2022.02.08-ai Ügyvivő Testületi ülés határozatai

17/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezetét (TDDSZ), a SZEF tagszervezetei sorába 2022. február 8-ával felveszi.

 

18/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének 1/2022. I.11. sz. határozatával megállapított 2022. február 22-ei Szövetségi Tanács napirend-tervezete 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: Döntés az SZTDSZ és a TDDSZ tagfelvételének megerősítéséről.

 

19/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testületének a SZEF Szövetségi Tanácsa 2021. április 13-ai ülése óta eltelt időszakról szóló beszámolójának tervezetét elfogadja, azt a SZEF 2022. február 22-ei Szövetségi Tanács ülése elé terjeszti.

 

20/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező éves beszámoló-tervezetet javasolja a SZEF Szövetségi Tanácsa számára a SZEF XXI. Kongresszusa elé benyújtani.

 

21/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a jelen határozathoz tartozó melléklet szerinti előterjesztést és határozati javaslatot a SZEF Szövetségi Tanácsa 2022. február 22-e ülése elé benyújtja.

 

22/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2022. április 23-ára összehívott XXI. Kongresszusa számára az alábbi napirendi javaslatot teszi.

Napirend előtt:

Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése és annak elfogadása

Előadó: Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke

Javaslat a kongresszus ügyrendjére, tisztségviselőire, bizottságaira és azok személyi összetételére, A kongresszus tisztségviselőinek megválasztása

Előadó: Csóti Csaba, SZEF elnök

Napirend:

 1. Beszámoló a SZEF 2021. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról, mérleg- és eredmény-kimutatásról.
 2. A FEB véleménye a SZEF 2021. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mérleg- és eredmény-kimutatásról.

Vita után szavazás a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról, gazdálkodásáról elkészített mérleg- és eredmény-kimutatásról.

 1. Döntés a SZEF 2022. évi költségvetés tervezetéről.
 2. A FEB véleménye a SZEF 2022. évi költségvetésének tervezetéről.

Vita után szavazás a 2022. évi költségvetés elfogadásáról

 1. A Szövetségi Tanács beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.

Vita után döntés a beszámoló elfogadásáról

 1. A FEB beszámolója az előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
 2. Ügyvivő Testületi tagok választása.
 3. Az Ügyvivő Testület beszámolója az SZEF XX. Kongresszusa 4/2021. (05.15.) sz. határozatának végrehajtásáról.
 4. Az Ügyvivő Testület beszámolója az SZEF XX. Kongresszusa 5/2021. (05.15.) sz. határozatának végrehajtásáról.
 5. Az Ügyvivő Testület beszámolója az SZEF XX. Kongresszusa 8/2021. (05.15.) sz. határozatának végrehajtásáról.
 6. Kongresszusi zárónyilatkozat elfogadása

 

23/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2022. április 23-ára összehívott XXI. Kongresszusa Kongresszusi Előkészítő Bizottságának (KEB) tagjai a tagszervezetek jelölései alapján: Csóti Csaba, a KEB elnöke. dr. Agg Géza, Dvorácskó Balázs, Papp-Nagy Viktória, Szabó Zsuzsa, Szatmári Lajos, Szűcs Viktória, mint a KEB tagjai.

 

24/2022.II.08. SZEF ÜT HATÁROZAT

A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2022. április 23-ára összehívott XXI. Kongresszusán történő Ügyvivő Testületi tagok megválasztásának előkészítése érdekébenaz a Jelölést Előkésztő Bizottság (JEB) megalakításával, továbbá a SZEF SZMSZ-e 1. sz. melléklete szerinti jelölést előkészítő folyamat lebonyolításával bízza meg: Budainé Mayer Renátát (HMTSZSZ), Nagy Józsefet (KSZSZ), Németh Bélát (PSZ), Scheer Barbarát (BDDSZ), dr. Véber Jánost (KKDSZ).

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv tervezet kapcsán. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit

Brüsszelből üzenjük

Beszámoló az ETUC Végrehajtó Bizottságának 2022. június 22-23-i üléséről Hosszú idő után ismét személyes jelenlét mellett zajlott az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Végrehajtó Bizottsági ülése Brüsszelben. A Bizottság sok minden