Keresés
Close this search box.

Berlini kiálltvány – Lezárult az ETUC 2023. évi Kongresszusa

A SZEF-et is a tagszervezeti között tudó ETUC 2023. május 23-26 közötti, négy évenkénti tisztújító kongresszusa véget ért. A Kongresszuson számos döntést hozott és elfogadta az alábbi Kongresszusi Kiáltványt.
A teljes tisztújítás során az ETUC elnöke a következő 4 évben Wolfgang Katzian, az ÖGB elnöke tölti be. A szervezet főtitkára továbbra is Esther Lynch lett.

Az ETUC Kongresszuson a SZEF kongresszusi küldöttei a SZEF Ügyvivő Testületének döntése alapján Csóti Csaba, elnök és Nemeskériné Koller Erika, nemzetközi tanácsadó voltak.

BERLINI KIÁLTVÁNY
Európai Szakszervezeti Szövetség
Az ESZSZ 15-ik Kongresszusa – Berlin 2023 május 23-26.

 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ESZSZ) 50 éve küzd egy olyan, igazságos Európáért, amely biztonságos munkahelyeket, tisztességes fizetést, kiváló közszolgáltatásokat, minden ember számára egyenlőséget, demokratikus eszméket, valamint a kollektív tárgyalásokon és a szociális párbeszéden alapuló erős munkavállalói jogokat biztosít.

A részletes cselekvési programmal kísért berlini kiáltvány ambiciózus felhívás az európai szakszervezetek és mások számára, akik elkötelezettek e célok védelme, az életszínvonal, a szakszervezeti és emberi jogok, valamint a munkavállalók és közösségeik tiszteletben tartása mellett.

Arra kérjük Önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk ebben az izgalmas és létfontosságú küldetésben, amely egy igazságos, biztonságos, korrekt és tisztességes Európa kialakítását célozza, ahol a dolgozó emberek szabadon élhetnek, lélegezhetnek és beszélhetnek, szolidaritásban a világ minden táján élőkkel: Egy olyan Európát, amelyet büszkén adhatunk át a jövő nemzedékeinek.

A megélhetési válság vége érdekében az ESZSZ:
– Előtérbe helyezi a kollektív tárgyalásokat és a szociális párbeszédet
– Támogatja a szakszervezetek valódi béremeléseket célzó kampányait, többek között a megélhetési bérszínvonal eléréséért, valamint az Európán belüli magasabb jövedelmekhez és a jobb munkakörülményekhez történő felzárkóztatásért
– Küzd a bizonytalan munka minden formája ellen a fizetetlen gyakornoki munka betiltásával, valamint a határozatlan idejű szerződésekhez és a teljes munkaidős munkához való jog biztosításával
– Küzdeni fog a szociális dömping és a csalás ellen
– Erőteljesebb uniós fellépést követel a nemek közötti bérszakadék megszüntetése érdekében
– Nyomást gyakorol az EU-ra, hogy határozott intézkedésekkel védje meg a munkahelyeket és a jövedelmeket a megélhetési válság szociális dimenziójának kezelése, valamint a nyugdíjak védelme és értékének javítása céljából
– Küzdeni fog az újabb megszorítások bevezetése ellen.

A munkavállalók érdekeit szolgáló átalakulás érdekében az ESZSZ:
– Támogatja a munkaidő csökkentésére irányuló kampányokat és azt, hogy a munkaidő rugalmassága feletti kontroll munkavállalók kezébe kerüljön.
– Küzdeni fog a távmunkában dolgozók jogaiért, beleértve a kijelentkezés jogát, valamint a betolakodó és tiszteletlen megfigyelés tilalmát.
– A szakszervezetek erőteljes bevonásával ösztönzi az igazságos átmenetet a technológiai és más munkahelyi változások kezelése során.
– Támogatja az “ember irányít” elvének megvalósulását és az emberi döntéshozatalhoz való jog megteremtését a munkahelyen.
– Ösztönzi az élethosszig tartó tanulás jogának univerzális biztosítását.

Egy igazságos társadalmi és gazdasági szerkezet érdekében az ESZSZ:
– Olyan, új gazdasági modellt kialakítását ösztönzi, amelynek középpontjában a valódigazdaság, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés, a tisztességes munka, a méltányos és progresszív adózás és az újraelosztás áll
– Küzdeni fog a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való, univerzális jogon alapuló hozzáféréshez és támogatja a köztulajdon szerepét annak érdekében, hogy a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés jobban garantálható legyen mindenki számára
– Közbenjár az erős európai iparpolitikáért, amely jelentős és hatékony köz- és magánberuházásokkal megalapozza a minőségi munkahelyeket és a társadalmi fejlődést
– Szót emel a minőségi szolgáltatások biztosításáért és azért, hogy a szolgáltatásban dolgozó munkavállalók minőségi szolgáltatásokat nyújthassanak
– Szorgalmazza, hogy az EU monetáris politikája a teljes foglalkoztatásra és a minőségi munkahelyekre koncentráljon
– Síkra száll az igazságosság és az egyenlőség, valamint a munkahelyi (és az élet minden területén megjelenő) sokszínűség mellett, többek között a nők munkaerőpiaci, munkahelyi és társadalmi egyenlőségének megteremtésére irányuló, átfogó intézkedésekkel
– A szociális jogok európai pillérében elért jogokkal összhangban törekedni fog az EU fiskális paktumának megszüntetésére és a Stabilitási és Növekedési Paktum megreformálására
– Követeli, hogy a munkavállalói, szakszervezeti és szociális jogok elsőbbséget élvezzenek a gazdasági szabadsággal szemben
– Ragaszkodik hozzá, hogy valamennyi közfinanszírozás és vállalati támogatás szigorú szociális, adózási és környezeti feltételekhez legyen kötve
– Küzdeni fog a szabad kollektív alku jogának megerősítéséért és azért, hogy kellő körültekintéssel egy olyan, fenntartható, erős Európa kerüljön kiépítésre, amely új, ellenálló és jövőorientált gazdasági és társadalmi modellként működik és amely Európát erős partnerré teszi a világban.

A béke, biztonság és túlélés megbecsülése érdekében az ESZSZ:
– Folytatja a nemzeti, európai és globális szintű, igazságos átmenetekre épülő, határozott fellépést az éghajlat-politika területén.
– Támogatja a békét, a demokráciát, az emberi jogokat és a globális szintű gazdasági igazságosságot valamennyi munkavállaló gazdasági biztonságának megerősítése érdekében.
– Felszólít Oroszország háborús agressziójának azonnali befejezésére Ukrajnában.
– Harcolni fog a bevándorlók, a menedékkérők és a háborútól, agressziótól, emberi jogsértésektől és a klímaváltozás hatásaitól szenvedőkért.
– Megerősíti a szélsőjobboldal és az egyéb, antidemokratikus szervezetek elleni kampányát, többek között a 2024-es európai parlamenti választások előtt.
– Támogatja az európai intézményi reformokat a szociális és demokratikus Európa előmozdítása érdekében.

A munkavállalók és a szakszervezetek erősebb hangja érdekében ESZSZ:
– Követeli, hogy tűzzék napirendre a szakszervezetiség megújításának témáját európai szinten, a fiatal munkavállalók számának fokozatos növelését, a tagsűrűség növelését, a tagszervezetek támogatását a munkavállalók jogainak megerősítésében, a munkakörülmények javítását és a munkavállalók hangjának felerősítését a kollektív tárgyalások és közös tevékenységek révén, különös tekintettel a munkavégzés új formáira.
– Támogatni fogja a tagszervezeteket megújulási stratégiáik fejlesztésében, beleértve a digitális szakszervezetiséget, valamint az országos és ágazati stratégiák koordinációját.
– Növelni fogja a kollektív megállapodásokkal való lefedettséget és küzdeni fog a szervezkedés univerzális jogáért, beleértve a munkahelyekre való bejutást, a kollektív tárgyalásokat és sztrájkjogot
– Áttekinti a közbeszerzésekre vonatkozó európai szabályokat annak érdekében, hogy közpénzekhez csak olyan szervezetek juthassanak, amelyek tiszteletben tartják a munkavállalói és szakszervezeti jogokat, tárgyalnak a szakszervezetekkel és melyeknek munkavállalóira kollektív szerződés vonatkozik
– Megerősíti az európai társadalmi párbeszédet és elmélyíti a szakszervezeti tevékenységek és jogok iránti tiszteletet
Harcol a szakszervezetek kollektív tárgyalási erejéből fakadó munkahelyi demokráciáért, amely tiszteletben tartja a munkahelyi információs, konzultációs és részvételi jogokat

A szakszervezetek és nemzetközi szövetségeik már több mint egy évszázada védik a munkavállalók, valamint családjaik és közösségeik jogait és életszínvonalát. Az erős szakszervezetiség segített újraépíteni és életben tartani a háború utáni Európát, és azóta is a kontinens társadalmi és gazdasági szerkezetének elmozdíthatatlan pillérét jelenti. Mivel a béke, az emberi jogok és a demokratikus intézmények ki vannak téve a populizmus és a politikai szélsőjobboldal támadásának, ezért megerősítjük elkötelezettségünket az erős szakszervezeti szerveződés, a tisztességes életszínvonal, a demokratikus jogok, valamint a munkavállalók és közösségeik hangjának hatékony hallatása érdekében.

Letöltés: Berlini kiálltvány

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Megemlékeztünk Somogyi Béláról

2024. február 16-án újból megemlékeztünk a becstelenül meggyilkolt Somogyi Béláról és Bacsó Béláról. Idén először 3 helyszínen, köztük egy városi sétával egybekötve igyekeztünk minél többet megtudni a korról és Józsefváros