Keresés
Close this search box.

Tisztességes munka a fiatalok számára

 

 

Az EGSZB Plenáris ülése által elfogadott számunkra fontos véleménye

2021. december

Tisztességes munka a fiatalok számára és a NEET-fiatalok bevonása a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek révén 

Az EGSZB saját kezdeményezésű véleménye üdvözli a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveket, hiszen ezek a változás, valamint a fenntartható növekedésbe és a színvonalas munkahelyek létrehozására irányuló beruházások ösztönzésére szolgáló példátlan lehetőségek, amelyeket inkluzív kormányzás révén ki kell használni. Ehhez párbeszédre, nyitottságra és átláthatóságra van szükség. Ugyanakkor sajnálattal veszi tudomásul, hogy egyes tagállamokban a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozása során nem volt érdemi és célzott konzultáció a szociális partnerekkel és a többi érdekelt felekkel, ezért az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot, hogy vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek garantálják a szociális partnerek, a szervezett civil társadalom és az ifjúsági szervezetek strukturált és érdemi bevonását a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásába és azok nyomonkövetésébe. 

Az EGSZB arra kéri a tagállamokat, hogy már a korai iskolai oktatás keretében biztosítsanak színvonalas és inkluzív útmutatást és tanácsadást minden fiatal, de különösen a fogyatékossággal élő fiatalok számára annak érdekében, hogy több információhoz jussanak a továbbtanulási, majd a munkaerőpiac zöld és digitális átállásával összefüggésben rendelkezésükre álló karrierlehetőségekről. Az EGSZB azt ajánlja, hogy vezessenek be személyre szabott támogatást a célcsoportok, különösen a NEET-fiatalok számára. E támogatásnak lehetővé kell tennie, hogy holisztikusan kezeljék a munkaerőpiaci integrációhoz kapcsolódó összes kérdést – például a lakhatást, a közlekedést és az egészségügyet.

 

Az ifjúság európai éve (2022)

Az EGSZB üdvözli, hogy 2022-t kijelölték ki az ifjúság európai évének, és hogy ezt a kezdeményezést a világjárványt követő helyreállítás narratívájának keretébe helyezték. Úgy véli, hogy a tevékenységek és rendezvények középpontba állítását az eredményekkel is össze kell kapcsolni, ezért szükségesnek tartja olyan egyértelmű mutatók kidolgozását, amelyek nem csak a megtartott rendezvényekre koncentrálnak. Az EGSZB szerint az Európai Bizottság által kidolgozott terv, így az európai év napirendje és prioritásai zsúfoltnak tűnnek, ezért a szakpolitikai területek és a megosztott felelősségek hosszú listája háttérbe szoríthatja a teljesítményre, a felelősségre és az eredményekre való egyértelmű összpontosítást. 

Az EGSZB úgy véli, hogy mivel az ifjúságpolitika terén az európai ifjúsági stratégia az EU vezető politikai kötelezettségvállalása, fontos, hogy az ifjúsági év szorosan kapcsolódjon ehhez a stratégiához, különösen az ifjúságpolitika ágazatközi dimenziójához, amihez ambiciózusabb költségvetést szorgalmaz, és rámutat arra, hogy biztosítani kell, hogy az év tevékenységei a nehezen elérhető csoportokra is kiterjedjenek.

 

Atipikus foglalkoztatás és platformszövetkezetek

A digitális platformgazdaság gyorsan terjedő jelenség, amely túlmutat az Európai Unió határain. Ennek a jelenségnek a növekedésével azok a digitális platformgazdasági formák is megszaporodtak, amelyek révén munkaviszony jön létre a különböző platformokon keresztül foglalkoztatott személyek számára. 

Az Európai Uniónak és a tagállamoknak össze kell hangolniuk a megfelelő szabályok végrehajtását annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsenek az innovációs igények és a digitálisplatformban alkalmazott munkavállalók jogainak védelme között, ahogyan azt a digitális szolgáltatásokról és a digitális piacokról szóló jogszabályra vonatkozó rendelettervezetekben a fogyasztók és a felhasználók esetében teszik.

A digitális platformok olyan új vállalkozási formák kialakulását is elősegítik, amelyek sok ember számára bővíthetik az aktív részvétel lehetőségeinek körét az új digitális piacokon. E vállalkozási formák közül különösen a szövetkezeti forma hasznos, mivel előmozdítja a digitális platformok irányításában való inkluzív részvételt. 

A szövetkezeti forma ötvözni tudja a digitális platformok jellemzőit a szövetkezeti munkavégzés szerkezeti modelljével, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ha a körülmények megkívánják, a foglalkoztatott tagok munkavállalói státusza fennmaradjon, valamennyi olyan védelemmel együtt, amelyet a kollektív szerződések biztosítanak a munkavállalók számára.

Az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot, az uniós tagállamokat és a szociális partnereket, hogy gondoskodjanak a platform-szövetkezetek fejlesztését előmozdító kezdeményezésekről.

 

Kerüljünk ki erősebben a világjárványból!

A vélemény az Európai Bizottság által kiadott, a Covid19-világjárványból levont tanulságokról szóló közlemény véleményezésére készült. A Bizottság céljai az uniós és nemzeti szintű intézkedések javítása, a népegészségügyi kockázatok jobb előrejelzése, és a vészhelyzeti tervezés javítása, ami gyorsabb és hatékonyabb közös válaszintézkedéseket eredményez valamennyi szinten.

Az EGSZB üdvözli, hogy az Európai Unió és intézményei immár folyamatosan kiértékelik a világjárványhoz köthető folyamatokat, de sajnálja, hogy közleményben a leszűrt tanulságok között csak egyetlen rövid említés van arról, hogy a válság hatásai egyenetlenül oszlanak meg, és a veszélyeztetett csoportokat, valamint a kis- és középvállalkozásokat érintik a legérzékenyebben. 

Az EGSZB üdvözli az Európai Unió arra irányuló terveit is, hogy létrehozza az uniós járványügyi szükségállapotra vonatkozó keretet és megállapítsa a válságelhárításra vonatkozó normákat. Az EGSZB szerint olyan programokra van szükség, amelyek egészségügyi válságok idején is biztosítják a megelőző és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést. Ezért a jövőben a pandémiás veszélyhelyzeti rendelkezéseket úgy kell meghatározni, hogy az alapellátás működése szempontjából ilyen helyzetekben elkerülhető legyen a még nagyobb egészségromlás a társadalomban.

 Az összeállítást készítette Koller Erika a SZEF nemzetközi tanácsadója.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik