2016.08.30-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

42./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

Az Ügyvivő Testület egyetért, és egyben felkéri az Alapszabály Módosítást Előkészítő Bizottságot, hogy dolgozza ki részletesen a II. számot viselő verziót a következő ÜT-re.

43./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

Az Ügyvivő Testület döntése, hogy a SZEF felelősséggel most nem teheti az elidegenítéshez való hozzájárulást, de támogatja a meghirdetését az ingatlannak.

44./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

Az Ügyvivő Testület döntött arról, hogy kéri az NGTT-t, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, hogy a szociális üdültetés jövőjét és az MNÜA kérdését tárgyalja.

45./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

Az Ügyvivő Testület elfogadta a SZEF Kongresszus 2016. november 26-ra történő összehívását a VDSZ székházban.

46./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

Az Ügyvivő Testület döntött a SZEF Akadémia folytatásáról, az időpontok és a programok a terv szerint a következőek lesznek:

  1. október 15. szombat

A magyar társadalom szociális helyzete, ellátó rendszerei

 

  1. november 12. szombat

Médiapiac, politikai nyilvánosság és társadalmi párbeszéd

 

  1. január 21. szombat

Közművelődés, közgyűjtemények, magyar kultúra

 

  1. március 11.

Szakszervetek Magyarországon/ az érdekképviselet intézményes helyzete hazánkban

47./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

Az Ügyvivő Testület arra ad felhatalmazást, hogy a KOMT MVO oldal ülésén a SZEF-et képviselője azt a javaslatot kezdeményezze, és ezt küldje meg a kormánynak, hogy a főtevékenység melletti egyéb tevékenységek mérésére kerüljön sor, és maradjon meg a jelenlegi közalkalmazotti jogállású munkavállalók és szakszervezeti tagok számbavétele.

48./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

Az Ügyvivő Testület megszavazta a SZEF részvételét a DALMEX projektben.

49./2016. ÜT Határozat (VIII. 30.)

A MASZSZ-tól való szétválás kapcsán visszaigényelendő 50 millió forinttal kapcsolatban dr. Bálint Tibor ügyvéd siker díj ellenében vállalná az ügyet, de a kereset megfogalmazásához egyszeri 100 000,- és 200 000,- Ft közötti díjazást kér. Az Ügyvivő Testülettől Földiák András elnök úr felhatalmazást kér arra, hogy erre dr. Bálint Tibor ügyvédnek megbízást adjon. Ezt a keresetet Kordás László MASZSZ elnöknek megküldi a SZEF azzal a megjegyzéssel, hogy ha nincs peren kívüli megegyezés, akkor ezzel a keresettel a bírósághoz fordulunk.

2016.12.06-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

59./2016. ÜT Határozat (XII. 06.)

Az Ügyvivő Testület elfogadta, hogy a következő ÜT-re készüljön tematika a témában.

60./2016. ÜT Határozat (XII. 06.)

Az Ügyvivő Testület határozott arról, hogy az elkészített összefoglalót elfogadja és a SZEF álláspontját az elhangzottak alapján képviseli az OKÉT ülésen.

 

Béremelést a közigazgatásban! (KSZSZ-közlemény)

2019. január1-jétől 30 %-os béremelés volt a központi közigazgatásban. Mégis sokan lemondtak kormánytisztviselői jogállásukról. Mi lehet ennek az oka?

2018. és 2019. között bérbefagyasztás volt a központi közigazgatásban, ez alatt az infláció 28%-ot ért el. 2009-ben megvonták tőlük a 13. havi bért, így a 11 év alatt 36%-os reálkereset csökkenést szenvedtek el.  

2016.11.03-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

57./2016. ÜT Határozat (XI. 03.)

Az Ügyvivő Testület elfogadta, hogy a beterjesztett Alapszabály tervezet 54. pontban foglalt ”Kissebségi jogok kérdése, védelme” kerüljön először egyeztetésre

58./2016. ÜT Határozat (XI. 03.)

Az Ügyvivő Testület döntött arról, hogy az előre meghirdetett XIV. Kongresszus ne kerüljön megtartásra.

2019.06.04-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

69/2019. (VI.04.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta a „Szám és Könyvvizsgáló Céh Kft” által benyújtott árajánlatot, mely alapján a SZEF állandó könyvvizsgálója ként megválasztja.

70/2019. (VI.04.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megszavazta a 4 pontban előterjesztett határozati javaslatot:

  1. A SZEF ügyvezetése határolódjon el az antidemokratikus, kirekesztő gyakorlattól.
  2. A tisztújító kongresszusig hátralévő rövid idő miatt kezdeményezzük, hogy a

kongresszus harmadik napirendje módosuljon.

  1. Javasoljuk, hogy a kongresszus – az új tisztségviselők választása helyett – rendeljen el

egy év mandátum hosszabbítást a SZEF-ben betöltött minden tisztségre.

  1. Kezdődjenek tárgyalások a SZEF jövőbeni működésének, szervezetének és

képviseletének

71/2019. (VI.04.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület arról döntött, hogy A SZEF XVII., Tisztújító Kongresszusának 3. napirendi pontja módosuljon „B” ponti kiegészítéssel: „Az új tisztségviselők választása helyett – rendeljen el egy év mandátum hosszabbítást a SZEF-ben betöltött minden tisztségre.”

72/2019. (VI.04.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület elfogadta a SZEF XVII., Tisztújító Kongresszusának ügyrendjét.

73/2019. (VI.04.) SZEF ÜT határozat

Az Ügyvivő Testület megszavazta Árva János javaslatát mely szerint a továbbiakban ne tárgyalja SZEF Ügyvivő Testületének Ügyrend tervezetét, vegye le ma a napirendről.

2016.10.04-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

50./2016. ÜT Határozat (X. 04.)

Az Ügyvivő Testület döntése alapján a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezetét /SZÁD/ felveszi a SZEF-be tagszakszervezetként.

51./2016. ÜT Határozat (X. 04.)

Az Ügyvivő Testület döntése, hogy dr. Bárdos Judit ügyrendi javaslata alapján két fontos kérdésben legyen szavazás: 1. Melyik változatot támogatja az ÜT, amit ki küld a tagszakszervezeteknek vitára., 2. Kissebségi jogok kérdése, védelme.

52./2016. ÜT Határozat (X. 04.)

Az Ügyvivő Testület elfogadta, hogy az előterjesztett két kidolgozott tervezet közül csak egy változatot küldjön tovább tagszakszervezeti vitára.

53./2016. ÜT Határozat (X. 04.)

Az Ügyvivő Testület döntött arról, hogy az előterjesztett két kidolgozott tervezet közül 2.0-es változatot küldi ki a tagszakszervezeteknek vitára, amely szerint kétszintű döntéshozatalt hoz létre a SZEF-ben, tehát amiben az Ügyvivő Testület az Ügyvezető.

54./2016. ÜT Határozat (X. 04.)

Az Ügyvivő Testület támogatja, hogy kisebbség védelmi paragrafus épüljön be az alapszabályba, tehát bizonyos meghatározott kérdésekben kétszintű szavazásra kerüljön sor a Kongresszuson.

55./2016. ÜT Határozat (X. 04.)

Az Ügyvivő Testület döntése szerint egy évre megválasztja könyvvizsgálónak a Béta-Audit Kft-t aki 270.000,- Ft + ÁFA-s ajánlatott tett.

56./2016. ÜT Határozat (X. 04.)

Az Ügyvivő Testület javasolja, hogy a SZEF keressen jogászt, aki az MNÜA szétválási folyamatában végigkíséri a SZEF-et jogilag és állásfoglalást tesz.

57./2016. ÜT Határozat (X.04.)

Az Ügyvivő Testület javasolja, hogy a Fehér József úr által előterjesztett menetrend szerint kezdje meg a tárgyalásokat a MASZSZ 50 milliós alapítói vagyon visszaszerzésére: - Október 15-ig készüljön el a kereset, amely a tárgyalások eredménytelensége esetén benyújtásra kerül. Ezzel egy időben a SZEF elnöke írjon levelet a MASZSZ elnökének, amelyben javaslatot tesz tárgyalásra. A tárgyalások október 20-ig kezdődjenek el, ennek érdekében alakuljon egy 5 tagú delegált csoport, akik egy hónapon belül jussanak eredményre, de legkésőbb november 25-ig, így a Kongresszuson tudnak tájékoztatást adni. A tárgyalás tárgya az 50 millió forint közös célokra használja fel a SZEF és a MASZSZ.

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 14. Kongresszusáról

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 14. Kongresszusáról

 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség 14. Kongresszusa 2019. május 21-24. között került megrendezésre Bécsben.

A korábbiakhoz hasonlóan ez a kongresszus is nagyon nagyszabású esemény volt, az ETUC tagszervezeteinek összesen 38 ország 90 nemzeti konföderációjából és az európai ágazati szervezetekből érkező több mint 600 küldötte és a szakszervezeti világ prominens képviselői mellett magas rangú vendégek is jelen voltak. Ők vagy csak a kongresszust üdvözölték, így pl. Alexander Van der Bellen, Ausztria köztársasági elnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, míg mások valamelyik panelbeszélgetésben vettek részt, többek között Antonio Costa, portugál miniszterelnök, Enrico Letta volt olasz miniszterelnök, Joseph Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász, Guy Ryder az ILO főigazgatója, Sharan Burrow az ITUC főtitkára.

A kongresszust a SZEFIT és az ETUC Ifjúsági Bizottságának elnöke, Papp-Nagy Viktória nyitotta meg, majd az előző négy évről szóló kongresszusi beszámoló következett, majd az „ETUC jövője” című dokumentum került megvitatásra.

A legfontosabb a következő négy évre szóló munkaprogramvitája volt, melynek címe „Igazságosabb Európát a munkavállalóknak!”

A kongresszus előtt komoly előkészítő munka folyt, a kongresszusi anyagok 99%-a már az ETUC Végrehajtó Bizottsága által elfogadásra került, így csak néhány módosító indítványról kellett szavazni, ezért volt idő arra, hogy lényegében inkább egy eszmecsere alakuljon ki a kongresszusi dokumentumról, mely összesen 6 fejezetből áll.

Az első fejezet címe „Demokrácia és egy jobb európai jövő kialakítása a munkavállalók számára”, mely a szociális párbeszéddel és a demokrácia jövőjével foglalkozik. A második fejezet a gazdaság témáját járja körül, mint a makrogazdaság és a gazdasági kormányzás, az Európai szemeszter, az EU költségvetés és a szociális kohézió, a harmadik a kollektív tárgyalások, a bérpolitika, munkajog, egészség, biztonság, emberi és szakszervezeti jogok és az esélyegyenlőség. A negyedik fejezet címe „Az igazságos átmenet, igazságosabb digitalizáció, erősebb iparpolitika és nemek közötti egyenlőség szorgalmazása” ezen belül a témák az iparpolitika, a digitalizáció, platformgazdaság, a fenntartható fejlődés, klímaváltozás, energiapolitika, a belső piac, a közszolgáltatások és a szabványosítás. Az ötödik fejezet „Az európai társadalmi modell megerősítése” címet viseli, melynek a Szociális Jogok EU Pillére, a munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika, a nem szokványos foglalkoztatás, az oktatás és a képzés, az ifjúság, szociális védelem, igazságos mobilitás, és regionális politika az alpontjai. Az utolsó fejezet a migráció, esélyegyenlőség, nemzetközi kapcsolatok, kereskedelem, ENSZ 2030 program és a fejlesztési együttműködés témáit öleli fel.


A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Szociális Jogok Európai Pillére - SZEF-FES konferencia 2017. november 23.

A konferencia érdemi része 5 perc 40 másodperc után kezdődik.
A vágott, szerkesztett változat hamarosan megtekinthető itt.