2022.02.22-ei Szövetségi Tanácsülés és döntéshozatal határozatai

 

01/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete két Szövetségi Tanács ülés közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

 

02/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a SZEF tagszervezetei által a 2022. évben fizetendő tagdíj összege 150 Ft/szakszervezeti tag/év.

 

03/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékeltét képező, a SZEF 2022. évi programja és cselekvési terve című dokumentumot elfogadja.

 

04/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz tartozó előterjesztés mellékletét képező éves beszámolót a SZEF 2022. évi XXI. Kongresszusa számára benyújtja. Határozatot hoz továbbá arról is, hogy a beszámoló mellékleteként a SZEF Ügyvivő Testülete által a Szövetségi Tanács számára benyújtott beszámolót, illetve a SZEF Szövetségi Tanácsa által elfogadott 2022. évi programot és cselekvési tervet, tájékoztatásul, a Kongresszus felé benyújtja.

 

05/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy 2022. január 1-től a SZEF 2019. évi Kongresszusain megválasztott alelnökei, Felügyelőbizottsági elnöke és Felügyelőbizottsági tagjai, amennyiben a SZEF Szövetségi Tanácsa más tartalmú döntést nem hoz, mandátumuk lejártáig a következő javadalmazásra jogosultak:

  1. A SZEF alelnökei havi bruttó 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint).
  2. A SZEF Felügyelőbizottságának elnöke havi bruttó 75.000 Ft (azaz hetvenötezer forint).
  3. A SZEF Felügyelőbizottságának tagjai havi bruttó 50.000 Ft (azaz ötvenezer forint).

A SZEF Szövetségi Tanácsa megismétli és fenntartja azon elkötelezettségét, melyet a 9/2020. (VIII.31.) sz. határozatában megfogalmazott. Ennek szellemében 2022-2023-ban továbbra is törekszik arra, hogy a SZEF költségvetési lehetőségeinek függvényében a fenti javadalmazásokat legalább a SZEF Szövetségi Tanácsa 18/2019 (IX. 21.) határozatával megállapított összegekben tudja meghatározni.

 

06/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy üdvözli és megerősíti a SZEF Ügyvivő Testületének határozatait: a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének (SZTDSZ) 2021. december 1-vel, illetve a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (TDDSZ) 2022. február 8-ával a SZEF tagszervezetei sorába történt felvételét.

 

07/2022.II.22. Szövetségi Tanács határozat:

A SZEF Szövetségi Tanácsa határozatot hoz arról, hogy az 1076 Budapest, Garay u. 36. sz. ingatlan eladásából befolyt bruttó 55 millió Ft. vételár az alábbiak szerint kerüljön felhasználásra.

  1. A befolyt bruttó 55 millió Ft. vételárból bruttó 51 millió Ft. lakás- vagy iroda ingatlan vásárlásra fordítandó, mely ingatlan lehetőleg Budapest V-VI-VII-VIII. kerületében helyezkedjen el, figyelembe véve a kormányzati tárgyalási helyszíneket és a tömegközlekedéssel történő kedvező megközelítési módot is.
  2. Az ingatlan kiválasztásával és a vásárlással kapcsolatos technikai feladatok lebonyolításával a SZEF Szövetségi Tanácsa a SZEF Ügyvivő Testületét bízza meg.
  3. Az ingatlanvásárlás megtörténtét követően annak tényéről a SZEF Szövetségi Tanácsát a SZEF elnökének tájékoztatnia kell, illetve a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa ülését a vásárlástól számított 60 naptári napon belül össze kell hívnia és az ingatlanvásárlásról be kell számolnia.
  4. Az ingatlan kiválasztását és az ingatlan megvásárlásáról szóló szerződéskötést 2022. november 30-ig a SZEF Ügyvivő Testületének le kell bonyolítania. Amennyiben a SZEF Ügyvivő Testülete az ingatlan vásárlást 2022. november 30-ig – a szerződés megkötésével – nem tudja lebonyolítani, a SZEF Szövetségi Tanácsa előtt 2023. január 31-ig be kell számolnia és új döntést kell kérnie a befolyt összeg felhasználása tárgyában.
  5. A jelen határozat 1. pontjában meghatározott 51 millió Ft. és a teljes vételárat jelentő bruttó 55 millió Ft. közötti összeget a társasági adó megfizetésére és az esetleges és szükséges illetékek megfizetésére kell fordítani. Amennyiben az ingatlanvásárlás 51 millió Ft. alatti értékben valósul meg, abban az esetben az így fennmaradó összeget is a szükséges illetékfizetésre kell fordítani. Amennyiben az ingatlanvásárlást követően, a vonatkozó adó- és illetékfizetési kötelezettségek összegén túl, a bruttó 55 millió Ft értékesítési bevételből további összeg fennmarad, annak felhasználásról a SZEF Szövetségi Tanácsa jogosult dönteni.
  6. A jelen határozat végrehajtása során a SZEF Szövetségi Tanácsa felhatalmazza a SZEF Ügyvivő Testületét arra, hogy átmeneti jelleggel, rövid távú betéti lekötésben különítse el az 1076 Budapest, Garay u. 36. sz. alatti ingatlanból befolyt vételár egészét vagy annak egy részét.

 

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

SZEF Oktatás 2. ciklus Pécs 2.

A pécsi helyszínen zártuk a SZEF alapszintű workshopjait. Napsütés, jó kedv, rengeteg kérdés és ötlet tarkított az egész napos eseményt.

Női szakszervezeti aktivisták a közszolgáltatásokban

Kitűnő beszélgetést szervez a Szikra Mozgalom, ahol 3 nagyon lelkes kolléganő beszélget a közszolgáltatásokban végzett aktivista tevékenységükről. A munkahelyen végzett szervező tevékenység társadalmi szerepének bemutatása egy nagyon fontos téma, amelyről

Szakmai beszélgetés Miskolcon

Miskolcon munkaügyi kerekasztalbeszélgetésre kerül sor, ahol az egyik panalebeszélgetés felkért vitaindítóját Csóti Csaba, a SZEF elnöke tartja.

A SZEF delegáltja vezeti az OMB Munkavállalói oldalát

Dudás Katalint, a SZEF delegáltját választották meg az Országos Munkavédelmi Bizottság Munkavállalói oldal ügyvivőjének. Dudás Katalin évek óta segíti a közszolgáltatásokban működő szakszervezetek munkáját, és emellett rendszeresen adja át tudását

A jobb élet reményében – Konferencia meghívó

A jobb élet reményében A kiszámíthatóságtól a munka és magánélet egyensúlyáig – az EU követelmények három tagállam jogharmonizációja tükrében Helyszín: Benczúr Hotel (1068 Budapest, Benczúr u. 35.) Időpont: 2023.03.23. Tovább