Keresés
Close this search box.

ETUC Végrehajtó Bizottsági beszámoló

Európai téma volt a magyar szakszervezetek tagdíjlevonási ügye

A spanyol EU soros elnökség prioritásai: a szociális párbeszéd és a szakszervezetek szerepének erősítése; megújulnak az ETUC állandó bizottságai; a szakszervezeti mozgalom megújulásának útjai; vezetőváltások az Európai Szakszervezeti Intézet élén; munkahelygarancia program újratöltve; a magyar közszférában működő szakszervezeteket sújtó új törvényjavaslat elleni tiltakozáshoz nyújtott ETUC támogatás

 

Beszámoló
az Európai Szakszervezeti Szövetség, az ETUC Végrehajtó Bizottsága
2023. szeptember 27-28-i, Madridban tartott üléséről

 

A VB első, az ETUC 2023 májusában, Berlinben tartott kongresszusa utáni ülésére a soros EU elnökséget ellátó spanyol kormány és a spanyol szakszervezetek meghívására Madridban került sor. Az ülés előtt az osztrák ÖGB szakszervezeti szövetség koordinálásával a közép-európai szakszervezetek képviselői a CEYTUN együttműködés keretében munkaebéden vehettek részt, ahol lehetőség nyílt röviden áttekinteni a VB tervezett napirendi pontjait. Emellett találkozhattunk Oliver Röpkével, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság munkavállalói oldalának elnökével, aki beszámolt róla, hogy az EGSZB megvizsgálja a potenciális EU tagjelölt országok (balkáni országok és Ukrajna) szociális párbeszéd-rendszerét. Elkerülendő azt a helyzetet, ami a legutóbbi EU bővítések alkalmával történt, hogy több olyan ország is tagja lehetett az EU-nak, amelyben nem, vagy nem megfelelően működnek a társadalmi párbeszéd intézményei, és a szakszervezetek munkáját is akadályozzák.

A VB ülését az ETUC 2023-ban választott új elnöke, Wolfgang Katzian, az ÖGB elnöke vezette le. A VB tagjait és a részben megújult ETUC vezetést a spanyol kormány részéről José Manuel Albares Bueno külügy- és európai uniós ügyekért felelős miniszter, majd az ülés második napján Yolanda Díaz Pérez szociális és munkaügyi miniszter köszöntötte. Mindketten hangsúlyozták, hogy a soros spanyol EU elnökség számára fontos prioritás a szociális párbeszéd erősítése, a munkavállalók helyzetének javítása a jelenlegi gazdasági problémák közepette. A szakszervezeteket ebben fontos szereplőnek tekintik, számítanak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban végzett munkájukra is. Pérez munkaügyi miniszter asszony hangsúlyozta az atipikus munkát végzők (pl. háztartási alkalmazottak, plattform munkavállalók) jogai védelmének fontosságát. Emellett külön kitért arra, hogy a multinacionális vállalatoknak, különösen a nagyon nyereséges ágazatokban, a profitból sokkal többet kellene visszafordítaniuk dolgozóik számára. Ennek jó példája az amerikai autóiparban most zajló sztrájksorozat, amelyet a Biden kormányzat is támogat. Spanyol szakszervezeti vezetők is köszöntötték a VB tagjait és röviden beszámoltak a nehéz spanyol gazdasági helyzetről, amelyet társadalmi problémák is kísérnek. (A relatíve magas munkanélküliség ellenére a képzett fiatalok gyakran elhagyják az országot.)
Az ülés első napján, a szokásoknak megfelelően a VB elfogadta az előző vezetői ülések emlékeztetőit és a vezető testületekben történt személyi változásokat. A VB már többször foglalkozott az alapvetően etnikai alapon szerveződő, egymással komoly nézeteltérésben működő boszniai szakszervezeti szövetségekkel, ETUC-ban való képviseletükkel. A konfliktus megoldására a tavaszi VB ülésén jószolgálati bizottságot választott. A bizottság többkörös helyszíni egyeztetéseket tartott. A bizottság és az ETUC vezetése javaslatára a VB úgy döntött, hogy mindkét szövetség megtarthatja megfigyelői státuszát a nemzetközi szövetségben.

A VB hosszabb vita és több módosítás után elfogadta azt az előterjesztést és nyilatkozatot, amelyet a jövő évi európai uniós választásokon való részvételre buzdítja a munkavállalókat, hogy olyan pártokra szavazzanak, amelyek fontosnak tartják a dolgozók jogait, a társadalmi párbeszédet és a jövedelmek megfelelő elosztását. Az európai pártokat is felhívják a szakszervezeti mozgalom támogatására. Tekintettel az erősödő szélsójobboldali mozgalmakra, a következő uniós választásnak kiemelt jelentősége van.

A VB megtárgyalta és elfogadta a szakszervezetek megújításával kapcsolatos állásfoglalást és munkatervet is. Az elmúlt két évtizedben (2000 és 2019 között) Európa-szerte csökkent a szakszervezeti tagok száma és a kollektív szerződés hatálya alatt (védettebb körülmények között) dolgozó munkavállalók száma. Az ETUC a berlini kongresszuson foglalkozott a kérdéssel, amelynek megoldására magasszintű munkacsoport jön létre, ennek munkájáról tájékoztatást kap majd a VB.

Az első nap végén került sor az Európai Szakszervezeti Intézet beszámolója és 2023-2024 évi munkatervének és költségtervének elfogadására. Az Intézet költségvetését, így a képzésekre fordítható kereteket jelentősen csökkentette az Európai Unió. Emellett 2023 nyarán és őszén teljes vezetőváltásra is sor kerül. A korábbi főigazgató és a kutatási és képzési igazgatók vezetői megbízásait – szakmai és menedzsment problémák miatt – megszűntette az ETUC vezetése, amit a VB is elfogadott. Az Intézet vezetői feladatait ideiglenesen Isabelle Schömann főtitkár-helyettes vette át. Az új vezetői pályázatokat már meghirdették.

A VB elfogadta a tervezett nagy európai demonstrációkra vonatkozó előterjesztést is. Az ETUC a munkavállalók védelme és a megszorító politika ellen nagy tüntetéseket szervez Párizsban október 13-ára és Brüsszelbe december 13-ára, amelyre várják a tagszervezetek résztvevőit.
A VB második napján elfogadta a 2022-es évről szóló részletes pénzügyi beszámolót és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket.

Ezt követően került elfogadásra az ETUC új állandó bizottsági struktúrája és bizottságok létrehozásának ütemterve. Az állandó bizottságok, amelyekben az ETUC tagállamai egy-egy képviselője vesz részt (az adott országok konföderációinak konszenzusos jelölése alapján), fontos szerepet játszanak a nemzetközi szövetség életében: a VB-k és a kongresszusok elé kerülő előterjesztések és állásfoglalások tervezeteit e bizottságok készítik elő és tárgyalják meg. Az új struktúrában a szövetség igyekszik alkalmazkodni a változó munkaerőpiaci kihívásokhoz. A bizottságok száma, neve és tematikája változik a korábbiakhoz képest.

A megtárgyalt és elfogadott további fontosabb előterjesztések:
A VB elfogadta az európai üzemi tanácsok munkáját szabályozó irányelv módosításával az Európai Bizottsággal folytatandó egyeztetés keretében adandó szakszervezeti álláspontot tartalmazó dokumentumot. Cél a szakszervezetek helyzetének erősítése.

A VB megtárgyalta és elfogadta azt a kezdeményezést, amely a leggazdagabb magánszemélyek vagyonának külön adóztatását kezdeményezi az EU-ban. Cél, hogy a klímaváltozás és a migráció okozta társadalmi költségek viseléséből a leggazdagabbak is kivegyék részüket. A vagyoni határt EU szerte egységes elvek szerint kellene meghatározni.

A VB elfogadta azt a kezdeményezését, amelynek célja egy, a korábbi ifjúsági garancia programhoz hasonló európai program létrehozása. Ez az erre önként vállalkozó, régóta munkanélküliséggel küzdő embereknek nyújtana átképzést és ennek sikeres elvégzése után megfelelő munkahelyet. Az ETUC a program elindítását fogja kezdeményezni az Európai Bizottságnál.

Az ülés utolsó napirendi pontjában Esther Lynch főtitkár tartotta meg, szokásos időközi beszámolóját, amelynek írásos anyagában kitért a szakszervezeteket ért támadásokra, köztük a közszférában működő magyar szakszervezetek munkáltatói tagdíjlevonást tiltó törvény tervezetére. Az ETUC és a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége, az EPSU levélben kérte a magyar kormánytól a tervezet visszavonását, ami nem történt meg, azzal kapcsolatban nem volt sem formális, sem informális egyeztetés. Az ETUC és az EPSU vezetőkkel folytatott, az üggyel kapcsolatos beszélgetések során azt javasolták, hogy a fejleményekről folyamatosan tájékoztatást kapjanak a magyar szakszervezetektől.

Az ülést Wolfgang Katzian zárta be és tájékoztatta a VB tagjait, hogy a testület szokásos évvégi ülésére várhatóan 2023 december elején kerül sor.

A Beszámolót készítette:

Véber János
a VB-ben a SZEF helyettes képviselője,
a Közgyűjteményi és Közművelődési
Szakszervezete (KKDSZ) alelnöke

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik