Keresés
Close this search box.

A FERPA VB üléséről jelentjük

Jelentés a FERPA végrehajtó bizottság 2024 februári üléséről

A FERPA (Nyugdíjasok és Idősek Európai Föderációja) Végrehajtó Bizottsága 2024 február 21-22-én tartotta meg soros ülését Brüsszelben, Hubert SCHWIND elnök vezetésével, Agostino SICILIANO főtitkár részvételével. A SZEF Nyugdíjas Választmánya képviseletében Papp Katalin elnök, Pap László Csaba alelnök vett részt. A tanácskozáson részt vett Juhász László, a MASZSZ elnöke is.

A tanácskozás napirendjén szereplő kérdések: felkészülés az európai parlamenti választásokra, a nyugdíjasok és idősek jogainak és érdekeinek érvényesítése, állásfoglalás a jelenlegi háborús konfliktusok politikai rendezéséről és az EU biztonságát, gazdaságát és az időseket egyaránt sújtó következményekről, állásfoglalás az EU Bizottság direktívájáról az idősek gépkocsivezetői jogosítványai esetleges korlátozásáról, a FERPA költségvetési helyzete.

Siciliano főtitkár felszólalásaiban kifejtette – az Európai Unió belső gazdasági, politikai folyamatai kritikus időszakba érkeztek, a nemzetközi környezete kedvezőtlenül változott. A változások közvetlenül és kedvezőtlenül hatnak az európai idősek és nyugdíjasok szociális biztonságára. A külső környezet válságos állapotát jelzi az ukrajnai háború immár két éves elhúzódása, súlyos emberi, biztonságpolitikai és gazdasági következményei. A Közel-Keleten a HAMASZ elfogadhatatlan terrorista támadását követő izraeli válaszcsapás ismét elhúzódó politikai és biztonsági válságot eredményez. A Vörös-tengeren kialakult veszélyhelyzet a huszi támadások miatt globális gazdasági válsággal fenyeget. A megoldás sürgető és a nemzetközi közösség összefogását igényli. Az európai állapotokra kitérve rámutatott a szegény sorban élő idősek szociális problémáira és arra, hogy mekkora energiaszegénység jellemzi ezt a sokmilliós réteget – a fűtés elégtelenség miatt 2023-ban mintegy 16 ezer fagyhalált okozott. Elismerően említette a SZEF ezzel összefüggő javaslatait.

A napirendi pontok vitája – a felszólalók az európai parlamenti választásokat meghatározó jelentőségűnek ítélték. Kimenetele az uniós megszorítások végrehajtása terén is fontos – a szakszervezetek célja és a nyugdíjasok érdeke olyan parlamenti tagok beválasztása, akik a mintegy 80 milliós nyugdíjas társadalom – akik szavazók is – érdekeit készek figyelembe venni és elősegíteni érvényesítésüket. Pozitívan említette az EP képviselőkkel megtartott múlt év november 15-i ETUC találkozót, amelyen a FERPA is képviseltette magát, a brüsszeli szakszervezeti demonstrációt a szakszervezeti és az idős jogok melletti kiállást. Az ETUC–kal való együttműködést szorgalmazták a demokratikus államiság, emberi és polgári jogok korlátozásával, az ezt szolgáló politikai rendszerek kiépítésére törekvő kormányok ellen. A tagszervezetek kiálltak a minimálnyugdíj ügye mellett is.

Az elfogadott FERPA dokumentumok vitája – az EP választások kapcsán az induló pártcsoportok vezetőihez intézett üzenet felhívja a figyelmet a nyugdíjasok és az idősek – mintegy 80 millió ember a tagállamokban – helyzetének törékenységére és annak fontosságára, hogy a tervezett vagy már életbe lépett kormányzati megszorítások során el kell kerülni szociális viszonyaik romlását. Hangsúlyosan hívja fel a figyelmet az idős nők helyzetére, mert életük során a munkájuk mellett meg kell felelniük a családi és azon túlmutató kihívásoknak.
felhívás a háborús konfliktusok mielőbbi lezárására, a béke megteremtésére Ukrajnában és a Közel-Keleten, a gázai térségben. Bár a vita során élesebb megnyilatkozások is elhangzottak az orosz és az izraeli fél irányában, az elfogadott határozat ennél mérsékeltebb hangvételű.
-hangsúlyosan merült fel az EU Bizottság részéről 2023-ban előterjesztett irányelv a vezetői engedélyek korhatárhoz kötött új, korlátozó szabályozására vonatkozóan, a közúti balesetek számának csökkentése szándékával. A szakszervezeti képviselők szerint a tanácsi direktíva hátterében az a nézet áll, hogy ezek okozói nagyrészt az idős vezetők. Azonban a tapasztalatok és az idősek emberi jogai alapján a tagszervezetek elvetik a direktíva vonatkozó javaslatait. Álláspontunkról a FERPA elnöke nyilatkozatban tájékoztatja az érintett uniós hivatalokat. A kérdésről február 27-én az EP is vitát tart, ezért időszerű az ETUC/FERPA állásfoglalása.
-a minimál nyugdíj ügyében egyhangú támogatást kapott az elnökség álláspontja és tervezett lépései.
-alkalom nyílt arra, hogy a tanácskozás másnapján az egyes tagszervezetek képviselői 30 másodperces videonyilatkozatot tegyenek az európai parlamenti választások fontosságáról és kívánatos eredményéről. A SZEF és a MASZSZ részéről is eleget tettünk a kérésnek, élve a lehetőséggel.

A VB részéről elfogadott dokumentumok publikusak, és a tagszervezetek is felhasználhatják azokat saját országukban, belátásuk szerint.
A VB elfogadta az elnökség javaslatát az első macedón szakszervezet felvételére vonatkozóan – ez a szervezet már két éve megfigyelői státuszban állt kapcsolatban a FERPA-val, ami meggyőzte mindkét felet a csatlakozásuk megalapozottságáról. A szervezet 2000 tagot számlál.

Pénzügyi, költségvetési vitaDick de Graaf, pénzügyi tanácsos részletes jelentést terjesztett elő, amelyben felhívta a figyelmet a FERPA kritikussá vált pénzügyi helyzetére. A 2023. évet összességében 40 000 EUR hiánnyal zárta a szervezet. Ennek oka a pontatlan tagszervezeti díjfizetés, a működési és a tanácskozási költségek növekedése, illetve a személyi kiadások voltak. A hiányt a FERPA 200 000 EUR zárolt, tartalékalapjából fedezzük. Azonban a takarékos, ésszerű gazdálkodás immár elengedhetetlen, mivel az ETUC is pénzügyi nehézségekkel küzd és az EU Bizottság is takarékossági intézkedéseket vezetett be. Ehhez a tagszervezeteknek is alkalmazkodniuk kell. Megjegyzendő, hogy a FERPA 2011 óta nem emelte a tagsági díjat.

A pénzügyi döntések – a tagszervezetek szeptember végén közöljék a FERPA felé taglétszámukat, aminek alapján történik a tagsági hozzájárulások kiszámítása. Ez előfeltétele a hatékony pénzügyi tervezésnek. A küldöttségek az új források keresését, új tagszervezetek bevonásának fontosságát, a tagsági befizetések időben való beérkezését hangsúlyozták. A tagszervezetek részéről aláhúzták, hogy elengedhetetlen a teljesítmény felmutatása a tagságnak. A szakszervezetek általános pénzügyi lehetőségei azonban szűkösek, ezért a tagdíjemelésről nem született döntés. A legnagyobb olasz befizetők hangsúlyozták, pénzügyi vállalásaiknak a jövőben is eleget tesznek. Hozzátették a taglétszám kívánatos növekedése 200 ezer fő lenne, azonban ez a jelenlegi európai társadalmi-gazdasági környezetben irreális. Több hozzászóló adott hangot aggodalmának a FERPA jövőbeni működése tekintetében.
A következő VB ülés időpontjáról és módjáról hozott döntés szerint arra 2024 november 26-27-én kerül sor, zoom online keretben, ami jelentős megtakarítást eredményez.

A magyar vonatkozások és részvétel – hazánk több alkalommal is kritikus felhanggal került említésre, úgy mint a demokratikus jogállam helyzete, az érdekvédelem lehetőségeinek és a szakszervezeti jogok megnyirbálása, a pedofília terén történt visszaélések vonatkozásában. A felszólalók közül később személyesen jelezték felénk, hogy kritikai megjegyzéseik nem a magyar népre, hanem a kormányára vonatkoztak. Ugyanakkor Siciliano főtitkár felszólalásában elismerően szólt a SZEFNYV hozzájárulásáról az elfogadott nyilatkozatok kidolgozásához és elfogadásához.
Magyar felszólások – támogattuk a FERPA nyilatkozatok módosításokkal való elfogadását. Hangsúlyoztuk, hogy a háborús konfliktusokat csak a fenntartható, igazságos feltételek érvényesítése esetén, politikai tárgyalási folyamat elindításával lehet lezárni. Az ukrajnai háború befejezése fontos magyar érdek, mint szomszédország számára, de a feltétele az agresszor kivonulása.
Támogattuk az energiaszegénység felvetését, utalva a fagyhalál sok ezer embert érintő fenyegetésére, ami így kezdeményezésünkre bekerült az európai parlamenti választások alkalmából küldendő levél szövegébe is. Mivel több felszólalásban kritikus módon felvetették a magyar pedofil ügyet, válaszunkban hangsúlyoztuk, hogy a magyar társadalom mélyen elítél minden ilyen esetet. Ennek nemcsak százeres tömegtüntetéssel adott hangot, de követelte a felelős politikusok távozását is – ami megtörtént.
A FERPA főtitkárának figyelmébe ajánlottuk az „Európai Egészségügyi Unió” néven az EP keretei között elindított magyar kezdeményezést, mivel társadalmi hasznossága az idős nemzedéket is érintené. A főtitkár nem járult hozzá ahhoz, hogy a kezdeményezést Újhelyi István röviden ismertesse a küldöttségeknek. Ugyanakkor francia részről érdeklődést tapasztaltunk.
Teendők, javaslatok: a VB által elfogadott dokumentumokat, végleges hivatalos változatuk megküldése után ismertessük tagszervezeteink körében, honlapjainkon is. A SZEFNYV ez év szeptemberében közölje friss taglétszámi adatát a FERPA-nak. Az EP képviselőink körében ismertessük a FERPA nekik szóló üzenetét.

A beszámolót készítették a SZEF delegáltjai: Papp Katalin és Pap László Csaba.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Új vezetőséget választott a SZEF Ifjúsági Tagozata

2024. június 10-én SZEFIT küldött közgyűlésre került sor, ahol a megjelent delegáltak új elnököt, valamint négy fő alelnököt választottak. A hivatalos részt követően egy rövid ötletelést is tartottak a megjelentek.

EUROFEDOP Minisztériumok Szakmai Tanácsának ülése Budapesten

A Közszolgálati Szakszervezeti Szövetség (KSZSZ) szervezésében megrendezett kétnapos eseményre meghívást kapott a SZEF is. A szemináriumon különböző közszolgáltatási területeken szervezkedő szakszervezetek mutatták be sikereiket, nehézségeiket és hívták fel a figyelmet

1300-an csatlakoztak a munkaképesség-vizsgálatunkhoz!

A SZEF szakszervezeteinek aktivistái 4 héten keresztül papír alapú mérést folytattak a munkahelyeken, intézményekben. A kérdőívezés érintette a kulturális, művészeti, oktatási, szociális ágazatokat, illetve bekapcsolódtak kollégák a telekommunikáció, valamint a