Támogatás kérő levél az európai minimálbér bevezetésének eléréséért

Felhívás a közép- és kelet-európai, a balti és a balkáni szakszervezeti vezetőkhöz, hogy támogassák az ETUC, a szociális partnerekkel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikke alapján folytatott, a méltányos minimálbérrel kapcsolatos kihívások kezelésére irányuló lehetséges fellépésről szóló válaszát


Kedves Barátaink, tisztelt Szakszervezeti Vezetők!

Csehország, Magyarország és Lengyelország szakszervezeteinek (ČMKOS, OPZZ, NSZZ „Solidarność”, FZZ, MASZSZ, SZEF, és ÉSZT) nevében kérjük, hogy szavazd meg az ETUC fenti konzultációra adott válaszát. Az írásbeli szavazási eljárás július 6-án kezdődik és szeptember 2-án ér véget. Az ETUC titkársága július 6-án egy szavazólappal együtt, e-mailt küldött nektek.

 Mint a korábbi, a méltányos minimálbérről folytatott konzultáció első szakaszában lezajlott szavazásnál is, részvételünk ezúttal kiemelten fontos.

Minden szavazat számít. Régiónknak erőteljesen támogatnia kell a Bizottság azon kezdeményezését, amely méltányos fizetéseket eredményezne Európában. Ehhez támogatnunk kell az ETUC válaszát, amely többek között keretirányelv bevezetését, méltányos minimálbért és a kollektív tárgyalások megerősítését javasolja.

A szabadságolások megkezdése miatt kérünk Benneteket, hogy szavazzatok a lehető leghamarabb, ha lehetséges, már júliusban.

Kérjük, tudassátok velünk e-mailben, zagr@solidarnosc.org.pl vagy a rogalewski@opzz.org.pl címek egyikére, ha már szavaztatok.

 

Közszolgálati tisztviselők napja

A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége nevében július 1-je, a

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK NAPJA

alkalmából tisztelettel köszöntjük a Magyarország közigazgatásában dolgozó kormánytisztviselőket, köztisztviselőket és valamennyi munkavállalót!    

A központi, a területi és a helyi közigazgatásban dolgozó tisztviselők az állam működtetésének alappillérei. Az állampolgárok részéről megnyilvánuló jogos elvárás a magas fokú szakmai felkészültség, az empátia, a lelkiismeretesség és mindenekelőtt az etikus, ügyfélközpontú ügyintézés. E hivatás gyakorlói ennek tudatában végzik mindennapi munkájukat. Tisztában vannak azzal, hogy milyen felelősséget jelent a lakosság, az ügyfelek, az állam és az önkormányzatok szolgálata, a közjó érvényre juttatása. Kevesen tudják, hogy a közszolgálati tisztviselőkre - a versenyszférában dolgozókhoz képest - több mint tizenöt többlet kötelem vonatkozik.

Találkozó Óbuda-Békásmegyer polgármesterével

A június 25-ei találkozón dr. Kiss László fogadta a  Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) szervezési titkárát, Dvorácskó Balázst, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) elnökét, Szűcs Viktóriát, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKSZ) elnökét, Boros Péternét, valamint  a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) óvodai képviselőjét, Antal Kingát. dr. Kiss László tájékoztatta a közszférában dolgozókat képviselő szakszervezeteket a Polgármesteri Hivatal és intézményeinek foglalkoztatási körülményeiről.

A polgármester tájékoztatást adott az önkormányzat helyzetéről, az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben megvalósuló foglalkoztatás körülményeiről, különös tekintettel a pandémiás időszak eseményeire.

https://obuda.hu/blog/hirek/szakszervezeti-vezetokkel-talalkozott-dr-kiss-laszlo

Megváltozott esélyek a járvány után: nők a munkaerőpiacon

Megváltozott esélyek a járvány után: nők a munkaerőpiacon címmel szervezett virtuális kerekasztal beszélgetést az Amnesty International.

Szakértők vitatták meg, hogy a karanténban felhalmozott tapasztalatokat hogyan lehet úgy hasznosítani, hogy azok segítsék a női munkavállalókat. 

A beszélgetés résztvevői voltak: Keveházi Kata (Jól-Lét Alapítvány), Spielmann Katalin (Working Moms Hungary), Szűcs Viktória (Szakszervezetek Együttműködési Fóruma), 
Tamás-Sáróy Krisztina (Amnesty International)

Megállapodás Budapest gazdaságának újraindítása érdekében

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma tagja a Fővárosi Érdekegyeztető Tanácsnak, amelynek  ülése 2020.06.22-én került megrendezésre.

Az ülésen Csóti Csaba a közfoglalkoztatási rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy a területet szabályozó törvény megváltozása a munkavállalói oldal számára kívánatos cél. Javasolta a FŐÉT számára a bölcsödéi és óvodai nyitvatartás kérdésének megvizsgálására eseti munkacsoport létrehozását.

Az ott elhangzottak alapján megkötésre került a felek között egy megállapodást, ami többek között kimondja, hogy a Fővárosnak reagálnia kell a koronavírus-járvány kapcsán kialakult szociális és gazdasági helyzetre, ezért támogatják a Fővárosi Önkormányzat azon lépéseit, amelyeket a munkájukat elvesztő állampolgárok és a bajba jutott mikor-, és középvállalkozások megsegítésére terjesztenek elő.

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Megállapodás-tervezet_végleges_aláírt.pdf letöltéseMegállapodás-tervezet_végleges_aláírt.pdf 

A cseh, a lengyel és három magyar konföderáció állásfoglalása a méltányos minimálbérrel kapcsolatos kihívások kezelésével kapcsolatban

A cseh, a lengyel és három magyar konföderáció (ČMKOS, OPZZ, NSZZ “Solidarność”, FZZ, MASZSZ, SZEF, ÉSZT) támogató állásfoglalása az ETUC 2. fázisú konzultációban adott, a szociális partnerekkel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 154. cikke alapján folytatott, a méltányos minimálbérrel kapcsolatos kihívások kezelésére irányuló lehetséges fellépésről szóló választervezetére

A cseh, az összes lengyel és három magyar szakszervezeti szövetség (ČMKOS, OPZZ, NSZZ “Solidarność”, FZZ, MASZSZ, SZEF, ÉSZT) teljes mértékben támogatják az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) választervezetét az EU Bizottsággal folytatott konzultáció második szakaszában, amely a méltányos minimálbér európai kezdeményezéséről szól, és amely arra szólít fel, hogy az EU vonatkozó keretirányelvének ügye előremozduljon.

XVII. Tisztújító Kongresszus határozatai

 1/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52 igen, 0 nemszavazattal és9 tartózkodással elfogadta, hogy a Kongresszus összehívása szabályszerű volt.

 

 2/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének Papp-Nagy Viktóriát.

3/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak Hetényi Ferencnét és Veres Évát.

 

4/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Földváriné Jeneses Katalint, tagjainak pedig Dobrivits Orsolyát, Turzó Mariannát, Kerék Esztert és Tömöriné Tóth Annát.

 

5/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta a Jelölő Bizottság elnökének dr. Véber János Balázst.

 

6/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és2tartózkodássalmegválasztotta a Jelölő Bizottság tagjainak Nagy Józsefet, Németh Bélát és Balás-Gál Veronikát.

 

7/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 55igen, 4nemszavazattal és3tartózkodássalmegválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjainak pedig dr. Duló Károlyt és Tarnay Attilát, valamint az aktuális napirendi pont levezető elnökét.

 

8/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalmegválasztotta Jegyzőkönyvvezetőnek Balogh Andreát.

 

9/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 1nemszavazattal és3tartózkodássalmegválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőnek Gosztonyi Gábort és Dr. Sebes Józsefet.

 

10/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy az 1. napirendi pont „A Szövetségi Tanács beszámolója a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről” legyen.

 

11/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a 2. napirendi pont „A FEB beszámolója a 4 éves munkáról” legyen.

 

12/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 38igen, 25nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a 3/A. napirendi pont kérdésében név szerinti szavazást tart.

 

13/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy a 3. napirendi pontja „A SZEF Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása” legyen.

 

14/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 54igen, 0nemszavazattal és 1tartózkodással elfogadta, hogy a 4. napirendi pontja „A SZEF 2019-2023 új középtávú programjának elfogadása” legyen.

 

15/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen, 0nemszavazattal és8tartózkodássalelfogadta, hogy a 5. napirendi pontja „Kongresszusi Állásfoglalás elfogadása –Üzenet a közszféra munkavállalóinak” legyen.

 

16/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43igen, 1nemszavazattal és16tartózkodássalelfogadta a napirendi pontok összességét.

 

17/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a választási fordulók sorrendje az Alapszabály 45/d pontjának kerül meghatározásra.

 

18/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 60igen, 3nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy az ügyrend tervezet 6. oldalán szereplő „Egyszerű többség a határozatképesség alsó határa (45 fő) esetén 24 fő.” mondat módosításra kerüljön.

 

19/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0nemszavazattal és0tartózkodássalelfogadta, hogy a szavazólapok a választás során úgy kerüljenek kialakításra, hogy minden jelölt neve mellett szerepeljen igen és nem rubrika.

 

20/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy a választás folyamán minden fordulóban kérhessenek egyeztetési szünetet a küldöttcsoportok.

 

21/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 56igen, 0nemszavazattal és5tartózkodássalelfogadta, hogy a Jelölő Bizottság a jelölési javaslatok kifejezést használja a javasolt jelöltek bemutatásakor.

 

22/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 63igen, 0nemszavazattal és1tartózkodássalelfogadta, hogy „a Jelölést előkészítő bizottság által jóváhagyott”szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezet 7. oldaláról.

 

23/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 7igen, 43nemszavazattal és8tartózkodássalelutasította, hogy „A kongresszuson új jelöltet jelölni nem lehetséges.” szövegrész törlésre kerüljön az ügyrend tervezetből.

 

24/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 64igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodássalegyhangúlag elfogadta, hogy Galló Istvánné és Földiák András legyenek a Kongresszus levezető elnökei.

 

25/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 61igen, 0 nemszavazattal és3tartózkodássalelfogadta a kongresszusi ügyrend teljes szövegét a korábban elfogadott módosításokkal együtt.

 

26/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 62igen, 0 nemszavazattal és3tartózkodássalmódosítás nélkül elfogadta a Szövetségi Tanács beszámolóját a 4 éves munkáról és a Program teljesüléséről.

 

27/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 65igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással, egyhangúlag, módosítás nélkül elfogadta a FEB beszámolóját az elmúlt 4 év munkájáról.

 

28/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és4tartózkodással elfogadta,hogy Csóti Csaba elnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

29/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen és 24 nemszavazattal megválasztotta Csóti Csabát a SZEF elnökévé.

 

30/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Agg Géza alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

31/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 59igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Köves Ferenc alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

32/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és1tartózkodással elfogadta, hogy Szabó Éva Zsuzsanna alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

33/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 51igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Lajos alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

34/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szűcs Viktória alelnökjelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

35/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kajtár Hajnalka FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

36/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Dr. Sebes József FEB elnök jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

37/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41igen és 23 nemszavazattal a SZEF alelnökévé választotta Szabó Éva Zsuzsannát.

 

38/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 39igen és 24 nem szavazattal a SZEF alelnökévé

választotta Szatmári Lajost.

 

39/2019.06.28 számú határozat: A 39igen és 24 nem szavazattal aSZEF alelnökévé választotta Szűcs Viktóriát.

 

40/2019.06.28 számúhatározat: A 39igen és 18 nem szavazattal a SZEF alelnökévé választotta dr. Agg Gézát.

 

41/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Lojek Erzsébet ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

42/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Lázár András ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

43/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Papp Katalin ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

44/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Nemes István ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

45/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Mezei Tibor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

46/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Toma Lajos ügyvivőtestületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

47/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Duló Károly ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

48/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Gosztonyi Gábor ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

49/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Flaskár-Nagy Melinda ügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

50/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 53igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy dr. Mayer Lajosügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

51/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 52igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Papp-Nagy Viktóriaügyvivő testületi tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

52/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Guba Péter GáborFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

53/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Kissné Kovács NóraFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

54/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 49igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással elfogadta, hogy Szatmári Zoltánné FEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

55/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 50igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással

elfogadta, hogy Veres ÉvaFEB tag jelöltként a szavazólapra kerüljön.

 

56/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 9 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Kissné Lojek Erzsébetet.

 

57/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Lázár Andrást.

 

58/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 42igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp Katalint.

 

59/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 43igen és 10 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Mezei Tibort.

 

60/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Nemes Istvánt.

 

61/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Duló Károlyt.

 

62/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 41igen és 11 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Toma Lajost.

 

63/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 7 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Mayer Lajost.

 

64/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Gosztonyi Gábort.

 

65/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 46igen és 8 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta Papp-Nagy Viktóriát.

 

66/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 40igen és 14 nem szavazattal a SZEF ügyvivőjévé választotta dr. Flaskár-Nagy Melindát.

 

67/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 9 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Guba Péter Gábort.

 

68/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 45igen és 10 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Kissné Kovács Nórát.

 

69/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 44igen és 11 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Szatmári Zoltánnét.

 

70/2019.06.28 számú határozat: A Kongresszus 31igen és 23 nem szavazattal a SZEF FEB tagjává választotta Veres Évát.

 

1/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 47igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF 2019-2023közötti középtávú Programját.

 

2/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 48igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a közszféra helyzetéről.

 

3/2019.06.29 számú határozat: A Kongresszus 46igen, 0 nemszavazattal és0tartózkodással egyhangúlag elfogadta a SZEF XVII. Kongresszusának állásfoglalását a 100 éves ILO-ról.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Szociális Jogok Európai Pillére - SZEF-FES konferencia 2017. november 23.

A konferencia érdemi része 5 perc 40 másodperc után kezdődik.
A vágott, szerkesztett változat hamarosan megtekinthető itt.