Október 1. Az idősek világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben határozott arról, hogy október elsejét az idősek világnapjává nyilvánítja. A cél az volt, hogy felhívják a világ figyelmét az idősekre annak érdekében, hogy méltányos életkörülmények között aktív életet élhessenek. Ezt a célt az Európai Unió számos fontos dokumentumban rögzítette és annak betartását az unió tagszervezeteinek erkölcsi kötelességévé tette. Ez nálunk most különösen aktuális az elszabadult infláció és irreálisan magasan megállapított energia árak miatt.

A FERPA, a Nyugdíjasok és Idősek Európai Szövetsége 10 milliós tagságának nevében az alábbi nyilatkozatot adta ki az az Idősek Világnapja alkalmából.

 

Nyilatkozat
2022. október 1.: A FERPA és tagszervezetei az idősek jogaiért mozgósítanak

Az európai lakosság több mint 20%-a 65 év feletti. Ez a korcsoport azonban különösen megkülönböztetett a társadalomban. Az idős embereket gyakran félreértik, elutasítják, elszigetelik, sőt rosszul bánnak velük és ők szintén számos negatív sztereotípia áldozatai, mint az „ageizmus” és szexizmus: „az öregek költségesek”, amint ezt túl gyakran halljuk, mintha ez nyilvánvaló és igaz lenne.

A világot sújtó járvány rontotta helyzetüket, különösen a “kirekesztéssel”. „Láthatatlanná” váltak. Idős emberek százezrei ebben az időszakban nem léphettek kapcsolatba családjaikkal, vagy a külvilággal. Azonban a társadalmi kapcsolatok létfontosságúak nem csak számukra, de a társadalom egésze számára is.
Ez az oka annak, hogy a FERPA (Nyugdíjasok és Idősek Európai Szövetsége) és tagszervezetei teljes mértékben elkötelezettek október 1-je iránt, amelyet 1990 óta az ENSZ az Idősek Nemzetközi Napjának nyilvánított. De a FERPA számára több mint ünneplés, vagy egy napról való megemlékezés, vagy akár a „jó lelkiismeret” egy formája. Ez a nap legyen az idősek jogaiért folytatott küzdelem és mozgósítás napja, olyan küzdelmeké és mozgósításoké, amelyekre egész évben szükség van.

A FERPA támogatja az ENSZ idei mottóját, amely “emlékeztet arra a fontos szerepre, amelyet az idősebb nők játszanak a globális kihívások kezelésében, valamint azok megoldásához való rugalmas és bátor hozzájárulásukra”.

Az idősebb nők, akiket gyakran mellőznek és hátrányosan megkülönböztetnek még aktív korukban is, az ő létfontosságú szerepük kiemelése elengedhetetlen a FERPA számára. Azonban ez elismerés csak akkor valósítható meg, ha számos alapvető jog érvényesül, amint azt a FERPA Kiáltványában az idősebb nők és férfiak alapvető jogait illetően követeli.

A FERPA számára az első számú prioritás a szegénység elleni küzdelem, amely főleg az időseket érinti, és különösen a nőket. Ennek érdekében elengedhetetlen a szegénységi szint feletti nyugdíjminimum, valamint Európa-szerte minden nyugdíjasnak a nők és férfiak elégséges és indexált nyugdíjhoz való joga azért, hogy mindenki méltóságban élhessen.

Mind földrajzi és pénzügyi szempontból ugyancsak jog a minőségi és hosszú távú egészségügyi ápoláshoz való hozzáférés, a minden állampolgárral való törődés, melyet a tagállamok minden szinten a megfelelő anyagi eszközök ráfordításával biztosítsanak.

Különösen fontos ebben az időben konkrét intézkedésekkel a megfelelő energia és alapvető szolgáltatások biztosítása. A minőségi lakhatáshoz való jognak figyelembe kell vennie az idősek szükségleteit.

Végül, anélkül, hogy ez a lista teljes lenne, az idősebb nők bevonása és még sok más minden idős emberre vonatkoztatva, fontos, hogy ezt a politikák középpontjába kell állítani, garantálni a nemek közötti egyenlőséget és a részvételüket minden őket érintő döntésben. Ehhez a generációk közötti szolidaritás kell, hogy elkerüljük a nemzedékek közötti ellentétet.

A FERPA a segítségnyújtás minden formáját elutasítja, helyette valódi jogokat követel, amelyek elismerik, hogy az idős emberek képesek saját döntéseiket meghozni, és olyan polgárok, akiknek minden szociális jogot élvezniük kell .

A FERPA és tagszervezetei ezért október 1-én mozgósítanak, amely a leginkább megfelelő jeles nap.

Ezért a FERPA és tagszervezetei október 1-jén mozgósítanak a tagországtól függően megfelelő és releváns formában, hogy megfeleljenek ezeknek az igényeknek és közvetíteni tudják azokat a politikai döntéshozók minden szintjének. A FERPA a maga részéről továbbítja ezeket az ENSZ-nek, az európai intézményeknek és belsőleg az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) tagszervezeteinek.

IGEN az idősek jogaira, NEM a nyugdíjasok és idősek kizárására.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Az európai szakszervezetek nemet mondanak a megszorításokra

  Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Gazdasági Munkabizottsága november 16-án tartotta évzáró ülését Brüsszelben. Napirendjén az európai munkavállalók szempontjából különösen időszerű és fontos kérdések szerepeltek: az EU makrogazdasági kilátásai, a