2022.02.22-ei Szövetségi Tanácsülés és döntéshozatal határozatai

 

01/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

 

02/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a SZEF tagszervezetei által a 2022. évben fizetendő tagdíj összege 150 Ft/szakszervezeti tag/év.

 

03/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékeltét képező, a SZEF 2022. évi programja és cselekvési terve című dokumentumot elfogadja.

 

04/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz tartozó előterjesztés mellékletét képező éves beszámolót a SZEF 2022. évi XXI. Kongresszusa számára benyújtja. Határozatot hoz továbbá arról is, hogy a beszámoló mellékleteként a SZEF Ügyvivő Testülete által a Szövetségi Tanács számára benyújtott beszámolót, illetve a SZEF Szövetségi Tanácsa által elfogadott 2022. évi programot és cselekvési tervet, tájékoztatásul, a Kongresszus felé benyújtja.

 

05/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy 2022. január 1-től a SZEF 2019. évi Kongresszusain megválasztott alelnökei, Felügyelőbizottsági elnöke és Felügyelőbizottsági tagjai, amennyiben a SZEF Szövetségi Tanácsa más tartalmú döntést nem hoz, mandátumuk lejártáig a következő javadalmazásra jogosultak:

  1. A SZEF alelnökei havi bruttó 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint).
  2. A SZEF Felügyelőbizottságának elnöke havi bruttó 75.000 Ft (azaz hetvenötezer forint).
  3. A SZEF Felügyelőbizottságának tagjai havi bruttó 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint).

A SZEF Szövetségi Tanácsa megismétli és fenntartja azon elkötelezettségét, melyet a 9/2020. (VIII.31.) sz. határozatában megfogalmazott. Ennek szellemében 2022-2023-ban továbbra is törekszik arra, hogy a SZEF költségvetési lehetőségeinek függvényében a fenti javadalmazásokat legalább a SZEF Szövetségi Tanácsa 18/2019 (IX. 21.) határozatával megállapított összegekben tudja meghatározni.

 

06/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy üdvözli és megerősíti a SZEF Ügyvivő Testületének határozatait: a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének (SZTDSZ) 2021. december 1-vel, illetve a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (TDDSZ) 2022. február 8-ával a SZEF tagszervezetei sorába történt felvételét.

 

07/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy az 1076 Budapest, Garay u. 36. sz. ingatlan eladásából befolyt bruttó 55 millió Ft. vételár az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra.

  1. A befolyt bruttó 55 millió Ft. vételárból bruttó 51 millió Ft. lakás- vagy iroda ingatlan vásárlásra fordítandó, mely ingatlan lehetőleg Budapest V-VI-VII-VIII. kerületében helyezkedjen el, figyelembe véve a kormányzati tárgyalási helyszíneket és a tömegközlekedéssel történő kedvező megközelítési módot is.
  2. Az ingatlan kiválasztásával és a vásárlással kapcsolatos technikai feladatok lebonyolításával a SZEF Szövetségi Tanácsa a SZEF Ügyvivő Testületét bízza meg.
  3. Az ingatlanvásárlás megtörténtét követően annak tényéről a SZEF Szövetségi Tanácsát a SZEF elnökének tájékoztatnia kell, illetve a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa ülését a vásárlástól számított 60 naptári napon belül össze kell hívnia és az ingatlanvásárlásról be kell számolnia.
  4. Az ingatlan kiválasztását és az ingatlan megvásárlásáról szóló szerződéskötést 2022. november 30-ig a SZEF Ügyvivő Testületének le kell bonyolítania. Amennyiben a SZEF Ügyvivő Testülete az ingatlan vásárlást 2022. november 30-ig – a szerződés megkötésével – nem tudja lebonyolítani, a SZEF Szövetségi Tanácsa előtt 2023. január 31-ig be kell számolnia és új döntést kell kérnie a befolyt összeg felhasználása tárgyában.
  5. A jelen határozat 1. pontjában meghatározott 51 millió Ft. és a teljes vételárat jelentő bruttó 55 millió Ft. közötti összeget a társasági adó megfizetésére és az esetleges és szükséges illetékek megfizetésére kell fordítani. Amennyiben az ingatlanvásárlás 51 millió Ft. alatti értékben valósul meg, abban az esetben az így fennmaradó összeget is a szükséges illetékfizetésre kell fordítani. Amennyiben az ingatlanvásárlást követően, a vonatkozó adó- és illetékfizetési kötelezettségek összegén túl, a bruttó 55 millió Ft értékesítési bevételből további összeg fennmarad, annak felhasználásról a SZEF Szövetségi Tanácsa jogosult dönteni.
  6. A jelen határozat végrehajtása során a SZEF Szövetségi Tanácsa felhatalmazza a SZEF Ügyvivő Testületét arra, hogy átmeneti jelleggel, rövid távú betéti lekötésben különítse el az 1076 Budapest, Garay u. 36. sz. alatti ingatlanból befolyt vételár egészét vagy annak egy részét.

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Svéd delegáció fogadása

Budapestre látogatott a Saco-S, azaz a svéd központi közigazgatásban dolgozók szakszervezete. Kollégáink közel 3000 taggal, 60%-os szervezettséggel bírnak az államigazgatásban. A SZEF elnöke és irodavezetője mellett a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége

SZEF workshop vezetőknek

A legkitartóbb kollégák már az 5. ciklusban járnak a SZEF oktatási programjában. Most 2 napos workshop keretében szakszervezet történelemmel, társadalomismerettel, a szociális Európa intézményvével ismerkedtek és a klíma/válságon gondolkodtak közösen.

Szeptemberi EGSZB vélemények

Sürgős intézkedéseket kell elfogadni az uniós polgárokat és fogyasztókat fenyegető energiaszegénység megelőzése és kezelése érdekében. Az EGSZB szeptemberi Plenáris ülése által elfogadott állásfoglalás és érdekesebb vélemények Az energiaszegénység kezelése és