Keresés
Close this search box.

Beszámoló az ETUC Végrehajtó Bizottság üléséről

Széleskörű támogatást élvező, tapasztalt főtitkárjelölt Esther Lynch személyében; moldáv és ukrán szakszervezeti konföderációk lettek az ETUC új tagjai; ne a munkavállalók fizessék meg a válság árát: nemzetközi szakszervezeti kampány; a sztrájkjog védelme az EU új vészhelyzeti mechanizmusában; a szociális partnerek bevonása az európai szemeszterbe; az ETUC álláspontja az EU energiaár-mérséklési javaslatára

Beszámoló
az Európai Szakszervezeti Szövetség, ETUC Végrehajtó Bizottsága (Executive Committee) októberi üléséről
(Brüsszel, 2022. október 27-28.)

Napirend előtt – ETUC költözés

A tulajdonosok többségi döntésével a brüsszeli Nemzetközi Szakszervezeti Székházból 2022 decemberében ki kell költöznie az ETUC-nak. A költözés folyamatáról és az új működési lehetőségekről már korábban döntöttek a Szövetség vezető testületei.

A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) kezdeményezésére a költözéssel kapcsolatos kérdések miatt rendkívüli megbeszélésre került sor az ETUC Steering Committee (Irányító Testület) tagjainak részvételével. A német és elsősorban holland szakszervezeti szövetségek a székházból való költözés miatti helyzetet kifogásolták: a decemberi költözés után az ETUC munkatársai vélhetően nem megfelelő munkakörülmények közé kerülnek, továbbá, hogy az irodák mellett szükséges kongresszusi központ (nagyobb és kisebb, többnyelvű tolmácsolást lehetővé tevő termekkel) bérlésére, kialakítására várhatóan nem lesz elég forrás. A hosszú vita lezárásaként Esther Lynch főtitkárhelyettes elmondta, hogy a jelenlegi székházból való költözés eldöntött tény, azt már megtárgyalták az ETUC vezető testületei. Az ETUC 2022. december 20-án költözik ki az épületből ideiglenes, bérelt helyre.

A főbb napirendi pontok: új ETUC tagszervezetek, a 2023. májusi tisztújító kongresszus előkészítése, főtitkárjelölés, főtitkári beszámoló, megélhetési költségválság-kampány

A kiküldött napirendnek megfelelően a Végrehajtó Bizottság elfogadta az eltelt időszak vezető testületi ülései emlékeztetőit (Végrehajtó Bizottság, Irányító Bizottság). Ezt követően pedig a vezető testületekbe történt új delegálásokat, személyi változásokat. A 2023-ra tervezett ETUC tagdíjjavaslatot is elfogadta a Bizottság. Ugyanakkor a most felkért Pénzügyi Bizottság a költözés részleteit is vizsgálni fogja és nyomon követi majd, tekintettel a felmerült kérdésekre.
Három (két ukrán és egy moldovai) szakszervezeti szövetség, az Ukrajnai Szakszervezetek Szövetsége (FPU) és az Ukrajnai Szabad Szakszervezetek Szövetsége (KVPU) és a Moldovai Nemzeti Szakszervezeti Szövetség (CNSM) tagfelvételi kérelmét egyhangúlag fogadta el az ETUC VB. A támogatás szimbolikusnak is tekinthető: az ETUC támogatja Ukrajna háborús erőfeszítéseit és a moldáv szakszervezeteket is. Ugyanakkor felhívja az ukrán és moldovai kormányzat figyelmét, hogy a háborús vagy Moldovában a háború közeli helyzet ellenére se korlátozzák a munkavállalók és a szakszervezetek jogait, ahogy ez már Ukrajnában megtörtént.

Ezt követően Luca Visentini tartotta meg főtitkári beszámolóját, amelynek írásos anyagát az ülés előtt közvetlenül tették hozzáférhetővé a VB tagok számára. A főtitkár hangsúlyozta a jelenlegi európai válsághelyzet problémáit: az ukrajnai orosz agresszió okozta energia áremelkedés és infláció veszélyezteti az európai cégeket és munkavállalókat, ugyanakkor a nagy nemzetközi vállalatok sokszor hasznot húznak a helyzetből, ezért is követeli az ETUC, hogy a profit terhére a dolgozók bére emelkedjen. Nagy probléma, hogy a válsághelyzetben több tagállamban szélsőjobboldali, populista politikai pártok kerültek a hatalom közelébe. Az elhúzódó válság miatt egyre csökken az ukrán menekültekkel szembeni szolidaritás. Elmondta, hogy a bosznia-hercegovinai szakszervezeti szövetség (KSBiH) az ország etnikai-politikai megosztottsága mentén két részre bomlott, ami rengeteg problémát okoz mind az országon belüli, mind a nemzetközi érdekképviseletben. Az ETUC több helyszíni látogatással igyekszik megoldani a helyzetet. Több más téma mellett szólt az európai minimálbér keretrendszerről is, ugyanakkor sok részletkérdés tisztázásra szorul: pl. az egyes országok jövedelmi és megélhetési mutatóinak számítása. A jelenlegi válsághelyzetben az irányelv tagállami szintű alkalmazására adott 2 éves határidő túl hosszúnak tűnik. Az európai minimálbérrel kapcsolatos EU szabályozásról itt érhető el magyar nyelvű háttéranyag is: Megfelelő minimálbérek az EU-ban.

Megemlítette az Európai Munkaügyi Hatósággal (ELA) kapcsolatos legújabb fejleményeket. A Hatóság elsősorban olyan határokon átnyúlóan működő ágazatok ügyeivel foglalkozik, mint a szállítmányozás, vagy a digitális platform munkavállalás. Az ELA november elején a platform munkavállalás témakörében rendez konferenciát Pozsonyban. Az ELA egyelőre nagyrészt angol nyelvű honlapja itt érhető el: European Labour Authority (ELA).

A főtitkári beszámolóhoz sok hozzászólás érkezett, több ország specifikus problémát bemutató észrevétel. A Német Szakszervezeti Szövetség nagyobb átláthatóságot szorgalmazott az ETUC működésével, pénzügyeivel kapcsolatban.

Ezt követően Luca Visentini ismertette a 2023-as, következő berlini tisztújító kongresszus jelölési folyamatát. A VB egyhangúlag megerősítette Esther Lynch, az ETUC eddigi főtitkárhelyettese jelölését a szervezet főtitkári pozíciójára. Esther korábban az ír szakszervezeti mozgalomban tevékenykedett, majd a nemzetközi szakszervezeti szövetségeknél. Sokat tett az európai minimálbér és más fontos szakszervezeti kezdeményezések Európai Unió általi elfogadásáért. Jelölését a SZEF és más magyar konföderációk is támogatták. A főtitkár és a többi vezető megválasztására az ETUC 2023. évi berlini tisztújító kongresszusán kerül majd sor. Mivel a jelenlegi főtitkár, Luca Visentini várhatóan hamarosan elnyeri a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség, az ITUC főtitkári pozícióját, Esther ügyvivőként vezeti majd az ETUC-t a kongresszusig. A többi pozícióra a jelölési folyamat 2022. november 30-án zárul.

Megélhetési-költség válságkampány

Az ETUC az egyre emelkedő infláció és a háború okozta gazdasági problémák miatt kampányt és összehangolt európai akciósorozatot indított a munkavállalók védelmében. A cél, hogy a válság árát ne a munkavállalók fizessék meg. Úgy tűnik ugyanis, hogy a nagy multinacionális cégek profitja a válság ellenére sem csökken, a kormányzatok pedig nem akarják növelni a közkiadásokat. Több európai ország ETUC tagszervezetei készítenek elő nagyobb demonstrációkat vagy egyéb tiltakozási akciókat. Felmerült, hogy a 2008-as nagy gazdasági válság időszakában tartott nagylétszámú euródemonstrációkhoz hasonló tüntetéseket szervezzen a szövetség több helyszínen. Végül, hosszabb vita után egy brüsszeli, nemzetközi részvételű nagy tüntetést határozott el a testület, amelyben a belga szakszervezetek is közreműködnének. (Azóta Olaszországban, Rómában nagy tüntetést szerveztek a szakszervezetek, Belgiumban pedig széleskörű sztrájkot.)

Egyéb, fontosabb napirendi pontok

A Bizottság megtárgyalta és elfogadta az ETUC illetékes bizottsága előterjesztését az Európai Unió energia-ár mérséklésre vonatkozó javaslatáról: az esetleges gázár-sapkáról. Noha az ETUC támogatja az EU kezdeményezéseit, fontos szempontnak kell lennie a munkahelyek védelmének. Ehhez az előterjesztéshez több kritikai észrevétel érkezett, így néhány ellenszavazattal fogadta el a Bizottság.
A VB megtárgyalta az ETUC javasolt álláspontját az EU egyik új jogi intézménye, az egyes tagországok számára biztosított vészhelyzeti mechanizmussal kapcsolatban. A COVID19 válsághelyzetre és az esetleges terrorista, vagy háborús cselekményekre tekintettel az egyes tagországok időlegesen korlátozhatják a személyek, így a munkavállalók országok közötti szabad mozgását, továbbá a sztrájkjogot és más munkavállalói jogokat. Az ETUC ugyan elismeri a fenti kockázatokat, de ezen súlyos korlátozásokat csak a legvégső esetben támogatja. A javasolt álláspontot a Bizottság is elfogadta. A kezdeményezésről háttéranyag magyar nyelven a következő linken érhető el: Egységes piac – új uniós eszköz az egységes piac szükséghelyzetekben való működésének biztosítására.
A Bizottság tudomásul vette azt az előterjesztést is, amelyben az ETUC a szociális partnerek, így a szakszervezetek európai szemeszterbe való hatékonyabb bevonását kéri. Az európai szemeszterrel kapcsolatban itt érhető el információ: Európai szemeszter.

A platformmunkavállalásról szóló tervezett határozatot visszavonta az ETUC, mivel azt nem tartották megfelelően kidolgozottnak. Sajnos a költözéssel kapcsolatos hosszú vita miatt több fontos előterjesztés részletes kitárgyalására nem maradt elég idő, noha azokat elfogadta a testület.

A Végrehajtó Bizottság következő ülésére várhatóan december 6-7-én kerül sor.

Készítette:

Véber János
ETUC VB SZEF képviselő(tag)
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók
Szakszervezete (KKDSZ)
alelnöke

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Veszélyben Európa zöld átállása?

Beszámoló a Eurofound által szervezett webinárról Habár az Európai Unió deklarált célja, hogy 2050-re teljesen klímasemleges lesz, az utóbbi időben felerősödtek azok a hangok, amik több oldalról megkérdőjelezik ezt: vannak,

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata

A Közép-európai Szakszervezeti Hálózat (CETUN) határozata, amely együttműködésnek Magyarországról a SZEF és a MASZSZ a részese. A szociális Európa bővítése: Az EU konvergenciájának és bővítésének szükségszerűsége Brüsszel, 2024. június 24.