2021.11.09-i Ügyvivő Testületi ülés határozata

46/2021.XI.09. SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetét (SZTDSZ), a SZEF tagszervezetei sorába 2021. december 1-vel felveszi.

47/2021.XI.09. SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF Ügyvivő Testülete elfogadja a 2021. október 25-ei ülésről készült jegyzőkönyvet.

48/2021.XI.09. SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy felkéri a Mandátum-megállapító Bizottságot, hogy végezze el a tagszervezeti létszám adatok ellenőrzését és ezek alapján a mandátumszámok megállapítását. Az ellenőrzés során a SZEF Iroda közreműködésével a Mandátum-megállapító Bizottság számára a tagszervezetek 2022. február 10-ig juttassák el a szükséges adatokat. A SZEF Ügyvivő Testülete javasolja a Mandátum-megállapító Bizottság számára e feladat elvégzéséhez a jelen határozathoz tartozó előterjesztéshez mellékelt adatlap használatát, továbbá felkéri a Mandátum-megállapító Bizottságot, hogy a 2022. évi mandátumszám megállapítást 2022. február 28-ig végezze el.

49/2021.XI.09. SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy Toma Lajos Ügyvivő Testületi tagot, összhangban a SZEF XX. Kongresszusa 5/2021. (05.13.) sz. határozatával, megbízza a SZEF pénzügyi egyensúly megteremtésére irányuló koncepciójának kidolgozásával és annak a SZEF 2022. január havi Ügyvivő Testületi ülése elé terjesztésével. Toma Lajos Ügyvivő Testületi tag munkáját Papp-Nagy Viktória SZEF Szövetségi iroda irodavezetője segíti.

50/2021.XI.09. SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy összhangban a SZEF 2021. évi költségvetési tervében foglaltakkal, felhatalmazza a SZEF Irodát, hogy a különösen hátrányos helyzetű társadalmi csoporthoz tartozó személyek támogatásának céljából az Iroda által kiválasztott egy vagy több civil szervezettel együttműködve, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva, maximum 200.000 Ft. értékben célzott támogatást nyújtsanak rászoruló személyeknek.

51/2021.XI.09. SZEF ÜT HATÁROZAT
A SZEF Ügyvivő Testülete határozatot hoz arról, hogy a SZEF elnöke által 2021. szeptember 7 – november 4. között a jelen határozat előterjesztésében szereplő hivatalos nyilatkozatokban foglalt álláspontokkal egyetért, Dobrovits Orsolyának a fővárosi Bérpaktum-iroda projektbe kapcsolattartóként történő delegálását támogatja.

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Október 1. Az idősek világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben határozott arról, hogy október elsejét az idősek világnapjává nyilvánítja. A cél az volt, hogy felhívják a világ figyelmét az idősekre annak érdekében, hogy méltányos életkörülmények között

ILO 100 – és egy holnapi határidő

Dr. Agg Géza Magyarország ILO tagságának centenáriumára Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) az első világháború befejezése után a szakszervezetek sürgetésére a versailles-i békeszerződés XIII. fejezetében lefektetett elvek alapján 1919. június

Beszámoló a NYOK nyári képzéséről

A Nyugdíjasok Országos Képviselete augusztus 30-án Zamárdiban nagyon tartalmas programmal értekezletet rendezett a szervezet tagjainak. Tekintettel arra, hogy a SZEF Nyugdíjas Választmánya is tagja a NYOK-nak ezért mi is résztvevők

A SZEF elnöke az EVDSZ vendége volt

2022. augusztus 27-én Csóti Csaba, a SZEF elnöke az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (EVDSZ) vendége volt az EVDSZ családi napján. A kötelen beszélgetések során az EVDSZ egyes vezető tisztségviselőivel elsősorban a