Keresés
Close this search box.

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói Oldalának ügyvivője jegyzett, aki egyben a SZEF delegáltja is a testületben.

 

A szakszervezetek munkavédelmi érdekvédelmi tevékenysége, a munkavédelmi érdekegyeztetés helyzete – A kormányzat ignorálja a munkavállalókat!

A társadalmi és szociális párbeszéd puszta létezése – az együttműködés, partnerség látszatát kelti ugyan – de önmagában nem bír pozitív hatásokkal a munkavédelmi helyzet tekintetében, ha a résztvevők (munkáltatói és a szakszervezeti oldal) véleményei, javaslatai nem jelennek, nem jelenhetnek meg a munkavédelmi normákban.

A szakszervezetek tapasztalata ugyanis az volt, hogy az egyeztetések formális síkon zajlottak.

Érdemi egyeztetés nélküliek voltak különösen a munkavédelmi oktatás megtartásának és a munkaköri alkalmassági vizsgálat kötelezettsége enyhítésével összefüggő törvénymódosítások. A kormányzati oldal a változtatásokat koncepció nélkül terjesztette elő, ezeket a munkavédelmi előírásokat egyszerűen adminisztratív jellegűnek minősítette és hatályon kívül helyezte őket. Ezt a szakszervezetek, és ahogy a munkavédelmi szakma is, elfogadhatatlannak tartotta, az alapjogi, irányelvi és nemzetközi szerződésbe ütköző kifogásaira érdemi választ nem kapott. A szakszervezetek és szakértőik tapasztalata szerint a jogszabálymódosítás károsító hatása elmérhetetlen, ugyanis a munkáltatók többsége úgy értelmezi a változást, hogy a munkavédelmi oktatást, illetve munkaköri alkalmassági vizsgálat elrendelése már nem jogszabályi kötelessége, hanem saját döntése.

A jövőre nézve a szakszervezetek elvárása az, hogy a kormányzat a munkavédelemmel kapcsolatos módosításokat koncepcionális alapokra helyezze és tekintsen el az ad hoc jellegű jogalkotástól. Az un. deregulációs jogszabálymódosítási javaslatok előkészítésébe ne csak a munkáltatói szempontokat vegye figyelembe, hanem már az előkészítés fázisába vonja be a munkavállalói érdekképviseletek szakértőit is.

 

A szakszervezetek munkahelyek munkavédelmi helyzetével kapcsolatos tapasztalatai – Forrást kell biztosítani a képzésekre!

A szakszervezeti szövetségek, konföderációk tapasztalata szerint a munkahelyek munkavédelmi helyzetében lényeges változás nem következett be. A munkabalesetek számát tekintve meglehetősen nagy a látencia.

Továbbra is érzékelhető, hogy a munkavédelem állami irányítása alapvetően a hatósági ellenőrzéstől (lásd bírság összeg növelése) és a munkavédelmi feladatok szaktevékenységnek minősítésétől várja el a szabályok betartását.

A hatóság honlapján megjelenő számos tájékoztató anyag önmagában alkalmatlan a munkavállalói egészségtudatos magatartás kialakítására és a munkáltatói szabálykövetés kiváltására.

A szakszervezeti konföderációk ezt a helyzetet kiértékelve egyre nagyobb hangsúllyal kezelik a munkavédelmi kérdéseket a kollektív szerződéses tárgyalásaik során. Ezen túlmenően egyre többet foglalkoznak a munkavállalói edukáció kérdésével. Különös gondot fordítanak ma már szakszervezeti tisztségviselőik munkavédelmi tartalmú képzésére, továbbá szervezett tagjainak egészség és biztonságtudatosságára.

Ezeket a képzéseket, akciókat – korlátozott anyagi erőforrások mellett – szervezik meg és bonyolítják le, juttatják el a munkavédelmi tartalmú információkat tagságukhoz.

A munkavédelmi irányítási rendszerből jelenleg kevés hangsúly helyeződik a prevencióra. Ezért a szakszervezeti konföderációk továbbra is azt a határozott álláspontot képviselik, hogy a munkáltató prevencióra irányuló gazdasági érdekeltségének megteremtése továbbra sem történt meg. Az un. adminisztratív munkavédelmi tárgyú előírások egyszerűsítése ezzel teljesen ellentétes állami szemléletet tükröz.

A közszférában szervezkedő szakszervezetek tapasztalata szerint az állam, mint munkáltató munkavédelmi tevékenysége számos kivetnivalót hagy maga után. Úgy tűnik, hogy az állam vagy az önkormányzat által finanszírozott költségvetési szerveknél a prevenció, a munkáltató által biztosítandó személyi és tárgyi feltételek hiánya tartósan fennáll.

A kivonatot Dvorácskó Balázs, a SZEF szervezési titkára készítette.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az