EGSZB vélemény: Foglalkoztatási iránymutatások

Az EGSZB márciusi Plenáris ülésén fogadta el a munkavállalók számára fontos, "Foglalkoztatási iránymutatások" című véleményt

 Az európai bizottsági dokumentum lényegi tartalma

 Az Európai Bizottság a 2015. évi foglalkoztatási iránymutatások felülvizsgálatát javasolja.

Ezek az iránymutatások közös prioritásokat és célértékeket fogalmaznak meg a tagállamok foglalkoztatáspolitikái számára. Az európai foglalkoztatási stratégia kontextusában kerültek elfogadásra, mely keretet biztosít az uniós tagállamoknak az információcseréhez, illetve foglalkoztatáspolitikáik megvitatásához és összehangolásához. A foglalkoztatáspolitikákra vonatkozó iránymutatások szorosan összefüggnek a tagállamok és az EU gazdaságpolitikáira vonatkozó iránymutatásokkal. Együttesen integrált iránymutatásokat alkotnak, melyek 2010-től az Európa 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája alapjául szolgálnak. Az integrált iránymutatások négy átfogó gazdaságpolitikai iránymutatást (1–4) és négy foglalkoztatási iránymutatást (5–8) foglalnak magukban.

Visegrádi négyek (V4) szakszervezeti vezetőinek találkozója

Budapesten tartották soros találkozójukat, amelyen áttekintették országaik gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel a munkaerőpiaci és bér-, valamint jövedelmi kérdésekre. Hangsúlyozták, hogy konkrét lépésekre van szükség a munkaerő megtartása, a jelentős bérkülönbségek felszámolása érdekében; lehetőség van a kelet-nyugati bérszakadék csökkentésére. „Kemény szabályozásra" van szükség mind uniós, mind tagállami szinten, ezért a megvalósítási szakaszban a szakszervezetek érdemi intézkedéseket várnak a kormányoktól és az európai intézményektől.

EGSZB vélemény: A munka jövője a megfelelő ismeretek és készségek megszerzése a jövőbeli munkahelyek igényeinek való megfelelés érdekében

 

Az EGSZB 2018. márciusi Plenáris ülésén fogadta el "A munka jövője – a megfelelő ismeretek és készségek megszerzése a jövőbeli munkahelyek igényeinek való megfelelés érdekében" című véleményt.

Az EGSZB ebben az évben már két feltáró véleményt fogadott el a munkavégzés új formáiról, az észt elnökség felkérésére. Ezek a vélemények kiemelték, hogy fontos:

Európai szövetség a felfelé tartó bérkonvergenciáért

Bevezetés

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy vitát nyisson az Európai bérszövetségről és a felfelé tartó bérkonvergenciáról.

A szövetségbe be kell vonni az Európai Bizottságot, az EU kormányait, az európai és a nemzeti szintű szociális partnereket, a vállalatokat, és a többi érintettet is. 

A bérszövetséget az európai és a nemzeti szociális párbeszéd, a háromoldalú szociális csúcstalálkozó, a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács (EPSCO) keretein belül kellene vitatni és megvalósítani.

Ha azt a legfontosabb résztvevők aláírják, az átültetődne egy EU-s ajánlásba, amit figyelembe kell venni.

A dokumentum tartalmaz egy makrogazdasági elemzést, mely alátámasztja a felfelé törekvő bérkonvergencia szükségességét, a különböző érintett szereplők érdekeit és a teendők listáját
és az általuk végrehajtandó feladatokat, mely egybeesik az érintett szereplők szükségleteivel.

A dokumentum minden érintett számára nyitott, az érintettek javaslatokat tehetnek hozzá.

A szövetség

A 2017. november 17-i göteborgi Szociális Csúcstalálkozón az Európai Jogok Szociális Pillére ünnepélyesen kihirdetésre került, mi mindannyian elkötelezettek vagyunk a 20 alapelv megvalósulása iránt.

El vagyunk kötelezve aziránt is, hogy az ENSZ 2030 programjának Fenntartható Fejlesztési Céljai és a Globális Partnerségi Egyezmény megvalósuljon.

Lelkesek vagyunk arra vonatkozóan is, hogy „A szociális párbeszéd új kezdete” című négyoldalú nyilatkozat valósággá váljon.

A Szövetséghez való csatlakozással elkötelezzük magunkat, hogy tovább dolgozunk a felfelé mutató bérkonvergencián és az európai munkakörülmények alakításán.

A béremelés mértéke négyszer nagyobb lehetne, ha követné a termelékenység növekedését

Az Európai Szakszervezeti Intézet és az Európai Szakszervezeti Szövetség új adatokat kalkulált ki arra vonatkozóan, hogy ha a béremelés mértéke az elmúlt 16 év folyamán követte volna a termelékenység növekedését, akkor a béreknek négyszer nagyobbnak kellene lenniük a mai béreknél.

Az az általánosan elterjedt teória, hogy a bérek növekedésének a termelékenységi mutató növekedését kell követnie, de Európában a termelékenység messze többet nőtt, mint a bérek.

2000-2016 között Németországba és Horvátországban háromszor, Lengyelországban és Belgiumban kétszer annyival növekedett a termelékenység, mint a bérek.

Ausztriában a termelékenység 65%/-kal, Spanyolországban 60%-kal, Hollandiában 30%-kal növekedett jobban a termelékenység a béreknél.

EGSZB vélemény: Szociális szempontból fenntartható elképzelés a digitális korra

A Bolgár Köztársaság EU melletti Állandó Képviselete 2017. szeptember 5-én öt témajavaslatot nyújtott be az EGSZB-hez feltáró vélemények elkészítéséhez, ezek között szerepel a „Szociális szempontból fenntartható elképzelés az életszínvonal emelésére, a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítására és a polgárok biztonságának növelésére a digitális korban” című vélemény kidolgozására vonatkozó javaslat. A véleményt az EGSZB márciusi ülése fogadta el.

A vélemény lényegi tartalma

Az európai, nemzeti és helyi intézmények által végrehajtott valamennyi politikának figyelembe kell vennie a társadalmi fenntarthatóságot éppúgy, mint a gazdasági és környezeti fenntarthatóságot.

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Foglalkoztatási és Munkaerő-piaci Bizottsága ötödik üléséről

Szakszervezeti javaslatok az Európai Foglalkoztatási irányelvek felülvizsgálatára:  erősítendő szociális párbeszéd, társadalmi integráció; Nemcsak a munkahelyek száma, hanem minősége is számít; A munkavállalók, munkahelyek helyzete és az Innováció kapcsolata

 Beszámoló

az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Foglalkoztatási és Munkaerő-piaci Bizottsága ötödik üléséről

(Brüsszel, 2018. február 21.)

A két éve alakult ETUC állandó Bizottság ötödik ülésére februárban került sor.  A rendezvényt Katja Lehto-Komulainen, az ETUC főtitkárhelyettese nyitotta meg. Emlékeztetett rá, hogy a munkabizottság az ETUC legutóbbi kongresszusának döntése alapján jött létre a munkaerőpiac és a foglalkoztatással kapcsolatos kérdések áttekintésére. Az ülések között is számítanak a tagok aktív együttműködésére. Noha a testületben szinte minden európai országnak van képviselete, a résztvevők személye gyakran változik, egyes tagállamokból, szervezetekből csak egy-egy ülésen vesz részt valaki, ami hátráltatja a munkát.  Az aktivitásról, részvételről felmérést és kérdőívet készítettek, amelyet megküldtek a Bizottság tagjainak.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Szociális Jogok Európai Pillére - SZEF-FES konferencia 2017. november 23.

A konferencia érdemi része 5 perc 40 másodperc után kezdődik.
A vágott, szerkesztett változat hamarosan megtekinthető itt.