Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Kongresszus előkészítő bizottsági ülés

Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Kongresszus előkészítő bizottsági ülés

Brüsszel, 2018. október 4.

Mint ahogyan az már ismeretes, az ETUC következő kongresszusa 2019. május 2024. között, Bécsben kerül megrendezésre. A kongresszus első előkészítő bizottsági ülését Luca Visentini, az ETUC főtitkára nyitotta meg, aki elmondta, hogy el kell kerülni, hogy megismétlődjön a párizsi kongresszusi fiaskó, ahol több, mint 40 módosító indítvány volt a kongresszusi dokumentumokhoz, ezért most alaposabb munkát kell végeznünk.

Az előkészítő ülésre az ETUC programjához 34 rövid tematikus anyag érkezett, mindegyikéert a titkárság valamelyik tagja felel.  

A témák és azok felelősei a következők:

Luca Visentini:

  • A program bemutatása
  • Európa és a demokrácia jövője
  • Külkapcsolatok

Katja Lehto:      

  • Makrogazdasági politika és a gazdasági kormányzás
  • A gazdasági kormányzás és az Európai szemeszter
  • Munkaerő-piac és foglalkoztatáspolitika

Peter Scherrer:               

  • Szociális párbeszéd
  • Munkavállalói részvétel/európai üzemi tanácsok
  • Iparpolitika
  • Szabványosítás (standardisation)

EGSZB vélemény: A digitalizált munkakörnyezetre történő áttérés irányítása

Az EGSZB júniusi plenáris ülése elfogadta "A digitalizált munkakörnyezetre történő áttérés irányítása" című véleményt.

 A vélemény megszületésének háttere:

Az Osztrák Szövetségi Kancellária 2018. február 12-én négy javaslatot nyújtott be a soron következő osztrák elnökség keretében kidolgozandó feltáró vélemények témáival kapcsolatban. Ezek közé tartozott egy „Az EU elképzelései a digitalizált munkakörnyezetre történő áttérés irányításával kapcsolatban – jelentős hozzájárulás egy, a munka jövőjéről szóló fehér könyvhöz” című vélemény kidolgozására tett javaslat is. A vélemény várhatóan hozzájárul majd az informális Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi (EPSCO) Tanács munkájához, amelyre 2018. július 19. és 20. között kerül sor.

 A „Befektetés az emberekbe – az előttünk álló feladatok” címmel, 2018. február 15‑16-án, Szófiában rendezett európai konferencia alatt az osztrák elnökség egyik képviselője bejelentette, hogy az osztrák elnökség az észt és a bolgár elnökség által elért eredményeikre fog építeni, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a szociális biztonságra és a foglalkoztatás minőségére is.

 A digitalizált munkakörnyezet valóban megköveteli majd az áttérés megfelelő kezelését – nemcsak a vállalatok részéről, hanem a humán tőke oldaláról is. Egyrészt a vállalatoknak azonosítaniuk kell és fel kell mérniük az új igényeket, továbbá terveket kell kidolgozniuk és végrehajtaniuk a kockázatok ellenőrzése és az áttérés költségeinek csökkentése érdekében; másrészt pedig a munkavállalókat segíteni kell abban, hogy elfogadják, hogy a dolgok már nem lesznek ugyanúgy, mint régen, és – megfelelő iránymutatás és képzés révén – abban is, hogy tudjanak alkalmazkodni az új realitáshoz, hogy kiaknázhassák a felkínált lehetőségeket, és boldogulni tudjanak.

 A vélemény a közelmúltban elfogadott, a munka jövőjéről szóló feltáró véleményekre (SOC/561, SOC/562, SOC/568, SOC/570), de hasonló tárgykörökben, korában elfogadott véleményekre is támaszkodhat (CCMI/136, SOC/533), továbbá kapcsolódhat a jelenleg kidolgozás alatt álló, INT/845 jelű saját kezdeményezésű véleményhez.

Szakszervezeti részvétel az európai szemeszterben: közreműködés a tagországok munkaerőpiacának, szociális helyzetének elemzésében a szociális jogok európai pillérének fényében

 

Szakszervezeti részvétel az európai szemeszterben: közreműködés a tagországok munkaerőpiacának, szociális helyzetének elemzésében a szociális jogok európai pillérének fényében

Beszámoló az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) és az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) közös,az Európai Szemeszter szociális dimenziói című képzéséről

(Brüsszel, 2018. június 19-20.)

A képzést Katja Lehto-Komulainen, az ETUC főtitkárhelyettese nyitotta meg. Elmondta, hogy az európai munkaerőpiac és szociális rendszer monitorozásában való szakszervezeti részvétel rendkívül fontos. A szemináriumot azért szervezték, hogy a szemeszterben közreműködő szakszervezeti tisztségviselők munkáját segítsék. A képzésre a TUSLO képviselők (az adott tagországokban a szakszervezeteket az európai szemeszterben képviselő tisztségviselő) mellett több ETUC Bizottság képviselői is meghívást kaptak, emellett más szervezetek olyan munkatársakat delegáltak, akik szakértőként vesznek részt az európai szakszervezeti együttműködésben.

            A tréner, Luciole Sauviat (ETUI) és résztvevők rövid bemutatkozását követően Marco Cilento, az ETUC vezető szakértője beszélt röviden az európai szemeszterben kulcsszerepet játszó TUSLO-k munkájáról. Az ezt követő csoportmunka során a résztvevők a TUSLO-kkal szembeni elvárásokról, szükséges kompetenciáikról beszéltek. Fontos a megfelelő külső és belső kommunikáció, a szakmai ismeretek, az erős lobbi tevékenység és az egymástól olykor eltérő vélemények megfelelő kiegyensúlyozása. Azokban az országokban, ilyen Magyarország is, ahol több szakszervezeti konföderáció működik, fontos, hogy a TUSLO valamennyi szereplővel rendszeresen egyeztessen és az ország egészét képviselje.

ETUI képzés fiatal szakszervezeti vezetőknek

Beszámoló az ETUI által szervezett fiatal szakszervezeti vezető képzésről

Párizs, 2018.06.11.-2018.06.15

A harmadik és sajnálatosan az utolsó alkalommal találkoztunk a fiatal szakszervezeti vezetők képzésén Párizsban – pontosabban Párizs mellett, a CGT továbbképző központjában, Gif Sur Yvette-ben. A központ jól felszerelt és gyönyörű természeti környezetben található. A francia kollégák már Brüsszelben felajánlották, hogy a korábban érkezőket elszállásolják és körbe vezetik Párizsban. Sokan éltünk is ezzel a kedves felajánlással. Így helyi idegenvezetővel nézhettük meg Párizs mindenki által ismert és a kevésbe ismert látványosságokat is. Délután, az előrejelzéseknek megfelelően hatalmas jégesőben érkeztünk a szálláshelyre- bőrig és bőröndig ázva. Óriási villámárvíz vonult le Yvetten, ami napokra elzárt minket a külvilágtól. Alámosta a vasúti síneket, kisiklott egy vonat, így az utakat is lezárták.

 A hét első felében bemutattuk a köztes időszakban végzett munkánkat. Az én csoportom egy képzeletbeli online kampány megszervezésére vállalkozott, melynek célcsoportja az európai fiatal munkavállalók voltak. Nagy Viktória, az ETUC Youth Committee elnöke értékelte volna a munkánkat, de sajnos a forgalmi fennakadások miatt még délelőtt el kellett hagynia a központot. Így gyakorlatilag egymás munkáját értékeltük ki. A mi kampányunknak nagy sikere volt.

Európai szociális partnerek szemináriuma "A nemek közötti bérszakadék kezelése és a gyermekgondozás támogatása”

Európai szociális partnerek szemináriuma "A nemek közötti bérszakadék kezelése és a gyermekgondozás támogatása” -“Tackling the gender pay gap and promoting childcare”

Brüsszel, 2018. június 12.

A szociális partnerek közös szemináriuma megkezdése előtt, elkülönült tanácskozást folytattak az egyes oldalak nemzetközi képviselői. A megbeszélést, ill. annak kulcspontjait Montserrat Mir és Cinzia Sechi (ETUC) fogták össze.

A fiatal munkavállalók motivációinak előmozdítása a közszférában

 

A fiatal munkavállalók motivációinak előmozdítása a közszférában című projekt zárókonferenciájáról - Horváth Krisztina beszámolója

Résztvevők:

Kerék Eszter - KKDSZ

Turák Edit - BRDSZ

Horváth Krisztina BRDSZ

A projektben résztvevő országok delegációjának részvételével 2018.06.12. napján került sor Spanyolországban Torre del Mar településen a zárókonferenciára.

A házigazda spanyolok ismertették, hogy országukban a projekt keretében öt alkalommal került sor nemzeti konzultációra. A konzultációk eredményeképpen megfogalmazásra kerültek a következő problémák:

EGSZB vélemény: A fogyatékossággal élő nők helyzete

A fogyatékossággal élő nők helyzete című véleményt az EGSZB júniusi plenáris ülése fogadta el.

Az európai parlamenti felkérés lényegi tartalma

Egyértelműen bizonyított, hogy a fogyatékossággal élő nők és lányok az élet legtöbb területén akadályokba ütköznek. Az ilyen akadályok pedig olyan helyzeteket idéznek elő, amelyekben az érintettek a diszkrimináció többféle és egymásra rakodó formájával kénytelenek szembesülni. Elsősorban az alábbiakról van szó: egyforma hozzáférés az oktatási és gazdasági lehetőségekhez, esélyegyenlőség a társas érintkezések és az igazságszolgáltatás terén; törvény előtti egyenlő elismertség; részvételi lehetőség a politikai életben és az, hogy szabadon rendelkezhessenek a saját életük felett például az egészségügy kapcsán (ideértve a szexuális és reproduktív jogokat), illetve azzal kapcsolatban, hogy hol és kivel akarnak együtt élni.

A fogyatékossággal élő személyekkel foglalkozó ENSZ-bizottság 2016-ban közzétette a fogyatékossággal élő lányokról és nőkről szóló 3. számú általános észrevételt.

Az EGSZB-vélemény megvizsgálná, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény egyes legfontosabb cikkeit illetően, az alábbi szempontokból milyen a fogyatékossággal élő nők aktuális helyzete: az őket övező figyelem, akadálymentesítés, törvény előtti egyforma elismertség, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, önálló életvitel, foglalkoztatás, szociális védelem, egészség és rehabilitáció.

A vélemény hasznos adalékkal szolgál majd ahhoz a nem jogalkotási, saját kezdeményezésű jelentéshez, amelyet az Európai Parlament fog készíteni erről a témáról.

Az ETUC elítéli az európai demokráciára vonatkozó szélsőséges támadásokat

Az Európai Szakszervezeti Szövetsége súlyos aggodalmának ad hangot arra vonatkozóan, hogy az USA-beli jobboldali erők, amelyet Trump korábbi, hitelét vesztett tanácsadója, Steve Bannon vezet, meg akarják zavarni a 2019-es európai választásokat, és az európai integráció lerombolására törekszenek.

Luca Visentini, az ETUC főtitkára elmondta: " Szánalmasnak tartunk az európai demokrácia aláaknázására irányuló minden kísérletet, különösen az olyan kívülállóktól származókat, akik nem illetékesek az európai országok és népeik jólétének kérdésében.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Szociális Jogok Európai Pillére - SZEF-FES konferencia 2017. november 23.

A konferencia érdemi része 5 perc 40 másodperc után kezdődik.
A vágott, szerkesztett változat hamarosan megtekinthető itt.