Keresés
Close this search box.

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás legfontosabb elemei a helyreállítás alatt és után

Munkavállalói szempontból fontos EGSZB vélemények

Az alábbi véleményeket az EGSZB 2021. szeptemberi Plenáris ülése fogadta el.  

 

A fenntartható és minőségi foglalkoztatás legfontosabb elemei a helyreállítás alatt és után

A munkahely minősége az életminőség egyik alapvető eleme. A fenntartható társadalmi fejlődés egyik előfeltételeként szem előtt kell tartanunk azt az elvet, hogy a munkahely minősége meghatározó az életminőségünkre nézve. Az EGSZB ezért határozottan úgy véli, hogy az uniós politikákban erre különös figyelmet kell fordítani, mivel meg kell előznünk az egyenlőtlenség, a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a tisztességtelen verseny kockázatát, továbbá a szilárd meggyőződése az is, hogy a minőségi foglalkoztatás kapcsán fennálló problémákat és kihívásokat a szociális jogok európai pillérében foglalt elvek és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend fenntartható fejlődési céljainak fényében kellene kezelni. Az ILO tisztességes munkára vonatkozó nemzetközi normáit, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartáját is figyelembe kellene venni. Az EGSZB ezért arra kéri a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalások keretében – a megfelelő szinteken és a nemzeti adottságoknak megfelelően – találjanak megoldásokat azokra a változásokra, amelyeket a világjárvány felgyorsított a munkaerőpiacon.

Szükséghelyzeti intézkedések a foglalkoztatás és a jövedelem támogatására a pandémiás válsághelyzetben

Ebben a véleményben, mely a Munkavállalói csoport saját kezdeményezésű véleménye,  az EGSZB a munkanélküliség visszaszorítására, a jövedelemtámogatásra és a vállalatok támogatására irányuló szükséghelyzeti intézkedések hatását kívánja elemezni, különös tekintettel a SURE eszközre. (A SURE a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz)

Az EGSZB támogatja a SURE létrehozását az európai szolidaritás innovatív pénzügyi eszközeként a munkahelyek megőrzése, a munkavállalók jövedelemtámogatása és a vállalatok támogatása érdekében, valamint az uniós integráció és társadalmi-gazdasági rezilienciaépítés eszközeként is. Üdvözli a SURE tevékenységét, amely a csökkentett munkaidős foglalkoztatás, a jövedelemtámogatás és a vállalatok támogatása révén a foglalkoztatott népesség egynegyedét megvédte, megőrizve a munkahelyeket és a vállalatok termelőképességét, pozitív hatást gyakorolva ezzel a gazdaságra és a munkaerőpiacra. 

Az EGSZB javasolja, hogy a szociális partnerek és a civil társadalom más szervezeteinek bevonásával hozzanak létre egy megfigyelőközpontot, amely a SURE működésének teljes időtartama alatt nyomon követi és értékeli a finanszírozott intézkedések hatását az egyes országokban, többek között azzal a céllal, hogy azonosítsa a csökkentett munkaidős foglalkoztatás és a jövedelemtámogatási rendszerek jövőjére vonatkozó életképes modelleket hasonló válsághelyzetekben.

 

A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások

Az EGSZB üdvözli a tagállamok foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó, iránymutatásokról szóló javaslatot. Az iránymutatások olyan foglalkoztatáspolitika kialakításához nyújtanak segítséget, mely egyszerűbbé teszi a járvány okozta válsághelyzetből való fokozatos kilábalást, és a gazdasági támogatások különböző formáinak a foglalkoztatás szempontjából kedvező eredmény felé irányítását. 

A foglalkoztatási iránymutatásoknak figyelembe kell venniük a Covid19-világjárvány munkaerőpiacra gyakorolt hatását, a szociális jogok európai pillérének cselekvési tervét és a portói szociális csúcstalálkozó eredményeit, melyekben ambiciózus társadalmi célokat jelöltek meg a foglalkoztatásban, és a szegénység elleni és a készségekhez való hozzáférésért folytatott harcban. Az európai politikákat a munkaerőpiac megerősítésével, a vállalkozások termelékenységének és versenyképességének, valamint az Európai Unió szociális piacgazdaságának támogatásával és az ideiglenes munkavédelmi intézkedésekről a minőségi munka létrehozására irányuló átmenetet szolgáló strukturális beavatkozások megerősítésével, össze kell hangolni a foglalkoztatásra vonatkozó irányelvek céljaival.

 

Az önkéntes visszatérésre és a visszailleszkedésre vonatkozó stratégia

Ez a vélemény ismerteti az EGSZB nézeteit a migránsok önkéntes visszatérésére és visszailleszkedésre vonatkozó uniós stratégiáról, amely az új migrációs és menekültügyi paktumban meghatározott kulcsfontosságú stratégiai célkitűzés.

Az EGSZB üdvözli a stratégiát mint olyan irányítási eszközt, amely a tagállamok koordinációjának és közös célkitűzéseinek javítására törekszik a migrációkezelés terén, és egyetért az Európai Bizottság azon érvelésével, hogy előrelépést kell tenni az eszközök felülvizsgálata és harmonizációja, az adatgyűjtés és az érintettek számára nyújtott tanácsadási mechanizmusok terén, hogy egyéb kihívások mellett megszüntethető legyen a megközelítések széttagoltsága, csökkenthetők legyenek a visszatérési költségek, illetve növekedjenek az e programokra szánt pénzügyi juttatások. 

Az EGSZB sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a szabályos belépési útvonalakkal kapcsolatos előrelépést célzó intézkedéseket – amelyek az Európai Unióban tartózkodó külföldi lakosság legnagyobb részét érintik – később és korlátozottabb módon dolgozzák ki, mint az irreguláris migrációval kapcsolatos problémák megoldására irányuló javaslatokat. A mobilitást átfogó módon kell megközelíteni ahhoz, hogy a határellenőrzésen és a visszaküldésen túlmutató alternatívákat lehessen nyújtani. 

Az EGSZB szerint arra kell törekedni arra, hogy a bevándorlási és menekültügyi politika átfogó megközelítéssel segítse elő a rendezett, szabályos és biztonságos mobilitást.

 

A tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének biztosítása Európában

Ebben a véleményben az EGSZB emlékeztet arra, hogy a tömegtájékoztatás szabadsága, beleértve az újságírók biztonságát és védelmét is, valamint a médiapluralizmus a liberális demokrácia sarokkövei.  Sajnálattal állapítja meg, hogy bár összességében Európa továbbra is olyan kontinens, ahol szabad és sokszínű a tömegtájékoztatás, az EU-ban zajló fejlemények aggasztóak, ezért minden uniós tagállamnak sürgősen lépéseket kell tennie a tömegtájékoztatás szabadságának és pluralizmusának megőrzése érdekében. Az uniós intézményeknek kötelessége az európai értékek aktív érvényesítése, valamint a liberális demokrácia és a jogállamiság működésének garantálása valamennyi uniós tagállamban.

 Az összeállítást készítette Koller Erika a SZEF nemzetközi tanácsadója.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

A munkavédelem kritikus helyzete

Minden évben elkészül egy munkavédelmi jelentés, amelyet a munkavállalói oldal is írásba foglal. Idén sem volt ez másképp. A hivatalos, főosztályvezetőnek címzett levél tartalmát kivonatoltuk, amelyet Dr Dudás Katalin az

Zöld átmenet a közszférában

  Új, tematikus projektet indít a SZEF, amelynek célja a klímaváltozás és annak környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megértése, kezelése. A nemzetközi és hazai szakszervezeti mozgalom a dolgozók érdekében igyekszik