2022.05.03-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ügyvivő Testület 2022. 05.03.-ai ülése a kövvetkező határozatokat hozta.

 

42/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az AÉSZ Kft. 2021. évi mérleg beszámolóját és üzleti jelentését elfogadja, annak hivatalos elfogadására a SZEF elnökét, mint tulajdonosi képviselőt, felhatalmazza.

 

43//2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2022. június 14-ére hívja össze. Az ülés megtartására személyes jelenlét mellett kerül sor.

Az ülés javasolt napirendje:

Napirend előtt: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és 2 (azaz kettő) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. (SZEF Alapszabálya 57. pontjai, továbbá a SZEF SZMSZ-e 24. a. pontja alapján.)

1.A SZEF Ügyvivő Testülete beszámolója a SZEF Szövetségi Tanács számára az előző Szövetségi Tanács ülés óta végzett munkáról.

2.Döntés a SZEF alelnökeinek, Felügyelőbizottsága elnökének és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíjáról.

3.Döntés a SZEF 2022-2023. évi stratégiai programjáról.

4.Szóbeli beszámoló a SZEF ingatlan vásárlásáról.

 

44/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa 2022. február 22-ei ülése óta eltelt időszakról szóló beszámolójának tervezetét elfogadja, azt a SZEF 2022. június 14-ei Szövetségi Tanács ülése elé terjeszti.

 

45/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz benyújtott előterjesztés mellékletét a SZEF alelnökeinek, a SZEF Felügyelő Bizottsága elnökének és a SZEF Felügyelő Bizottsága tagjainak javadalmazása tárgyában a SZEF Szövetségi Tanácsa 2022. június 14-ei ülése elé terjeszti és támogatásra javasolja

 

46/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2022. június 14-én megrendezésre kerülő Szövetségi Tanács ülés 3. napirendi pontjához szükséges vitaanyagot, a jelen határozathoz tartozó előterjesztésben módosított megfogalmazott módon, a SZEF elnöke 2022. május 5 – 19. között bocsássa előzetes véleményezésre a SZEF Szövetségi Tanács tagjai számára, majd a fenti határidőben beérkezett véleményeket az eredeti vitaanyaggal együtt terjessze a SZEF Szövetségi Tanácsa küldöttei elé.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk