2021.05.15-ei SZEF XX. Kongresszus határozatai

A SZEF XX. Kongresszusának 1/2021. (05.15.) Számú határozata:
A SZEF 2021. ÉVI, XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt
– Egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 2020. évről,
– a kiegészítő mellékletet a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához,
– A SZEF 2020. Évi költségvetés teljesülésének beszámolóját
elfogadja.

A SZEF XX. Kongresszusának 2/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a SZEF 2021. évi költségvetés tervezetének 273-dik sora alatt tervezett egyéb juttatások alatt szereplő bruttó 500 ezer forintos tételt bruttó 600 ezer forintra módosítja, annak érdekében, hogy a NYOK számára az eredetileg tervezett 100 ezer forint támogatáson túl újabb 100 ezer forint támogatást biztosítson.

A SZEF XX. Kongresszusának 3/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX., 2021. évi Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt 2021. évi költségvetési tervet és annak szöveges magyarázatokkal ellátott változatát elfogadja.

A SZEF XX. Kongresszusának 4/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX., 2021. évi Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a 2022. évben, a SZEF 2022. évi költségvetési tervének elfogadásáig időarányosan a 2021. évi tervezett költségvetés maximum 1/12 része kerülhessen havonta felhasználásra, annak figyelembevételével, hogy ez az elv nem érintheti a költségvetési tervezésen kívülről származó, az adott hónapokban realizálódó nem tervezett pályázati források felhasználását.

A SZEF XX. Kongresszusának 5/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa a SZEF üt feladatának szabja, hogy áttekinti a SZEF gazdálkodást, ennek keretében 2022. január hó 30 napjáig elkészíti a ciklus végéig tartó koncepciót a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében.

A SZEF XX. Kongresszusának 6/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX., 2021. május 15-ei Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a jelen határozati javaslathoz tartozó 1. sz. mellékletet képező SZEF Szövetségi Tanács beszámolóját elfogadja.

A SZEF XX. Kongresszusának 7/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy Tarnay Attila határozat tervezetéről dönt. (A kongresszus felszólítja az Ügyvivő Testületet, hogy olyan Alapszabály Szerkesztő Bizottságot működtessen, amelynek munkájában minden tagszervezet részt vehet.)

A SZEF XX. Kongresszusának 8/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz Arról, hogy a kongresszus felszólítja az Ügyvivő Testületet, hogy olyan Alapszabály Szerkesztő Bizottságot működtessen, amelynek munkájában minden tagszervezet részt vehet.

A SZEF XX. Kongresszusának 9/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa elfogadja a Felügyelő Bizottság előző Kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkájáról szóló jelentését, egyúttal megköszöni a FEB munkáját.

A SZEF XX. kongresszusának 10/2021. (05.15.) számú határozata:
A SZEF XX. Kongresszusa határozatot hoz arról, hogy a kongresszuson elhangzott módosító javaslatokkal kiegészítve elfogadta a SZEF XX. Kongresszusának Zárónyilatkozatát.

 

MEGOSZTÁS:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Nyomtatás

EZEKET OLVASTA MÁR?

Összefoglaló az online képzéssorozatunkról

Egy szakszervezeti tag gondolatai a fél éves képzéssorozatunkról Tavaly állapodtunk meg a Szakszervezetek Együttműködési Fórumával (SZEF) egy közös projektben, amely keretében 2022. első felében hat hétfő estét töltöttünk szakszervezeti tagokkal

Előny is lehet a digitalizáció a munkaerőpiacon?

Az európai szociális partnerek 2020 júniusában kötötték meg a Digitalizációról szóló európai autonóm keretmegállapodást. Az európai szintű megállapodás tagállami szintű érvényesülését a nemzeti szintű szociális partnereknek kell biztosítaniuk, a tagállami

Kedves választ kaptunk a TIM-ből

Mint az ismert, a SZEF levélben fordult a Miniszterelnökhöz, hogy támogassa az európai minimálbér irányelv-tervezet megvalósulását. Annak ellenére, hogy Magyarország tartózkodott a szavazás során, a tervezet elfogadásra került, amit szervezetünk