Felsőoktatási csomag

Az EGSZB felhívja a figyelmet arra, hogy a felsőoktatási intézmények fontos szerepet játszanak a zöld készségek elsajátításának, a környezeti felelősségvállalásnak és a fenntartható fejlődésnek a javításában, és üdvözli az Európai Bizottság azon célját, hogy segítse a tagállamokat és a felsőoktatási intézményeket a fenntarthatósággal, valamint a klíma- és környezettudatossággal kapcsolatos nemzeti és az intézmények egészére kiterjedő megközelítések kidolgozásában.
Az EGSZB arra is kéri a tagállamokat és a felsőoktatási intézményeket, hogy a digitalizációs stratégiák kidolgozása során javítsák a minőséget, a méltányosságot, az egyenlőséget és a társadalmi befogadást a felsőoktatás és a kutatás terén, továbbá felhívja az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a Digitális Európa Program keretében a digitális készségek oktatására és képzésére irányuló programok kidolgozása során egyeztessen a hallgatókkal és az oktatókkal,
Az EGSZB örömmel fogadja, hogy a kezdeményezés ösztönzi a tagállamokat és a felsőoktatási intézményeket arra, hogy erősítsék a transznacionális együttműködést a hallgatóknak a munkaerőpiac és a gazdaság kettős átállásához szükséges készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, valamint az EU értékeinek, identitásának és a demokráciának a tiszteletben tartása érdekében,
Az EGSZB felhívja a figyelmet arra is, hogy a tanulókat, a tudományos szakembereket és a kutatókat hatékonyabban vonják be a felsőoktatási politika irányításába és az intézményi, transznacionális együttműködési struktúrákba a minőségi és inkluzív felsőoktatás és kutatás, a diákok, a személyzet és a kutatók hatékony mobilitása, valamint a teljes sokszínűség biztosítása érdekében.
Azt is hangsúlyozza, hogy a felsőoktatási intézmények és a vállalatok közötti hatékony partnerségek fontosak a hallgatók, a társadalom és a munkaerőpiac készségigényeinek kielégítéséhez, valamint a hallgatóknak a vállalatoknál és intézményekben töltött magas színvonalú és fizetett szerződéses gyakorlati képzéshez és szakmai gyakorlathoz való hozzáférésének biztosításához,
Az EGSZB kiemeli, hogy az Európai Bizottságnak és valamennyi tagállamnak alapvető értékként meg kell védenie a tudományos élet szabadságát és az intézményi autonómiát, és üdvözli a tudományos alapértékek védelmét.
Felhívja a figyelmet a felsőoktatási sokféleség alapvető értékére, amely különféle kulturális, oktatási, társadalmi és gazdasági igényeket támogathat, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a felsőoktatás – a világjárvány idején megnövekedett igények ellenére – alulfinanszírozott, egyúttal felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék a felsőoktatásnak nyújtott közfinanszírozást,
Az EGSZB üdvözli az európai felsőoktatási ágazat megfigyelőközpontjának létrehozását, amelyben az aktuálisan elérhető legjobb uniós adatgyűjtési eszközök és kapacitások találkoznak, és kéri, hogy a tanulmányok elismerésével foglalkozó központok hálózatán keresztül átlátható és méltányos módon ismerjék el a harmadik országok – köztük a menekültek – képesítéseit.
Végezetül szorgalmazza, hogy az oktatás területén vonják be a szociális partnereket és a civil társadalmi szervezeteket az európai diploma cím megadására vonatkozó európai kritériumok kidolgozásába, és biztosítsák a tudományos szakszervezetekkel folytatott szociális párbeszédet a vonzó és fenntartható felsőoktatási karrierek európai keretének kidolgozása során.

Összeállította Koller Erika, a SZEF nemzetközi tanácsadója, az EGSZB tagja

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk