XVII. Tisztújító Kongresszus határozatai

 1/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nemszavazattal és9 tartózkodással elfogadta, hogy a Kongresszus összehívása szabályszerű volt.

 

 2/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Papp-Nagy Viktóriát.

3/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak Hetényi Ferencnét és Veres Évát.

 

4/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Földváriné Jeneses Katalint, tagjainak pedig Dobrivits Orsolyát, Turzó Mariannát, Kerék Esztert és Tömöriné Tóth Annát.

 

5/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Jelölő Bizottság elnökének dr. Véber János Balázst.

 

6/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és2tartózkodássalmegválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak Nagy Józsefet, Németh Bélát és Balás-Gál Veronikát.

 

7/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 55igen, 4nemszavazattal és3tartózkodássalmegválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjainak pedig dr. Duló Károlyt és Tarnay Attilát, valamint az aktuális napirendi pont levezető elnökét.

 

8/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Andreát.

 

9/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 1nemszavazattal és3tartózkodássalmegválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Gosztonyi Gábort és Dr. Sebes Józsefet.

 

10/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy az 1. napirendi pont „A Szövetségi Tanács beszámolója a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről” legyen.

 

11/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a 2. napirendi pont „A FEB beszámolója a 4 éves munkáról” legyen.

 

12/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 38igen, 25nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a 3/A. napirendi pont kérdésében név szerinti szavazást tart.

 

13/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy a 3. napirendi pontja „A SZEF Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása” legyen.

 

14/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 54igen, 0nemszavazattal és 1tartózkodással elfogadta, hogy a 4. napirendi pontja „A SZEF 2019-2023 új középtávú programjának elfogadása” legyen.

 

15/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen, 0nemszavazattal és8tartózkodássalelfogadta, hogy a 5. napirendi pontja „Kongresszusi Állásfoglalás elfogadása –Üzenet a közszféra munkavállalóinak” legyen.

 

16/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43igen, 1nemszavazattal és16tartózkodássalelfogadta a napirendi pontok összességét.

 

17/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a választási fordulók sorrendje az Alapszabály 45/d pontjának kerül meghatározásra.

 

18/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 60igen, 3nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy az ügyrend tervezet 6. oldalán szereplő „Egyszerű többség a határozatképesség alsó határa (45 fő) esetén 24 fő.” mondat módosításra kerüljön.

 

19/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a szavazólapok a választás során úgy kerüljenek kialakításra, hogy minden jelölt neve mellett szerepeljen igen és nem rubrika.

 

20/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy a választás folyamán minden fordulóban kérhessenek egyeztetési szünetet a küldöttcsoportok.

 

21/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 56igen, 0nemszavazattal és5tartózkodássalelfogadta, hogy a Jelölő Bizottság a jelölési javaslatok kifejezést használja a javasolt jelöltek bemutatásakor.

 

22/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy „a Jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott”szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezet 7. oldaláról.

 

23/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 7igen, 43nemszavazattal és8tartózkodássalelutasította, hogy „A kongresszuson új jelöltet jelölni nem lehetséges.” szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezetből.

 

24/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalegyhangúlag elfogadta, hogy Galló Istvánné és Földiák András legyenek a Kongresszus levezető elnökei.

 

25/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 61igen, 0 nemszavazattal és3tartózkodássalelfogadta a kongresszusi ügyrend teljes szövegét a korábban elfogadott módosításokkal együtt.

 

26/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és3tartózkodássalmódosítás nélkül elfogadta a Szövetségi Tanács beszámolóját a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről.

 

27/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 65igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással, egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta a FEB beszámolóját az elmúlt 4 év munkájáról.

 

28/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és4tartózkodással elfogadta,hogy Csóti Csaba elnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

29/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen és 24 nemszavazattal megválasztotta Csóti Csabát a SZEF elnökévé.

 

30/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Agg Géza alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

31/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Köves Ferenc alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

32/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és1tartózkodással elfogadta, hogy Szabó Éva Zsuzsanna alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

33/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 51igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Lajos alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

34/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szűcs Viktória alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

35/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kajtár Hajnalka FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

36/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Dr. Sebes József FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

37/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41igen és 23 nemszavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szabó Éva Zsuzsannát.

 

38/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 39igen és 24 nem szavazattal a SZEF alelnökévé

választotta Szatmári Lajost.

 

39/2019.06.28 számú határozat: A 39igen és 24 nem szavazattal aSZEF alelnökévé választotta Szűcs Viktóriát.

 

40/2019.06.28 számúhatározat: A 39igen és 18 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta dr. Agg Gézát.

 

41/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Lojek Erzsébet ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

42/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Lázár András ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

43/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Papp Katalin ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

44/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Nemes István ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

45/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Mezei Tibor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

46/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Toma Lajos ügyvivőtestületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

47/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Duló Károly ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

48/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Gosztonyi Gábor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

49/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Flaskár-Nagy Melinda ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

50/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 53igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Mayer Lajosügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

51/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Papp-Nagy Viktóriaügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

52/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Guba Péter GáborFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

53/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Kovács NóraFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

54/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Zoltánné FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

55/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással

elfogadta, hogy Veres ÉvaFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

56/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 9 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Kissné Lojek Erzsébetet.

 

57/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Lázár Andrást.

 

58/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp Katalint.

 

59/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43igen és 10 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Mezei Tibort.

 

60/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Nemes Istvánt.

 

61/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Duló Károlyt.

 

62/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Toma Lajost.

 

63/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Mayer Lajost.

 

64/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Gosztonyi Gábort.

 

65/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp-Nagy Viktóriát.

 

66/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen és 14 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Flaskár-Nagy Melindát.

 

67/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 9 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Guba Péter Gábort.

 

68/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 10 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Kissné Kovács Nórát.

 

69/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44igen és 11 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Szatmári Zoltánnét.

 

70/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 31igen és 23 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Veres Évát.

 

1/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 47igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF 2019-2023közötti középtávú Programját.

 

2/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a közszféra helyzetéről.

 

3/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 46igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a 100 éves ILO-ról.

 

A Klubrádió érdekvédelmi magazinjának vendége volt Csóti Csaba

Szolidaritás.hu elnevezésű műsor  középpontban a munkavállalók és a munkakörülmények állnak.

A műsorban a járvány gazdasági és munkavállalókat érintő hatásait vitatták meg, kezdve azzal, hogy a kormány újabb forrásokat von el az önkormányzatoktól, amely határozottan érezhető a foglalkoztatási rendszerben is. Ez az önkormányzatok fenntartása alatt álló intézményekre hat először.

Elmondása szerint, a folyamat a költségvetési megszorításoktól indul az intézményekkel kezdve a központ felé. Ezek a döntések rövid időn belül felvetik az elbocsájtások lehetőségét, ez már több vidéki önkormányzat esetében jelentkezik is.

 Hangsúlyozta a járvány negatív gazdasági hatásainak a kormány által választott kezelésével a szakszervezetek nem értenek egyet. Nem a munkavállalókra kell hárítani a válsághelyzetből adódó problémákat, hanem az államnak kell beavatkozni, a munkahelyek megőrzésére helyezve a hangsúlyt. Mint ahogy ezt több nyugat európai országban tették.

A teljes interjú ezen a linken érhető el, az 0:00-tól 23:15-ig: https://www.klubradio.hu/archivum/szolidaritashu-2020-junius-17-szerda-1400-11219

Kerülgetett téma

A SZEF támogatásával” Kerülgetett téma” címmel készített összefoglalót az Amnesty International a nők munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetése kapcsán.

A jelentés bemutatja, hogy a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetés már a járvány előtt is komoly probléma volt a munkahelyeken, ez a jelenség a vírus miatt bevezetett intézkedésekkel pedig csak fokozódott, és több nőt zárt ki a munkaerőpiacról, mint férfit.

 A kutatás során 40 nővel és 44 szakértővel – szakszervezeti képviselőkkel, az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársaival, munkajoggal foglalkozókkal és kutatókkal – készítettek interjúkat. A kutatást kiegészítette egy online felmérés is, amelyet 266-an töltöttek ki. A vizsgálat elsősorban 2019 júniusa és 2020 márciusa között zajlott, de figyelemmel kísérték a veszélyhelyzet során életbe lépett későbbi változásokat is.

Luca Visentini ETUC főtitkár levele Orbán Viktornak

Orbán Viktor

Miniszterelnök Úr

részére

 

                                                   Budapest, 2020. június 18.

 

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

 

Az Európai Unió történetének legmélyebb recessziójával néz szembe, és az Európai Tanács pénteki virtuális ülésén az európai vezetők által meghozandó döntések, melyek mélyen összefonódnak, nagyon súlyos következményekkel járnak majd emberek millióinak életére, és magára Európa jövőjére nézve is.

 Az európai vezetők pénteken, majd amikor megvitatják, hogy hogyan lehet megakadályozni, hogy az egészségügyi válság átforduljon egy gazdasági és társadalmi válságba, történelmi választás előtt állnak, hogy tanultak-e 2008-ból, és hogy a szolidaritáson, a fenntarthatóságon alapuló kilábalást, vagy megint a hosszútávra megosztó megszorításokat és a rövidtávú egyéni érdekvédelmet választják-e. 

 A pénzügyi válságot követően az EU-ba vetett közbizalom minden tagállamban csökkent, legdrámaibban a megszorító rendszerek által leginkább sújtott országokban, ahol leépültek a munkahelyek, csökkentek a bérek, megbénult az egészségügyi ellátás és a közszolgáltatások is. Még mindig nem épültünk fel teljesen ebből a válságból, és az új sokk hatásai kezdenek megmutatkozni.

Keretszerződés a digitalizáció szabályozásáról

A SZEF Ügyvivő Testülete 37/2020. (IV. 27) számú határozatában támogatta az ETUC autonóm keretszerződés megkötését a digitalizációról az európai munkáltatói szervezetekkel, a BUSINESSEUROPE-al, az UEAPME-vel és a CEEP-vel.

A keretmegállapodás lényege, hogy támogassák az európai gazdaság sikeres digitális átalakulását, és kezeljék annak hatásait a munkaerőpiacokra, a munka világára és az egész társadalomra vonatkozóan.

A megállapodás támogatja a digitális technológiák sikeres integrációját a munkahelyen, a digitális készségekbe történő beruházást, a készségek frissítését és a munkaerő folyamatos foglalkoztathatóságát. A megállapodás lehetővé teszi a munkáltatóknak és a szakszervezeteknek, hogy partnerség formájában digitális átalakulási stratégiákat vezessenek be humánorientált megközelítésben nemzeti, ágazati, vállalati és munkahelyi szinten, ideértve a csatlakozás és a lekapcsolódás módozatait, valamint a munkaidőre vonatkozó szabályok tiszteletben tartását és a hatékony intézkedéseket a megfelelés biztosítása érdekében.

 

Partneri kapcsolatok építése kezdődött a 18. kerületi foglalkoztatottak érdekében

2020. június 11-én a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) budapesti koordinációjának vezetésével 1,5 órás találkozóra került sor a 18. kerület vezető tisztségviselőivel.

A szakszervezeti képviselők azzal a szándékkal érkeztek, hogy magas szintű jogszabály által meghatározott helyi szintű érdekegyeztető fórum elindítását készítsék elő, ami elősegítené az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben dolgozók bevonását az őket érintő kérdések véleményezési, egyeztetési folyamataiba. Több pozitív lépés történt az elmúlt hónapokban az önkormányzat és a szervezett szakszervezeti csoportok között, így megvan a nyitottság a magasabb szintű együttműködés megteremtésére. A felek átbeszélték a veszélyhelyzetben szerzett tapasztalatokat, valamint az önkormányzati elvonásokból eredő nehézségeket, azok lehetséges kihatását a dolgozókra és a szolgáltatásokra.

2020.06.23-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

50/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete 2020. március 4-én, 11/2020. sz. alatt meghozott határozatát úgy módosítja, hogy a SZEF Kongresszusi Előkészítő Bizottságában a SZEF Irodavezetője helyét 2020. június 23-ától a SZEF Szervezési Titkára tölti be.

51/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF XIX., 2020. évi kongresszusát a SZEF elnöke 2020. szeptember 12. napjára hívja össze.

52/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a XIX., 2020. évi kongresszusának napirendjeit meghatározó 13/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozatot módosítja, és az alábbi szövegszerű napirendet fogadja el.

Napirend előtt:

- Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése és annak elfogadása.

- Javaslat a kongresszus ügyrendjére, tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére.

- A kongresszus tisztségviselőinek megválasztása.

Délelőtt:

Megemlékezés a SZEF 1990. június 8-ai alapításáról, meghívottak köszöntője.

Délután:

A FEB véleménye a SZEF 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mérleg- és eredmény-kimutatásról

A SZEF Ügyvivő Testülete által 42/2020. (V.7.) határozati számon elfogadott döntés beterjesztése megerősítésre a SZEF 2019. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg- és eredmény-kimutatásáról

A FEB véleménye a SZEF 2020. évi költségvetés tervezetéről

A SZEF Ügyvivő Testülete által 42/2020. (V.7.) határozati számon elfogadott döntés beterjesztése megerősítésre a SZEF 2020. évi költségvetés tervezetéről

A Szövetségi Tanács beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.

Lemondás miatt megüresedett Ügyvivő Testületi helyre történő jelölés és választás

Kongresszusi zárónyilatkozat elfogadása az aktuális szakszervezetpolitikai kérdésekről.

53/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a XIX., 2020. évi kongresszusának 8. napirendje szerinti kongresszusi zárónyilatkozat tervezetének megfogalmazásával a Kongresszusi Előkészítő Bizottságot bízza meg.

54/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete a következő 5 főt bízza meg, mint Jelölést Előkészítő Bizottságot a SZEF XIX. Kongresszusával kapcsolatos jelölési folyamat koordinálásával: Budainé Mayer Renáta (HMTSZSZ), Csőke Csaba (SZEFIT), Nagy József (KSZSZ), Németh Béla (PSZ), dr. Véber János Balázs (KKDSZ)

55/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülésének időpontját a SZEF Ügyvivő Testülete a SZEF elnöke által kiírt távszavazás keretében határozza meg.

56/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF 2020. évi, XIX. Kongresszusának időpontja előtt megrendezendő Szövetségi Tanács napirendje megegyezik a 15/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozatban foglalt napirenddel, azzal a módosítással, hogy a hivatkozott számú határozat szerinti 2. és 3. napirend közé egy új napirend felvételére kerül sor. Az új napirend megnevezése: Döntés a SZEF Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosításáról.

A jelen határozat szerint módosított napirend:

Napirend előtt: A Mandátummegállapító Bizottság jelentésének elfogadása a 2020. évi taglétszámokról és mandátumszámokról

  1. Az Ügyvivő Testület Beszámolója a SZEF Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett munkáról
  2. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Szövetségi Tanács számára az előző Kongresszus óta végzett tevékenységéről
  3. Döntés a SZEF Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú mellékletének módosításáról
  4. Döntés a SZEF 2020. évi tagdíjának mértékéről
  5. Javaslat és döntés a SZEF tisztségviselők díjazásának megállapításáról, ill. módosításáról
  6. A SZEF 2020. évi programja és cselekvési terve”

57/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolójának 19/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozat szerint elfogadott szövegét - a már elfogadott beszámoló szerkezetének fenntartásával - úgy fogadja el, hogy azt kiegészíti a 4. oldal 3. bekezdésében. A kiegészítés szövege a következő: „A SZEF Nyugdíjas Választmányának elnöke a FERPA elnökeként vezette a szervezet Irányító Bizottságának és Végrehajtó Bizottságának üléseit, valamint ilyen minőségében tagként részt vett az ETUC Végrehajtó Bizottságának ülésein is.”

58/2020. (VI.23.) SZEF ÜT határozat:

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolójának 19/2020. (III.04.) SZEF ÜT határozat szerint elfogadott szövegét, a már elfogadott beszámoló szerkezetének fenntartásával, a SZEF elnöke az alelnökök bevonásával bővítse ki és terjessze a SZEF Szövetségi Tanácsa elé.

 

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Szociális Jogok Európai Pillére - SZEF-FES konferencia 2017. november 23.

A konferencia érdemi része 5 perc 40 másodperc után kezdődik.
A vágott, szerkesztett változat hamarosan megtekinthető itt.