károly ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

48/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Gosztonyi Gábor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

49/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Flaskár-Nagy Melinda ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

50/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 53igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Mayer Lajosügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

51/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Papp-Nagy Viktóriaügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

52/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Guba Péter GáborFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

53/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Kovács NóraFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

54/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Zoltánné FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

55/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással

elfogadta, hogy Veres ÉvaFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

56/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 9 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Kissné Lojek Erzsébetet.

 

57/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Lázár Andrást.

 

58/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp Katalint.

 

59/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43igen és 10 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Mezei Tibort.

 

60/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Nemes Istvánt.

 

61/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Duló Károlyt.

 

62/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Toma Lajost.

 

63/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Mayer Lajost.

 

64/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Gosztonyi Gábort.

 

65/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp-Nagy Viktóriát.

 

66/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen és 14 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Flaskár-Nagy Melindát.

 

67/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 9 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Guba Péter Gábort.

 

68/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 10 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Kissné Kovács Nórát.

 

69/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44igen és 11 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Szatmári Zoltánnét.

 

70/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 31igen és 23 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Veres Évát.

 

1/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 47igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF 2019-2023közötti középtávú Programját.

 

2/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a közszféra helyzetéről.

 

3/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 46igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a 100 éves ILO-ról.

 

0
0
0
s2sdefault

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.