2022.03.22-ei Ügyvivő Testületi ülés határozatai

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ügyvivő Testület 2022. 03.22-i ülése a kövvetkező határozatokat hozta.

27/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF XXI., 2022. évi Kongresszusa személyes jelenlét mellett kerül megvalósításra. Egyúttal támogatásáról biztosítja a Kongresszusi Előkészítő Bizottságot abban, hogy a SZEF XXI., 2022. évi Kongresszusa elé a jelen határozathoz tartozó előterjesztés 1. sz. mellékleteként feltüntetett ügyrend-tervezetet nyújtsa be.

 

28/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt, a SZEF 2021. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg-és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót, annak kiegészítő mellékletét, továbbá a költségvetési terv végrehajtásáról szóló pénzforgalmi analitika szerinti beszámolót, a jelen határozati javaslathoz tartozó előterjesztés alapján készülő kongresszusi előterjesztés mellékleteiként a SZEF XXI., 2022. évi Kongresszusa számára benyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja.

 

29/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2022. évi költségvetési tervet és annak szöveges magyarázatokkal ellátott változatát a SZEF XXI., 2022. évi Kongresszusa számára benyújtja, azt a Kongresszus számára elfogadásra javasolja.

 

30/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy javasolja a SZEF XXI., 2022. évi Kongresszusa számára, hogy hatalmazza fel a SZEF Ügyvivő Testületét szükség esetén a 2022. évi költségvetési terven belül az egyes sorok között, maximum 10 millió Ft értékben történő átcsoportosításokról szóló döntéshozatalra.

 

31/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke a SZEF XXI., 2022. április 23-án megrendezésre kerülő Kongresszusának 8. napirendi pontja szerinti beszámolási kötelezettségnek szóbeli beszámolás formájában, a SZEF 2022. 1-3. havi könyvelési eredményeinek ismertetésével tegyen eleget.

 

32/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF XXI., 2022. április 23-án megrendezésre kerülő Kongresszusának 9. napirendi pontja szerinti beszámolási kötelezettségnek a jelen határozati javaslathoz tartozó előterjesztés mellékletében megfogalmazott kongresszusi előterjesztés formájában tesz eleget.

 

33/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF XXI., 2022. április 23-án megrendezésre kerülő Kongresszusának 10. napirendi pontjából adódó beszámolási kötelezettségnek a 45/2021. (X.09.) számú SZEF Ügyvivő Testületi határozat írásbeli ismertetésével tesz eleget.

 

34/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF XXI. Kongresszusa 11. napirendi pontja szerinti kongresszusi zárónyilatkozat tervezetét a Kongresszusi Előkészítő Bizottság fogalmazza meg az alábbi elvek alapján, figyelembe véve a napi aktualitásokat.

 

 1. Vélemények és követelések megfogalmazása a 2022. április 3-ai parlamenti választáson kormányalakítási többséget szerzett politikai erő programjához igazodva, a közszférában dolgozók helyzetének javítása érdekében.
 2. A közalkalmazotti reprezentativitás vizsgálat kérdésének rendezésére vonatkozó felhívás a megalakuló új kormány felé.
 3. Az ukrajnai háború kapcsán az ETUC, mint a SZEF-et is magában foglaló európai szakszervezeti szövetség álláspontja melletti kiállás az ukrajnai háború kapcsán.
 4. Szolidaritás kifejezése az ukrán néppel és a menekülőkkel.

 

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz továbbá arról, hogy a Kongresszusi Előkészítő Bizottság, a SZEF Szövetségi Iroda bevonásával az alábbi határidők szerint alakítsa ki a SZEF XXI. Kongresszusa zárónyilatkozatának véleményezését.

 1. A KEB által a kongresszusi zárónyilatkozat első változatának elkészítése: 2022. április 5.
 2. A KEB által az Ügyvivő Testület számára véleményezés céljából a nyilatkozat megküldése, majd a vélemények alapján a nyilatkozat második változatának elkészítése: 2022. április 6-11.
 3. A KEB és az Ügyvivő Testület által elfogadott szövegváltozat véleményezése a kongresszusi küldöttek által: 2022. április 12-20.
 4. A KEB által a beérkezett vélemények alapján történő harmadik szövegváltozat kialakítása: 2022. április 21.
 5. A Kongresszusi küldöttek számára a fenti véleményezést követő változat kiosztása: április 23., a kongresszus helyszínén.

 

35/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz tartozó előterjesztés szerinti felhatalmazást, az Ügyvivő Testület értesítése mellett, megadja a SZEF elnökének és a SZEF Szövetségi Iroda vezetőjének, a SZEF Szövetségi Tanácsa 07/2022. (II.22.) határozata szerinti ingatlan vásárlási eljárás előkészítéséhez.

 

36/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy felhatalmazza a SZEF elnökét az alábbiakra:

 1. 1000 (azaz egyezer) euró értékben támogatás biztosítása az ETUC ukrajnai szolidaritási alapjába.
 2. Szükség esetén maximum 300.000 Ft értékű belföldi, az ukrajnai menekülteket segítő támogatás biztosítása.
 3. Amennyiben a SZEF Iroda lehetőségei megengedik, részvétel az ETUC ukrajnai szolidaritási alapjának frontországokat segítő felhasználásában.

A SZEF Ügyvivő Testülete a SZEF elnökének feladatául szabja, hogy a jelen határozat szerinti intézkedésekről a SZEF Ügyvivő Testületének következő ülésén számoljon be.

 

37/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a 2022. május 1-jei rendezvény a Budapest, Városligeti fasor 10. udvarán, a jelen ülésen ismertetett koncepció szerint kerüljön megrendezésre.

 

38/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Pedagógusok Szakszervezete kezdeményezésére a 36/2022. (II.11.) Korm. r-ben foglaltak nemzetközi munkaügyi egyezményekbe ütköző tartalma miatt a SZEF panaszeljárást indít az ILO felé.

 

39/2022. III.22. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által a 2022. február 3. – március 21. között tett, jelen határozathoz tartozó előterjesztésben megfogalmazott nyilatkozatokkal egyetért.

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és