Keresés
Close this search box.

A 2024. 04. 23-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

22/2024.(04.23.) SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt, a SZEF 2023. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet és annak kiegészítő szöveges mellékletét a SZEF XXIV., 2024. május 24-ei rendes Kongresszusa számára benyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja.

23/2024.(04.23.) SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2024. évi költségvetési tervet és annak szöveges magyarázatokkal ellátott változatát a SZEF XXIV., 2024. május 24-ei Kongresszusa számára benyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja.

24/2024.(04.23.) SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt, a SZEF 2023-2027 közötti négyéves programjának 2.1. pontjában meghatározott technikai alapszabály módosítás hatókörébe tartozó kérdésekben megfogalmazott alapszabály módosító javaslatot a SZEF XXIV., 2024. május 24-én megrendezésre kerülő Kongresszusa elé döntéshozatalra benyújtja.

25/2024. (04.23.) SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az AÉSZ Kft. 2023. évi mérlegbeszámolóját és üzleti jelentését elfogadja, annak hivatalos elfogadására a SZEF elnökét, mint tulajdonosi képviselőt, felhatalmazza. Egyúttal felhatalmazza a SZEF elnökét az AÉSZ Kft. 2024. évi üzleti tervében szereplő, a 2023. évi eredmény terhére történő osztalék fizetéshez történő hozzájárulásra.

26/2024. (04.23.) SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Szövetségi Tanácsának következő ülését 2024. május 7-én (kedden), 10:00-ai kezdettel összehívja. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülésre 2024. május 7-én (kedden), 11:00-kor kerül sor.

Napirendek:

  1. A SZEF Ügyvivő Testületének beszámolója az előző Szövetségi Tanács ülés óta végzett munkájáról.
  2. Döntés az AÉSZ Kft. számára a Benczúr Hotelre bejegyzendő jelzáloghitel alapú fejlesztési hitel felvételéről és a beruházás megindításáról.

A SZEF Ügyvivő Testülete egyúttal felhatalmazza a SZEF elnökét, hogy a Szövetségi Tanács ülés helyszínét meghatározza, továbbá arra, hogy a tervezett SZEF Szövetségi Tanács ülés 1-es napirendi pontja szerinti beszámolót elkészítse, illetve a jelen határozati javaslathoz tartozó előterjesztés mellékleteit képező dokumentumok alapján a tervezett 2. napirendi pont előterjesztését és határozati javaslatát megfogalmazza.

27/2024. (04.23.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatában felhatalmazza a SZEF elnökét, hogy tájékoztassa az EDFSZ ügyvivőjét az EDFSZ kilépési döntésének tudomásul vételéről, megjelölve a 2024. október 12-ei dátumot, a kilépés megvalósuló dátumaként. A SZEF Ügyvivő Testülete egyúttal a SZEF elnökének feladatává teszi a kilépéshez szükséges dokumentumok benyújtására vonatkozó hiánypótlási felszólítás megfogalmazását is.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az