Nemek közti bérszakadék felszámolását sűrgeti az ETUC

Bírságolják meg azokat a cégeket, amelyek megtagadják a nemek közötti fizetés átláthatóságát

A fizetési átláthatóság érdekében a cégeknek nyilvánosságra kell hozniuk a nemek közötti bérkülönbséget, ezt támasztja alá a Ursula Von Der Leyen által szorgalmazott irányelv.

Az Európai Bizottság kinevezett elnöke ígéretet tett arra, hogy intézkedéseket terjeszt elő azzal kapcsolatban, hogy az EU-ban 16% -os a nemek közötti bérszakadék. Mindezt a megbízatását követő első 100 napjában.

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ETUC) szorgalmazza az olyan politikai irányelvek bevezetését, amelyek valódi változásokhoz vezethetnek a köz- és a magánszektorban. 

Az irányelvnek kidolgozása során tartalmaznia kell a következőket:

- A tíznél több alkalmazottat foglalkoztató munkaadók kötelező éves fizetési riportokat kell készíteniük a nemek közti béregyenlőségről, amely tartalmazza az egyéb juttatásokat és bónuszokat is.

-Bírsággal sújtanák továbbá azokat a cégeket, amelyek több mint 10 alkalmazottat foglalkoztatnak, és nem készítenek jelentést a nemek közötti bérszint különbségről.

 -A munkavállalóknak joga van kérni a kollégák fizetési adatait, valamint a vállalkozásukon belüli nemek közötti bérekre vonatkozó információkat    

-A fizetési titoktartási záradékok betiltása a szerződésekben, így a munkáltatóknak biztosítaniuk kell a fizetési skálákat álláshirdetésekben.

EGSZB vélemény: Beruházás a munkahelyi egészségvédelembe és biztonságba: költségek és haszon

A Beruházás a munkahelyi egészségvédelembe és biztonságba: költségek és haszon című véleményt az EGSZB szeptemberi ülésén fogadta el. A vélemény előadója Adam Rogalewski, Lengyelország, Munkavállaói csoport, (szakértője György Károly, MaSZSZ) társelőadó Ana BOntea, Románia, Munkaadói csoport

Sampo Terho, az európai ügyekért, kultúráért és sportért felelős finn miniszter 2019. február 7-én öt javaslatot nyújtott be a leendő finn elnökség keretében kidolgozandó feltáró vélemények témáira. Ezek egyike volt „A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos beruházások költségeinek és hasznának összefoglalása” című vélemény kidolgozásáról szóló javaslat.

 A vélemény lényegi tartalma

Ez a vélemény a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén felmerült új kihívásokat térképezi fel. Ezeknek a tényezőknek hangsúlyt kellene kapniuk, és nem csupán azokban a vitákban, amelyek a munkahelyi egészségvédelembe és biztonságba történő beruházások előnyeiről folynak, hanem általában véve az EU munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jövőbeli politikájában.

 

Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

Az ETUC 15 prioritása az Európai Unió intézményei tekintetében

 

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége 15 pontban foglalta össze következő 5 évre vonatkozó tevékenységét, 45 millió európai munkavállaló érdekképviselőjeként. Céljuk az európai és nemzeti intézmények, a szociális partnerek és az érdekelt felek közötti, az Európa méltányosabb jövőre épülő, a demokrácián és a társadalmi igazságosságon alapuló együttműködés. Nagy figyelmet fordítva a minőségi munkahelyekre, a jobb munkakörülményekre és a magasabb bérekre.

 A jövő demokratikus Európája

Cél egy szövetség létrehozása, ahol szociális és civil politikai szerepvállalók is képviseltetik magukat. Biztosítani kell a szociális partnerek teljes körű részvételét  a „Jövő Európája” elnevezésű konferencián és egyéb konzultációkban, ahol a cél a közös gondolkodás Európa jövőjét illetően. Beleértve az Európai Parlament szerepének erősítését és a többségi szavazás kiterjesztését és az autonóm tárgyalások és megállapodások tiszteletben tartását. Ezt segíti majd elő a megújult és erős szociális párbeszédet.

 

EGSZB vélemény: A szociális jogok európai pillére a kezdeti végrehajtás értékelése és ajánlások a jövőre

A szociális jogok európai pillére – a kezdeti végrehajtás értékelése és ajánlások a jövőre

A vélemény hosszú egyeztetés után került elfogadásra, a véleményhez csatolt mellékletben láthatók a munkáltatók által, a Plenáris ülésre benyújtott módosítási indítványok szövege és az azokra leadott szavazatok száma.

A vélemény előadója Bernd Schütler Németország, III. csoport, társelőadója Cinzia Del Rió, Olaszország, II. csoport.

A vélemény lényegi tartalma: 

  

ETUC Végrehajtó Bizottság ülés

 

2019.10.22.23.-án ülésezett az ETUC Bizottsága, ahol többek között tárgyalt az európai bérek alakulásáról, munkaegészségügyi stratégia kidolgozásáról és a nők bérének átláthatóságáról egyaránt. 

Laurent Berger elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a napirend, az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása és az alapszabály szerinti testületekben bekövetkezett változások elfogadása után Luca Visentini főtitkár azonnal a

pénzügyek megtárgyalására tért át. A legnagyobb problémát az útiköltségek jelentik, mivel a választott tisztségviselők sokat utaznak, így ez jelentős kiadást jelent. Az auditorok ezért különböző kiegészítő rendelkezéseket hoztak, hogy a költségeket legalább szinten tudják tartani. Tudni kell, hogy a Titkárság a beérkező meghívásoknak csak a felét fogadják el.

A tagdíjakkal kapcsolatban nincs változás az elmúlt évhez viszonyítva, kis taglétszám növekedés történt az idén, 27 000 taggal nőtt a taglétszám a dán FH és a portugál UGT taglétszám növekedésének köszönhetően. Sajnos a tagdíjfizetésekkel nincs minden rendben, 125 000 EURÓ a kinnlevőség, a román BNS, és a Cartel Alfa, valamint a szlovén ZSSS nem fizetett. A románokkal megegyezetek, hogy részletekben fizetnek, amit meg is kezdtek, a ZSSS még nem fizetett, az ETUC próbál megegyezni velük. A máltai CMTU a vezetőségváltása után nem fizetett, ennek már 3 éve, ha nem fizetnek, vagy nem sikerül velük megegyezni, akkor fel lesz függesztve a szavazati joguk.

EGSZB vélemény: Az európai szemeszter és a kohéziós politika A 2020 utáni új európai stratégia felé

Az Európai Gazdasági Szociális Bizottság Plenáris ülése júliusban fogadta el "Az európai szemeszter és a kohéziós politika – A 2020 utáni új európai stratégia felé" című véleményt, melynek előadója Baráth Etele volt.

A vélemény főbb pontjai:

AZ EGSZB

  • úgy véli, hogy az európai szemeszter és az EU kohéziós politikája közötti kapcsolatokban hatalmas kihasználatlan potenciál rejlik az EU gazdaságpolitikai koordinációjának és irányításának javítására. Ez a jobb irányítás és a teljesítményalapú megközelítés jele. Koordináló jellege folytán egyaránt foglalkozik a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi természetű stratégiai célok megvalósításával, a politikai prioritásokkal, valamint a rövid és hosszú távú feladatok kölcsönhatásaival,

VII. Országos SZEFIT Találkozó

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata idén is megtartotta a már hagyományosnak számító országos találkozóját. Szeptember 27-29. napokon Dunaújvárosban került megrendezésre.

  A három napos eseményre közel 30 fiatal szakszervezeti tag, képviselő jött el, az ország minden részéből. A résztvevők mindegyike a közszférában dolgozik, így voltak közöttünk pedagógusok, óvónők, bölcsődei dolgozók, kisgyermek-nevelők, közalkalmazottak, köztisztviselők és még a mentő dolgozók is képviseltették magukat.

Europai Munkaügyi Hatóság - egyenlően külföldön

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ETUC) több a külföldi munkavállalókat érintő problémát tárt fel az elmúlt időszakban.

 Ilyen például az építőmunkás esete, aki 3 éve vár a ki nem fizetett bérére.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke támogatja a frissen létrejött Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) munkáját, melynek többek között az EU-s foglalkoztatási szabályok érvényesítése, betartatása a célja, hogy a más tagországban dolgozó munkavállalókat is ugyanazok a jogok illessék meg, mint a helyi munkavállalókat.


A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Szociális Jogok Európai Pillére - SZEF-FES konferencia 2017. november 23.

A konferencia érdemi része 5 perc 40 másodperc után kezdődik.
A vágott, szerkesztett változat hamarosan megtekinthető itt.