2022.04.23-ai XXI. SZEF Kongresszus határozatai

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma XXI. Kongresszusának határozatai, döntései

 

01/2022 (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF 2022. évi, XXI. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 2021. évről, a kiegészítő mellékletet a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójához, a SZEF 2021. évi költségvetési teljesülésének beszámolóját elfogadja.

02/2022. (IV.23.)  SZEF  KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF XXI. Kongresszusa 2022. április 23-án megtárgyalta a SZEF 2022. évi költségvetésének tervezetét és – az Alapszabály 36/k pontjában megállapított jogkörében eljárva – azt az alábbiak szerint fogadta el:

Bevétel főösszege 114 939 e Ft

Kiadás főösszege 158 229 e Ft

Egyenleg – 43 290 e Ft

03/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

 A Kongresszus a gazdálkodás folyamatossága és a pénzeszközök hatékony felhasználása érdekében – a SZEF elnök SZMSZ 33/c pontban megállapított jogkörét nem érintve –felhatalmazza az Ügyvivő Testületet, hogy (a FEB előzetes tájékoztatása mellett) a 1. pontban meghatározott kiadási főösszegen belül maximum 10 millió forintig terjedően, évközben egyszer szükség szerint átcsoportosítást hajthasson végre. Az átcsoportosítás a kiadások főösszegét nem módosíthatja.

04/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF XXI., 2022. április 23-ai Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen határozati javaslathoz tartozó 1. sz. mellékletet képező SZEF Szövetségi Tanács beszámolóját elfogadja.

05/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF XXI. Kongresszusa 2022.04.23-án elfogadta a FEB előző Kongresszusa óta eltelt időszakról szóló beszámolóját.

06/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF XXI. Kongresszusa a SZEF ügyvivőjének és az Ügyvivő Testület tagjának választotta meg Dr. Szabó Róbert Tamást és Dr. Wichman Ákost.

07/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF XXI. Kongresszusa elfogadja a SZEF elnök által előadott szóbeli beszámolót a 4/2021. (05.15.) sz. határozatának végrehajtásáról.

08/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF XXI. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF XX. Kongresszusa 5/2021. (05.15.) sz. határozatának végrehajtásáról adott beszámolóját elfogadja.

09/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A SZEF XXI. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF XX. Kongresszusa 8/2021. (05.15.) sz. határozatának végrehajtásáról adott beszámolóját elfogadja.

10/2022. (IV.23.) SZEF KONGRESSZUSI HATÁROZAT

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma XXI. Kongresszusa elfogadja zárónyilatkozatát.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és