2022.05.03-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ügyvivő Testület 2022. 05.03.-ai ülése a kövvetkező határozatokat hozta.

 

42/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy az AÉSZ Kft. 2021. évi mérleg beszámolóját és üzleti jelentését elfogadja, annak hivatalos elfogadására a SZEF elnökét, mint tulajdonosi képviselőt, felhatalmazza.

 

43//2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF soron következő Szövetségi Tanács ülését a SZEF elnöke 2022. június 14-ére hívja össze. Az ülés megtartására személyes jelenlét mellett kerül sor.

Az ülés javasolt napirendje:

Napirend előtt: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és 2 (azaz kettő) jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása. (SZEF Alapszabálya 57. pontjai, továbbá a SZEF SZMSZ-e 24. a. pontja alapján.)

1.A SZEF Ügyvivő Testülete beszámolója a SZEF Szövetségi Tanács számára az előző Szövetségi Tanács ülés óta végzett munkáról.

2.Döntés a SZEF alelnökeinek, Felügyelőbizottsága elnökének és a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíjáról.

3.Döntés a SZEF 2022-2023. évi stratégiai programjáról.

4.Szóbeli beszámoló a SZEF ingatlan vásárlásáról.

 

44/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa 2022. február 22-ei ülése óta eltelt időszakról szóló beszámolójának tervezetét elfogadja, azt a SZEF 2022. június 14-ei Szövetségi Tanács ülése elé terjeszti.

 

45/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz benyújtott előterjesztés mellékletét a SZEF alelnökeinek, a SZEF Felügyelő Bizottsága elnökének és a SZEF Felügyelő Bizottsága tagjainak javadalmazása tárgyában a SZEF Szövetségi Tanácsa 2022. június 14-ei ülése elé terjeszti és támogatásra javasolja

 

46/2022 (V.03.) SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2022. június 14-én megrendezésre kerülő Szövetségi Tanács ülés 3. napirendi pontjához szükséges vitaanyagot, a jelen határozathoz tartozó előterjesztésben módosított megfogalmazott módon, a SZEF elnöke 2022. május 5 – 19. között bocsássa előzetes véleményezésre a SZEF Szövetségi Tanács tagjai számára, majd a fenti határidőben beérkezett véleményeket az eredeti vitaanyaggal együtt terjessze a SZEF Szövetségi Tanácsa küldöttei elé.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és